Sunteți pe pagina 1din 1

SUJET I

SUJET I : Histoire – Dissertation


«
Un spécialiste des Relations Internationales avance que le Plan Marshall n’est qu’une simple politique de reconstruction de
»
l’Europe .
A partir de vos connaissances et de ce point de vue,
- Expliquez en quoi le Plan Marshall constitue-t-il une simple politique de reconstruction de l’Europe ?
- Analysez que ce plan ne se limite seulement pas à la reconstruction de l’Europe mais vise également à endiguer l’expansion du
communisme.
LAZA ADINA I :Tantara – Famoaboasan-kevitra

Ny mpandalina ny Fifandraisana Iraisam-pirenena iray dia mihevitra fa “ Ny Drafitra Marshall dia pôlitika fanarenana an’i
Erôpa fotsiny ihany”.
Miaingà amin’ny fahalalanao sy io fijery io:
- Hazavao fa “ Ny Drafitra Marshall dia pôlitika fanarenana an’i Erôpa fotsiny ihany”;
- Voaboasy fa io Drafitra io dia tsy nijanona ho fanarenana an’i Erôpa fotsiny ihany fa nikendry ny hisakanana ny fihanaky ny
Kôminisma ihany koa.

Sujet II
Géographie – Commentaire de document
Rapport mondial sur le développement humain PNUD, 2002.
Espérance de
Taux
Rang selon vie à la PIB par habitant
PAYS IDH d’alphabétisation
IDH naissance $
%
(année)

er 29 840
Norvège 0,942 1 78,5 99
e 16 501
Grèce 0,885 24 78,2 97,2
e 27 840
Canada 0,940 3 78,8 99
e 23 509
Royaume-Uni 0,928 13 77,7 99
e 15 799
Koweït 0,813 45 76,2 82
e 9 023
Mexique 0,796 54 72,6 91,4
e 840
Madagascar 0,469 147 52,6 66,4
e 1 510
Sénégal 0,431 154 53,3 37,3

D’après ce document et vos connaissances :


- Expliquer les contrastes et les inégalités entre le Nord et le Sud
- Analyser la diversité du Sud
Laza adina II
Jeografia - Fanadihadiana tahirin-kevitra
Tatitra maneran-tany mikasika ny fandrosoan’ny mponina. PNUD, 2002.

Isan-jaton’ny
Laharana PIB isaky ny
Fahaelana mahay mamaky
Firenena IDH araka ny mponina
velona (taona) teny sy manoratra
IDH $
%

er
Norvège 0,942 1 78,5 99 29 840
e
Grèce 0,885 24 78,2 97,2 16 501
e
Canada 0,940 3 78,8 99 27 840
e
Royaume-Uni 0,928 13 77,7 99 23 509
e
Koweït 0,813 45 76,2 82 15 799
e
Mexique 0,796 54 72,6 91,4 9 023
e
Madagascar 0,469 147 52,6 66,4 840
e
Sénégal 0,431 154 53,3 37,3 1 510

Araka ny hevitra avoakan’io tahirin-kevitra io sy ny fahalalanao :


– Hazavao ny fifanoherana sy ny fahasamihafana eo amin’ny Tavaratra sy ny Tatsimo.
– Hadihadio ny fahasamihafana eo amin’ny samy Tatsimo.