Sunteți pe pagina 1din 7

LA CE FOLOSEȘTE O SCRISOARE DE INTENȚIE?

Pentru a candida la angajarea pe un loc de muncă anunțat ca fiind disponibil (sau pentru o
pregătire, un stagiu, etc.) trebuie să cunoașteți faptul că trimiterea unui CV poate să nu fie
suficientă.

Vă întrebați ce trebuie scris în scrisoarea atașată CV-ului?

Este o greșeală să credeți că angajatorii nu citesc scrisorile de intenție. Dacă scrisoarea


dumneavoastră este suficientă și nu este doar o simplă scrisoare care ”însoțește” CV-ul,
șansele dumneavoastră pentru angajare pot fi mult mai mari.
Acest ghid a fost conceput pentru a vă ajuta să redactați eficient scrisorile de intenție.
Obiectivul este acela de a-l convinge pe posibilul dumneavoastră angajator să vă propună un
interviu.

O scrisoare de intenție bună are ținte precise:


 Să trezească interesul cititorului sau cu alte cuvinte să-l ”capteze”;
 Să dea informații complementare care nu se regăsesc în CV și care completează
candidatura dumneavoastră;
 Să scoată în evidență ATUURILE dumneavoastră pentru locul de muncă vizat, pentru
o funcție sau pentru dezvoltarea unei afaceri deja existente.

Acest ghid vă propune

Sfaturi pentru a redacta o scrisoare:

 Care să fie citită;


 Care să exprime cu claritate ceea ce știți să faceți, ce motive aveți să candidați, ce
avantaj are firma în urma angajării dumneavoastră;
 Care să-l determine pe angajator să vă propună un interviu.

Această lucrare este completată cu exerciții, cu o grilă de evaluare și are


următorul cuprins:

 Ce fac angajatorii cu scrisorile pe care le primesc?


 Cum redactăm o scrisoare de intenție eficientă?
 Greșeli de evitat
 Cele 7 Reguli de Aur
 Treceți la acțiune!
 Înainte de a trece la redactarea scrisorii de intenție
 Ce este esențial de reținut

CE FAC ANGAJATORII CU SCRISORILE PE CARE LE PRIMESC?


Există două tipuri de candidaturi scrise care sosesc la angajator:
 Cele pe care le primește după ce a dat un anunț la ANOFM/AJOFM, într-un ziar
sau pe internet;
 Cele pe care le primește de-a lungul întregului an, candidaturile spontane.

Trierea candidaturilor se efectuează în baza unor criterii clare care privesc pregătirea,
experiența și abilitățile ce corespund nevoilor firmei.

Dacă CV-ul oferă esențialul informației despre candidați, doar scrisoarea care îl însoțește
este cea care evidențiază ATUURILE, experiența, rezultatele, motivația etc.

Ce caută angajatorii în scrisorile de răspuns la ofertele de muncă?

 Punctele comune între experiența anterioară și postul oferit: materiale sau tehnici
comune, relații cu clienții, munca în echipă sau solitară etc.;
 Motivele pe care le are un anumit candidat să răspundă la anunț: ori locul de muncă
este nou pentru el sau seamănă cu cel ocupat înainte, ori postul corespunde unei
promovări, îi place firma sau vrea să-și schimbe orientarea profesională;
 Disponibilitatea candidatului.

Ce fac angajatorii cu scrisorile de candidatură spontană?

Chiar dacă nu al locuri de muncă vacante la momentul respectiv, angajatorii studiază și


triază candidaturile pe care le primesc în următoarele scopuri:

 Pentru a satisface nevoile viitoare ale firmei;


 Pentru a nu ”lăsa să scape” o candidatură interesantă, o persoană care are calități
rare pe piață.

Însă lectura CV-urilor poate fi uneori insuficientă deoarece nu iese in evidență fașă de
celelalte CV-uri ale altor candidați. Din acest motiv, scrisoarea de candidatură spontană
trebuie să-i dea angajatorului un număr de informații complementare precum:
 Cunoștințe despre activitatea firmei;
 Utilitatea sa pentru firmă;
 Dorințele sale de evoluție profesională;
 Calitățile profesionale pe care el vrea să le dezvolte.
Scrisorile de intenție permit angajatorilor să completeze informația dată în CV și să decidă ce
candidat să convoace la interviu.

Cum redactăm o scrisoare de intenție eficientă?

O scrisoare de intenție eficientă trebuie:

 Să trezească interesul angajatorului de a citi CV-ul, dacă acesta este atașat;


 Să ajute la lecturarea CV-ului, subliniind aspectele puternice ale experienței
dumneavoastră (pregătire, slujbe anterioare, activități extraprofesionale) în legătură
cu postul vizat;
 Să facă să se înțeleagă cu exactitate ceea ce căutați;
 Să aducă argumente, să puncteze calitățile, competențele dumneavoastră și
ATUURILE care vă recomandă pentru locul de muncă vizat.

De ce aveți nevoie înainte de a începe redactarea scrisorii de intenție?

 Trebuie să obțineți cât mai multe informații posibile despre firmă sau
despre organizația căreia îi adresați candidatura ( activitatea sa, meseriile sale,
dimensiunea sa, clienții săi, problemele, proiectele etc.), numele și/sau funcția
corespondentului dumneavoastră.
 Reperați corect caracteristicile dumneavoastră:
Specializările dumneavoastră, abilitățile, punctele de interes și pasiunile, felul în care
vă place să lucrați.

Exemple de formule de introducere:

 ”Postul de (…) pe care-l propuneți, corespunde exact dorinței mele de a (…);


 ”Anunțul dumneavoastră mi-a reținut atenția. Văd în el într-adevăr ocazia de a lucra
( la…cu…în)”;
 ”Căutați un (colaborator, …) care să poată (…)”;
Experiența mea (la…, în…) mi-a permis să(…)”;
 Stăpânirea (unei anumite tehnici, unui anumit material…) este indispensabilă
pentru(…);
 De-a lungul (…ani) pe care i-am petrecut (la…, în societatea), am putut să mă
familiarizez cu (…).
Exemple de formule pentru a vă expune ATUURILE:

 ”Calitățile mele de (…) și de (…) sunt atu-uri pentru (…)”;


 ”Experiența de (…luni, …ani) în (o uzină, un magazin, o societate) a cărei activitate
este apropiată de a dumneavoastră îmi permite să fiu imediat operațional…”
 ”Cunoașterea (unui anumit produs, unei anumite practici) pe care am dobândit-o în
(…) mă face apt să (…)”;
 ”La ultimul meu loc de muncă, mi-a plăcut în mod special(…) și deci sunt foarte atras
de (…) pe care firma dumneavoastră o oferă”.

Exemple de formule pentru concluzie:

Pentru a sugera reprezentantului firmei o întâlnire, puteți să vă adresați


astfel:

 ”Sunt la dispoziția dumneavoastră pentru…”;


 ”Aș fi bucuros să vă întâlnesc pentru a vă arăta interesul pe care îl manifest pentru acest
post, pentru a vă prezenta în detaliu experiențele menționate în CV-ul meu, pe care îl găsiți
atașat…”.

Formule de politețe:

 ”Cu respect”

Greșeli de evitat

1. Scrisoarea care repetă conținutul CV-ului;


2. Formulele de ”cerere de loc de muncă” care evocă
dificultățile situației, angoasa căutării;
3. Banalitatea administrativă:
” În urma anunțului dumneavoastră din…am onoarea să vă adresez…”
4. Exprimările negative care bat în retragere:
”Nu am putut…”, ” Nu mi-a fost permis să…”
5. Scrisoarea prea îndesată, scrisă de sus până jos fără
paragrafe, fără spații libere;
6. Ștersăturile, petele, tăieturile;
7. Elemente importante:
- Semnătura;
- Indicarea coordonatelor (adresă, telefon etc.)
Cele 7 Reguli de Aur

1. În scrisoare fiţi scurt, concis, tonic: o pagină ajunge;


2. Nu vorbiţi doar despre dumneavoastră: abordaţi şi nevoile firmei,
necesităţile unui post, criteriile cerute în anunţ;
3. Selecţionaţi cîteva puncte, puneţi-le în evidenţă şi nu spuneţi tot;
4. Fiţi original, ferm, direct, fără agresivitate sau aroganţă;
5. Incitaţi la lecturarea CV-ului dumneavoastră alăturat şi exprimaţi-vă
disponibilitatea penrtu a da mai multe informaţii;
6. Scrisioarea de intenţie poate fi scrisă şi de mînă daca consideraţi că
este în avantajul dumneavoastră, iar CV-ul trebuie scris la calculator;
7. Prezentarea trebuie să aibă un aspect îngrijit:
- (dacă scrieţi de mînă) Utiliyaţi hîrtie de bună calitate (A4);
- Lăsaţi margini la pagină (3 cm la stînga, 1 cm la dreapta)
- Aerisiţi textul, punînd paragrafe;
- Atenţie la ortografie ( recitiţi sau daţi cuiva să citească)

TRECEŢI LA ACŢIUNE!
Sunteţi acum în măsură să pregătiţi ciorna scrisorii.
Ajutaţi-vă de grila de mai jos pentru a vă gîndi la conţinutul ei.

Sunteţi.........................................................................................................................................
Meseria dumneavoastră, pregătirea, experienţa dumneavoastră;

Doriţi un post de.........................................................................................................................


Cu..............................................................................................caracteristici a ceea ce căutaţi;

Ştiţi că firma căreia îi scrieţi


este:................................................................................................
Ea are nevoie de:.............................................................activitate, extindere, meserii avute
în vedere, probleme...................................................................................................................

Atuurile dumneavoastră sunt:...................................................................................................

Redactaţi-vă scrisoarea în 4 părţi:


 Formulă poyitivă de introducere, care să includă necesităţile firmei;
 Deyvoltarea cu argumentaţie: două sau trei atu-uri ale candidaturii
dumneavoastră;
 Propunerea unei întîlniri (întrevederi);
 Formulă de politeţe.

Înainte să redactaţi scrisoarea de intenţie

Am CV-ul în faţă
Am textul anunţului la care răspund sau cunosc necesităţile pe care le poate avea
firma căreia îi scriu.
M-am informat despre meserie, despre caracteristicile locului de muncă sau despre
funcţia pe care o solicit.
Am identificat numele şi funcţia corespondentului meu.
Am reperat ceea ce trebuie să expun despre experienţa mea care nu apare în CV.
Ştiu ce mă interesează cu adevărat la acest loc de muncă sau în această firmă.
Am atitudinea calmă şi hotărîtă.

Atenţie!
Dacă nu aţi bifat toate căsuţele din listă, sau dacă aţi ezitat să răspundeţi la
unul dintre puncte:

 Reyervaţi-vă timp pentru a vă completa reflecţia sau documentaţia, în cay contrar,


veţi risca să scrieţi o scrisoare care nu are efectul dorit;
 Dacă trebuie să acţionaţi repede, încercaţi să compensaţi ceea ce vă lipseşte prin
accentul pus pe un alt punct.

Ce este esenţial de reţinut

O scrisoare eficientă completeayă informaţia dată în CV, atunci cînd acesta


este ataşat.

Scrisoarea de intenţie scoate în evidenţă:

 Înţelegerea de către dumneavoastră a nevoilor firmei;


 Atuurile dumneavoastră pentru locul de muncă vizat.

Motivaţia dumneavoastră, adică raţiunile exacte pentru care candidaţi aici,


acum.

Nu serveşte la nimic să adresaţi doar o scrisoare cu p formulă politicoasă care


vă însoţeşte CV-ul.
 Scrisoarea dumneavoastră trebuie să trezească interesul cititorului de a afla mai
multe despre dumneavoastră, pentru a-l convinge să vă propună un interviu;
 Scrisoarea contează tot atît de mult ca CV-ul ( ea poate chiar să fie hotărîtoare!)
deoarece este personalizată;
 Scrisoarea va fi ambasadorul dumneavoastră, primul contact pe care-l aveţi cu un
angajator, prin urmare ea trebuie să dea o bună imagien despre dumneavoastră;
 Trebuie ca scrisoarea pe care o scrieţi să “vorbească” despre dumneavoastră şi
candidatura dumneavoastră ( nu cereţi un loc de muncă, vă oferiţi serviciile);
 Nu scrisoarea este ataşată la CV! CV-ul este cel care se adaugă la scrisoare!

Înainte de a scrie, gîndiţi-vă la:

 Criteriile cerute de firmă;


 Ce vă place cu adevart la firmă, la meseria căutată, la condiţiile de muncă;
 Aspectele candidaturii dumneavoastră care compensează lipsa calificării sau a
experienţei: pasiunile dumneavoastră, experienţele dumneavoastră
extraprofesionale, dorinţa de a învăţa şi a vă forma.