Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

COSTAȘ MIHAELA

Lucrul individual

la disciplina BAZELE CONTABILITĂŢII

STUDIU DE CAZ

Conducător ştiinţific: _____________ Lisnic Victoria

Autorul: ______________

Chişinău – 2017
Entitatea economică SRL “Modeco Prim”desfășoară activitatea de producere şi vînzare a
franzelelor. În luna octombrie a anului curent, conform facturilor fiscale s-au înregistrat
următoarele intrări:

 S-a procurat cuptorul „Tunel” în valoare de 18 000,00 lei (inclusiv TVA). Serviciile
pentru transportarea utilajului constituie 1 000,00 lei, fără TVA. Utilajul a fost descărcat
de către angajaţii entităţii, cărora li s-a calculat salariul în sumă de 800,00 lei. Costuri
aferente punerii în funcțiune: salariul muncitorilor care au participat la instalare – 600,00
lei; serviciile secției auxiliare – 300,00 lei.
1) S-a procurat cuptorul „Tunel” în valoare de 18 000,00 lei (inclusiv TVA).
Dt 121 15 000 lei
Dt 534 3 000 lei (18 000/6)
Ct 521 18 000 lei.
2) Serviciile pentru transportarea utilajului constituie 1 000,00 lei, fără TVA
Dt 121 1 000 lei
Dt 534 200 lei (1000*20%)
Ct 521 1200 lei.
3) Utilajul a fost descărcat de către angajaţii entităţii, cărora li s-a calculat salariul în
sumă de 800,00 lei.
Dt 121 1020 lei
Ct 531 800 lei
Ct 533. 1 184 lei (800*23%)
Ct 533. 2 36 lei (800*4,5%).
4) Salariul muncitorilor care au participat la instalare – 600,00 lei
Dt 121 765
Ct 531 600 lei
Ct 533.1 138 lei (600*23%)
Ct 533.2 27 lei (600*4,5%).
5) Serviciile secției auxiliare – 300,00 lei.
Dt 121 300 lei
Ct 812 300 lei.

Costul de intrare al activului s-a format pe baza prețului achitat nemijlocit pentru procurare,
la el fiind cumulate și celelalte cheltuieli legate de punerea în funcțiune a mijlocului fix:
transportarea utilajului, salariile muncitorilor, serviciile secției auxiliare.

6) Punerea în funcțiune a cuptorului „Tunel”:


Dt 123 18 085 lei
Ct 121 18 085 lei

 S-a procurat materie primă:


 la 02.10.2017 aprovizionare de la furnizori cu achitare ulterioară – 300 kg, preţul de
12,40 lei/kg;

Dt 211 3 720 lei (300 kg * 12.40 lei/kg)


Ct 521 3 720 lei
 la 06.10.2017 aprovizionare de la o entitate asociată – 500 kg, preţul de 12,50 lei/kg;

Dt 211 6 250 lei (500 kg * 12.50 lei/kg)


Ct 522 6 250 lei
 la 13.10.2017 aprovizionare prin intermediul titularului de avans cu acordarea avansului
– 1000 kg, preţul de 13,30 lei/kg;

Dt 211 13 300 lei (1 000 * 13.30 lei/kg)


Ct 226 13 300 lei
 la 19.10.2017 aprovizionare de la furnizor cu achitare din contul avansului acordat – 600
kg, preţul de 12,60 lei/kg;

Dt 211 7 560 lei (600 kg * 12.60 lei/kg)


Ct 224 7 560 lei
 la 27.10.2017 aprovizionarea de la furnizori cu achitare ulterioară – 800 kg, preţul de
12,20 lei/kg;

Dt 211 9 760 lei (800 kg * 12.20 lei/kg)


Ct 521 9 760 lei
 la 30.10.2017 aprovizionare prin intermediul titularului de avans fără acordarea avansului
-700 kg, preţul de 12,90 lei/kg.

Dt 211 9 030 lei (700 kg * 12.90 lei/kg)


Ct 532 9 030 lei.
 Pe parcursul trimestrului IV a anului curent s-au înregistrat următoarele mișcări aferente
elementelor patrimoniale:
1. S-a dat în exploatare cuptorul ”Tunel” în luna octombrie și s-a stabilit durata de
utilizare 5 ani, valoarea reziduală – 800,00 lei. În conformitate cu politicile contabile
entitatea calculează amortizarea unei imobilizări, începînd cu prima zi a lunii care
urmează după luna transmiterii în exploatare, utilizând metoda liniară de calcul a
amortizării.

∑amortizării= (18 085,00 – 800,00)/ 5 = 3 457,00 lei/ an

∑amortizării lunară = 3 457,00/12 = 288,08 lei

Durata de Cost de intrare ∑amortizării ∑amortizării Valoarea


utilizare anuale acumulate contabilă
Încep. per. de - - - 18 085
gest.
I 18 085 3 457 3 457 14 628
II 18 085 3 457 6 914 11 171
III 18 085 3 457 10 371 7 714
IV 18 085 3 457 13 828 4257
V 18 085 3 457 17285 800

1. Darea în exploatare a cuptorului


Dt 811 18 085,00 lei
Ct 123 18 085,00 lei
2. Calcularea amortizării
Dt 821 3 457,00 lei
Ct 124 3 457,00 lei
3. Casarea amortizării
Dt 124 3 457,00 lei
Ct 123 3 457,00 lei

2. S-a consumat la 02.11.2017 materie primă pentru fabricarea franzelelor – 4 000 kg.
Politicile contabile prevăd evaluarea ieșirelor de materie primă la valoarea contabilă care
se determină prin aplicarea metodei costului mediu ponderat după fiecare intrare.

Data Intrări Ieșiri Stoc


Q P ∑ Q P ∑ Q P ∑
01.10 500 12 6 000
02.10 300 12,40 3 720 800 12,15 9 720
06.10 500 12,50 6 250 1300 12,28 15 964
13.10 1000 13,30 13 300 2300 12,72 29 256
19.10 600 12,60 7 560 2900 12,70 36 830
27.10 800 12,20 9 760 3700 12,59 56 883
30.10 700 12,90 9 030 4400 14,98 65 912
02.11 4000 14,98 59 920 400 14, 98 5 992
Rulaj 3900 x 49 620 4000 x 59 920

Stoc 400 14,98 5 992


final
Consumul de materiale din activitatea de producție

Dt 811 59 920 59 920,00 lei


Ct 211 59 920 59 920,00 lei
3. S-au calculat salariile:

muncitorilor care fabrică produse – 30 100,00 lei;

Dt 811 38 377,50 lei


Ct 531 30 100,00 lei
Ct 533.1 6 923,00 lei
Ct 533.2 1 354,50 lei
administratorului secției de producție – 18 000,00 lei;

Dt 821 22 950,00 lei


Ct 531 18 000,00 lei
Ct 533.1 4 140,00 lei
Ct 533.2 810,00 lei
personalului administrativ al entității – 42 500,00 lei;

Dt 713 54 187,50 lei


Ct 531 42 500,00 lei
Ct 533.1 9 775,00 lei
Ct 533.2 1 912,50 lei
vînzătorilor – 15 600,00 lei

Dt 712 19 890,00 lei


Ct 531 15 600,00 lei
Ct 533.1 3 588,00 lei
Ct 533.2 702,00 lei
4. S-a acceptat factura pentru energia electrică consumată pentru:
scopuri tehnologice – 3 900,00 lei;
necesitățile generale ale secției de producție – 2 750,00 lei;
iluminarea oficiului – 1 808,00 lei;
iluminarea magazinului – 2 100,00 lei.
Dt 811 3 900,00 lei
Dt 821 2 750,00 lei
Dt 713 1 808,00 lei
Dt 712 2 100,00 lei
Ct 544 10 558,00 lei

5. S-a acceptat factura prezentată de către SA”Respect” pentru paza:

secției de producție – 1 430,00 lei;

oficiul entității – 750,00 lei;

magazinului – 990,00 lei.

Dt 821 1 430,00 lei


Dt 713 750,00 lei
Dt 712 990,00 lei
Ct 544 3 170,00 lei

6. Consum haine speciale utilizate în secția de producție – 1300,00 lei.

Dt 821 1 300,00 lei


Ct 213 1 300,00 lei
7. S-au vândut franzele contra numerar prin magazinul propriu 145 900,00 lei (fără TVA).

Dt 241 175 080,00 lei


Ct 534 29 180,00 lei
Ct 611 145 900,00 lei

8. S-a înregistrat vânzarea calculatorului la preț de 8 500,00 lei, cu plata ulterioară. Cost de
intrare – 6 800,00 lei; amortizarea acumulată – 900,00 lei.

Dt 221 10 200,00 lei


Ct 534 1 700,00 lei
Ct 611 8 500,00 lei

9. S-a efectuat inventarierea și s-a stabilit: plusuri de instrumente – 670,00 lei; lipsuri de numerar
– 60 lei, care au fost reținute din salariul casierului.
Plusuri de instrumente

Dt 213 670,00 lei


Ct 612 670,00 lei
Lipsuri de numerar

1. Dt 714 60,00 lei


Ct 241 60,00 lei
Impunerea lipsurilor înregistrate casierului
2. Dt 226 60,00 lei
Ct 612 60,00 lei
Reținerea lipsurilor de numerar din salariul casierului

3. Dt 531 60,00 lei


Ct 226 60,00 lei
Costul efectiv total și unitar de producție al franzelelor

𝐶𝑡= 59 920 + 38 377,50 + 3 900 = 102 197,50 lei

𝐶𝑢 = 102 197,50 lei/ 28 400 franzele = 3,60 lei

Costul efectiv total al franzelelor:

Dt 711 102 197,50 lei


Ct 216 102 197,50 lei

Contabilizarea Veniturilor și Cheltuielilor obținute în trimestrul IV.

Dt 611 154 500,00 lei


Dt 612 730,00 lei Închiderea conturilor de venituri
Ct 351 155 230,00 lei

Dt 351 176 335,00 lei


Ct 711 102 197,50 lei
Ct 712 19 890,00 lei Închiderea conturilor de cheltuieli
Ct 713 54 187,50 lei
Ct 714 60,00 lei
Înregistrarea rezultatului financiar
Dt 333 21 105,00 lei
Ct 351 21 105,00 lei

Rezultatul finanicar pe tipuri de activități al entității SRL „Moldeco Prim” s-a format ca
diferență dintre veniturile și cheltuielile acesteia pentru fiecare tip de activitate în parte, iar
informația cu privire la poziția financiară a entității este prezentată în Situația de Profit și
Pierdere.