Sunteți pe pagina 1din 3

TEST – VOCABULAR ŞI FONETICĂ

CLASA A VII - A

1. Atât de tristă-i dimineaţa 2. O lume-treagă simţi cum moare


Acum când plânge-o toamnă nouă, Într-o tulpină ce se-ndoaie,
Când cade din copaci viaţa În orice vis e-o aşteptare
Şi frunze galbene mă plouă. Şi-un vis în fiecare foaie.
(Octavian Goga –Toamnă nouă)

1. Precizează valoarea morfologică din textul dat pentru cuvintele: dimineaţa, o,


nouă, mă. 8
p
2. Construieşte câte două enunţuri în care să foloseşti cuvintele a plânge, foaie
pentru a le demonstra polisemantismul. 8p
3. Scrie patru termeni ce fac parte din familia lexicală a cuvântului a se îndoi
8p
4. Precizează câte un sinonim contextual pentru cuvintele: tristă, vis şi câte un
antonim pentru cuvintele plânge, cade. . 8p
5. Construieşte trei enunţuri cu sensul propriu de bază, sensul propriu secundar şi
cu sensul figurat al cuvântului aripă. 12 p
6. Indică antonime formate prin derivare cu prefix pentru cuvintele: onorat,
politic, împădurit, organic, util. 10 p
7. Construieşte câte un enunţ cu fiecare din paronimele: a investi – a învesti,
originar – original. 8p
8. Arătaţi cum s-au format următoarele cuvinte: de la, nemaivăzut, după -
masă , BRD.
8p
9. Scrie câte o unitate frazeologică sinonimă pentru cuvintele: a fugi, a muri,
regret. 6p
10. Transcrie enunţurile următoare, evitând pleonasmele:
La ora de desen mi-am făcut propriul autoportret.
Mihail Sadoveanu este un mare romancier epic.
Am convenit de comun acord că nu vom participa la acest proiect.
Am ajuns la locul în care drumul se bifurcă în două. 4p
11. Rescrie din ultima strofă un cuvânt cu doi diftongi şi precizează felul
diftongilor. 10 p

NOTĂ Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota se obţine prin împărţirea


punctajului obţinut la 10, punctajul maxim fiind de 100 de puncte. Astfel se obţine
nota maximă 10 (100:10=10)

MULT SUCCES!
TEST – VOCABULAR ŞI FONETICĂ
CLASA A VII - A

Într-o zi încercă o pornire lăuntrică: ieşi de sub umbra răcoroasă şi dădu


buzna afară, în ploaia de lumină. Atunci rămase pe loc, orbit de atâta strălucire.
Încetul cu încetul, îi veni inima la loc şi îndrăzni: deschise ochişorii mai mult, mai
tare, mai mari, îi deschise în sfârşit bine – bine şi privi în sus. Se făcuse parcă mai
mititel decât fusese.
( Emil Gârleanu, Gândăcelul)

1. Precizează valoarea morfologică din textul dat pentru cuvintele: ieşi, afară, o,
îi. 8p
2. Construieşte câte două enunţuri în care să foloseşti cuvintele a deschide,
sfârşit pentru a le demonstra polisemantismul. 8p
3. Scrie patru termeni ce fac parte din familia lexicală a cuvântului răcoroasă.
8p
4. Precizează câte un sinonim contextual pentru cuvintele: lăuntrică, strălucire
şi câte un antonim pentru cuvintele afară, deschise. 8p
5. Construieşte trei enunţuri cu sensul propriu de bază, sensul propriu secundar şi
cu sensul figurat al cuvântului gură. 12 p
6. Indică antonime formate prin derivare cu prefix pentru cuvintele: acord, real,
corect, firesc, vândut. 10 p
7. Construieşte câte un enunţ cu fiecare din paronimele: a insera - a însera,
literar - literal. 8p
8. Arătaţi cum s-au format următoarele cuvinte: de sub, niciodată, nu-mă-uita,
TAROM. 8p
9. Scrie câte o unitate frazeologică sinonimă pentru cuvintele: amintire, a
observa, înţelept. 6p
10. Transcrie enunţurile următoare, evitând pleonasmele:
Colaborând împreună cu colegul său, a câştigat.
Elevul a fost exmatriculat din şcoală din cauza absenţelor.
S-a stabilit că pacientul este anemic prin determinarea hemoglobinei din sânge.
S-a supraestimat foarte mult capacitatea sa de concentrare. 4p
11. Rescrie din textul dat un cuvânt cu diftong şi unul cu vocale în hiat.
10 p

NOTĂ Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota se obţine prin împărţirea


punctajului obţinut la 10, punctajul maxim fiind de 100 de puncte. Astfel se obţine
nota maximă 10 (100:10=10)

MULT SUCCES!