Sunteți pe pagina 1din 16

Partenerul tău de Business Information & Credit Risk Management

Studiu: IMM-uri din România

STUDIU DE BUSINESS – OCTOMBRIE 2015


STUDIU: IMM-uri DIN ROMÂNIA

 Studiul privind afacerile din sectorul - situația înființărilor de firme, radierilor,


Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii (IMM) insolvențelor, falimentelor, la nivel național,
analizează perioada 1990-2014, pe baza datelor regional și pe județe, forma juridică sub care
statistice oficiale prezentate de autoritățile activează, domeniile de activitate;
statului.

- evoluția cifrei de afaceri – inclusiv situația


 IMM-urile reprezintă cel mai dinamic sector al activelor, plăților restante și disponibilităților, a
economiei. Cele mai multe dintre ele au până în 50 forței de muncă etc.);
de angajați și derulează afaceri mai mici de 100
mil. lei anual.
- potențialul de investiții (domeniile care au
înregistrat cel mai bun rezultat financiar în
 Studiul KeysFin prezintă o radiografie completă a ultimii 10 ani, zonele geografice unde există
business-ului din acest segment, care identifică sectoare de business insuficient dezvoltate etc.)
evoluția acestuia: și riscurile asociate (comportament de plață,
datorii, situație active etc.)
Studiu: IMM-uri din Romania - SAMPLE
UNIVERSUL IMM-urilor ÎN EUROPA

Tip de întreprindere Număr angajați Cifra de afaceri


 Întreprinderile micro, mici şi
Microîntreprinderi [0,10) ≤ 2 milioane €
mijlocii (IMM) reprezintă companii
Întreprinderi mici [10,49) ≤ 10 milioane €
care au mai puţin de 250 de
angajaţi si care generează o cifră Întreprinderi mijlocii [50,250) ≤ 50 milioane €
de afaceri anuală netă de până la
50 de milioane de euro.
 Conform statisticilor publicate de
Eurostat, 99 din fiecare 100 de
companii din Europa sunt IMM-uri și
67% dintre angajaţii europeni
lucrează în aceste companii. De
asemenea, 9 din 10 IMM-uri fac
parte din segmentul Micro.

Studiu: IMM-uri din Romania - SAMPLE


CAPITOLUL 1 – SITUAŢIA DE ANSAMBLU AL IMM-urilor
DIN ROMÂNIA
IMM-uri ÎNFIINŢATE ÎN ANUL 2014

 În anul 2014, cele mai multe întreprinderi înfiinţate fac parte din categoria microîntreprinderilor, iar regiunea în
care acestea predomină este Bucureşti/Ilfov (28.96%), fiind urmată de regiunile Nord - Vest (14.09%) si Sud - Est
(10.56%).
Alte informații analizate în studiu:

Regiune Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii  IMM-uri înfiinţate în funcţie de domeniul de activitate
Bucuresti/Ilfov 28.96% 0.63% 0.06%
 IMM-uri înfiinţate în funcţie de judeţ
Centru 9.10% 0.20% 0.01%
 IMM-uri înființate în functie de regiune
Nord - Est 8.76% 0.21% 0.01%
Nord - Vest 14.09% 0.40% 0.04%  IMM-uri lichidate anual
Sud 9.88% 0.22% 0.02%  IMM-uri lichidate pe domenii de activitate
Sud - Est 10.56% 0.30% 0.03%
 IMM-uri lichidate în funcţie de județ
Sud - Vest 6.93% 0.12% 0.02%
 IMM-uri lichidate în funcţie de regiuni
Vest 9.24% 0.20% 0.01%
 Status curent IMM-uri

Studiu: IMM-uri din Romania - SAMPLE


 Forma Juridică IMM-uri
CAPITOLUL 2 – SITUAŢIA IMM-URILOR ACTIVE DIN
ROMÂNIA
DISTRIBUŢIA IMM-urilor ACTIVE PE DOMENII DE ACTIVITATE

 Cele mai multe IMM-uri active sunt în domeniul


Comerţului/ Repararea Autovehicule &
Motociclete (32%).
 Celelalte patru domenii de activitate din top 5
sunt Activităţi profesionale/ ştiinţifice/ tehnice,
Transport/ Depozitare, Construcţii şi Industria
prelucrătoare.
 Domeniile de pe primele cinci locuri însumează
69% din totalul IMM-urilor active la RECOM.
 Pe ultimele cinci poziţii în top în funcţie de
domeniul de activitate al IMM-urilor se găsesc
domeniile Gestionarea deşeurilor, Învățământ,
Intermedieri financiare/ asigurări, Sănătate/
Asistenţă socială şi Spectacole culturale/
recreative – 7% din IMM-uri.

Studiu: IMM-uri din Romania - SAMPLE


CAPITOLUL 2 – SITUATIA IMM-URILOR ACTIVE DIN
ROMANIA
DISTRIBUŢIA IMM-urilor ACTIVE PE DOMENII DE ACTIVITATE

DOMENII DE ACTIVITATE/ TIP IMM Micro Mici Mijlocii Total IMM


 Cele mai multe din întreprinderile mijlocii activează în COMERT 32.3% 16.0% 7.7% 31.9%
domeniul Industriei prelucătoare (43.6%), acesta fiind singurul ACTIVITATI PROFESIONALE 10.4% 4.5% 7.7% 10.3%
segment de IMM în care Comerţul nu este pe prima poziţie în TRANSPORT SI DEPOZITARE 10.2% 3.9% 2.6% 10.1%
top. CONSTRUCTII 9.8% 17.7% 3.8% 10.0%

 Semnificativ mai mare decât în alte segmente este şi procentul INDUSTRIA PRELUCRATOARE 6.5% 22.1% 43.6% 6.9%

de întreprinderi mici din sectorul Activităţilor profesionale, HOTELURI ȘI RESTAURANTE 6.1% 11.5% 2.6% 6.2%

ştiinţifice si tehnice (10.4%). SERVICII ADMINISTRATIVE 4.8% 10.7% 23.1% 5.0%


IT & C 4.8% 2.8% 5.1% 4.7%
AGRICULTURĂ 2.7% 1.5% 0.0% 2.7%
Alte informații analizate în studiu: ALTE ACTIVITĂȚI 2.7% 2.0% 0.0% 2.6%
TRANZACȚII IMOBILIARE 2.2% .8% .0% 2.2%
SPECTACOLE CULTURALE 2.0% 2.5% 1.3% 2.0%
 Distribuţia IMM-urilor active pe domenii de activitate
SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.7% .8% .0% 1.7%
 Distribuţia IMM-urilor active pe regiuni geografice FINANCIARE / ASIGURĂRI 1.5% .6% 1.3% 1.5%
 Distribuţia IMM-urilor active pe regiuni şi domenii de activitate ÎNVĂȚĂMÂNT 1.1% .4% .0% 1.1%

 Distribuţia IMM-urilor active pe segmente GESTIONAREA DEȘEURILOR .6% 1.1% 1.3% .6%
PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE UTILITĂȚI .3% 0.6% 0.0% .3%
 Distribuţia IMM-urilor active pe forma juridică .1% .1% 0.0% .1%
INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
 Acţionarii IMM-urilor active ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ .0% .3% 0.0% .0%

 Administratorii IMM-urilor active ORGANIZAȚII ȘI ORGANISME EXTRATERITORIALE .0% 0.0% 0.0% .0%
ACTIVITATI ALE GOSPODĂRIILOR .0% 0.0% 0.0% .0%
Studiu: IMM-uri din Romania - SAMPLE
CAPITOLUL 3 – EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI
FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA 2011 – 2013
ANALIZA EVOLUȚIEI CIFREI DE AFACERI LA NIVELUL MICROÎNTREPRINDERILOR

 Media cifrei de afaceri, prezentată pe


tipuri de IMM-uri (micro, mici,
mijlocii) nu înregistrează variaţii mari
pe seria de timp 2011-2014. Deviaţia
standard, prezentată pe totalul IMM-
urilor (micro, mici, mijlocii) este mai
mare decât media şi indică
împrăştierea mare pe care indicii
valorici ai cifrei de afaceri o au faţă
de medie.

Studiu: IMM-uri din Romania - SAMPLE


CAPITOLUL 3 – EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI
FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA 2011 – 2014
ANALIZA IMM-urilor GAZELĂ ŞI A IMM-urilor CU CREŞTERE RAPIDĂ

Ponderea IMM-urilor gazelă în totalul IMM-urilor cu creştere rapidă


100%  La nivelul IMM-urilor, aproximativ
90% 23.500 de întreprinderi observate pe
80% o perioadă de 3 ani consecutivi
70% (2012-2014), înregistrează o
60% creștere rapidă a cifrei de afaceri cu
50%
peste 20% faţă de anul anterior.
40%
30%
 6 % dintre aceste IMM-uri cu creştere
20%
rapidă au devenit în 2014
10% întreprinderi mari. Întreprinderile cu
0% creştere rapidă sunt acele
întreprinderi care asigură potenţial
de creştere economică la nivel
regional, sectorial şi o parte
considerabilă din noile locuri de
muncă.
IMM-uri cu crestere rapidă IMM-uri gazelă

Studiu: IMM-uri din Romania - SAMPLE


CAPITOLUL 3 – EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI
FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA 2011 – 2014
Alte informaţii analizate în studiu:

 Evoluţia Cifrei de Afaceri medii la nivelul Întreprinderilor mici


în perioada 2011 – 2014
 Evoluţia Cifrei de Afaceri medii la nivelul Întreprinderilor
mijlocii în perioada 2011 – 2014
 Evoluţia Cifrei de Afaceri a IMM-urilor în perioada 2011 – 2014
 Evoluţia Cifrei de Afaceri a Microîntreprinderilor
 Evoluţia Cifrei de Afaceri a Întreprinderilor mici
 Evoluţia Cifrei de Afaceri a Întreprinderilor mijlocii
 Industriile cu cea mai mare pondere a Cifrei de Afaceri pe
total IMM-uri

Studiu: IMM-uri din Romania - SAMPLE


CAPITOLUL 3 – EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI
FINANCIARI AI IMM-URILOR IN PERIOADA 2011 – 2013
ANALIZA EVOLUȚIEI VENITURILOR TOTALE LA NIVELUL IMM-URILOR

 Din analiza veniturilor totale ale sectorului


IMM, se observă că cea mai mare pondere a
veniturilor a fost înregistrată de
întreprinderile mijlocii, cu o pondere de
aproximativ 37% din totalul veniturilor IMM.
Întreprinderile mici au o pondere de 35%, iar
microîntreprinderile înregistrează 28% în
total venituri totale a IMM-urilor.

Studiu: IMM-uri din Romania - SAMPLE


CAPITOLUL 3 – EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI
FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA 2011 – 2013
Alte informații analizate în studiu:

 Evoluţia Veniturilor totale la nivelul IMM-urilor


 Evoluţia Veniturilor totale ale Microîntreprinderilor
 Evoluţia Veniturilor totale ale Întreprinderilor mici
 Evoluţia Veniturilor totale ale Întreprinderilor mijlocii
 Industriile cu cele mai mari Venituri totale
 Analiza evoluţiei Cheltuielilor totale la nivelul IMM-
urilor
 Evoluţia Cheltuielilor totale ale IMM-urilor
 Evoluţia Cheltuielilor totale ale Microîntreprinderilor
 Evoluţia Cheltuielilor totale ale Întreprinderilor mici
 Evoluţia Cheltuielilor totale ale Întreprinderilor mijlocii
 Industriile cu ce cea mai mare pondere a Cheltuielilor
Studiu: IMM-uri din Romania - SAMPLE totale
CAPITOLUL 3 – EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI
FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA 2011 – 2014
ANALIZA EVOLUŢIEI REZULTATULUI NET LA NIVELUL IMM-URILOR

Evoluția rezultatului net la nivelul IMM-urilor în perioada


2011 - 2014 (miliarde lei)

2011 0.6
 Considerând rezultatul net ca diferenţă 2012 1.1
Întreprinderi mijlocii
între profitul net şi pierderea netă, 2013 3.3

microîntreprinderile au înregistrat valori 2014 4.0

negative de până la -8.7 miliarde lei în 2011 1.1

2011, însă tendinţa a fost de scădere până Întreprinderi mici


2012 1.2
2013 1.8
în 2014 când a atins valoarea de -3.1 2014 4.0
miliarde lei.
-8.7 2011
-5.2 2012
Microîntreprinderi
-6.4 2013
 În ceea ce priveşte întreprinderile mici şi -3.1 2014

întreprinderile mijlocii, acestea au


înregistrat un rezultat net pozitiv, 2.52, Evoluția rezultatului net total la
2011 2012 2013 2014
respectiv 1.59 miliarde lei. nivelul IMM-urilor
Microîntreprinderi -8,711,738,202 -5,204,960,655 -6,445,733,030 -3,080,424,751
Întreprinderi mici 1,118,697,260 1,200,704,629 1,758,198,982 4,041,004,122
Întreprinderi mijlocii 568,325,356 1,057,801,309 3,291,372,270 3,987,226,573
Studiu IMM Romania - SAMPLE
CAPITOLUL 3 – EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI
FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA 2011 – 2014

EVOLUŢIA REZULTATULUI NET AL IMM-URILOR

Alte informatii analizate în studiu:

 Evoluţia Rezultatului net al Microîntreprinderilor


 Evoluţia Rezultatului net al Întreprinderilor mici
 Evoluţia Rezultatului net al Întreprinderilor mijlocii
 Industrii cu cea mai mare pondere a Rezultatului net

 Analiza evoluţiei Activelor totale la nivelul IMM-urilor


 Evoluţia Activelor totale ale Microîntreprinderilor
 Evoluţia Activelor totale ale Întreprinderilor mici
 Evoluţia Activelor totale ale Întreprinderilor mijlocii
 Industriile cu cea mai mare pondere a Activelor totale

Studiu: IMM-uri din Romania - SAMPLE


CAPITOLUL 3 – EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI
FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA 2011 – 2014
ANALIZA EVOLUŢIEI DATORIILOR TOTALE LA NIVELUL IMM-URILOR

 Domeniul cu cel mai mare volum al datoriilor este


Comerțul / Repararea auto & moto, care, în anul
2013 a atins un procent de 23% din volumul
datoriilor totale.

 Acesta este urmat de domeniile Construcţii (în


anul 2014 a reprezentat 12% din totalul
datoriilor) şi de Industria prelucrătoare (10% din
totalul datoriilor).

Studiu: IMM-uri din Romania - SAMPLE


CAPITOLUL 3 – EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI
FINANCIARI AI IMM-URILOR ÎN PERIOADA 2011 – 2014

EVOLUŢIA DATORIILOR TOTALE ALE MICROÎNTREPRINDERILOR

Alte informaţii analizate în studiu:

 Evolutia datoriilor totale ale Întreprinderilor mici


 Evolutia datoriilor totale ale Întreprinderilor mijlocii
 Industrii cu cea mai mare pondere a datoriilor totale
 Analiza salariaţilor la nivelul IMM-urilor
 Evoluţia salariaţilor la nivelul Microîntreprinderilor
 Evoluţia salariaţilor la nivelul Întreprinderilor mici
 Evoluţia salariaţilor la nivelul Întreprinderilor mijlocii
 Analiza şi evolutia plăţilor restante
 Analiza ratelor financiare ale IMM-urilor
 Domeniu de activitate din bilanţ (vs CAEN Recom)

Studiu: IMM-uri din Romania - SAMPLE


Vă mulţumim!

Partenerul tău de
Business Information &
Credit Risk Management