Sunteți pe pagina 1din 108

Dictatura numerică

Ediția a 2-a
(cu îmbunătățiri)
-2018-
-2018-
Icoana Maicii Domnului ,,Portărița” de la Man. Iviron din Sf.Munte Athos
Dictatura numerică

Cuvânt către cititor

,,Si am văzut ca o mare de


cristal amestecată cu foc, și pe
biruitorii fiarei și ai chipului ei și
ai numărului numelui ei, stând în
picioare pe marea de cristal și
având alăutele lui Dumnezeu”
(Apoc.15-2)

Un mare stareț al vremurilor noastre, Sf.Paisie Aghioritul ne


preîntâmpina: ,,Cine va primi buletinul nou cu cod de bare sau
cartela cu trei de șase, cu numărul de identificare, acela va pierde
Harul lui Dumnezeu și în el va sălășlui energia drăcească”.
În continuare vă prezint o mărturisire a ieroschimonahului
Rafail Berestov: ,,CNP-ul deja este de la satana. Precum primim
de la Sf.Botez nume, în Numele Tatălui și al Fiului și al Sf.Duh,
așa vrea satana să-și pună numele lui în loc. Dacă primim aceste
numere, conștient sau inconștient se face o lepădare de Hristos,
chiar dacă mulți nu înțeleg lucrurile acestea”. CNP-ul are 13 cifre,
codul de bare de pe produse are tot 13 cifre. Există în întreaga
lume acest sistem EAN-13 în spatele căruia stă 666, la fel
buletinele (CI) fără cip, au numărul fiarei dar și simboluri oculte
(satanicești) în el. ,,Aicea iaste înțelepciunea. Cine are minte,
socotească numărul fiarei, pentru că numărul omului iaste. Și
numărul ei: 666”. (Apoc.13-18, Biblia de la 1688)
Se știe că fiecare simbol ocult (satanic) atrage demoni.
Cartea de identitate actuală (și alte documente antihristice) având
CNP și simboluri satanice atrage demoni.
Atribuirea pe viață a codului neschimbat de identificare este
5
Dictatura numerică

de fapt, înlocuirea numelui propriu cu numărul fiarei 666.


Numărul personal se dă de sistemul computațional și se
utilizează în toate sferele de existență pentru ca numele omului să
se șteargă din Cartea Vieții pentru totdeauna. Astăzi, peste tot,
omul nu este prezent ca persoană sau personalitate, ci ca număr.
Însăși ideea înlocuirii numelor personale date de Dumnezeu
oamenilor cu cifre impersonale, moarte, poate aparține doar
dușmanului neamului omenesc, diavolului, marelui ,,balaur-fiară”
și căpeteniei (,,tatălui”) ,,sălbăticiei” în lumea creată de
Dumnezeu a făpturilor raționale. Această dictatură numerică este
o săgeată de foc a iadului trimisă de prințul întunericului cu un
singur scop: străpungerea omenirii.
Din îndemnul Maicii Domnului aș vrea să scot la iveală încă
un lucru care s-a trecut cu vederea, și anume: ,,NICIUN
DOCUMENT!” Cu ce începe prima dată construcția unei case?
Bineînțeles cu fundația. Iar fundația a tot răul antihristic este orice
document: vechi sau nou, fără CNP, simplu sau mai complicat
fiindcă ne legăm de stat, de sistem (ești supus statului, aparții lui
fie că-s vechi sau noi). La fel cum e cu păcatul care începe de la
gând. Și aceasta înseamnă ce spune Apocalipsa 14-9: ,,Oricine
fiarăi să închină și chipului ei, ... se va munci cu foc..”.. Cu alte
cuvinte, acestea reprezintă o închinare la Fiară, fiindcă cine se va
supune legilor civice ale societății, se vor închina fiarei
apocaliptice după cum bine spune Sf. Ier. Nou Mc. Ermoghen. Iar
CNP-ul este temelia pe care se bizuie toată informatizarea actelor,
reducerea persoanei la un șir de cifre în codul de bare. CNP-ul –
numărul de identificare – (codificarea) sau orice document cu
CNP înseamnă ceea ce spune Apocalipsa 13-17: ,,Și ca nimenea
să nu poată să cumpere au să vînză, fără numai cela ce are semnul
au numele fiarăi au numărul numelui ei”. Deci iubiților, răul
trebuie stârpit de la rădăcină. De aceea nu trebuie făcut niciun fel
de compromis în nicio situație. Au fost stareți sfinți care nu

6
Dictatura numerică

binecuvântau a se primi niciun fel de acte, și mulți fii


duhovnicești ai acestora nu aveau niciun fel de documente
comuniste (vechi). Dar și în prezent sunt monahi și credincioși
care nu mai au niciun fel de acte: din România, R.Moldova,
Ucraina, Belarus, Rusia, Sf.Munte Athos etc. Fiindcă acest
buletin (fără cip) cât și celelalte documente cu CNP sau FĂRĂ
constituie o lepădare de Hristos – prima treaptă a lepădării spre
iad – iar noi în privința actelor antihristice trebuie să ținem cont
de învățătura lui Hristos. Spun marii sfinți purtători de Dumnezeu
că în vremurile de pe urmă adevarații credincioși vor fi ilegali din
punct de vedere statal. Iar buletinele electronice (biometrice) sunt
mai grave și mai ales pecetluirea cu cip sau cu raze laser.
Ce-i de făcut? Răspunsul îl găsim în ,,Sarea Pământului 5”:
,,Să nu vă însemnați pe niciun act, nimic demonic nu trebuie
acceptat... De la această guvernare nu trebuie acceptat NICIUN
FEL DE DOCUMENT. Totul trebuie respins și nimic nu trebuie
acceptat”. Deci să fugim de sistem, să nu intrăm în el și dacă
suntem în el să ieșim ca să ne mântuim.
Nu vreau să creez panică, ci ,,neliniștea cea bună”. Am
mărturisit despre lucrurile acestea din îndemnul conștiinței și din
dragoste pentru oameni, nu din ură, pentru a-i face conștienți de
acest pericol, de acest flagel mortal, chiar dacă aceste îndemnuri
par dure, tulburătoare, vulcanice, tăioase, dar să știm un singur
lucru că adevărul în general ustură – dar te face liber – chiar dacă
am pus ,,fier încins pe rană deschisă”, am pus dar ca să vindece,
știind că unele boli sau răni se vindecă cu ,,leacuri amare”... .
Cu binecuvântarea Maicii Domnului să pornim la luptă
împotriva acestui arsenal al iadului care s-a năpustit asupra
noastră ca niciodată, dar să nu uitați: când suntem cu Hristos
atunci martirajul devine sărbătoare.
Vremea a sosit! Să ne împotrivim dictaturii numerice, să nu
ne închinăm fiarei și chipului ei; să respingem numărul și semnul

7
Dictatura numerică

ei. Fiți vigilenți! Că timpul e pe sfârșite.


Cartea aceasta stă în fața noastră ca un sfeșnic aprins care ne
luminează calea către Cer în acest veac apocaliptic. Veți afla în ea
mărgăritare și pietre scumpe și unele răspunsuri despre: dictatura
numerică, codificare, CNP-uri, documente, iar în a doua parte a
cărții veți găsi minuni și mărturii ale unor oameni cu viață sfântă
în legătură cu acest subiect. Ia aminte la strigătul acestei cărți care
nu este altceva decât strigătul de durere al cerului către tine ca tu
să poți deveni un om liber în Hristos.
Dragă cititorule, te rog în Numele Maicii Domnului care
acum e în hohote de plâns și te îndeamnă îndurerată: ,,Fugi de
aceste capcane ale iadului, acum, până nu e prea târziu, prea
târziu”.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, izbăvește-ne de
antihrist, de răul vrăjmașilor și de vrăji! Amin.

Fratele Valerică Bușă

8
Dictatura numerică

,,Și face pre toți, pre cei mici și pre cei mari, și pre cei bogați
și pre cei săraci, și pre cei volnici și pre robi, ca să le dea lor
însemnare preste mâna lor cea direaptă au preste fruntea lor. Și ca
nimenea să nu poată să cumpere au să vânză, fără numai cela ce
are semnul au numele fiarăi au numărul numelui ei. Aicea iaste
înțelepciunea. Cela ce are minte, socotească numărul fiarăi,
pentru că numărul omului iaste. Și numărul ei: 666”. (Apoc.
16-18, Biblia de la 1688)

În cartea: ,,Semnele vremurilor din urmă – mărturiile


monahilor și ale închinătorilor” la pag.17-18 iată ce i-au spus
Părintelui Paisie Aghioritul protestatarii, așa după cum povestește
el însuși:
Părinte Paisie, acum te ocupi cu numărul 666? Atâția ani de
ce n-ai spus nimic?
Acum1, când NUMĂRUL 666 a apărut în viața noastră și
circulă peste tot, avem datoria să-i înștiințăm pe credincioși
despre cele care se vor întâmpla. Mai înainte nimeni n-a făcut uz
de numărul 666. Sau oare trebuie să lăsăm lumea dezinformată și
în stare de neștiință?”
Iar la pag.27 stă scris:
,,…Vezi, mai târziu acest sistem satanic va strânge șurubul!
Acolo în spatele lui se ascunde DICTATURA sioniștilor”.

1
zice Sf.Paisie

9
Dictatura numerică

Dialog între un mirean și fratele Valerică

M: Frate Valerică, vă rugăm în Numele Domnului să ne


mărturisiți despre visul pe care l-ați avut cu Sf. Ierarh Ioan
Maximovici.
Fr.V: Sunt vise de la Dumnezeu, dar și de la diavol. Despre
acest vis s-a constatat că a fost de la Dumnezeu. Dar totuși de
bază trebuie să ne ramână învățăturile, sfaturile, pildele Sfinților
Părinți care ne-au vorbit despre aceste fenomene nemaiîntâlnite în
istoria omenirii, în învățătura lor să ne adâncim și pe Sfinți să-i
urmăm.
M: - Și totuși cum a fost?
Fr.V: Aș vrea să fac o mică rectificare, deja este o
înregistrare audio pe internet dar atunci am zis despre altcineva că
l-a avut, fiindcă așa a fost situația să spun atunci, dar eu l-am
avut, însă acum sunt îndemnat să spun cum a fost…
…A venit la mine Sf. Ierarh Ioan Maximovici, care are Sfinte
Moaște întregi și i-am zis: ,,Părinte sfinte, ce să fac cu buletinul
acesta?… Și mi-a spus: ,,Nu trebuie să ai așa ceva, stai fără
buletin”. Dar i-am zis: ,,Cum pot să stau așa?” Și mi-a făcut semn
cu mâna în sus adică să-mi pun nădejdea în Dumnezeu, dar făcând
semn și cu capul, înclinându-l puțin mai jos. După aceea s-a apropiat
de mine, mi-a pus mâinile peste cap și mi-a făcut semnul Sfintei
Cruci pe cap de trei ori și apoi mi-a spus: ,,Să n-ai niciun
document, NICIUN DOCUMENT” … și apoi a dispărut… și m-am
trezit cu multă pace în suflet mulțumind lui Dumnezeu și pentru
această înștiințare.
M: Am văzut că ați îndemnat să se renunțe la orice
document…
Fr.V: Da, cu ajutorul și binecuvântarea Maicii Domnului am
spus și spun: nu trebuie să avem niciun document fiindcă prin ele
suntem legați de sistem cum e o capră de țăruș legată. Când
10
Dictatura numerică

Mântuitorul S-a arătat celor doi copii de la Poceaev știm ce le-a


zis: ,,că întâi oamenii se vor lepăda de Mine prin semnătură”.
Deci semnând astfel de documente devenim apostați, ținând
seama că sunt anumite trepte ale apostaziei.
M: Mărturisiți-ne despre întâmplarea cu posedatul de la
Mănăstirea Pătrunsa.
Fr.V: Când eram la Mănăstirea Pătrunsa, am vorbit acolo
despre documente și CNP iar un monah îmi sta împotrivă. A
plecat undeva și s-a întors posedat. A intrat în chilie la mine seara
cu un frate și n-am putut să-l mai scot. Aveam Sf.Moaște pe masă
și deodată a început să urle, a dat cu pumnii în pereți, era cât pe-
aci să trântească Sf.Moaște, se tăvălea pe jos, vorbea aiurea, iar la
miezul nopții a strigat înfricoșător: ,,Au venit duhurile, sunt la
geam”. S-a repezit la geamul de la ușă, a dat cu pumnul în geam
și l-a spart. Aveam și icoane lipite pe geam. Mi-a călcat icoanele
în picioare și a zis către celălalt frate care tremura: ,,ține-l pe
Valerică și nu-i da drumul”. Putea să-mi taie gâtul cu bucățelele
din geamul spart. Cu ajutorul Maicii Domnului am scăpat din
mâna lui și am fugit la econom. Ei erau în urma mea alergând însă
economul m-a băgat repede în chilia de oaspeți, m-a închis și mi-a
zis că aceasta este o ispită. Iar ei toată noaptea au dat târcol la
acea chilie cu pretextul că le e frică și că vor să stea cu mine.
Dimineața a venit la mine cel posedat cu un topor și mi-a zis
liniștit: ,,Frate Valerică, cine ți-a spart geamul?” Și atunci m-a
cuprins o umilință și i-am spus: ,,Părinte, a căzut o bombă azi-
noapte chiar pe chilia mea…Doamne ai milă de el”. După aceea,
nu mai era de acord cu buletinele.
Această întâmplare o știu și Părinții de la Mănăstirea
Pătrunsa.
M: Povestiți-ne întâmplarea cu arderea buletinului…
Fr.V: Asta s-a întâmplat anul trecut de ,,Izvorul Tămăduirii”,
nu numai din îndemnul acelui vis sau al conștiinței, dar și din

11
Dictatura numerică

îndemnul Sfinților Stareți Ruși. […] După ce am distrus toate


documentele cu CNP sau FĂRĂ, a mai rămas buletinul, dar Harul
nu-l mai simțeam, mă rugam, plângeam, dar simțeam un gol, și
când l-am ars am rămas uimit. L-am băgat în sobă și după un timp
a început să se audă ca la raliuri, am deschis ușa, am închis-o și a
început să urle ca leii în cuști, am făcut semnul Sf.Cruci și mi-am
adus aminte de pr.Rafail Berestov care a zis: ,,CNP-urile sunt din
cercuri înalte, de la masoni și pentru că au contact direct cu satana
și care transmit noi și noi descoperiri”. După ce am deschis ușa
sobei a început să sară scântei pe mine și pe icoana care era lângă
mine așa ca la artificii. Cred că au în ele, pe lângă CNP, și
celelalte simboluri oculte satanicești și microcircuit electronic2.
Bineînțeles, unii au făcut cerere de refuz, unii le-au dat înapoi ca
și cardurile, iar alții le-au ars, important e să nu le primim sau să
scăpăm de ele. V-am spus această întâmplare că adevărat e cum
spune un părinte că diavolul are CNP 666. Feriți-vă de numărul
fiarei, e trinitatea iadului 666, nu ne trebuie așa ceva, noi ne-am
botezat în Numele Sfintei Treimi și nu vrem acest botez al
satanei. Nu jertfiți și nu vă închinați idolului acestui veac care e
calculatorul din Bruxelles, respingeți orice document antihristic.
Nu vă jucați cu mântuirea voastră, fiindcă veți plânge veșnic.
M: - După aceea au început multe persoane să renunțe la ele
sau să le ardă?
Fr.V: Da, și vor mai fi și alții care le vor arde, le ardem ca să
nu fim arși de focul cel veșnic, și ca să devenim liberi față de
dictatura numerică fiindcă cei ce au renunțat la ele sau le-au ars,
simt Harul, sunt ușurați, descătușați de forțele întunericului,
fiindcă nu trebuie să mergem cu variante și ce e da da și ce e nu
nu.
M: Ce-i de făcut în continuare?
2
http://asociatialibertatearomanilor.ro/pliant-informativ-aplr-actele-
electronice/

12
Dictatura numerică

Fr.V: Alegem Crucea nu pâinea, să avem acte în Cer, actele


nevoinței, ale răbdării, ale pocăinței, iar nu acestea din lume,
statale, care ne duc în iad. Cu ajutorul Maicii Domnului noi am
făcut câteva sinaxe în care am luat atitudine împotriva oricărui
document antihristic de identitate sau fără, fiindcă sunt legate de
sistem chiar dacă unele par bune. Fiindcă dacă lăsăm portița puțin
deschisă vrăjmajul deschide larg intrând prin ea. Dacă mergem pe
variante îi dăm drepturi diavolului. Am mai discutat, a nu rămâne
cu acte vechi sau noi, a renunța categoric la CNP, a ne împotrivi
GLOBALIZĂRII care este cel mai cumplit lagăr din istoria
omenirii s.a.m.d. Pentru a înțelege, a face voia Domnului și a avea
un discernământ fin trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ca
să ne dea înțelepciune. Vom sta pe unde va rândui Dumnezeu ori
prin comunități care-s rupte de sistem și cu timpul va trebui să
luăm calea munților. Important e să nu ne dăm în mâna lor și să
fugim de aceste capcane, cum bine zice Sf. Efrem Sirul: ,,mulți
dintre Sfinți și credincioși vor fugi în pustiu și se vor ascunde în
munți și peșteri rugându-se Domnului cu umilință, ca să-i
conducă în locuri sigure pentru ca să-l refuze pe antihrist și să nu
vadă semnele cumplite și înspăimântătoare ale lui… Trebuie să ne
ferim de păcate, de globalizare, de ecumenism și de schismă.
M: Spuneți-ne un cuvânt și despre viața pustnicească.
Fr.V: Întreabă-i pe pustnicii care au ajuns la mari înălțimi, eu
n-am ajuns, sunt nevrednic. Atât vă spun că Biserica cea
adevărată va fugi în pustie fiindcă acolo are loc gătit de
Dumnezeu.
M: Vă rugăm să spuneți un cuvânt de îmbărbătare celor ce nu
mai au documente sau sunt pe cale să renunțe la ele.
Fr.V: Rămâneți pe baricade luptând alături de Hristos, Cerul
întreg se bucură de alegerea pe care ați făcut-o, ați pornit pe calea
martirajului luând această anevoioasă nevoință. Hristos vă
binecuvintează cu amândouă mâinile, chiar dacă sunteți scoși în

13
Dictatura numerică

afara condițiilor vieții, bucurați-vă că ați ales calea cea strâmtă și


sunteți în surghiun pentru Hristos, și că nu mai slujiți ,,crezului
cel blestemat al pieirii”. Nu deznădăjduiți, mergeți înainte prin
,,ger, prin foc, defăimări” până ajungeți în Cer. Numele voastre
sunt scrise acum în Cartea Vieții iar Maica Domnului este cu noi
în această ultimă și cea mai mare bătălie, nu ne va părăsi, va fi cu
noi în încercările de foc. Spun marii Sfinți că cel ce va răbda se va
mântui, adică cel ce nu se va însemna, fie cu ,,semnul” fie cu
,,numărul” care e pe documente. Da, așa ne-au transmis Sfinții:
,,cei aleși vor fi aceia care nu se vor însemna și vor refuza cu
bărbăție și eroism numărul fiarei - CNP-ul”. Să nu ne mai
închinăm idolilor, pentru că ne-am închinat3 destul când am avut
documente, așa că să ne închinăm dar și să-i închinăm viața
noastră Domnului Iisus Hristos.
M: Spuneți-ne întâmplarea cu orbul.
Fr.V: Când eram în lume m-am dus în gară la Caracal
conducând pe un frate la mănăstire, și așteptând trenul, a venit un
tânăr orb care a ținut o cutremurătoare predică în gară despre
buletine fiind înconjurat de mulți oameni. A zis: ,,Dați-mi un
buletin, dar nu din cele vechi, ci din astea noi, plastifiate”. I-a dat
cineva un buletin și după aceea a spus: ,,Acest buletin are codul și
numărul fiarei, nu trebuie să avem așa ceva” […] Vorbea cu
multă putere având în grai ceva Divin. După aceea s-a pierdut în
lume, l-am căutat și nu l-am mai găsit. Nu-l pot uita fiindcă ce-a
spus și cu ce elan duhovnicesc... Îmi aduc aminte ce spune în
Sarea Pământului 3 părintele Rafail Berestov: ,,De ce părintele

3
Din cele 25 de Canoane ale Sf. Localnicului Sinod din Anchira –
Canonul 4: ,,Pentru cei ce de silă au jertfit, și pe lângă aceștia, și
pentru cei ce au cinat la idoli … ” (vezi tâlc. Canonului); Apoclipsa
22-15:,,Afară câinii şi vrăjitorii şi desfrânaţii şi ucigaşii şi
închinătorii la idoli şi toţi cei ce iubesc şi lucrează minciuna!” =
actele antihristice reprezintă închinare la idoli.

14
Dictatura numerică

Paisie Aghioritul, stareț din Muntele Athos mustră ACESTE NOI


CNP-URI și spunea că ,,cei care vor lua aceste documente noi, vor
pierde Harul Sfântului Duh? …pentru că acesta este deja pecetea
lui antihrist, deocamdată pe hârtie, dar nu pe mână sau frunte”.
M: Am înțeles că ați luat binecuvântare de la părintele Rafail
Berestov pentru ca să luptați împotriva documentelor și a
globalizării când ați fost anul trecut la sinaxa4 din Grecia?
Fr.V: Noi deja avem binecuvântarea Maicii Domnului să ne
împotrivim, să luptăm, și să respingem orice document. Da, am
luat binecuvântarea de la preacuvioșia sa, care după cum știm este
un înflăcărat – antiglobalizare – am zis că stau lângă un foc când
m-am apropiat de sfinția sa […] se zice că e unul din ultimii mari
duhovnici din Sarea Pământului.

4
împotriva ecumenismului și a pseudo-sinodului din Creta

15
Dictatura numerică

Un dialog în legătură cu actele antihristice și CNP

A: - Ce este codul numeric personal?


B: Codul numeric personal (CNP) este o înșiruire unică de 13
cifre atribuită la naștere fiecărei persoane născute în România.
Acesta figurează pe certificatul de naștere și, ulterior, va fi trecut
pe toate documentele emise de statul român: carte de identitate,
permis de conducere etc. CNP-ul a fost introdus ca element
OBLIGATORIU5 de identificare în actele de identitate, de starea
civilă, dar și în alte acte personale printr-un decret prezidențial
semnat de Nicolae Ceaușescu la data de 2 martie 1978.
A: - Cine i-a cerut așa ceva lui Ceaușescu, mai ales că
regimul comunist funcționa foarte bine și fără CNP-uri6?
B: Tot aceleași persoane care i-au împrumutat banii. Ideea nu
a fost a lui, însă cămătarii i-au cerut o ,,garanție” în care CNP-ul
era un detaliu important.
A: - Știți cumva ce condiții se regăseau în contractul de
împrumut?
B: Indiferent că împrumutul e contractat de un stat sau o
persoană, sunt două condiții care se regăsesc întotdeauna în acel
contract: ce gaj oferi pentru sumă și ce poate executa cămătarul
dacă nu te achiți de datorie și veniturile ce garantează că ratele se
pot achita.
A: - Ce gaj a oferit Ceaușescu în discuțiile cu FMI?
B: Informația asta ar fi o premieră pentru români. Garanția a

5
,,Dar dacă acest NUMĂR este introdus de către forțele satanice oc-
ulte, se impune intenționat și omul îl primește de bunăvoie, atunci
acest NUMĂR atrage asupra omului FORȚE EMONICE”(pr.Andrei
Uglov).
6
Mai e de specificat că timp de aproape 7500 de ani oamenii au
purtat NUME și nu NUMERE, cu excepția cazurilor de rigoare
(sclavi, pușcăriași).

16
Dictatura numerică

fost chiar populația României plus valoarea pe care o produce.


Le-a făcut un plan de afacere cămătarilor, la cererea acestora. În
acest plan era nevoie să se știe câți batrâni sunt, câți sunt apți de
muncă, copiii, tot. Categoric că Ceaușescu nu știa nimic despre
CNP-uri până când i l-au cerut cămătarii.
A: - Ce diferență este între CNP și seria/numărul buletinului?
B: Seria și numărul buletinului de pe vremea lui Ceaușescu
se modificau ori de câte ori se emiteau noi buletine la schimbare,
preschimbare, pierdere, distrugere, furt. Dacă se dorea ca
identitatea mea să fie mai clară, puteau să folosească mereu
aceeași serie și număr de buletin ce ar fi fost tot un identificator
unic asemănător CNP-ului, dar nu un cod numeric personal. Un
număr de buletin se leagă de act, un număr personal se leagă de
persoană. O diferență mare.
A: - Ce legătură are această operație tehnică, formală de
atribuire a codului personal de identificare sau a altor
identificatori electronici cu religia, cu sfera moral-spirituală?
B: Relația în cauză devine clară atunci când se descoperă
sensul duhovnicesc al acestei ,,OPERAȚII”.
Atribuirea pe viață a codului neschimbat de identificare este
de fapt înlocuirea numelui propriu cu numărul, înlocuirea
substantivului cu numeralul. Să comparăm: Petru-cine?; 123-al
câtelea? Adică al câtelea ești, care îți este numărul? Toate acestea
vorbesc despre depersonalizare, despre pierderea personalității și
a numelui, adică înseamnă și pierderea vieții veșnice. Numărul
personal se dă de sistemul computațional și se utilizează în toate
sferele de existență pentru ca numele omului pentru todeauna să
se șteargă din Cartea Vieții. Satana este primul care a refuzat viața
personalității sale și care tinde să-i depersonalizeze pe toți ceilalți.
Iată ce ne-a transmis A.F.Llosev prin cartea sa ,,Filosofia
numelui” : ,,Iar a nega faptul că numele este viața, scria, că numai
prin cuvânt comunicăm cu oamenii și cu natura, că numai pe

17
Dictatura numerică

cuvânt se întemeiază toată profunzimea ființei sociale în formele


infinite ale manifestării sale, înseamnă a cădea nu doar într-o
singurătate antisocială, ci într-o singurătate antiumană,
antirațională, în nebunie...Dacă cuvântul nu-i valabil și numele nu
este real, dacă nu este factorul realității, în sfârșit, nu este7
realitatea însăși, atunci există doar întuneric și nebunie și în acest
întuneric mișună doar monștri surdomuți, întunecați și nebuni.
Însă lumea nu este așa”.
A: - Există o legatură între CNP și semnul fiarei?
B: «În Rusia acesta e SNILS, УНЗР (în Ucraina), УНП –
numărul contabil al contribuabilului (în Belarus), […] codul
numeric personal (în România), […] osobisty numer (în Polonia),
SSN – social security number (în SUA) etc. Dar toate acestea sunt
denumirile numelui numeric unic, pe care slugile antihristului îl
atribuie omului în calculatorul global numit „fiara8” etc”».
Ieroschimonahul Rafail Berestov9 care s-a nevoit pe Sfântul
Munte Athos, a dat odată următoarea definiție ce
determină numărul de identificare: ,,Codul de identificare este
numele dat de masonerie fiecărui om, numele numeric” (sursa:
din înregistrarea10 magnetică a discuției cu părintele Rafail). În
cartea ,,Tainea Fiarei” găsim cel mai bun răspuns la această
întrebare:
În Apocalipsă se spune ,,semnul” (nu pecetea, ci semnul –
nota autorului) sau numele fiarei, sau numărul numelui fiarei (13-
17).
7
în sensul cel mai larg al cuvântului
8
https://danielvla.wordpress.com/2017/08/20/parintii-athoniti-rusi-rafail-
berestov-si-onufrie-stebelev-globalizarea-si-ecumenismul-doua-coarne-
ale-antihristului-doua-parghii-de-putere-ale-satanei/
9
Cuvânt pentru Ortodocșii Români și toți Creștinii Ortodocși despre
globalizare și ecumenism, scris la rugămintea monahului român Timotei
- Starețul Rafail (Berestov), ieroschimonah Onufrie
10
Taina Fiarei – pag.42

18
Dictatura numerică

[…] Însă Sf.Ioan Teologul vorbește nu despre numele


personal al lui antihrist, nu despre aceea cum el va fi numit! Aici
este un alt sens. ,,Numele fiarei” (nu al antihristului, ci al fiarei)
este numele de la ,,fiară”, dat omului de ,,fiară”, adică
identificatorul cifric al persoanei, IDNP11 care în același timp,
reprezintă și cheia de intrare în dosarul lui electronic. Sistem care
depersonalizează omul. Se cuvine aici să amintim și despre
supercomputerele din (SUA, Bruxelles ș.a.) care au destinația de a
acumula toată informația, și se numesc la fel ,,Fiara” (engl – the
beast).
De aceea nu se va ,,însemna” numele lui antihrist, ci numele
individual, personal. Și va fi acest nume electronic. Însă Sf.Ioan
nu știa pe atunci despre tehnica computerizată și desigur nu putea
spune că numele va fi electronic. El a spus simplu: ,,sau numele
numărului lui”. Aici se vorbește nu despre aceea că va fi
,,însemnat” numele sau numărul. Aici nu e vorba de o divizare,
sau o alegere, sau alegere a variantei din două, ci de o
concretizare – adică numele va fi numeric (electronic,
computerizat)”.
Dar iată și un răspuns mai pe scurt: În sistemul de evidență,
CPI (codul personal de identificare) sau IDNP, reprezintă
NUMELE persoanei, ACORDAT ei de către SISTEM, și constituie
NUMĂRUL care poate fi aplicat PE MÂNA ȘI FRUNTEA
OMULUI, este redat sub FORMĂ DE BARĂ-COD, la citirea căruia
se utilizează succesiunea cheie - ȘASE SUTE ȘAIZECI ȘI ȘASE”.
Sf.Sinod al Bisericii Ortodoxe din Ucraina în Circulara din
19 mai 1998 declara: ,,IDNP, care va fi atribuit fiecărui om, și
care va fi aplicat pe corpul lui printr-o tehnologie care nu va mai
permite niciodată ștergerea lui – poate deveni într-adevăr
,,pecetea lui antihrist”.

11
IDNP = CNP

19
Dictatura numerică

A: - Sunt Sfinți sau oameni care având o viață sfântă au


vorbit împotriva CNP-ului și a celorlalte documente?
B: Da. Spre exemplu Sf.Alipia de Kiev.
Nu pot să nu vă redau un mic fragment12 din viața
Sf.Cuvioase Alipia: ,,Aici în Lavra Pecerska, a viețuit vreme de
15 ani, până în anul 1961, când mănăstirea a fost iarăși închisă,
sub pretextul reconstrucției. Când autoritățile au venit să distrugă
poarta mănăstirii, măicuța a căzut în genunchi în fața lor și, cu
mâinile ridicate către cer, i-a rugat cu lacrimi să nu permită un
asemenea sacrilegiu. Deși înduioșați de evlavia ei, oficialii trimiși
au trebuit să execute hotărârea. Astfel, maica Alipia a fost din nou
nevoită să pornească în pribegie, FĂRĂ ACTE, fără bani, cu trupul
aproape dezgolit”. De asemenea, mai pot fi enumerați: Maica
Domnului13, Sfinții Serafim de Sarov, Serghie și Iov de la
Poceaev, Paisie Aghioritul, Ermoghen, Protoiereul Nicolae
Ragozin14, Cuvioasa Maică Pelaghia15, prorocul Otroc
Veaceslav16 etc.
A: Eu cred că periculoasă este pecetea care se va pune pe
mâna dreaptă sau pe fruntea omului după cum scrie în
Apocalipsă. În Biblie nu se vorbește despre nicio înainte-pecete.
B: Iată câteva observații care reies din lectura atentă a trei
stihuri din capitolul 13 al Apocalipsei. Aici se spune: ,,să-și pună
semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte” (stihul 16). Însă de
12
http://www.formula-as.ro/2013/1060/miracole-crestine-109/nebuni-
intru-hristos-ii-viata-si-patimile-maicii-alipia-16175
13
Maica Domnului i-a descoperit Părintelui Gurie Chezlov despre pașa-
poartele (buletinele) eliberate prin anii ’90 că nu trebuie acceptate.Vezi
și nota de subsol nr.100
14
A fost descoperit cu Moaște întregi
15
A fost prorociță și a vindecat mulți oameni prin rugăciunile ei.
16
Cunoscut și cu supranumele Îngerul rus, Otroc Veaceslav a fost un ba-
iat de 10 ani, făcător de minuni și profet, făcând minuni și după moartea
sa.

20
Dictatura numerică

aici nu reiese că însemnarea nu poate exista în afara imprimării ei


pe mână sau pe frunte! În stihul al 17-lea se spune, ca ,,nimeni să
nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică
numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”. Însă nu este adăugat
că însemnarea va avea loc pe ,,mână sau frunte”. Adică, e vorba
de principiul existenței familiei electronice a omului, indiferent
care îi este purtătorul: certificatul de evidență la organul fiscal,
buletinul, pașaportul, cartela electronică, microcipul, mâna,
fruntea... Se are în vedere dacă se folosește sau nu numele
electronic pentru efectuarea plăților, decontărilor. Va avea
posibilitatea să cumpere sau să vândă nu acel care are obligatoriu
vreun semn – pe mână sau pe frunte, ci acel care are nume
numeric, electronic. Iată cum! Iar nouă ne spun ,,apărătorii”
IDNP17, că în Biblie nu se vorbește despre nicio înainte-pecete.
Încă cum se vorbește18.
…În evanghelii nu este scris că nu trebuie acceptat CNP-ul
sau pașaportul, dar cele trei cifre de șase (despre care este scris în
Apocalipsă) reprezintă rădăcina unui copac, iar pașaportul, CNP-
ul, bancomatul, cardul, recesământul sunt ramurile acestui copac.
,,…Cel viclean încearcă să-i determine pe oameni să se
alăture rădăcinii 666 prin acceptarea a cel puțin uneia dintre
aceste variante: cartela cu bandă magnetică, cardul pentru
bancomat, pașaportul”.
,,…Cel care rezistă și nu acceptă pașaportul, nici cardurile
electronice, nici cartela magnetică19 este ocrotit de Dumnezeu,
este curat ca un porumbel”.
,,…Când cineva acceptă pașaportul sau cartela magnetică, în

17
Codului personal de identificare
18
Fragmente din cartea ,,Tainea Fiarei”
19
Dumnezeu i-a descoperit pr. Gurie despre cartela magnetică că es-
te de la cel rău, văzuse că din cartela magnetică s-au arătat coarne de-
monice și le-a poruncit fiilor duhovnicești să o ardă.

21
Dictatura numerică

chip nevăzut, în spatele acelui om stă un duh rău și nu îl mai


conduce Dumnezeu; se retrage îngerul păzitor, se retrage harul și i
se întunecă mintea…” (pr.Gurie Cheznov - Sarea Pamantului 5)
,,…Să nu primești niciun număr, nimic. Numărul este moarte,
pleacă harul lui Dumnezeu. Să nu-l primești niciodată”.
(Nikolai Gurianov - Sarea Pamântului 3)
Deja pe buletinul tău, în dreapta, este o poză mică ce are în
zona frunții cuvântul ,,card”20, care citit invers înseamnă ,,drac”.
Sf.Monah Zinovie a scris o prorocie în anul 1666 cum că, cel ce
va avea o cartelă iar pe ea scris ,,lepădare” şi pe frunte va avea
scris ,,satana”, pe aceia Dumnezeu nu-i va ierta nici în veacul
acesta nici în veacul următor. Dacă vă uitați tot la poza mică din
dreapta buletinului sub ea scrie sex, sexe, sex care în limba latină
înseamnă ,,666”. De ce au folosit cuvântul ,,sex” și nu ,,gen”?
Este asemănător cu exemplul dat în cazul cardului VISA21 numai
că în sens invers de data asta. Apoi mai avem și data de expirare
ca la orice produs de parcă am fi bunuri materiale. Într-un clip22
de pe youtube vedem destul de clar că în actualul buletin se
găsesc și simboluri oculte.
,,A se respinge orice buletin al pieței comune23”.
A: - Dacă un preot deține acte cu cip putem să participam la
slujbele savârșite de acel preot?
B: ,,Cei ce dețin acte personale cu cip (biometrice): buletin,
20
Această observație a făcut-o pr.Justin Pârvu care ne spunea:,,Uitați
unde noi vă miluim după slujbă ei au venit cu numele diavolului.”
21
Evreii, grecii, babilonienii etc. din antichitate obișnuiau uneori să
convertească fiecare literă sau consoană a unui nume propriu în
valoarea ei numerică din alfabetul respectiv și să facă un total;
astfel că: în alf. roman VI = 6, în alf. grec S = 6 iar în alf.
babilonian A = 6
22
https://www.youtube.com/watch?v=iJ8P0RJ77PY
23
UE (cartea ,,Nu vă lepădați de Hristos, nu vă însemnați cu 666” -
vol.1)

22
Dictatura numerică

pașaport, permis auto, card bancar, carnet de sănătate sau orice fel
de acte / legitimații de acest tip;
- nu pot fi acceptați la împreună-slujire (indiferent de treapta
ierarhică) clericii care dețin acte personale cu cip (biometrice);
- cei care nu vor să renunțe la aceste acte cu cip (biometrice)
nu pot fi pomeniți la Sf.Liturghie sau la alte slujbe religioase și nu
pot fi dezlegați de păcate la Spovedanie;
- același lucru este valabil și pentru cei ce utilizează
semnătura electronică și cu atât mai mult pentru implanturi cu
cipuri sau însemnări cu cod de bară prin raze laser”.
(Acest afiș s-a făcut cu binecuvântarea părintelui stareț
Arhim.Justin Pârvu24)
,,Acuma vie și îți pune drăcușoru. Ia sa-ți pună pe carnetul
ăsta care-l faci de conducere, sa-ți pună cipușor acolo. Așa! Și
tocmai de aceea unde-i nevoie, unde e mai strigător în sfârșit, mai
stringente lucrurile vine și ți-l pune acolo. Mai poți tu lua carnetu
cela? Nu-l mai poți, PENTRU CA TE-AI LEPĂDAT DE HRISTOS,
asta înseamnă cipușorul acesta: CĂDEREA ÎN PĂCATUL
ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT ȘI DE ACEEA NU NUMAI
CREȘTIN NU ESTE EL25”.
,,Tu slujeşti, da nu mai slujeşti Domnului, slujeşti
antihristului” (Părintele Justin Pârvu26 în dialog cu un diacon).
,,Dacă preotul este păcătos, pentru că a acceptat (cardurile și
toate celelalte lucruri ale lui antihrist), va fi judecat de Dumnezeu.
Dacă preotul nu are har, atunci îngerul păzitor peste acesta în chip

24
http://www.apologeticum.ro/2010/07/atentie-fara-cipuri-cei-
ce-nu-renunta-la-actele-cu-cip-nu-pot-fi-dezlegati-de-pacate-
la-spovedanie/
25
https://www.youtube.com/watch?v=ywQSgv0dGQU
26
https://www.youtube.com/watch?v=V4_CjCQg-0E

23
Dictatura numerică

nevăzut va scoate cupa și va împărtăși27”.


A: Sunt preoți care zic că-s împotriva actelor cu cip dar nu
mărturisesc adevărul ca să nu-i îndepărteze pe credincioși.
B: ,,Măi credincioşii care rămân aici cu cipul nu au nicio
valoare măi...nicio valoare nu mai au. Poţi să ai 700 de
credincioşi, adică ăia au căzut din har nu mai este28…” (Pr.Justin
Pârvu)
A: - A vorbit vreun părinte din țara noastră împotriva CNP-
ului?
B: Bineînțeles că da. A fost părintele Justin Pârvu care a
vorbit în mai multe rânduri împotriva CNP-ului. Iată un fragment
din revista Atitudini nr.9: ,,…Această ură a lor a ajuns la o așa
măsură încât vor să distrugă și identitatea persoanei, încât să
înlocuiască numele de om, primit prin Sfântul Botez, cu un
număr”. A mai fost și monahul Konon care a fost membru
MIREM (Mișcarea Ortodoxă de reînviere monahală). Să nu
uităm de Valerică Bușă, care a fost frate la Mănăstirea Lacul
Frumos, fiind prigonit și alungat din monahism deoarece nu s-a
ferit a mărturisi adevărul.
A: - Dar numai cei care nu au CNP se mântuiesc? Sunt 19
milioane de români din care 99% au CNP-uri. Mi-e greu să cred
că sunt atâția oameni în rătăcire.
B: În România unii au renunțat cu ajutorul Harului la CNP și
numărul celor ce renunță crește. A fost o știre29 de curând: ,,Sute
de adepți ai unor culte religioase au cerut ștergerea CNP-ului din
certificatele de naștere. Cererile le-au fost refuzate”. Din ce în ce
27
Pr.Gurie Chezlov - Sarea Pământului 5, seria 2
28
https://www.youtube.com/watch?v=V4_CjCQg-0E
29
http://ortodoxinfo.ro/2017/12/25/ziarul-libertatea-e-sigura-ca-sute
le-de-tineri-care-au-cerut-stergerea-cnp-ului-de-pe-certificatele-de-
nastere-nu-pot-fi-decat-niste-sectanti-nerecunoscuti-de-nici-o-reli
gie/

24
Dictatura numerică

mai mulți oameni încep să se trezească. În Biblie scrie: ,,Intraţi


prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi lată este calea care
duce la pieire şi mulţi sunt cei care o află. Şi strâmtă este poarta şi
îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află.
(Mt.7 - 13,14). Mântuirea este o taină dar știm din mărturiile unor
mari duhovnici care au avut o viață sfântă că cei ce au CNP nici
vămile nu le vor putea trece. În continuare vă redau un fragment
din transcriptul filmului Convorbiri din Apocalipsa: Film 1, 2007
- pr.Avelie Semionov) :
„Un arhimandrit30 din Lavra noastră mi-a povestit că au venit
la el doi tineri căsătoriți cărora le-a murit copilașul mai mic de un
an, și nu trecuse nici 40 de zile, cînd li s-a arătat în vis și le-a
vorbit: «Mamă și tată, pe mine nu mă primesc, eu nu am nume.»
Dar ei n-au înțeles ce înseamnă aceasta. Părintele i-a întrebat:
«Dragii mei, dar voi la Starea Civilă l-ați înregistrat?» «Da». «Păi
imediat i-au și dat număr copilului. Tu, mamă, cu mâna ta ai pus
pe fruntea copilului pecetea lui antichrist.»”
A: - Dacă voi renunța la CNP asta înseamnă că nu voi avea
dreptul la diferite indemnizații sau la pensie. Oare nu cădem într-o
extremă renunțând la toate actele?
B: ,,Renunțând la indemnizațiile pe care le primeau toți în
anumite perioade de timp, indiferent dacă omul lucrase la stat sau
nu până la vârsta pensionării, surorile îi sfătuiau și pe alții să facă
la fel și să-și pună nădejdea doar în Dumnezeu. Odată, după
moartea Anisiei, o femeie le-a propus Matroanei și Agapiei să se
intereseze de pensia ce li se cuvenea, ca foste deținute politic. Ele
i-au răspuns că nu au nevoie de aceasta, sfătuind-o și pe ea să nu
se ocupe de obținerea unor astfel de bani”. (Starețele ascete în
lume – pag.156).

30
http://ortodoxinfo.ro/2012/03/12/nou-video-convorbiri-despre-apo
calipsa-parintele-avelie-despre-ecumenism-acte-biometrice-cnp-sem
nul-fiarei-apocalipsa-antihrist/

25
Dictatura numerică

,,Nu trebuie întocmite acte pentru alocațiile pentru copii, acte


tutelare, pensii de invaliditate, acte de identitate. Nu trebuie a te
folosi de permise de conducere, de livrete militare unde e aplicat
CNP-ul, deoarece toate acestea sunt introduse în idolul cel mai
important al acestei epoci, calculatorul”. (Sarea Pământului 5)
Părintele Justin Pârvu spunea: ,,De aceea, vă rog SĂ NU MAI
CĂUTAȚI SOLUȚII. SOLUȚII OMENEȘTI NU SUNT, dragii mei!
SOLUȚIA ESTE MOARTEA PENTRU HRISTOS”.
A: - Din ce am înțeles până acum totul a început odată cu
introducerea CNP-ului în certificatul de naștere în România, nu?
B: Da.Vă voi povesti în câteva rânduri cum actul de înscriere
al propriului copil la oficiurile de stare civilă din oricare stat al
planetei este de fapt, un transfer de proprietate al copilului făcută
de către părinți în favoarea țării de care aparține, deoarece orice
stat31 al acestei planete este de fapt o Societate pe Acțiuni (S.A.),
adică o corporație înscrisă și reglementată în registrele SEC32
(Security and Exchange Commission). Aceasta înseamnă un titlu
valabil și solvabil pentru a cere o contravaloare, adică un
împrumut de la FMI, Banca Mondială sau de la Banca
Comunității Europene. Persoanele înscrise în Certificatul de
Naștere se numesc portrete sau valori pe hârtie. Nu contează dacă
ești frumos sau urât, gras sau slab, dacă ai artrită sau te duci la
grădiniță: TU ești un angajament împreună cu toți ceilalți din jurul
tău. Ești la fel ca inelul bunicii pe care îl duci la amanet sau la cei
care cumpără aur ca să iei ceva bani, atunci când te afli în
dificultate. Omul este un ANGAJAMENT, O GARANȚIE a statului

31
cu excepțiile de rigoare
32
În foaia sa care se numește ,,Semne ale vremurilor – 666”
Sf.Paisie Aghioritul a scris: ,,(...) în timp semnele apar foarte
limpezi: «fiara» de la Bruxelles, cu 666, a sorbit aproape toate
statele în computer. Cartea de identitate sau introducerea peceții, ce
altceva arată?”

26
Dictatura numerică

pentru a împrumuta BANI.


Certificatul tău de naștere este cotat la bursă33. Corporația
numită STAT a condus cetățenii tuturor țărilor planetei să fie
considerați o GARANȚIE, pentru a fi cumpărați și vânduți la
Bursă. Certificatul de Naștere este trimis Statului în care ,,nou
născutul viu” a fost înregistrat. Statul face o copie autentică după
el, care e trimisă apoi la Departamentul de Comerț, iar de acolo
pleacă un alt exemplar autentic care este trimis la Fondul Monetar
Internațional de la Bruxelles, Belgia. FMI este centrul monetar al
International Banking. Părintele care merge să-și înscrie copilul la
oficiul de stare civilă pentru a cere eliberarea Certificatului de
Naștere, în realitate cedează în mod legal proprietatea pe care o
are asupra copilului său STATULUI CORPORAȚIE din care fac
parte toate țările lumii. Numele și Prenumele nostru este scris pe
toate actele cu MAJUSCULE34 din cauza faptului că din punct de
vedere juridic acestea îi sunt adresate omului fictiv pe care
sistemul l-a înregistrat inițial prin actul de naștere. Ori de câte ori
veți recunoaște afirmând că sunteți acea persoană, VĂ VEȚI
ASUMA RESPECTAREA TUTUROR REGULILOR PE CARE LE
IMPUNE SISTEMUL, sunteți de acord cu respectarea persecuției și
a pedepsei în mod legal.
A: Poate fi o alternativă Certificatul constatator de ființă vie?
B: Din partea unui ,,stat” potrivnic Legilor lui Dumnezeu
care a legalizat avortul și este mereu cu sabia îndreptată către
Dumnezeu nu trebuie să primim nimic pentru că a primi orice act

33
,,De la o țară atât de mică ca a noastră, e aproape uluitor. Cumpă-
răm Manhattan, cumpărăm Ungaria, cumpărăm România și cumpă-
răm Polonia” (Shimon Peres)
sursa: https://www.youtube.com/watch?v=ohtU7x6dKb8
34
Dacă vă veți uita pe hârtia de 1 leu, guvernatorul Mugur Isărescu
e scris cu litere mici, asta pentru că el nu dă socoteală nimanui, n-are
obligații, ci doar drepturi.

27
Dictatura numerică

cu CNP sau FĂRĂ înseamnă închinare la idoli. ,,STATUL” a


introdus până acum în actele plastifiate bandă neagră (care
conține nr.666), codul de bare sau simboluri oculte. La ce te poți
aștepta din partea unui stat antihristic35 ?
A: Oare nu s-a vorbit prea mult legat de acte sau CNP în loc
să ne vedem de patimile noastre?
B: Bineînțeles că cea dintâi lucrare pe care trebuie s-o facem
este să ne despătimim. Într-adevăr cei trei de 666 simbolizează
trei patimi cumplite care vor stăpâni lumea în vremea din urmă, şi
anume:
1) pofta fără de minte (adică desfrâu şi beţie cum n-a mai fost
niciodată pe pământ).
2) închipuire pripită sau imaginaţie pripită, care duce la secte,
dezbinări de tot felul, boli sufleteşti, vrăjitorie, deznădejde şi
sinucidere.
3) mânie fără judecată, adică ură între oameni, războaie,
răzbunare, crime de tot felul, ceartă şi tulburare între creştini,
între părinţi şi copii, aşa cum scrie la Sfânta Evanghelie.
Dar asta-i pecetea nevăzută. Creștinii din primele veacuri n-au
avut de-a face cu pecetea văzută36 a lui antihrist. În vremurile de
acum și cele ce vor veni aceia care vor sluji cu adevărat, cu
credinţă lui Dumnezeu se vor afla în Împărăţia Cerurilor mai mari
decât Sfinţii care au făcut minuni în primele veacuri. Oare de ce?
Pentru că adevărații creștini care au apucat și vor prinde vremurile
apocaliptice vor alege să pătimească și să moară pentru Numele

35
În cartea: ,,Viața Cuviosului Paisie Aghioritul”,Ed. Evanghe-
lismos stă scris: ,,Iar după apariția pe produse a codului de bare ce
conține nr.666 și încercarea guvernului de a introduce noile buletine
(n.a. - cele plastifiate ca la noi) care aveau să conțină – așa cum s-a
dovedit după aceea – BANDĂ NEAGRĂ, nr. 666 și chipul
diavolului, Starețul a vorbit deschis tuturor”.
36
CNP, codul de bare, codul QR, cipul, microcipul, nanocipul.

28
Dictatura numerică

Domnului Iisus Hristos şi pentru Credinţa Ortodoxă decât să


primească pecetea văzută a lui antihrist. Unde mai pui că mai au
de luptat și cu patimile.
A: - Nu scrie în Biblie ,,Dați Cezarului ce e al Cezarului”?
B: ,,Părinte37, a spus cineva: «Cum de folosiți bancnota de
5.000 de drahme care are pe ea nr. 666? Același lucru este și cu
buletinul». «Hârtia de 5.000 este ban – și lira Angliei are pe ea pe
regina Elisabeta; asta nu vatămă. „Cele ale Cezarului, Cezarului”
(Mt. 22:21; Mc. 12:17). Aici însă este vorba de identitatea mea,
este ceva personal; nu este ban. Identitatea înseamnă ceea ce
înseamnă și cuvântul; adică cineva se identifică cu cele pe care le
declară. Deci, ei pun pe diavol și eu să semnez că îl primesc. Cum
să fac asta? » (Sursa: „Semnele vremurilor din urmă – Mărturiile
monahilor și ale închinătorilor”, Ed. Egumenița, 2013, p. 49)
Un stat, care-şi întinde ghearele, să culeagă din ,,grădina”
sufletului, dorind rodul credinţei lui, este un stat totalitar, satanist,
pentru că invadează şi fură ceea ce nu-i aparţine. Deci, când
,,Cezarul38” se pune rău cu Legile lui Dumnezeu39 atunci noi nu
trebuie să ne mai SUPUNEM căci ,,trebuie să ascultăm pe
Dumnezeu mai mult decât pe oameni”. (Fapte 5-29).
A: Oare nu ar trebui să boicotăm toate produsele căci toate
conțin codul de bare 666? Nu ar trebui să renunțăm și la telefon,
calculator etc. fiindcă au cipuri?
B: Noi trebuie să urmărim în viața asta să mergem pe calea
sfințeniei, să-L urmăm pe Hristos. Știm de la Sfinții din Rusia sau
de la Sf.Paisie Aghioritul că trebuie să ne ferim în primul rând de
actele cu care ne identificăm. Produsele din Hipermarket la fel ca
și telefoanele, calculatoarele etc. nu sunt personalizate. Și de

37
E vorba de Sf.Paisie Aghioritul
38
Statul
39
Statul Român a legalizat avortul, legea Big Brother, a introdus în
mod ,,legal” pecetea lui antihrist în țară etc.

29
Dictatura numerică

aceea se poate renunța foarte ușor la ele, pe câtă vreme fără cartea
de identitate nu poți face nimic. Bineînțeles că ușor ușor unii
dintre noi se vor întâlni cu situația în care nu se vor mai putea
atinge de nimic din ceea ce oferă statul antihristic astfel că vor
avea aceeași soartă ca și Sf. Iachint.
Iată ce spunea Schiarhimandrit Hristofor din Tula despre
codurile de bare de pe produse:
«Când pe produse au apărut pentru prima dată coduri de bare,
părintele a aratat spre acestea și a spus: ,,Iată, acestea sunt!
Acestea sunt! Adică tocmai acele inscripții ale lui antihrist,
pecetea sa, despre care se spune în Apocalipsă. Și părintele nu
binecuvânta să fie cumpărate mărfuri cu această imagine40».
A: Cei care au primit din neștiință aceste documente satanice
au o scuză în fața lui Dumnezeu?
B: Neștiința nu poate fi o scuză atâta timp cât Sfântul Marcu
Ascetul spune că: ,,trândăvia, neștiința și uitarea sunt păcate de
moarte41”.
A: Chiar dacă scăpăm de acte, oare nu rămânem în
continuare în sistem?
B: Rămânem în sistem însă ca fiind inactivi. Noi trebuie să
ne raportăm la relația noastră cu Dumnezeu. Trebuie să fim
conștienți că atunci când scăpăm de actele satanice, Dumnezeu
vede fapta noastră, iar în fața Lui nu mai suntem în sistem, ci
suntem înscriși din nou în Cartea Vieții după cum bine spune
ierodiaconul Avelie. Dar sunt cazuri minunate când părinții au
botezat copilul și nu i-au mai făcut niciun act, neintroducându-l în
sistem.
A: Care ar fi soluția pentru vremurile pe care le trăim, căci
fără acte ne va fi foarte greu?
B: „Ne tot întrebăm ce vom face, cum vom trăi, dar
40
Sarea Pământului 2
41
http://biserica.org/Publicatii/1995/NoIV/04_index.html

30
Dictatura numerică

Dumnezeu unde este? «Tu crezi că Dumnezeu există, că El ne


hrănește?» «Da, cred». «Atunci renunță la pașaport42!» Dar omul
spune: «Dar cum voi trăi, cum voi munci? «Iată, vedeți ce fel de
credință avem. Noi suntem deja toți ai lumii, de parcă pâinea cea
de toate zilele ne-ar da-o Putin, Zurabov, secția de pașapoarte,
fondul de pensii. Nu, dragii mei, pâinea cea de toate zilele ne-o dă
Dumnezeu43”.
Sfântul Mucenic Iachint44 a fost slujitor al meselor imperiale,
în timpul domniei împăratului Traian (98-117). Din cauza
neparticipării sale la o jertfă adusă de împărat idolilor şi a aflării
că este creştin, a fost bătut, biciuit şi aruncat în temniţă. Ca
mâncare nu i s-a dat decât carnea adusă ca jertfă idolilor. Sfântul
Iachint a refuzat să se hrănească cu ea şi a murit în temniţă.
Unul din străjeri intrând după obicei în temniţă, ca să-i ofere
drept hrană cele jertfite idolilor, a văzut temniţa luminată în chip
minunat şi doi îngeri stând lângă Sfântul Iachint. Unul acoperea
trupul Sfântului cu o haină prealuminoasă, iar altul îi punea pe
cap o cunună preaminunată.

42
Pașaportul rusesc intern este un document de identitate obligatoriu
pentru toți cetățenii ruși cu domiciliul în Rusia care au vârsta de 14
ani sau mai mult (precum e buletinul la noi), sursa:
https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_passport_of_Russia
În România legea paşapoartelor prevede că paşaportul este
document de călătorie, nu act de identitate.
43
Convorbiri din Apocalipsa : Film 1, 2007
44
http://jurnalspiritual.eu/sfantul-mucenic-iachint/

31
Dictatura numerică

Istoria codurilor de bare

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_de_bare

În 1932 un grup de studenţi de la Universitatea Harvard


conduşi de Wallace Flint au demarat un proiect destul de
îndrăzneţ. Produselor le erau anexate puncte de reper din
cataloage de produse şi erau centralizate într-o bază de date.
Codurile de bare, în forma modernă, au început să apară în 1948.
Bernard Silver, un absolvent al institutului „Drexel Institute of
Technology” din Philadelphia, a primit o cerere de dezvoltare a
unui sistem automat de identificare a produselor. Silver i-a
povestit prietenului său Norman Joseph Woodland despre
comanda primită. Woodland avea 27 de ani şi era profesor la
acelaşi institut. La 20 octombrie 1949 Woodland şi Silver au
publicat o lucrare intitulată „Classifying Apparatus and Method”
(Aparat şi metodă de clasificat). Inventatorii au descris invenţia
lor ca fiind „arta de clasificare a produselor pe baza modelelor”.
Majoritatea codurilor de bare pe care Woodland şi Silver le-au
descris erau formate dintr-o serie de spirale. În timp ce cei doi le
descriau ca simboluri, codurile lor de bare se asemănau foarte
mult cu codurile de bare unidimensionale din prezent.
Silver a murit în 1962 la vârsta de 38 de ani, înainte de a

32
Dictatura numerică

putea vedea utilizarea codurilor de bare în comerţ. În 1992


Woodland a fost distins cu „National Medal of Technology”
(Medalia naţională a tehnologiei) de către preşedintele american
George H. W. Bush. Nici unul din cei doi nu s-a gândit că
invenţia lor va deveni o afacere de peste 2.000 de miliarde de
dolari.
Codurile de bare au început să fie folosite în comerţ numai
după 1966. „National Association of Food Chains” (Asociaţia
naţională a lanţurilor alimentare) a comandat unui producător de
echipamente electronice realizarea unui echipament care să poată
realiza citirea codurilor de bare pentru o evidenţă şi un inventar
mult mai rapid al produselor. În 1967 a fost instalat primul cititor
de coduri de bare la un magazin din Cincinnati. Codurile de bare
erau reprezentate după modelul realizat de Woodland şi Silver.
Aceste coduri de bare nu erau imprimate direct pe ambalaje
ci pe etichete pe care angajaţii magazinului le lipeau pe produse.
Astfel sistemul a fost recunoscut ca un model de automatizare şi
identificare a produselor şi a fost adoptat de toţi producătorii şi
distribuitorii de produse.
În 1969 aceeaşi asociaţie a comandat la compania Logicon
dezvoltarea unui sistem pentru industria codurilor de bare.
Rezultatele au fost realizarea standardului UGPIC (Universal
Grocery Products Identification Code, Codul de identificare
universal al produselor alimentare) în vara anului 1970. Trei ani
mai târziu s-a adoptat simbologia UPC pentru indentificarea
produselor în SUA. A fost implementat de compania IBM şi
dezvoltat de George Laurer, care a continuat ideea lui Woodland45
şi Silver. INVENTATORUL CODULUI DE BARE 666 ESTE
EVREUL GEORGE JOSEPH LAURER DE LA IBM.
În iunie 1974 primul scaner UPC realizat de NCR46
45
La vremea aceea Woodland era angajat IBM.
46
care se numea pe atunci National Cash Register Co.

33
Dictatura numerică

Corporation a fost instalat la supermarketul Marsh din Troy,


Ohio. La 26 iunie1974 a fost scanat şi înregistrat primul produs cu
cod de bare. Prima încercare de aplicare în industrie a identificării
automate a fost demarată la sfârşitul anilor 1950 de către
Asociaţia Americană a Transportatorilor. În 1967 s-a adoptat un
format de cod de bare.
În 1981 Ministerul Apărării al SUA a adoptat formatul de cod
de bare Code39 în industria militară.
În rândurile de mai jos veți afla motivul pentru care n-au pus
cei trei de șase la vedere pe codurile de bare.
,,…Omenirea întreagă n-a avut nicio problemă cu numărul
666, oriunde l-a întâlnit, până în secolul 20. Atunci a apărut în
America pentru prima dată și a început să fie pus în aplicare un
sistem economic bazat pe folosirea unei cartele electronice. Pe
fiecare cartelă exista un număr de cod al fiecărui posesor, număr
scris cu o nouă unitate de măsură și un nou cod de calculare, pe
care-l vom explica mai departe. Cu surprindere au văzut atunci
toți că în interiorul numărului de cod al fiecărei persoane era
cuprins numărul 666; și, bineînțeles, companiile comerciale au
lansat peste tot ideea că ACEST NUMĂR AR ANUNȚA O NOUĂ
EPOCĂ CARE VA VENI. Reacțiile au fost puternice și companiile
comerciale au suportat pierderi economice uriașe, din cauza
boicotării produselor lor de către credincioși. De atunci AU
ÎNCEPUT SISTEMATIC SĂ ASCUNDĂ ADEVĂRUL47”.
În prezent există o serie de expertize48 unde se dovedește în
unanimitate că în procesul descifrării codului de bare în sistemul
EAN 13/UPC calculatorul în mod automat citește 3 perechi de
linii prelungite ca 666. ,,IDNP în sistemul de evidență (control)

47
La Apusul Libertății – Ieromonah Hristodul Aghioritul, Pag.91
48
efectuate de învățații ruși și ucrainieni – doctori în științe tehnice:
I.Bakirov, V.Ahromeev, A.Ipatov, O. Samcov, O. Savoliuc,V. Lî-
sogor, N. Solianicenko ș.a.

34
Dictatura numerică

reprezintă numele omului, dat lui de acest sistem și conține


numărul, care poate fi pus pe frunte sau pe mâna dreaptă a
omului; el e însemnat prin codul de bare la descifrarea căruia se
folosește cheia 666 (expert cand. științe tehnice A.P. Ipatov, Univ.
S.Petersburg 13.02.2002).
,Eu însumi sunt un fost inginer electronist. […] liniile sunt
puse acolo nu pentru computere, ci pentru OAMENI. Scanerele
iau în considerare doar lățimea barelor. Și acele «bare cu 666»
sunt aproape întotdeauna mai lungi d.p.d.v.d. vizual decât
celelalte, ca să putem vedea ,,semnul stapânitorului acestei lumi”.
Soluția
Cea mai convenabilă modalitate de a evita acele ispite legate
de ,,tehno-documentele de identitate49 ar fi alegerea unui fel de
viețuire monahicesc”. (Extras din interviul luat Ierom.Metodie –
Sf.Lavră a Optinei)

49
De remarcat e că cipurile RFID au fost concepute după principiul
de funcționare al codurilor de bare. RFID este un sistem de
identificare asemănător tehnologiei cu cod de bare fiindcă ambele
necesită un cititor dar diferă prin faptul că în cadrul codurilor de
bară e nevoie și de etichete adezive lipite pe obiecte, pe când RFID
necesită tag-uri speciale sau cartele atașate/integrate în obiecte. Prin
comparaţie, codul de bare utilizează reflecţia unui fascicul luminos
peste etichetă ce conţine tipărit codul, iar RFID folosește un câmp
de radiofrecvenţă de putere mică.

35
Dictatura numerică

Identificarea numărului 666 în codul de bare50

În ultimul deceniu, cu prilejul discuțiilor despre emiterea așa-


ziselor cărți de identitate electronice, s-au născut multe dezbateri
și s-au scris multe texte privitoare la problemele pe care e
probabil să le creeze întrebuințarea acestor identități. Astăzi, după
votarea în Cameră a legii despre ,,Protejarea individului de
prelucrarea datelor cu caracter personal”, subiectul revine în
actualitate pentru că votarea legii mai sus-amintite era premisa
indispensabilă a emiterii identităților electronice (emitere care
urmează cât de curând) și a punerii în aplicare a acordului
Schengen.
În cărțile de identitate de tip vechi există o majusculă din
alfabetul grecesc și un număr de serie care51 este unic pentru
fiecare cetățean. Numărul acesta este scris cu caracterele arabe
cunoscute (0, 1, 2, 3…), însă în identitățile electronice care
urmează să fie emise, numărul unic pentru fiecare om, numărul
unitar de cod de înregistrare, pentru a putea fi recunoscut prin

50
La apusul libertății – ieromonah Hristodul Aghioritul
51
împreună cu litera care-l însoțește

36
Dictatura numerică

citire electronică, optică, trebuie să fie reprezentat într-un anumit


sistem al codului barat52.
Acest cod barat poate fi reprezentat prin linii negre, de
grosime diferită, pe hârtie albă și, prin urmare, văzut cu ochiul
liber, așa cum spre exemplu sunt codurile care se găsesc pe
aproape toate alimentele și pe multe alte produse de folosință
zilnică. Poate fi de asemenea ,,imprimat” pe bandă magnetică53,
așa cum sunt cele aflate pe spatele mai tuturor card-urilor
comerciale (Eurocard, Etno-cash, Cashcard etc.); în ultimul caz,
numărul de cod nu este vizibil pentru că altfel oricine ar putea
transcrie foarte ușor numărul care corespunde altei persoane,
putându-l folosi pentru el însuși în locul celuilalt atunci când
scoate bani etc.
Să punem acum o paranteză ca să spunem două cuvinte
despre sistemele de calculare, pentru a fi pe înțelesul tuturor tot ce
le vom explica în continuare.
Scrierea numerelor este reprezentarea numerelor naturale
prin simboluri. Cel mai obișnuit mod de scriere a numerelor în
Grecia antică era folosirea literelor alfabetului grecesc. În acest
mod litera alfa reprezenta numărul 1, litera beta reprezenta
numărul 2, litera gama reprezenta numărul 3, litera delta
reprezenta numărul 4… litera iota - numărul 10, litera kapa -
numărul 20 etc. Romanii, pentru reprezentarea numărului 1
foloseau simbolul I, pentru 2 – II… pentru 5 – V, pentru 10-X
ș.a.m.d.
Numai în secolul al XIII-lea a început să fie folosită scrierea
numerelor în sistemul arabo-indian cu cifrele cunoscute: 0, 1, 2,
3… 9, iar acesta este sistemul zecimal de numărare, a cărui

52
bar code
53
Pe benzile magnetice codul barat există sub forma unor linii
magnetizate și nemagnetizate și citirea se face de către mașini
speciale.

37
Dictatura numerică

întrebuințare s-a generalizat în secolul al XV-lea, folosindu-se de


atunci pretutindeni în lume.
Din 1970 până astăzi s-au folosit prin progresul tehnologiei
noi moduri de notare a numerelor absolut diferite de cele pe care
le știam. Astfel, s-au folosit codurile barate pentru reprezentarea
cifrelor. Motivele pentru care sunt folosite codurile barate (bar
codes) este că alternanțele liniilor negre cu cele albe, folosite de
aceste coduri, sunt ușor de citit de către sistemele de detectare,
adică de către așa-numitele ,,creioane luminoase” (light pens), ale
calculatoarelor electronice.

Astfel, citirea numerelor de pe diferitele produse se face


foarte repede și fără nicio greșeală. Citirea cifrelor se face prin
plimbarea deasupra codului barat a unui fascicul foarte delicat de
lumină laser care se reflectă în mod diferit; într-un fel atunci când
cade pe linia neagră și altfel atunci când cade pe linia albă.
Tocmai această succesiune a liniilor negre și albe de grosime
diferită este unică pentru fiecare cifră și constituie ,,identitatea”
fiecărui număr.
Sistemele codului barat, folosite pentru reprezentarea
numerelor de cod ale diferitelor produse, sunt aproape 200 la
număr. Din acestea, cele mai cunoscute și cele mai larg
întrebuințate sunt U.P.C (Universal Product Code) care înseamnă

38
Dictatura numerică

codul universal al produselor și sistemul E.A.N-13 (European


Article Numbering) care înseamnă ,,Notarea europeană a
numerelor pentru lucruri54”. Aceste două sisteme de coduri
prezintă foarte puține diferențe; al doilea cod55 se spune că
urmează să se folosească pentru înscrierea numărului de cod care
va fi unic pentru fiecare om, iar acest număr se va găsi pe cartea
de identitate electronică.
Mulți își exprimă obiecțiile la folosirea codului barat.
Obiecțiile sunt fundamental două: prima e legată de faptul că, prin
întrebuințarea acestui număr unitar de cod de înregistrare – care
va înlocui orice act public (de ex. cartea obișnuită de identitate,
permisul de conducere, pașaportul, carnetul CEC, carnetul de
sănătate etc.) – va deveni posibilă datorită interconectării permise
deja56 a arhivelor calculatoarelor electronice, urmărirea mai
tuturor activităților fiecărui om, chiar și în afara Greciei. A doua
obiecție este folosirea numărului nefast, 666, despre care se spune
că e cuprins în două elemente folosite în coduri, atât în sistemul
U.P.C cât și în E.A.N-13.
Scopul acestui mic studiu este de a verifica cât de adevărat
este ceea ce se susține, anume că în sistemele de cod mai sus-
pomenite e cuprins numărul 666.

54
obiecte
55
EAN-13
56
prin legea votată de curând 2472/1997

39
Dictatura numerică

Sistemul de cod European Article Numbering (EAN-13)


Cum s-a spus și mai înainte, în sistemul EAN-13 cât și în
sistemul foarte înrudit cu el, UPC, numerele sunt reprezentate sub
formă de linii paralele verticale, negre și albe de ,,lățime” diferită.
Reprezentarea numerelor în acest fel ușurează mult, pentru că
citirea lor într-un mod electronic, optic, este rapidă și se face fără
greșeală.
Sistemul EAN-13 se numește astfel pentru că numărul de cod
al fiecărui lucru este alcătuit din 13 cifre. Prima cifră a unui
asemenea număr se scrie separat ca un număr arab, la stânga
codului barat, în timp ce celelalte 12 cifre ale numărului se scriu
în două subcâmpuri (jumătăți), unul la stânga și unul la dreapta cu
caracterele codului barat. Primele șapte cifre indică țara de
proveniență și fabricantul obiectului (elementele 2-3 și, respectiv
4-7) în timp ce celelalte cinci cifre din cele șase rămase indică
tipul produsului. Ultima cifră este cifra de control, cu care se
verifică dacă calculatorul ,,a citit” corect codul barat57.

DIAGRAMA 1

Cele două subcâmpuri (subgrupuri) ale celor 12 numere sunt


despărțite prin ,,caracterele auxiliare” alb-negru care se găsesc
unul la început, unul exact la mijloc și unul la sfârșit; de aceste
caractere ne vom ocupa mai târziu.

57
vezi diagrama 1

40
Dictatura numerică

Structura codului barat EAN-13


Codul barat este alcătuit din linii paralele întunecate de
grosime diferită, între care sunt intercalate intervale luminoase58,
care de asemenea au o grosime variată. Diferitele cifre ale
numerelor sistemului zecimal (0,1,2,…9) sunt reprezentate printr-
o succesiune diferită și unică pentru fiecare cifră de intervale59
negre și albe de lățime diferită. Această succesiune a liniilor negre
și a intervalelor albe, din care e constituită fiecare din cele
douăsprezece cifre ale codului EAN-13, are o anumită ,,lățime”
alcătuită din șapte unități de lățime standardizate (,,modules”).
Fiecare asemenea unitate de lățime are, conform normelor
sistemului EAN-13, o lățime de 0,33 milimetri, fiecare din cele 12
cifre fiind reprezentată cu linii negre și albe de lățime variată,
aflate într-o succesiune diferită; aceste linii au o lățime totală de
0,33 x 7 = 2,31 mm. Pentru reprezentarea concretă a fiecărei cifre
se folosesc patru alternanțe de linii negre și albe, fiecare linie
având lățime diferită, dar cu o lățime totală de 0,33 x 7 = 2,31 mm
(vezi diagramele 2 si 3). Se poate face și micșorarea și mărirea
întregii reprezentări. În primul caz însă nu e permis ca ,,grosimea”
modulului (module) să fie mai mică de 0,23 mm. Pentru a face ca
să fie cât mai bine înțelese cele spuse mai sus, trebuie să privim
diagrama nr.3.
În această diagramă observăm următoarele:
Fiecare număr al codului barat se întinde pe o lățime de șapte
,,unităti de lățime standardizate” (modules). Astfel, numărul 0
(zero) din seria A (setul A) este reprezentat în felul următor: trei
,,unități de lățime” albe, două ,,unități de lățime” negre, o ,,unitate
de lățime” albă și una neagră - lățime totală - ,,șapte unități de
lățime”. Această succesiune concretă negru-alb, de o anumită

58
linii luminoase
59
linii

41
Dictatura numerică

lățime, definește cu cele patru alternanțe ale ei numărul 0.

DIAGRAMA 3

Succesiunea respectivă în aceeași serie (A), pentru numărul 2


este: două unități de lățime albe, una neagră, două albe, două

42
Dictatura numerică

negre.

În seria de mai jos a aceleiași diagrame (3, setul C) observăm


o reprezentare diferită a acelorași numere. Numărul 0 este
reprezentat astfel:

Cu puțină atenție constatăm că reprezentarea cifrei 0 în


ultima serie (setul C), ca și a lui 2 și a oricărei alte cifre din
sistemul zecimal este inversarea reprezentării aceluiași număr din
prima serie (setul A). Cu alte cuvinte, acolo unde cifra zero are o
linie neagră în prima serie (setul A), aceeași cifră are un interval
(linie) alb în seria de jos (setul C); iar acolo unde are un interval
(linie) alb în prima serie, are prin corespondență o linie neagră în
ultima serie60. Lucrurile sunt însă mult mai complicate în sistemul
de cod EAN-13. În aceeași diagramă 3 vedem trei serii orizontale
(seturile A, B și C), cu o codificare diferită a cifrelor 0,1,2…9.
Seriile A și B (setul A și setul B) se întrebuințează pentru
codificarea cifrelor din subcâmpul stâng din codul barat, în timp
ce setul C se folosește pentru codificarea numerelor din
subcâmpul drept al codului barat61 .

60
Codificare inversată, vezi setul A și setul C.
61
vezi diagrama 3 și 4A

43
Dictatura numerică

Prima serie (setul A) și ultima serie (setul C) constituie


codificările cifrelor, prin mecanismul pe care l-am explicat mai
sus, acela al codificării aceluiași număr în două serii (setul A,
setul C), prin simpla inversare. Reprezentările cifrelor seriei de
mijloc (setul B), folosite și ele pentru reprezentarea numerelor în
subcâmpul stâng al codului barat, constituie imaginile în oglindă62
ale reprezentărilor seriei C (setul C). În plus, observăm că
reprezentarea cifrelor în setul B este imaginea inversată, imaginea
în oglindă (,,răsturnată” și ,,negativă”) a reprezentării cifrelor din
setul A. Așadar, de exemplu, numărul 6 este reprezentat: în setul
A ca 6A, în setul B ca 6B,iar în setul C ca 6C,

62
aici, cu alte cuvinte, se observă o inversare a întregului număr

44
Dictatura numerică

în timp ce numărul 0 este reprezentat: în setul A ca 0A, în setul B


ca 0B, iar în setul C ca 0C.

Pentru toate grupele de codificare (setul A, setul B și setul C)


fiecare unitate luminoasă de lățime corespunde în limbajul
calculatorului lui 0, în timp ce fiecare unitate întunecată îi
corespunde lui 1. În acest fel fiecare cifră a sistemului zecimal (0,
1,2… 9) este constituită dintr-o succesiune diferită de 0 și 1
(sistemul binar). Așa cum se vede în diagrama 3 și cum am
explicat mai sus, numărul 0 în setul A, reprezentat prin codul
barat ca 0001101, va corespunde în limbajul calculatorului
succesiunii 0001101; numărul 4 din setul C este reprezentat prin
codul barat ca 1011100, iar același număr în sistemul binar63
corespunde succesiunii 1011100 ș.a.m.d.
Dacă observăm cu atenție diagrama 3, constatăm existența
unui al treilea element caracteristic al codificării, care există în
cele trei seturi64 de numere (). Acest element caracteristic este
următorul: toate numerele din grupurile A și B (setul A și setul C)
care se folosesc pentru codificarea numerelor în subcâmpul stâng
al codului barat sunt impare, încep adică de la 0 și se termină cu 1
(de exemplu, numărul 5 în setul A se scrie ca 0110001, iar în setul
B se scrie ca 0111001), în timp ce toate numerele din subcâmpul
drept al codului, care se iau din setul C, sunt pare, încep adică de

63
vezi diagrama 3
64
setul A, setul B și setul C

45
Dictatura numerică

la 1 și se termină cu 0 (astfel numărul 5 în setul C se scrie ca


1001110). Acest fapt, existența adică a numerelor impare, pentru
calculator, în subcâmpul stâng și a numerelor pare în subcâmpul
drept este al treilea element caracteristic al codificării.
Caracteristicile codificării în sistemul EAN-13 sunt
următoarele:
1. Fiecare număr este compus din 4 alternanțe, două negre și
două albe65.
2. Se observă fenomenul de inversare66, inversare care, atunci
când comparăm seturile A si C, este o inversare simplă, în timp ce
atunci când comparăm seturile B și C este o inversare a întregului
număr, sau inversare în oglindă. Când comparăm însă seturile A
și B, observăm că inversarea este ,,răsturnată” și ,,negativă”.
3. Toate numerele din subcâmpul stâng sunt impare, în timp
ce numerele din subcâmpul drept sunt pare.

65
de un număr diferit de ,,unități de lățime” pentru fiecare alternanță
66
în codificarea fiecărei cifre

46
Dictatura numerică

„Caractere auxiliare” – Barele de siguranță (guard bars)

În paragrafele de mai sus am încercat să explicăm modul de


codificare în sistemul EAN-13 a celor douăsprezece numere
variabile (șase în subcâmpul stâng și șase în cel drept al codului
barat). Dacă observăm însă diagrama 1, constatăm că, în afară de
reprezentarea barată a celor 12 cifre variabile67, există și trei
caractere ,,auxiliare” invariabile, care se numesc ,,bare de
siguranță” (guard bars).
Aceste ,,caractere” care se prelungesc în jos se află totdeauna
în aceeași poziție: în marginea din stânga, în centru și în marginea
din dreapta a codului barat.
Codificarea liniară a acestor caractere68, este
reprezentată astfel:

67
care se schimbă de la obiect la obiect
68
guard bars

47
Dictatura numerică

respectiv (diagrama 2), în timp ce în realitate este așa:

Ultimele caractere, dacă sunt scrise în formă binară, arată


astfel: 0101, 01010 și respectiv 1010.
Aserțiunea cum că aceste caractere numite mai sus au o a
doua codificare lineară și forma corespunzătoare binară provine
din observația că primele patru linii albe din partea stângă și
ultimele patru din partea dreaptă se confundă cu marginea albă
care, așa cum se vede din diagrama 2, este parte din întreaga
reprezentare a codului barat și care de aceea se numește ,,zonă
liniștită” (quiet zone).

Trebuie să notăm că, în conformitate cu normele codurilor


barate UPC si EAN-13, este indispensabilă existența unei margini
albe (light margin) în stânga și în dreapta întregului reprezentat
simbolic (care începe de la bara de siguranță din stânga și se

48
Dictatura numerică

sfârșește cu bara de siguranță din dreapta). Marginea albă nu


numai că este o parte integrantă a întregii reprezentări a codului
barat, dar are și o anumită lățime care, în sistemul EAN-13, este
cel puțin egală cu zece unități de lățime69. 0 dovadă în plus că
trebuie să existe de ambele părți o margine albă satisfăcătoare este
faptul că cei ce fabrică aceste coduri barate recomandă ca ele să
nu fie imprimate pe marginile ambalajului diferitelor produse, iar
o altă dovadă este și recomandarea ca această margine albă să fie
complet curată70.
Și mai importantă este observația că numerele din subcâmpul
stâng încep de la 0 și se termină cu 1, în timp ce cele din
subcâmpul drept încep de la 1 și se termină cu 0. Concluzia pe
care o tragem de aici este că fasciculul laser71, fie mișcându-se de
la stânga spre dreapta, fie mișcându-se invers, de la dreapta spre
stânga, totdeauna începe să citească de la zero! Dacă nu există o
margine albă, computerul nu poate citi codul!
Aici trebuie să observăm cum codificarea lineară a
caracterului auxiliar din dreapta (guard bar) este codificarea
liniară inversată72 a caracterului auxiliar din stânga.
În ceea ce privește caracterul auxiliar din mijloc73, acesta
constituie o fuziune a caracterului auxiliar stâng cu cel drept.
Acest caracter, pentru că se află exact la mijlocul câmpului
codului barat, n-ar trebui să fie posibil de reprezentat nici cu
grafia stângă, nici cu cea dreaptă74. Această reprezentare grafică a
barei de siguranță de la mijloc este rezultatul grafiei din stânga și
din dreapta a caracterelor auxiliare, astfel:

69
module
70
vezi schițele 1-5
71
scanner
72
simplă și în oglindă!
73
centre bars
74
inversarea celei stângi

49
Dictatura numerică

Cu această ultimă formă, ,,bara de siguranță” din mijloc este


citită de scanner la fel în ambele sensuri75, începând întotdeauna
de la intervalul alb, 0, așa cum se întâmplă exact și cu citirea
celorlalte numere din subcâmpurile codului barat. După cele
spuse mai sus, pe bună dreptate se întreabă fiecare dacă nu cumva
aceste caractere auxiliare76, așa cum sunt reprezentate prin
sistemul barat și binar, corespund vreunui număr și dacă da, care
este acest număr. Cum s-a explicat mai sus, reprezentarea lineară
este la stânga = 0101, la dreapta = 1010, în timp ce reprezentarea
binară corespunzătoare este 0101 și 1010. Poate observa oricine
cu surprindere că acest ,,caracter auxiliar”:
1. arată patru alternanțe alb-negru (două alternanțe negre și
două albe);
2. scrierea caracterului auxiliar din dreapta este inversarea77
scrierii caracterului din stânga;
3. reprezentarea sa stângă este un număr impar (0101), în
timp ce cea din dreapta este un număr par (1010).
Prezintă, cu alte cuvinte, toate caracteristicile codificării
numerelor din sistemul barat EAN-13 și corespunde, prin urmare,
unui anumit număr!
Dacă privim diagrama 3, vom constata că numărul care
îndeplinește toate premisele enumerate mai sus ale scrierii codului
barat EAN-13 și este singurul care completează cele 4 alternanțe

75
atât de la stânga la dreapta, cât și de la dreapta la stânga
76
guard bars
77
simplă – ,,module” după ,,module” – și în oglindă, adică
a întregului număr

50
Dictatura numerică

alb-negru (și, prin urmare, îi stabilește pe deplin ,,identitatea”,


fără a se confunda cu niciun alt număr) în 4 unități de ,,lățime”
succesive este cifra 6 ! (vezi setul B și setul C).
Această calitate unică a numărului 6 de a fi definit în
întregime de patru intervale continue, calitate pe care niciun alt
număr din sistemul barat nu o are, face posibilă identificarea și
recunoașterea lui; celelalte trei intervale, care în cazul concret al
numărului 6, așa cum este reprezentat în seturile B și C, sunt albe
și nu creează o altă alternanță (negru-alb), prin urmare, nu oferă
nicio informație în plus! (Vezi diagrama 4a și 5.) Așadar,
computerul fie că citește 0101, fie 0000101, în ambele cazuri
înțelege ,,identitatea” numărului 6. Lucrul acesta este valabil
pentru ambele moduri de lectură, de la stânga la dreapta și invers.

În ceea ce privește ,,bara de siguranță” din mijloc (,,guard


bar”), trebuie să adăugăm următoarele: dacă se folosea numai un
singur set de reprezentare (lineară) a cifrelor 0,1,2… 9, n-ar fi fost
nevoie să existe și o bară de siguranță de mijloc. Când se folosesc
însă două sau trei seturi de numere (ca în sistemul UPC sau EAN-
13) atunci, pentru a nu se confunda numerele din mijloc din

51
Dictatura numerică

subcâmpul stâng și din subcâmpul drept al codului, este


indispensabilă existența acestei bare.
Fabricanții codurilor UPC și EAN-13, având în vedere acest
lucru, trebuie să dea un răspuns la întrebarea: de ce au optat
pentru folosirea mai multor seturi de numere, de vreme ce și cu
un singur set de numere ar fi fost posibil să se dea aceleași
informații pentru fiecare produs?
Chiar fabricanții trebuie să dea un răspuns la întrebarea de ce
au ,,rezervat” tocmai această reprezentare barată pentru numărul
6, care este singurul număr definit în întregime de patru intervale
de lățime continue, și nu pentru oricare alt număr, dat fiind faptul
că nu există o structură logică matematică în reprezentarea barată
a cifrelor de la 0 la 9. Poate pentru a se asigura prezența celor trei
de 6, dintr-un motiv cunoscut numai de ei!
În sfârșit, fabricanții codurilor barate U.P.C și E.A.N-13 sunt
întrebați: de vreme ce reprezentarea barelor de siguranță78
creează probleme de conștiintă creștinilor de pe tot globul, de ce
nu înlocuiesc simbolismul barat al acestor bare de siguranță? Un
prilej pentru a se produce înlocuirea este cel de acum când,
datorită anului 2000, devine necesară schimbarea afișării datei pe
computere.
Așadar, de ce se va folosi pentru oameni EAN-13, care
înseamnă marcarea numerică în sistem european a obiectelor?
Acesta este respectul lor față de persoana umană? Aici se
descoperă diferența abisală între antropologia creștin-ortodoxă,
care vede omul ,,încununat în slavă și în cinste” și ,,cu puțin mai
mic decât îngerii”, și antropologia dictatorilor lumii care urmează
să vină, pentru care omul, cel asemenea lui Dumnezeu, este un
,,goim79”, prin urmare putând fi ,,marcat” cu semne de neșters pe
mâna lui dreaptă sau pe frunte, pentru a fi recunoscut de ,,stăpânii
78
guard bars
79
un animal

52
Dictatura numerică

săi”. Sfântul Sinod al Bisericii80 noastre, prin circulara sa extrem


de importantă, cu nr. 2626/7 aprilie 1997, cu toată
responsabilitatea ne-a făcut cunoscut că: ,,…progresul civilizației
în domeniul aplicațiilor electronice a fost legat așa cum nu trebuia
de numărul 666, care se folosește ca număr principal de cod în
această tehnologie…”. Firește că aceia care au încredere în maica
noastră Biserică n-au nevoie de dovezi în plus.
Societățile (din străinătate) care fabrică aceste coduri, fiind
puse înaintea protestului la scară mondială al conștiințelor, protest
care a apărut în presă, s-au justificat că nu pot schimba numărul
666, pentru că:
1. reprezentarea sa barată slujește tehnologia așa cum nu o
poate face niciun alt număr.
2. pentru că o eventuală schimbare a programului ar cere
cheltuieli de ordinul bilioanelor de dolari.
Reprezentanții guvernului și miniștrii, în aparițiile lor la
televiziune, exprimându-și poziția față de acest subiect, s-au
justificat prin aceea că nevoile tehnologiei impun folosirea
acestui număr pe plan mondial și că țara noastră nu poate fi
exceptată din acest sistem.
În legătură cu același subiect, ziariști distinși și obiectivi au
făcut studii pe care le-au publicat în ziare. Prin aceste studii
confirmă existența celor trei de 6 în reprezentarea barată (bar
codes) a sistemelor UPC și EAN-13.
În plus, zeci de deputați greci au informat în mod obiectiv
publicul și au depus în Cameră studii importante, aparținând unor
reputați oameni de știință în domeniul electronicii, care explică
cum anume e cuprins acest număr în respectivele sisteme de
codificare. După această recunoaștere publică la nivel mondial,
n-ar mai fi nevoie să mai adăugăm nimic. Singurul lucru unde am

80
Biserica Ortodoxa Greacă

53
Dictatura numerică

socotit că trebuie să mai contribuim cu ceva este următorul: să


arătăm fiecăruia care e dispus să învețe cum poate fi decodificat
acest număr mascat, ascuns în mod intenționat pentru a fi
înăbușite reacțiile conștiinței credincioșilor și pentru a fi evitate
urmările economice pe care le-ar suporta societățile din cauza
boicotării produselor lor de către popoarele creștine, lucru care ar
însemna pentru ele pierderi de bilioane de dolari.
Concluzie
Ce am înțeles din acest studiu?
Fiecare număr al codului barat se întinde pe o lățime de șapte
,,unități de lățime standardizate” (modules) inclusiv cele trei
perechi de bare prelungite81.
În diagrama 4B am putut observa cum citește scanerul codul
de bare din diagrama 4A. În margini se folosesc de fiecare dată
reprezentarile82 B și C ale cifrei 6 din diagrama 3. Primele patru
linii albe din partea stângă și ultimele patru din partea dreaptă se
confundă cu marginea albă care, așa cum se vede din diagrama
4B, este parte din întreaga reprezentare a codului barat.
Codificarea binară a dungilor albe și negre se face în felul
următor:
● dunga alba = 0
● dunga neagra = 1
Cifra 6 s-a reprezentat în 4 moduri. Primele 3 le-ați putut
remarca în diagrama 3, iar a 4-a figură83a fost posibilă prin
fuziunea codurilor binare de la reprezentările 6B și 6C din
diagrama 3 dar păstrând cele patru alternanțe alb-negru (două

81
Guard bars
82
M-am referit la caracterele auxiliare, care sunt mai lungi decât ce-
lelalte.
83
O puteți observa mai bine în reprezentarea de la pag.50 care speci-
fică însumarea lor.

54
Dictatura numerică

alternanțe negre și două albe). Aceste 4 alternanțe alb-negru pot fi


întâlnite numai în reprezentarea84 cifrei 6. Astfel, calculatorul
citește bara de siguranță din mijloc ca fiind cifra 6 chiar dacă
modulul e format doar din 5 unități de lățime. În cazul figurii 6B
din diagrama 3 avem 4 dungi albe, una neagră încă una alba iar
ultima neagră. Caracterele scrise în forma binara arată astfel:
0000101. Din moment ce nu avem nicio alternanță alb-negru în
ceea ce privește primele trei dungi albe85 asta înseamnă că nu e
nicio informație în plus acolo. Cu alte cuvinte computerul fie că
citește 0101, fie 0000101, în ambele cazuri înțelege ,,identitatea”
numărului 6.
Poate fi scanat codul de bare numai dacă avem marginile
albe.86 În cazul diagramei 4B trebuie să vă mai mărturisesc un
lucru și anume că scanerul citește și spațiul alb dintre cele 2 dungi
neagre prelungite din mijloc și cifra 5 respectiv cifra 6 așa cum se
poate vedea foarte clar în diagrama 4B.
O altă viclenie a fost demascată de părintele Tavrion care
spunea încă din 1970 că atunci când vor apărea niște liniuțe87
unele mai lungi iar altele mai scurte în număr de 30, exact după
numărul celor 30 de arginți cu care a fost Mântuitorul vândut, să
știți că aceea este pecetea88. Un alt amănunt e că acel cod de bare
e reprezentat cu acele gratii care simbolizează de fapt o închisoare
în care omul se va îndrepta de bunăvoie. Ultimul detaliu
important e folosirea cifrei 13 din sintagma EAN-13. În Capitolul

84
Vezi diagrama 3.
85
din stânga
86
Scanarea ori că se face de la stânga la dreapta sau de la dreapta
la stânga începe obligatoriu cu 0, inclusiv la bara de siguranță din
mijloc.
87
Să numărați liniuțele din codul de bare și o să vă convingeți sin-
guri.
88
pecetea lui antihrist

55
Dictatura numerică

13 din Apocalipsă se vorbește despre însemnarea89 oamenilor cu


numărul Fiarei: 666, ceea ce e pe placul lui antihrist.

89
,,Însemnarea” presupune scrierea (marcarea) unor liniuțe
impersonale, linii, zgârieturi, care nu poartă în sine nume propriu, ci
prezintă în sine forma expresiei (înregistrării) numerelor, a
,,numărului numelui”. În schimb ,,Pecetea” presupune notarea
numelui propriu, personal. Întâlnim cuvântul ,,pecete” doar acolo
unde se vorbește despre ,,pecetea” pe care nu ne-o dă ,,fiara”, ci
Domnul, - o dă robilor Săi adevărați (Apoc.7,3 ; 9,4). Totodată și
cuvântul ,,însemnare” nu se folosește niciodată în raport cu ceea ce
dă Domnul robilor Săi (harul Sfântului Duh).

56
Dictatura numerică

Cardul de sănătate și Dosarul electronic de sănătate


Începând cu 12 noiembrie 2016, tuturor românilor, fie ei
asigurați sau neasigurați, în momentul în care vor accesa un
furnizor de servicii medicale, li se va iniția OBLIGATORIU90 un
dosar electronic de sănătate, fără a li se cere consimțământul91!
OBLIGATIVITATEA e de la satana fiidcă Dumnezeu atunci când
ne-a creat, ne-a lăsat posibilitatea de a alege, de a fi liberi şi de a
face ce vrem noi cu viaţa noastră, mai pe scurt liberul arbitru.
Arhimandritul Tavrion92 le spunea fiilor duhovnicești:
,,Acum au aparut diferite carduri, pentru sănătate s.a.m.d. El a
amintit despre aceste carduri? Da, a amintit. A spus că nu vom
avea acces la tratament până nu vom accepta acel card de
sanatate. Dar în acea vreme, puțini oameni vor avea boli de la
Dumnezeu, vor avea boli trimise de vrăjmaș. Spunea să nu
mergem la spital și să nu luăm medicamentele lor ci să ne rugăm
Domnului ca să ne dea răbdare ca să putem îndura și ne va fi mai
ușor. Trebuie să fim fermi, să murim dar să nu acceptăm acele
carduri”.
,,Voucherul este primul document de la satan. Nu vor mai fi
documente omeneşti, toate vor fi de la satan (card social,
paşaport, permis de conducere, card de asigurare medicală,
certificat AMIT, card electronic universal93).
Parintele Rafail Berestov spunea: ,,În Rusia globalizarea a

90
http://jurnalul.ro/stiri/observator/dosarul-electronic-de-sanatate-ob
ligatoriu-din-noiembrie-726877.html
91
Indiferent dacă ai card de sanatate sau dacă ai acceptat adeverința
medicală ori chiar dacă n-ai nici una nici alta dar te duci la o clinică
privată pentru ca să-ți faci niște analize medicale, nu scapi de dosa-
rul electronic de sanatate.
92
Sarea Pământului 4
93
Prorocul Otroc Veaceslav - sursa: http://carticrestinemihai.blogsp
ot.ro/2016/01/otroc-veaceslav-ingerul-rus.html

57
Dictatura numerică

început prin buletinul de identitate al Federației Ruse, CNP și


polița medicală cu cod individual (SNILS).
…Înșelările globaliste sunt foarte diverse, dar pentru oameni
ele sunt foarte atractive, comode și profitabile. Astfel prin polița
medicală, în care este folosit numărul SNILS – numele numeric
personal, care în calculator se citește prin trei de șase, numele
antihristului – oamenii beneficiază de ajutor medical94”.
Când a fost întrebat Gheron Gavriil95 despre despre cei care
au luat AMKA (Numarul Matricol al Asigurarii Sociale) iată ce
le-a raspuns părintele: ,,Trebuie sa il inapoieze, este o datorie
sfanta, pentru ca AMKA este introducere si logodna a pecetluirii
[…] este o formă de mărturisire, pentru că (omul respectiv) își
asumă toate consecințele (lipsei de asigurări medicale), pâna la
moarte.
,, Dacă cineva a semnat pentru ridicarea CNP-ului sau a altui
document,trebuie să predea documentul respectiv și să scrie o
cerere de predarea a actelor (inclusiv la DES, n.a.)96”.
Mai e de specificat că toate datele medicale ale oamenilor
sunt introduse în idolul acestui veac – supercomputerul97 din
Bruxelles98.

94
https://danielvla.wordpress.com/2017/08/20/parintii-athoniti-rusi-
rafail-berestov-si-onufrie-stebelev-globalizarea-si-ecumenismul-do
ua-coarne-ale-antihristului-doua-parghii-de-putere-ale-satanei/
95
http://www.apologeticum.ro/2011/05/ucenicul-cuviosului-paisie-
aghioritul-ieromonahul-gavriil-ne-vorbeste-despre-buletinele-
biometrice/
96
Sarea Pământului 5
97
Forța acestui calculator universal nu se va dezvălui până nu se va
instala antihristul. Atunci ,,fiara” îi va prezenta acestuia câți oameni
de pe pamânt au primit deja pecetea sa și câți au mai rămas.
98
Din moment ce Dumnezeu e Atotștiitor așa vrea să fie și antihrist
cu ajutorul tehnologiei.

58
Dictatura numerică

Minuni și îndemnuri de la Sfinți și oameni care


au avut experiențe duhovnicești
Părintele Vasile Novikov
Au fost Sfinți care au legat pe draci cu Sfânta Cruce, iar ei
biciuiți fiind de Puterea lui Dumnezeu, au dezvăluit multe lucruri.
Un mare om al lui Dumnezeu contemporan cu noi, și anume pr.
Vasile Novikov, care a fost omorât în 2010, atunci când
înflăcărata sa predică atingea subiectul despre globalizare, CNP,
documente, dracii urlau, strigau și chinuiau puternic pe posedați.
Iată un dialog între pr.Vasile și o femeie posedată:
Pr.V.N: Nu trebuie să păcătuiți, se numește muncă cu CNP-
uri și cifre de șase.
F.P: Ce groaznic va fi. Va fi înfricoșător.
Pr.V.N: Cum vă pot înțelepți? Toată omenirea zace în cel rău,
CNP, buletine, iată rezultatul acestor lucruri. Și vor începe să
elibereze pe cele electronice…
F.P: Vai mie, frică. Doamne, ai milă de mine.
Pr.V.N: Răspunde! Unde va merge clerul?
F.P: În iad, va merge în iad. Vor merge în iad.
Pr.V.N: Cei care binecuvintează să accepte pașaportul și
codul numeric personal.
F.P: În iad, în iad.
Pr.V.N: Toți zboară în iad și toți care acceptă aceste lucruri.
Cine are DOCUMENTE toți merg în iad, toți.
F.P: Treziți-vă, oameni, treziți-vă. Nu veți rămâne flămânzi,
nu veți duce foamea, pământul este mare…
Pr.V.N: Pământul este mare.
F.P: Pământul…
Pr.V.N: CINE ARE DOCUMENTE…, aici aveți răspunsul la
întrebările voastre. De aceea prigonesc pe adevărații preoți pentru
ca să nu încurce. Toți cei șase miliarde și jumătate vor

59
Dictatura numerică

merge în iad99.
††††††††††
Ieroschimonahul Rafail Berestov
,,…Au mai fost niște minuni la câțiva oameni care au murit și
au înviat, care au fost în Rai și-n iad, iar Maica Domnului100 le-a
spus să nu primească ACTELE acestea cu 666, prin ei
înștiințându-i și pe alți oameni, au fost câteva cazuri. Au înștiințat
să nu primească, asta se socotește lepădare!”
,,Patriarhul Alexei, fiind în vizită în Astrahan, a avut o
vedenie în care i s-a arătat Sf. Teodosie de la Lavra Pecerska,
mustrându-l pentru ca să se opună globalizării. Patriarhul pe
moment l-a crezut, dar apoi s-a îndoit de vedenie”.
La îndemnul acestui părinte zeci de persoane au ars
buletinele și celelalte documente în public. Și a mărturisit despre
Sf.Paisie Aghioritul: ,,Când ieșise prima carte101 a lui și poporul a
cumpărat-o, la al doilea tiraj Sinodul a rupt foaia în care Sf.Paisie
spunea să nu primim documentele, zicând că ei nu sunt de acord”.
Vedeți cu câtă răutate i s-a rupt foaia unde a mărturisit direct
despre CNP-uri. Sf.Paisie a vorbit împotriva noilor CNP-uri,
buletinelor, sistemului, nu binecuvânta să se primească cartelele
simple102 dar CNP-uri? N-a fost de acord ca în Sf.Munte Athos să
se facă drum, sau să intre femeile acolo, n-a fost de acord ca
mănăstirile să primeasca bani și ajutoare de la UE, într-adevăr este
99
https://www.youtube.com/watch?v=lSNNYzDaJWo
100
Vezi nota de subsol nr.13
101
Dialog cu Ieroschimonahul Rafail,originar din Rusia, care este vi-
ețuitor în Muntele Athos (2008)
102
Cartea Apocalipsa13, ing Mircea Vlad, edit. Axioma, București
2010, pag. 52: cuviosul Paisie din Muntele Athos îi îndemna pe
ortodocși să nu primeasca noile cartele, chiar dacă nu vor conține
numărul 666.

60
Dictatura numerică

un gigant al Ortodoxiei. Trebuie să ne facem datoria de clerici,


monahi și mireni ai VREMURILOR DE PE URMĂ fiindcă s-a
ajuns de la nume la număr103 și de la cifre la semn. Trebuie să ne
facem datoria de clerici, monahi și mireni ai vremurilor de pe
urmă.
††††††††††
Ierodiacon Avelie Semionov104
,,Globalizarea este drumul spre antihrist și toți știu că scopul
final al acesteia este instaurarea domniei satanei, adică a lui
antihrist. Nu tare demult a fost un așa caz, al răposatului
mitropolit al Stavropolului, Ghedeon, i s-a arătat mucenicul
Teodor Tiron, el i-a spus că acum în societatea noastră se petrec
aceleași lucruri ca pe timpul său. Este vorba de numărul de
identificare personal, Sfântul i-a comunicat că acestea reprezintă
o închinare la idoli. Pe timpul său tot ce se vindea pe la pieți era
din aducerea de jertfă idolilor păgâni, de aceea creștinii nu aveau
voie să cumpere nimic. Acum la noi peste tot sunt prezente
codurile cu bare (care într-un fel reprezintă aceleași produse
jertfite idolilor, adică dracilor), iar sistemul încearcă să pună
aceste numere și pe oameni pentru a-i spurca definitiv. La noi (în
Rusia) baza a fost pusă începând cu 1917 de când se instaurase
domnia bolșevică. Scopul lor primordial era instaurarea Noii
Ordini Mondiale”.
,,…Toți suntem botezați. Dumnezeu are Cartea sa, a Vieții, și
diavolul pe a sa. Este imposibil să fii în același timp și într-o carte
și în altă carte. De aceea, când primim numerele, automat suntem
șterși din Cartea Vieții”.
103
http://www.apologeticum.ro/2010/07/atentie-fara-cipuri-cei-ce-nu-re
nunta-la-actele-cu-cip-nu-pot-fi-dezlegati-de-pacate-la-povedanie/
104
https://invataturilesfintilorparinti.wordpress.com/2017/01/27/ierodia
con-avelii-despre-noile-documente-de-identitate/

61
Dictatura numerică

,,…CNP-ul ESTE PECETEA LUI ANTIHRIST, dar că într-o


altă formă, la fel și buletinul și carnetul de plastic…Veți merge să
dați amprentele digitale, și laser de îndată și imediat vi se va pune
pecetea. O să mergeți să vă faceți fotografia biometrică și în acel
moment pe frunte va fi pusă pecetea”.
Să fim foarte atenți că și la noi se va petrece același lucru,
anul acesta vin buletinele electronice, ambele variante sunt
dăunătoare. Să ne ferim de cele trei trepte ale iadului: CNP-ul,
buletinele electronice și pecetluirea.
††††††††††
Părintele Pafnutie105 de la Răciula – R.Moldova
,,Cei ce au primit semnul fiarei, care au cod numeric 666, se
duc și se salută cu antihrist și îi spun: «îmi face plăcere să te
cunosc». Așadar «numele fiarei» și «numărul numelui» este
numele în formă de număr”.
††††††††††
Egumenul Simeon Larin106
,,– Părinte, ce credeți? Cu acceptarea numerelor, buletinelor,
se depărtează Harul de la Botez?
Se depărtează… care are în buzunar buletinul cu numele lui
antihrist sau alte documente, Harul Dumnezeiesc nu poate coborî
la acea persoană. Am două exemple când cei care au primit aceste
noi pașapoarte107 au murit și li s-a arătat în vis rudelor și le-au
spus că Dumnezeu nu-i va primi nici la Judecată cu aceste
numere. Mai sunt și alte mărturii: o femeie îmi povestea că nu

105
http://www.toaca.md/?&ziar_id=56&page=archive&article_id=561
106
Convorbiri răspândite în Apocalipsă, Filmul 4, Partea a 12-a
107
adică buletinele fără cip

62
Dictatura numerică

voia să ia pașaportul nou, dar copiii au împins-o și l-a luat și în


acea noapte i s-a arătat diavolul în chipul unui bărbat prezentabil și a
felicitat-o pentru noua sa naștere, fiindcă a luat pașaportul. A doua
zi a plecat la secția de pașapoarte și l-a dat înapoi”.
††††††††††
108
Monahul Konon (român, membru MIREM – Mișcarea
Ortodoxă de reînviere monahală)
,,Studiile făcute de specialiștii ortodocși din țară și străinătate
în domeniul informatic au sesizat de mai mult timp prezența
numărului antihristic 666 în componența codurilor de bare, în
CNP-ul buletinelor de identitate și a cardurilor bancare și
comerciale. Până la noi, mari cuvioși și duhovnici ruși, sârbi,
greci au spus că primirea și folosirea din partea celor ortodox
botezați a acestor unelte ale satanei este considerată drept
lepădare de împărtășirea cu Hristos”.
††††††††††
Gheron Gavriil109, ucenicul Sf. Paisie Aghioritul
,,Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai
cel ce are semnul, adică numele Fiarei. (Apoc.13-17). Fiți atenți,
acest sau. Propozițiile care sunt coordonate prin sau sunt
disjunctive, adică au aceeași valoare, aceeași valabilitate, fie se
întâmplă asta…, fie se întâmplă ailaltă …”. Le spune textul. Un
filolog poate să facă asta110. Adică, fie avem pecetea fiarei, fie
numărul fiarei, este același lucru.
††††††††††

108
http://proarad.jigorea.com/fort/viewtopic.php?p=1626&sid= 0cf
7a3141d9f37d7bdee6c3c59e10dbe
109
sursa: www.apologeticum.ro/
110
analiza

63
Dictatura numerică

Din cartea ,,Viață după moarte – Minuni din vremea noastră”


(după filmul ,,Întâlnire cu veșnicia” al studioului Krest
Tânărul Andrei din regiunea Volgograd a fost mort și a înviat
și-a fost dus în iad și-n rai. Dar atenție, Sfinții: Nicolae, Serafim
de Sarov, Serghie și Iov de la Poceaev i-au transmis un mesaj de
foc cu bătaie lungă valabil pentru fiecare dintre noi.
,,…Apoi oamenii Sfinți mi-au spus să nu primesc niciun fel
de documente…Prin refuzul de a primi aceste buletine,
documente, oamenii de acum vor putea să se mântuiască. Iar cei
ce le-au primit, trebuie să le întoarcă, să se pocăiască de greșeala
făcută”. (pag.99-103)
††††††††††
Protoereul Nicolae Ragozin († 12dec.1981)
Acest Părinte care a avut o viață sfântă și a fost descoperit cu
moaște întregi nu avea buletin și nu binecuvânta primirea
buletinelor vechi sau noi. Să ne amintim ce spunea părintele:
,,Mai întâi ne vor inunda cu hârtii, înainte de pecete. Nu vor
prezenta pecetea de la început pentru că nimeni nu o va accepta.
ACESTE ACTE PARCĂ LIPSESC PE OM DE MINTE. Abia apoi,
omul lipsit de minte va primi pecetea. Vor fi multe numere pentru
ca omul să nu înțeleagă că este semnul 666. Persoanele cu mintea
deschisă vor calcula și vor afla, ceilalți nu vor înțelege nimic.
Cineva a primit buletin rusesc verde111, părintele i-a spus că greu
va trece vămile. Acelea roșii, numite de părintele ,,jidovești”112,
spunea să nu fie acceptate nicidecum. La fel despre CARTELELE
DE PLASTIC, zicea că sunt de asemenea jidovești și ÎN NICIUN
CAZ NU TREBUIE PRIMITE. […] În privința buletinelor va fi o
dezbinare în popor, pentru că oamenii nu vor mai ști pe cine să

111
cele de dinainte de cele roșii
112
pentru că acum jidovii sunt la putere

64
Dictatura numerică

creadă. Aceasta va fi o mare nenorocire. Clericii se vor dezbina în


această problemă, iar poporul nu va ști pe cine să creadă. ÎN
URMA PRIMIRII BULETINELOR, CEI CARE LE-AU PRIMIT VOR
ACCEPTA ȘI SCHIMBAREA CREDINȚEI113 […] ”
††††††††††
Sf.Cuvioasa Alipia de Kiev († 1905 – 1988)
Se spune despre marea nevoitoare a sec.XX, monahia Alipia,
canonizată de Sinodul Bisericii Ortodoxe Ucrainiene, că nu
deținea acte comuniste. În cartea: ,,Biruind fiara roșie, viața și
nevoințele Cuvioasei Alipia cea nebună pentru Hristos” găsim la
pag.17-18:
,,…maica NU AVEA ACTE și, desigur, nici viză de reședință,
ceea ce în perioada sovietică atrăgea după sine sancțiuni penale.
Însă Domnul a păzit-o pe aleasa Lui”
Pag.24
,,…FĂRĂ ACTE, fără viză de reședință”
Pag.37
,,…Din timp în timp venea milițianul de sector și-i cerea
insistent să prezinte documentele și să părăsească căsuța”.
Pag.47
,,…s-a hotărât ca înmormântarea maicii să se facă în cimitirul
Lesnoie [...] deși la început părea de neconceput a îngropa în
cimitirul orășenesc o monahie care nu avea nici pașaport, nici
viză de reședință”.
Pag.49
,,…Sfintele Moaște ale monahiei Alipia au fost aflate în
dimineața zilei 18 mai 2006”.
††††††††††

113
Sarea Pământului 1

65
Dictatura numerică

În cartea ,,Sfinții Catacombelor Rusiei” la pag.488 găsim scris:


,,Aici este ceea ce m-a interesat în mod deosebit în relatările
Adevăraților Creștin-Ortodocși Pribegi114. În cea mai mare parte,
conform conceptelor lor religiose, ei trăiesc FĂRĂ DOCUMENTE,
nu folosesc bani sovietici (văzând în ambele pecetea lui antihrist).
Atât prin caracterul misiunii lor, precum și din necesitate practică,
ei sunt obligați în permanență să rătăcească: să meargă din loc în
loc, să se ascundă de autorități. Și în permanență și peste tot ei
găsesc oameni care simpatizează în mod activ cu ei: care îi ajută
material, îi ascund în caz de nevoie, participă la rugăciunile
comune. Acesta este pamântul cel bun în care samânța predicii
este aruncată, care aduce roadă însutit pentru fiecare cuvânt.
Acest lucru deranjează autoritățile sovietice mai mult decât orice
altceva”.
Deci, au fost mulți Sfinți care n-au avut niciun document și
Hristos Domnul cu braț înalt și mână tare i-a sprijinit, ajutat și
apărat și au devenit lumini peste veacuri. Să fim atenți ca să
simțim șuierul șarpelui, antihrist lucrează deci să ne ferim de
șireteniile lui, că zice Sf. Ipolit: ,,Fericiți sunt cei care-l vor birui
pe tiran”115. Adevărații credincioși din vremurile de pe urmă sunt
considerați de oamenii sistemului ca fiind războinici, fanatici,
tulburători, răzvrătiți pentru că vor lupta împotriva curentului
demonic.
††††††††††
Starețele ascete în lume: Anisia, Matroana și Pelaghia
În cartea ,,Starețele ascete în lume” erau trei fecioare cu duh
de jertfă: Anisia, Matroana și Pelaghia. În casa lor veneau multe
persoane care nu aveau buletine, însăși ele NU AVEAU BULETINE

114
unul dintre grupurile ortodoxe din catacombe
115
sistemul și pe antihrist

66
Dictatura numerică

și au făcut câte 18 ani de lagăr, dovedind că au fost într-adevăr


ucenițe sfinte ale lui Hristos.
Pag.159
,,Câteodată drumețele erau nevoite să zboare cu avionul,
cumpărându-și bilete prin aeroporturi sau gări. Ținând seama că
maica Agapia și surorile ei NU AVEAU BULETINE, ne putem
imagina cât de mare era credința ei, făcând astfel de călătorii. Era
o minune că în toți acei ani în care a călătorit cu avionul și cu
trenul NU A AVUT NICIODATĂ PROBLEME DIN CAUZA LIPSEI
ACTELOR”.
††††††††††
Călugărițele de la Șamordino în închisoarea Solovki
În cartea Sfinții Catacombelor Rusiei pag.61-68 veți afla un
grup de călugărițe de la Sarmadino în închisoarea Solovki care nu
voiau nici să muncească pentru regimul lui antihrist și s-au
împotrivit regimului până la sânge și au făcut minuni mari.
††††††††††
Minunea povestită de monahii din Mănăstirea Valaam din Rusia
De la monahii din Mănăstirea Valaam care se află în Rusia,
noi românii am putut afla următorul lucru. Exact în acea perioadă
fusese introdus CNP-ul în Rusia şi mulţi monahi, preoţi şi mireni
s-au opus cu vehemenţă. Pe toţi i-au adunat să-i judece pentru a-i
trimite în lagăre. Într-o sală mare unde îi tria, erau strigaţi pe
nume de pe o listă uriaşă. În timp ce erau strigaţi, din numele lor
aflat pe hârtiile acelea a început să izvorască mir, puternic
mirositor. Autorităţile ruse au fost covârşite de această minune116

116
http://ortodoxinfo.ro/2017/02/15/lupta-contra-actelor-cu-cip-trebuia-
inceputa-de-la-cnp-cazul-unui-roman-care-se-lupta-de-peste-5-ani-plus
-pasii-pe-care-urmat/

67
Dictatura numerică

şi le-a dat drumul la toţi. Minunea nu a făcut decât să confirme


faptul că CNP-ul este un număr drăcesc.
††††††††††
Mai multe întamplări povestite de fratele Emanuel Iscru
Fiți atenți ce a pațit o doamnă de la mine din listă, care m-a
contactat ca să îmi spună întamplarea. Și-a luat și dânsa o
lumânare într-o cutie pe care o aprindea când se ruga. La miezul
nopții a aprins-o ca să se roage și ce credeți, acea cutie având cod
de bare, la un moment dat vede că a luat foc cutia exact în locul
unde era inscripționat semnul fiarei. Când a pus mâna să o stingă
s-a ars la deget, apoi o ustura și a făcut bășică. Într-o clipă s-a dus
de a dat cu agheasmă și mir și a spus rugăciunea inimii ca s-o
ierte Dumnezeu.
††††††††††
Mărturisirea unei femei din Cluj, Maria Flip - despre CNP

Multă vreme, fiind la tăticul meu acasă, mai mult de zece ani
de zile am stat fără buletin, fiindcă avusesem din acela vechi, dar
l-am pierdut, și foarte greu m-am decis să-mi fac un buletin din
acela tip card cu bandă magnetică117. După ce am plecat de la
tăticul meu de acasă, voiam să-mi cumpăr o casă, și numai
Dumnezeu știe cât de greu mi-am câștigat pâinea, fiind eu cu
facultate, profesor gradul 1 didactic, obținut cu cea mai mare
medie din București, în momentul acela 9, 99 și am fost nevoită
să dorm prin magazii și ca vai de lume, dar nu am mai putut
îndura așa condiții grele, și mi-am făcut acel buletin. Apoi m-am
îmbolnăvit de inimă, zăceam numai la pat, nu puteam să fac

117
Vezi nota de subsol nr.35

68
Dictatura numerică

nimic, eram complet lipsită de vlagă, și percepeam cum îmi


gâlgâia sângele prin creier, și simțeam că fac atac cerebral, sau
mă simțeam foarte rău. Aveam tensiunea 200 și luam
medicamente de scăderera tensiunii, dar nu îmi scădea deloc.
Apoi am văzut pe facebook că cineva și-a dat foc la documente, și
cum nu m-am putut împăca niciodată cu ideea de a-mi lua acest
buletin, am decis chiar atunci să bag pe foc toate actele
(pașaportul și permisul de conducere), și m-am simțit bine dintr-o
dată, toată boala mi-a dispărut, și nici urmă de tensiune sau de
moleșeală. Acum, mulțumesc lui Dumnezeu, mă simt bine,
sănătoasă, cu Dumnezeu. Slavă Domnului! Mi-a dispărut orice
problemă cu inima, și de aceea cred că, așa cum ne avertiza cu
mulți ani în urmă preasf. Calinic din Grecia, că, la primirea
buletinului pieței comune vom fi acoperiți cu raze laser și vom fi
teleghidați de Fiara de la Bruxelles, și ei ne pot transmite boli de
la distanță, ne pot omorî, ne pot face orice. Eu când simțeam că
nu mai pot și mor, mă rugam Domnului Iisus să mă mai lase să
trăiesc, să fiu mai bine pregătită pentru răspuns, să mă pocăiesc
mai bine de păcate. Și atunci mă făceam bine, îmi reveneam din
boală. Apoi alte zile, alte atacuri, și alte rugăciuni, și tot așa.
Acum după ce am lepădat CNP-ul, documentele, nu mai am
probleme. M-am spovedit la duhovnic, mi-am cerut iertare de
această lepădare a mea, fără voie, și am trimis scrisori cu cerere
de refuz pentru CNP și pentru documente, fiecare de unde a fost
luat. Am rămas și fără permis de conducere, și fără casă, și fără
mașină, DAR: cu DUMNEZEU.
††††††††††
O femeie în vârstă din București a renunțat la pensia mare pe
care o avea și a dat foc la CNP. Este un exemplu de jertfă,
mucenicie. Și-a dovedit credința prin fapte, nu vorbe. Prin asta
arăți că lepezi pământul și alergi spre cer. Prin greutăți, necazuri,

69
Dictatura numerică

încercări și lepădare totală arătăm Domnului supunerea noastră


întru totul, nu pe jumătate...
††††††††††
Cuvioasa Maică Pelaghia118 (cea oarbă)
Maica Pelaghia s-a născut în satul Zaharovo, regiunea
Reazani (Rusia) în anul 1890. Oarbă din naștere a primit de la
Dumnezeu darul de văzătoare cu duhul. A avut o viață sfântă,
vindecând mulți credincioşi datorită rugăciunilor ei și le-a dat
oamenilor multe povețe. A și prorocit că Germania va ataca Rusia
cu mult timp înainte. ,,Clericii, spunea Cuvioasa Maică Pelaghia,
vor fi spitiți de avantaje și vor binecuvânta pecetea lui antihrist şi
tocmai CNP, pașapoarte și alte documente. Acestea vor reprezenta
această pecete119”.
††††††††††
Sfântul Ier. Muc. Ermoghen despre vremurile antihristice120
,,În vremurile antihristului locul idolilor va fi luat de
stăpânire, care va cere închinare pentru sine, iar cel ce va respecta
legile civice ale societății, deși fără a aduce direct vreo atingere
credinței, va fi părtaș al acestei stăpâniri. Atunci se va face
despărțirea celor buni de cei răi, potrivit voii lui Dumnezeu, a
urmașilor lui Hristos de slugile lui antihrist.
Adevărații credincioși din împărația antihristului – societatea

118
http://mihaelatilvar-inaltareagandului.blogspot.ro/2012/04/maica-
pelaghia-de-ce-o-rugaciune-de-la.html
119
https://invataturilesfintilorparinti.wordpress.com/2017/02/07/des
pre-cnp-si-documente-plastifiate/
120
http://ortodoxinfo.ro/2017/03/27/sfantul-ierarh-mucenic-ermogh
en-despre-vremurile-antihristice-cei-ce-se-vor-supune-legilor-socie
tatii-se-vor-face-partasi-antihristului-si-vor-fi-lepadati-de-la-fata-lui-
dumnezeu/

70
Dictatura numerică

vremurilor din urmă – vor viețui în singurătate, departe de lume.


Ei nu se vor supune nici unor legi civice ale societății, nu vor avea
niciun fel de obligații civice. Cei ce vor recunoaște legile
societății și se vor supune, chiar cu neplăcere, se vor face părtași
antihristului prin aceasta și vor fi lepădați de la fața lui
Dumnezeu”. Această prorocie e de actualitate121 dacă ne luăm
după ce ne-au transmis atât părintele Justin Pârvu cât și alți părinți
cu viață sfântă în trecut:
,,Scopul UE este desființarea neamului românesc. Dacă ne-au
ocupat ca țară, pentru că asta înseamnă arborarea pe toate
instituțiile românești a steagului UE, se pare că ușor-ușor vor să
ne prade și biserica națională. De aceea tot mai puține voci se aud
din biserică, când țara e în primejdie122”.Tot sfinția sa ne-a mai
spus123 că: ,,antihristul e pe teren și lucrează”.
,,Ascultă… Această Uniune Europeană este… În spatele ei se
ascunde dictatura acestora… a sioniştilor! Ai înţeles ce se
întâmplă124?”
,,Şi uită-te: oamenii nici nu înţeleg că trăim în semnele
vremurilor, că pecetluirea înaintează. Trăiesc ca şi cum nu s-ar
întâmpla nimic125”.
,,Conducătorii lumii vor să schimonosească firea omului,
Uniunea Europeană este Casa Fărădelegilor, iar sfârşitul este

121
Un frate care a fost la Ierusalim la începutul anului 2015, în
cetatea Ierusalimului, în preajma Zidului Plângerii, a întrebat pe un
evreu în lb.engleză ce se scanda, fiindcă era un strigăt asurzitor, iar
acela i-a răspuns: ,,Îl avem pe mesia”
122
https://www.aparatorul.md/parintele-justin-parvu-scopul-ue-este-
desfiintarea-neamului-romanesc/
123
https://www.youtube.com/watch?v=co2xDukjUrw
124
Extras din cartea „Cuviosul Paisie Aghioritul – Mărturii ale
închinătorilor”
125
Extras din cartea ,,Cuviosul Paisie Aghioritul - Cuvinte duhovni-
ceşti II – Trezire duhovnicească”, Ed. Evanghelismos, 2003

71
Dictatura numerică

aproape, fie prin război, fie prin venirea antihristului126”.


††††††††††
Monahia Rafaila (avea grijă de chilia Părintelui N.Ragozin)
Povestiţi despre visul care l-aţi avut: ,,L-am visat pe Nicolae
Ragozin şi mi-a spus să mă duc la Claudia Suksun şi la fiica
acesteia, ca acestea să nu accepte buletinele, iar dacă le vor
accepta, atunci pentru veşnicie vor merge în iad. Şi dacă nu le vor
primi, este posibil ca Domnul în curând să le ia. Părintele se ruga
pentru ele127“.
††††††††††
Părintele Roman – Orașul Eleț128
,,– Părinte, dar iată când omul de exemplu, primește toate
aceste numere, buletine, pierde Harul?
– Așa cum la botez odată cu primirea numelui de creștin,
primim Har, așa și acum. Odată cu renunțarea la nume și
acceptarea CNP-urilor se pierde Harul129.
– Dar dacă e preot, se ia Harul de la preot?
– Dacă a luat CNP-ul, numărul, pașaportul e același lucru,
Harul pleacă”.
††††††††††
Schiarhimandrit Hristofor din Tula130
,,DACĂ VEȚI ACCEPTA mai întâi asigurarea, apoi în al doilea

126
http://ortodoxia.me/parintele-dionisie-de-la-colciu-un-
razboi-ma re-ne-va-paste/
127
Documentarul Sarea Pământului 1
128
,,Convorbiri răspândite în Apocalipsă”, Filmul 4, Partea a 3-a
129
primit la Sf.Botez nu harul preoțesc
130
Sarea Pământului 2
72
Dictatura numerică

rând codul numeric personal iar în al treilea rând pașaportul, NU


VEȚI MAI AVEA CALE DE ÎNTOARCERE”.
††††††††††
Arhim.Justin Pârvu (10 febr.1919 – †16 iun.2013)
Părintele Justin Pârvu a fost duhovnicul neamului românesc.
Împreună cu părinții Ioanichie Bălan și Adrian Făgețeanu a fost
un important reprezentant al Ortodoxiei românești. Iată ce zicea
părintele în legătură cu buletinul plastifiat al ,,pieței comune”:
„Nu vedeți că scot acum și numele părinților din buletin? Vor să
te transforme într-un ins apărut din orice lume, dacă se poate și
extraterestră, FĂRĂ NICIUN NUME, fără o origine, fără o
națiune din care să se tragă. Ei vor sfârșitul omului istoric, omul
ca cea mai frumoasă creație a lui Dumnezeu”. (rev. Atitudini
Nr.9)

73
Dictatura numerică

Părintele Elpidie despre vaccinuri


,,Ceea ce va urma va fi foarte greu. Va urma multă violență
împotriva noastră, a celor ce vor să ne transforme în niște pioni.
Prin intermediul controlului alimentelor, a aerului, a apei, chiar și
a gândurilor noastre și a sentimentelor noastre și a creierului
nostru…și spun asta pentru că ceea ce ne pregătesc sataniștii este
ceva ce nu își poate imagina nimeni, și totuși acești sataniști și-au
imaginat și vor ști cum să manipuleze și să controleze mintea
oamenilor. Cum ne vor controla? Și nu mă refer acum la controlul
exercitat acum prin televizor sau internet, sau la controlul prin
telefonul mobil (…), ci ceea ce va veni va fi ceea ce spune și
Apocalipsa, pecetluirea oamenilor cu cipuri. Nu vor fi ca aceste
cip-uri de azi, astea nu înseamnă nimic… acestea sunt doar o
prefigurare a cipului pe care îl va pune antihristul cui va accepta.
Nu vor obliga pe nimeni, dar vor ști că nu vom putea supraviețui
fără ele. Această pecete va fi o invenție satanică extrem de
complexă, dar pe de altă parte și foarte subtilă, care va funcționa
pe două nivele.
Primul nivel va fi similar cu antena de satelit prin care putem
să recepționăm programe la televizor. Prima oară vor încerca să
ne dea această antenă, pe căi ocolite, în special prin așa zise
,,vaccinuri”, vor încerca să ne implanteze nano-echipamente131 în
corp, invizibile cu ochiul liber și care vor juca rolul unui spion.

131
De remarcat și studiul celor doi specialiști în nanotehnologie, A.
Gatti și S. Montanari, pe 44 de vaccinuri, publicat în anul 2017 în
Italia, în ianuarie, în rev. „International Journal of Vaccines and
Vaccination” care arată că în urma analizării vaccinurilor
haxavalante produse de compania Glaxo ( în Italia acestea sunt
obligatorii), „s-a constat o contaminare cu micro și nanoparticule”.
(sursa: https://www.activenews.ro/externe/Mai-vreti-vaccinare-obli
gatorie-Procuratura-din-Torino-ancheteaza-%E2%80%9Esubstante-
suspecte-din-vaccinul-hexavalent-143320)

74
Dictatura numerică

Aceste echipamente vor putea citi și interpreta semnalele corpului


uman. Acestea vor fi o parte din pecete.
…Nu vor putea exista în noi ceea ce sataniștii vor încerca să
ne introducă prin înșelăciune, acele nano-dispozitive132. Sfânta
Împărtășanie va avea o asemenea putere încât va anihila puterea a
ceea ce vor să implanteze133. Al doilea nivel va fi un cip extrem
de subtil pe care îl vor implanta pe mână sau pe frunte, un nano-
cip care va comunica cu echipamentele pe care le vom avea deja
în corpul nostru și care vor funcționa ca un tot unitar, ca un
computer și vor transmite informații. Acest dispozitiv va putea să
interactioneze strâns cu materialul genetic al omului, cu creierul și
cu sistemul nervos, astfel încât nimeni nu va putea să-l mai
scoată. De aceea, cei care vor primi acest semn vor fi robiți de
antihrist. Și cine va înțelege că ceva nu e în regulă nu-l va mai
putea scoate. Cine va încerca să îl scoată va muri. Aceia care vor
primi semnul vor suferi mai mult decât creștinii.
Dar asta nu se va întampla acum. Generația noastră nu va trăi
aceste vremuri. Următoarea generație va vedea aceste lucruri. Să
nu vă imaginați însă că antihrist va reuși să cucerească toată
lumea. Nu va fi așa! Foarte multe suflete se vor revolta împotriva
antihristului. Vor fi războaie, prigoane, plângere și mult sânge.
Dar aceia vor fi cei mai mari Sfinți ai tuturor vremurilor. Până
acum ne gândeam la Sfântul Dimitrie, Sfântul Gheorghe, Sfânta
Ecaterina și ziceam: ,,Doamne, de am fi trăit și noi în vremurile
acelea sfinte!” Acum cei ce-L iubesc pe Dumnezeu vor avea în
față, cu ajutorul lui Dumnezeu, vremuri de mărturisire și
posibilitatea de a învinge.
Totuși, subliniez, ca să învingă acești oameni care doresc să-L
mărturisească pe Dumnezeu și nu vor primi pecetea trebuie să
132
primul nivel de care vorbește părintele
133
nano-dispozitivele pe care vor să le implanteze fără știrea
noastră, nu pecetea

75
Dictatura numerică

aibă totală încredere în Dumnezeu, să I se încredințeze total lui


Dumnezeu ca niște prunci, și așa de mare va fi puterea Harului
peste ei că nimic nu va putea să le facă rău, și nu în ultimul rând
ceea ce îi va întări și îi va apăra cel mai mult este Sfânta
Împărtășanie. Cine nu se va împărtăși, cu credință și cu dragoste,
înțelegând că primește Sângele și Trupul Dumnezeu-Omului,
acela va suferi mult134”.

134
Sursa: https://www.dcnews.ro/teorie-incredibila-a-conspiratiei-cu
m-descrie-un-preot-grec-al-treilea-razboi-mondial-batalia-dintre-iisus-
si-lucifer-este-aproape_385086.html

76
Dictatura numerică

Codul-qr(666)

Scurt istoric135
Codul QR este o gamă de standarde de codare cu formă de
bare bidimensionale136. Primul astfel de standard a fost creat în
1994 de către compania japoneză Denso Wave. QR este o
prescurtare din engleză de la quick response („răspuns rapid”).
Creatorii codului au vrut să producă un decodor rapid. Deși
aceste coduri nu sunt încă utilizate în multe părți ale lumii, ele
sunt foarte frecvente în Japonia, unde acestea sunt cea mai
populară formă de bare bidimensionale. Între timp s-au răspândit
și în SUA, Canada, Germania și alte țări.
Sunt utilizate cu regularitate pe telefoanele mobile de
tip smartphone, deoarece codurile QR pot reprezenta137 adrese de
situri Internet138; pentru acces rapid la un sit dorit, utilizatorul

135
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_QR
136
cod matrice
137
în mod codificat
138
de tip URL

77
Dictatura numerică

trebuie doar să îi scaneze codul QR cu ajutorul camerei foto din


telefonul său mobil. Un software cititor interpretează imaginea și
descifrează codul, iar browserul telefonului îl direcționează pe
utilizator către URL-ul în cauză. Simplitatea acestor legături de la
lumea fizică spre lumea electronică, cunoscute sub numele139 de
„hyperlinkuri fizice”, explică popularitatea lor. Codul QR permite
companiilor să câștige noi clienți. El devine foarte util atunci când
adresele URL sunt lungi și tastarea acestora într-un browser pe
telefonul mobil ar fi nepractică.
Un cod QR poate stoca un maxim de 7.089 de caractere
numerice și 4.296 de caractere alfanumerice. Există două tipuri
principale de coduri QR: „Micro QR” și „Design QR”.
Codurile QR au început, din păcate, să fie la ,,modă” și în
România. Apar din ce în ce mai des în reviste, în reclamele din
oraș, în abonamentele de călătorie cu trenul, în conservele de
pește etc.

139
în engleză hardlink

78
Dictatura numerică

Să nu uităm ce a zis pr. Rafail Berestov140: „Un cod de o


generație nouă este așa-numitul cod QR. În codul QR sunt trei
pătrate mari, așezate în colțurile codului141, care în esență sunt
purtătoare a cifrei 6. Așadar cele trei pătrate din codul QR sunt tot
trei de șase – numele numeric al lui antihrist. Codurile de bare și
cele de tip QR se aplică pe toate produsele și mărfurile, pe bilete
și pe documentele personale: pe pașaport, permis și chiar pe
diamonitirion – permisul de intrare în muntele Athos. Astăzi
pelerinii ortodocși care vin în Sfântul Munte Athos sunt
constrânși să primească permis de intrare cu cod QR, adică cu cei
trei de șase”.
Ca să vă putem explica mai bine cum citește calculatorul 666
în codul QR142 va trebui să facem o analogie la codul de bare.
După cum v-am mai mărturisit ,,singurul număr143 care
completează cele 4 alternanțe alb-negru în 4 unități de ,,lățime”
succesive este cifra 6.
● dunga alba = 0 ---------pătrățelul alb = 0
● dunga neagră = 1------- pătrățelul negru = 1
Scanarea144 indiferent ca se face de la stânga la dreapta sau
de la dreapta la stânga trebuie să înceapă cu 0. În ceea ce privește
bara de siguranță de la mijloc ea este citită de scanner ca fiind 666
chiar dacă modulul e format doar din 5 unități de lățime și nu din
140
https://danielvla.wordpress.com/2017/08/20/parintii-athoniti-rusi-
rafail-berestov-si-onufrie-stebelev-globalizarea-si-ecumenismul-do
ua-coarne-ale-antihristului-doua-parghii-de-putere-ale-satanei/
141
Oare de ce n-au introdus 4 pătrățele în reprezentare căci mai era
loc de încă unul într-un colț al pătratului? Dar astfel am fi avut 6666
ceea ce nu ar fi fost pe placul sioniștilor.
142
Este foarte asemanatoare explicația ca și în cazul barelor din
mijloc (Centre Bars) din cadrul codurilor de bare.
143
Și, prin urmare, îi stabilește pe deplin ,,identitatea”, fără a se
confunda cu niciun alt număr.
144
Primul pătrățel alb se confundă cu marginea albă.

79
Dictatura numerică

7 atâta timp cât conține cele 4 alternanțe alb-negru. Vedem în


cazul codului QR că avem de asemenea 4 alternanțe alb-negru
fiindcă avem 4 pătrațele în cadrul fiecărui pătrat. Adică, avem
pătrățelul alb care se confundă cu marginea albă, apoi avem tot în
interiorul aceluiași pătrat un pătrațel negru apoi tot un pătrățel alb
și încă unul negru. Scrise în formă binară, arată astfel: 0101.
Concluzie
Dacă la codurile de bare întâlneam module care conțineau
șapte unități de lățime standardizate145 în cazul codurilor QR
avem module care au în componență 4 pătrățele: două de culoare
albă și două de culoare neagră.
Chiar daca codul QR e diferit față de codul de bare, prezintă
totuși două caracteristici similare146:
- cele 4 alternanțe alb-negru
- marginea albă nu numai că este o parte integrantă a întregii
reprezentări a codului QR, dar are și o anumita lățime. Este citită
de scanner la fel în ambele sensuri147, începând întotdeauna de la
intervalul alb, 0.
0 dovadă în plus că trebuie să existe de ambele părți o
margine albă satisfăcătoare este faptul că cei ce fabrică aceste
coduri QR148 recomandă ca ele să nu fie imprimate pe marginile
ambalajului diferitelor produse, iar o altă dovadă este și
recomandarea ca această margine albă să fie complet curată.
Mai e de specificat că dintre sistemele149 codului barat,

145
Cu excepția caracterelor auxiliare din mijloc care au 5 unități de
lățime.
146
În cazul cifrei 6
147
Atât de la stânga la dreapta, cât și de la dreapta la stânga
148
Cât și codurile de bare
149
Sunt aproape 200 la număr.

80
Dictatura numerică

folosite pentru reprezentarea numerelor de cod ale diferitelor


produse, am ales pe cele mai uzuale E.A.N-13 și QR Codes
pentru a vă explica cum se identifică numărul 666 în ele150.

150
Ne-ar fi luat foarte mult timp să cercetăm și să depistăm lucrarea
diavolească ce s-a înfăptuit și în cadrul celorlalte sisteme ale codului
barat. Ca să nu mai spun că această carte ar fi avut zeci de mii de
pagini în felul acesta. Am demonstrat cu ajutorul Maicii Domnului
și a unor specialiști cum se identifică 666 în cele mai uzuale dintre
ele, adică codurile de bare care aparțin sistemului EAN-13 despre
care se spune că urmează să se folosească pentru înscrierea
numărului de cod care va fi unic pentru fiecare om.

81
Dictatura numerică

Pr.Rafail Berestov despre actele biometrice cu cip


Astăzi mulți ortodocși se bucură că au posibilitatea să
călătorească peste hotare, că ei nu mai au nevoie de viză pentru
călătorie, că noul pașaport este valabil nu 5, ci 10 ani.
Dar foarte puțini cunosc că în timpul fotografierii și preluării
datelor biometrice ale omului există metode pentru aplicarea
semnului-peceții laser pe frunte. Majoritatea creștinilor ortodocși
nu știu că scanarea biometrică cu laser și primirea acestui semn-
pecete este pierzătoare de suflet. Ei nu cunosc acestea pentru că
lor nu le explică nimeni și nici măcar nu se vorbește despre asta.
Sau, și mai rău, neștiind ei înșiși toate acestea, păstorii
neinformați despre această problemă pur și simplu îi adorm pe
oameni.
Ei le spun: „nu e nimic grav”, „aceasta e doar o necesitate
tehnică a timpului nostru”, „globalizarea și preluarea biometriei e
o etapă a progresului tehnic al omenirii”, „asta e foarte comod și
accelerează lucrul vameșilor și a altor servicii care verifică
documentele personale”, „acestea sunt necesare pentru lupta
împotriva terorismului și a criminalității în lume” ș.a.m.d.
Aplicarea semnului laser, a tatuajului laser se face de la
distanță, nu este dureroasă și însuși semnul rămâne invizibil
pentru ochiul liber. Semnul se poate citi doar printr-o scanare
specială cu laser. Spre exemplu în unele aeroporturi deja sunt
astfel de cabine speciale în care are loc scanarea laser a feței
omului și citirea semnului „invizibil” pentru ochiul liber. Astfel
de dispozitive, scanere, sunt în toate secțiile în care se face
„fotografierea” pentru pașaportul biometric, iar de fapt acolo are
loc aplicarea semnului fiarei și identificarea algoritmului
individual al funcțiilor creierului omului pentru influența și
înrobirea ulterioară a omului însuși.
Orificiul rotund mai mare din partea de jos este cameră foto,

82
Dictatura numerică

iar cel mai mic de sus este pentru laser151.

Oamenilor care au primit semnul sau cipul și la care a fost


identificat algoritmul individual al funcțiilor creierului, li se poate
introduce un program informatic, le pot fi influențate emoțiile,
simțurile, gândurile și voința. Astfel majoritatea oamenilor nu
discern când diavolul îi ispitește prin gânduri, căci oamenii
acceptă gândurile vrăjmașului ca și cum ar fi ale lor proprii.

151
Programator rus: ,,Am aflat că în procesul prelevării datelor bio-
metrice, persoana este marcată cu laser. Pentru ce fac ei acest lucru?
Pentru a identifica persoana … în câteva minute (așa ca în lagărele
naziste). De ce nu este identificată persoana în baza amprentelor
digitale sau a retinei ochilor? Fiindcă pentru aceasta va fi nevoie de
mult timp (cam vreo lună)”. Citiți mai multe detalii
aici: http://ortodoxinfo.ro/2017/12/18/video-la-prelevarea-datelor-
biometrice-se-imprima-cu-laser-numarul-de-identificare-pe-frunte-
sau-pe-mana-iata-ce-declara-un-programator-rus/

83
Dictatura numerică

Asemenea și în cazul influenței prin calculator. Pentru majoritatea


oamenilor această manipulare tehnică a omenirii rămâne ascunsă
– taina fărădelegii. Principalul scop al influenței tehnice asupra
conștiinței și voinței omului este de a face din el un biorobot lipsit
de voință pentru vicleanul antihrist ce va să vină.
Înșelările globaliste sunt foarte diverse, dar pentru oameni ele
sunt foarte atractive, comode și profitabile. Astfel prin polița
medicală, în care este folosit numărul SNILS – numele numeric
personal, care în calculator se citește prin trei de șase, numele
antihristului – oamenii beneficiază de ajutor medical. Prin
cardurile electronice, pașapoarte biometrice, pașapoarte cu trei de
șase – numele antihristului, poți cumpăra și vinde, poți să iei bani
din bancă, să călătorești în diferite țări, să vorbești la telefon la un
tarif convenabil etc.
În genere în curând globaliștii-sataniști vor scoate din circuit
banii152 obișnuiți, iar toate vânzările și cumpărările se vor face
prin cipuri și carduri cu numele lui antihrist: 666.
Oamenii neîmbisericiți și cei neduhovnicești pot spune: „Și
ce? E o nimica toată, numele numeric al lui antihrist, mie chiar
mi-e foarte comod și convenabil să trăiesc cu aceste documente
electronice”.
Dar oamenii care cred și îl iubesc pe Dumnezeu gândesc așa:
„Eu nu pot să primesc aceste documente drăcești. Nu pot să fiu un
vânzător și un trădător de Hristos”. Omul ortodox ține minte
cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos; spuse în Apocalipsa Sf.
Ap. Ioan Teologul: „Fii credincios până la moarte şi îţi voi da
cununa vieţii” (Apoc. 2:10). Iar soarta vânzătorilor și a
trădătorilor este focul veșnic.
Nouă, ortodocșilor, ne e foarte neconvenabil să fim cu
152
Românii, din ce în ce mai îndemnați să renunțe la cash: 28 de
sucursale BCR derulează, începând de la începutul lunii ianuarie,
numai operații FĂRĂ NUMERAR.

84
Dictatura numerică

antihrist. Nouă, ortodocșilor, ne este chiar foarte convenabil să


fim cu Hristos și să nu-l primim pe antihrist, să nu nimerim în
cursele globale antihristice, în închisoarea globalistă, în focul
veșnic.
În timpul apropiat, sataniștii masoni vor să îi numeroteze și
să le implanteze cip tuturor oamenilor, să-i pecetluiască pe toți cu
semnul fiarei. Dacă unele suflete după primirea semnului sau a
cipului se vor ruga cu osârdie și se vor împotrivi inoculărilor
făcute prin calculator și cip, atunci astfel de oameni vor fi pur și
simplu „deconectați” din societate. Culegând numele numeric al
acelui om, slugile lui antihrist vor putea să-l omoare, transmițând
un semnal către cipul său, sau, cunoscând algoritmul individual al
funcțiilor creierului acestui om, îi vor opri inima ori îi vor face
hemoragie cerebrală.
Foarte important!!! Principala informație biometrică despre
om nu este amprenta irisului, nici biometria feței sau a degetelor,
principala informație biometrică despre om este algoritmul
individual al funcțiilor creierului. În timpul așa-numitei preluări a
datelor biometrice are loc aplicarea unui semn laser și
identificarea acestui algoritm al funcțiilor creierului care este unic
pentru fiecare om.
După asta se săvârșește o deplină supunere duhovnicescă a
libretății omului, omul nimerește în cursele magiei tehnotronice,
se stabilește legătura creierului uman cu calculatorul mondial pe
nume „fiara”, un astfel de om va deveni un bio-obiect lipsit de
voință – rob al lui antihrist.
Creștini ortodocși, nu primiți codurile personale, nu dați
datele biometrice, nu luați pașapoarte biometrice și alte carduri și
documente electronice, nu luați cipuri!
Fiți credincioși Domnului nostru Iisus Hristos! Mântuiți-vă
sufletele!

85
Dictatura numerică

Omilie tulburătoare a Arhim. Nectarie Moulatsiotis


de tâlcuire a ultimei părți a Apocalipsei prin prisma
evenimentelor contemporane
După Parintele Elpidie, și părintele Nectarie153 crede că
ACTUALUL PAPĂ AR PUTEA FI PROFETUL MINCINOS și că va
avea un rol esențial în impunerea PECETLUIRII.
Omilia154 a avut loc în sfânta mănăstire a Sfinților Augustin
și Serafim de Sarov, la 23 februarie 2013:
Consider că subiectul demisiei papei de pe tronul Romei este
un semn al unor evenimente despre care, cu cât ne vom informa
mai repede și vom informa și pe alti frați ai noștri, vom înțelege
ceea ce foarte probabil se întamplă astăzi cu omenirea. Consider
că nu este întâmplătoare demisia papei.
Mulți vorbesc despre conspirații sau despre scandalurile care
l-au făcut să demisioneze. Pe mine mă interesează altceva, și
anume că acest papă a fost ales în 2005 și a rămas până în 2013,
doar 8 ani; acești ani îi consider importanți deoarece din secolul
XIV nu a mai demisionat alt papă. Să fie întamplător acest lucru?
Eu consider că nu este întâmplător…
Eu voi încerca, așa cum am făcut cu capitolul XIII al
Apocalipsei – care vorbeste de prima fiară care se ridică din mare
și care se numește Leviatan155 – această fiară am comentat-o și
am ,,cusut” un costum pentru ea pe care am încercat să îl
,,îmbrăcăm” peste evenimentele vremii noastre – și voi sunteți cei
153
https://graiulortodox.wordpress.com/2014/12/15/omilia-tulbura
toare-a-arhimandritului-nectarie-moulatsiotis-cu-tema-comunicare-
extraordi nara-despre-papa-talcuirea-ultimei-parti-a-apocalipsei-prin-
prisma-eve nimentelor-contempora/
154
Vă recomandăm să citiți pentru mai multe detalii cărțile Taina
Fiarei – aparută cu binecuvântarea ÎPS Vladimir al Poceavului și
Apocalipsa13 scrisă de ing.MirceaVlad, edit. Axioma
155
așa o numesc profeții din Vechiul Testament

86
Dictatura numerică

care veți judeca dacă acest costum se potrivește vremii noastre


sau nu; continuarea evenimentelor va demonstra dacă
interpretarea noastră este corectă sau nu.
Discuția noastră despre prima fiară a avut loc acum un an sau
doi, dacă îmi amintesc bine; […] unde vă spuneam că această
fiară iese din mare și are 10 coarne care îi dau putere156. Însăși
Scriptura ne spune că cele 10 coarne sunt 10 regi, care nu au
regat, dar care au putere de împărați: aceștia comandă. Adevărul
este că azi cei care comandă prim-miniștrilor și conducătorilor de
state – care au regat – sunt bancherii – 10 la număr, cei mai
puternici, au o părere comună și, așa cum a zis și Venizelos,
suntem obligați să ne supunem deciziilor pe care le impun acești
10 regi. Grecia a semnat deja 3 memorandumuri pe care nu le
putem întrerupe. Acești regi își au sediul în regatul-confederație
Elveția și vedem cum aceștia comandă toate națiile care le
datorează bani. Ei împrumută bani către statele din toată lumea în
schimbul unor condiții care se regăsesc în memorandumurile pe
care le semnează.
Fiara se numește Leviatan. Oare este întamplător că noile
zăcăminte de gaz natural care s-au descoperit în apele teritoriale
ale Ciprului, au fost numite de către evrei Leviatan? Fiara care
iese din mare, care dă petrol către companiile extractoare, în
spatele cărora, dacă veți căuta, îl veți găsi pe Rockefeller și pe cei
10 bancheri. Aceștia guvernează națiunile și comandă ce se
întamplă în lume. Dau asemenea comenzi încât aflăm deodată că
obligațiunile emise de Spania sau Grecia sunt fără valoare; ei au
putere să devalorizeze, să ridice și să coboare bursele. Au
asemenea putere încât dacă un guvern nu ascultă de comanda lor
pot sa îl falimenteze și să distrugă un stat întreg. Aceștia decid
care va fi salariul tău, câți ani trebuie să muncești, când vei ieși la

156
putere care se vede din coarne

87
Dictatura numerică

pensie; aceștia le decid și le impun guvernelor. Vedeți că în


Grecia nu decide guvernul elen ci Troica, în calitate de
reprezentant al băncilor și ce nu facem conform deciziilor lor nu
este acceptat. Prin urmare cine guvernează: noi sau organul
bancherilor? Rezumând, vă spun că acești bancheri au puterea
unor regi, fără a fi regi; decid asupra soartei unor state fără să fie
conducătorii legitimi ai acestora … și au o părere comuna.
O să vă citesc din capitolul XVII al Apocalipsei ca să vă
reamintesc exact ce spune:
,,12. Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi,
care încă n-au luat împărăţia, dar care vor lua stăpânire de
împăraţi, un ceas, împreună cu fiara.
13. Aceştia au un singur cuget şi puterea şi stăpânirea lor o dau
fiarei.
14. Ei vor porni război împotriva Mielului, dar Mielul îi va birui,
pentru că este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor şi vor
birui şi cei împreună cu El – chemaţi şi aleşi şi credincioşi”.
Aceștia vor porni război împotriva creștinilor. De ce vor porni
acest război? Pentru că aceștia sunt cei care au puterea să impună
pecetea pe mână și pe fruntea oamenilor. Aceștia pot decide ca,
pentru a se evita evaziunea fiscală, banii să înceteze să mai existe
în forma lor fizică și să existe doar în format electronic, pe card.
Dar deoarece cardul se poate pierde (…) băncile au dreptul să ne
impună schimbarea modului prin care se vor face schimburile
economice, mai exact să impună ca banii să nu mai fie pe card, ci
direct pe mâna noastră. Dacă doriți să puteți cumpăra, să puteți
administra banii voștri, să vă luați pensia și salariul, veți pune o
pecete pe mână. Este ceea ce spune Apocalipsa:
,,Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi
şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn
pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte”.
Fiara va lua toată puterea și va comanda băncilor să impună

88
Dictatura numerică

acest mod de administrare a banilor atât oamenilor cât și


guvernelor. Nu le va fi dificil. Vedeți cum s-au schimbat lucrurile
în Grecia și în toate națiile. Aceasta consider că este prima fiara,
care se cheamă Leviatan și care iese din mare, ce are 10 coarne și
7 capete. Coarnele nu sunt altceva decât cei 10 bancheri care sunt
regi fără regat și care conduc întreaga lume, inclusiv țara noastră.
Acest costum ,,am croit157” acum 2 ani. Acum, odată cu
demisia papei, vin să ,,croiesc” un alt costum.Vedem cum în al
XII-lea capitol158 ni se vorbește despre 2 femei. Una dintre ele:
,,Şi s-a arătat din cer un semn mare: o femeie înveşmântată cu
soarele şi luna era sub picioarele ei şi pe cap purta cunună din
douăsprezece stele”. Soarele este Hristos, luna este păcatul, firea
cazută, iar cele 12 stele sunt cei doisprezece apostoli.
A doua femeie:
,,Iată un balaur mare, roşu, având şapte capete şi zece coarne, şi
pe capetele lui, şapte cununi împărăteşti”.
Aveți grijă: această fiară are cele șapte capete purtătoare de
cununi împărătești. O să vă explic mai departe. La cealaltă fiară
capetele nu au cununi. La cealaltă fiară cununile se ridică de pe
capete și se așează pe coarne, ceea ce înseamnă că nu mai
conduce capul – deoarece nu mai poartă cununa – ci conduc
coarnele. Coarnele sunt cele 10 bănci care primesc puterea de a
conduce.
Aici e vorba de o femeie și langă ea vedem fiara, cea cu 7
capete și 10 coarne.
,,Iar coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat
pe pământ. Şi balaurul stătu înaintea femeii, care era să nască,
pentru ca să înghită copilul, când se va naşte”.
…aceasta este prima femeia înveștmântată în soare, am zugravit-o
și în pronaosul bisericii noastre.
157
cu sensul de: această tâlcuire am dat-o.
158
și în general în Apocalipsă

89
Dictatura numerică

Să ne întoarcem acum la cealaltă fiară, cea pe care am descris-o


mai înainte în capitolul XIII.
,,Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară, care avea zece coarne
şi şapte capete şi pe coarnele ei zece cununi împărăteşti şi pe
capetele ei: nume de hulă”.
Iată că aici cununile sunt pe coarne, nu mai sunt pe capete ca în
capitolul XII; Eu cred că această fiară este aceeași, nu este alta:
are tot 7 capete și 10 coarne.
Și ce scrie mai departe? Iată în capitolul XVII zice:
,,Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară roşie, plină de nume de
hulă, având şapte capete şi zece coarne”.
Iată vede o altă femeie care șade…cealaltă femeie nu ședea;
cealaltă femeie, după cum spun Sfinții Părinți, simbolizează
Biserica; este înveșmântată cu Soarele, calcă pe Lună – pe păcate
– și poartă pe capul ei cununa celor 12 Apostoli. Este Una Sfântă,
Sobornicească și Apostolească Biserică. Aici însă ni se prezintă o
altă femeie care stă pe fiara roșie – această fiară care a ieșit din
mare, plină de nume de hulă, având șapte capete și zece coarne.
Aici nu se zice nimic de cununi, nu ni se spune unde sunt
cununile. De ce? Vom vedea în continuare…deoarece puterea o
va da fiarei.
Prin urmare sunt două femei. Una din ele simbolizează Biserica
lui Hristos, adevarata Biserica a lui Hristos, cea înveșmantată cu
Soarele. Cealalta femeie oare ce vrea să reprezinte? Cea care sta
pe fiara, plină de nume de hulă, erezii, blasfemie și ,,cu care s-au
desfrânat împăraţii pământului?” Toți împărații au trecut pe la
această femeie și au salutat-o, au văzut-o … Oare cine este
această femeie?
Aceasta femeie ,,era îmbrăcată în purpură şi în stofă stacojie
şi împodobită cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritare, având
în mână un pahar de aur, plin de urâciunile şi de necurăţiile
desfrânării ei”. Acest pahar nu are Trupul și Sângele lui Hristos

90
Dictatura numerică

așa cum este în cazul celeilalte femei. Așadar aici vorbim de o


altă biserică care este îmbracată în roșu […] Cum se îmbracă
cardinalii? În roșu. Și papa când iese se îmbracă cu o pelerină din
purpura stacojie împodobită cu pietre scumpe, așa cum spune
Apocalipsa. Așadar această femeie stă pe fiară, pe diavol și toți
împarații pamântului au trecut pe la ea. Cine îndrăznește să se
confrunte cu papa? Chiar și politicienii noștri, înainte de a fi aleși,
îi vedem cum se duc la Vatican. Ce om politic nu face acest
lucru?
Ia sa vedem ce se spune mai jos:
,,Iar pe fruntea ei scris nume tainic: Babilonul cel mare, mama
desfrânatelor şi a urâciunilor pământului”.
Și Îl Întreabă îngerul: ,,De ce te miri, Ioane?” Eu iți voi descoperi
taina acestei femei … deoarece despre cealaltă femeie înțelesese
Ioan că reprezentă adevarata Biserică a lui Hristos.
,,Eu îţi voi spune taina femeii şi a fiarei care o poartă şi care are
cele şapte capete şi cele zece coarne”.
Ascultă Ioane!
,,Fiara pe care ai văzut-o era şi nu este şi va să se ridice din adânc
şi să meargă spre pieire”.
Fiara pe care ai vazut-o ,,era” diavolul și acum nu mai este. De ce
nu mai este? Deoarece Ioan vede epoca de după Hristos nu cea de
dinainte. Și vede o perioada anume, nu oricare. După Răstignirea
și Învierea Domnului diavolul a fost legat. Și ce spune Sfânta
Scriptură? Va fi lăsat liber la sfârșitul lumii. Până atunci nu va
avea putere asupra creștinilor decât dacă noi prin păcatele noastre
îi vom da acest drept, prin apariția lui antihrist. De aceea, la un
moment dat ,,va să se ridice din adânc”, iar mai apoi pentru
totdeauna va ,,să meargă spre pieire”.
,,Şi se vor mira cei ce locuiesc pe pământ ale căror nume nu sunt
scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii, văzând pe fiară că
era şi nu este, dar se va arăta”.

91
Dictatura numerică

,,Aici trebuie minte care are înţelepciune. Cele şapte capete sunt
şapte munţi deasupra cărora şade femeia”.
Iată că cele 7 capete sunt 7 munți pe care stă această femeie,
această ,,biserică” plină de nume de hulă, cu paharul plin de
necurății. Această femeie stă într-un oraș așezat pe 7 coline. Ce
oraș este așezat pe șapte coline? Toți părinții spun că este vorba
de Roma, orașul celor 7 coline. Prin urmare nu sunt doar 7 munți,
ci sunt și 7 capete și 7 regi – ,,Dar sunt şi şapte împăraţi”. Sunt și
munți și regi; și una și alta.
Și ce mai vede Ioan? Vede o epocă anume; mai exact vede că
,,cinci au căzut”… Ioan vede perioada din jurul anului 2000. O să
mă întrebați de unde am tras această concluzie … Dacă costumul
este bine croit, vede în jurul anului 2000. Nu vede mai înainte. O
să întelegeți de unde am înțeles acest lucru:
,,cinci au căzut, unul mai este, celălalt încă nu a venit, iar când va
veni are de stat puţină vreme”.
Cinci au căzut, al șaselea încă conduce, al șaptelea nu a venit
încă, dar când va veni va conduce puțină vreme în orasul Romei,
care reprezintă femeia în roșu.
Și acum să ne întoarcem la evenimentele istorice: Când a devenit
Vaticanul regat, astfel încât papii să fie regi ai Vaticanului și să
poarte coroană pe cap, mitra de conducator și să stea pe tronul
regal? Când s-a înființat statul Vaticanului? Am luat datele
oficiale de pe situl Vaticanului: Vaticanul a devenit stat
independent în continuarea statului eclesiastic din evul mediu din
11 februarie 1929. Prin urmare mai înainte nu era stat și nu avea
conducător. Era doar papa. Nu era regat. Regat159 a devenit în
1929. Din ’29 până azi ne spune tot situl oficial, care sunt papii
care au condus Vaticanul:
1. Până în 1939 – Papa Pius al XI-lea

159
Așa spune și situl lor oficial

92
Dictatura numerică

2. 1939-1958 – Papa Pius al XII-lea


3. Ioan al XXIII-lea
4. Din ’63 – Paul al VI-lea
5. Ioan Paul I
6. Din 78-2005 – Ioan Paul al II-lea – a cărui adormire am și
văzut-o.
Al șaselea a fost Ioan Paul al II-lea. Cinci au cazut, pe al
șaselea îl văd, este în viață - este vorba de Ioan Paul al II-lea.
Și ce spune despre al șaptelea?
,,Iar când va veni are de stat puțină vreme”.
Deci când va veni, nu va sta mult, ci va pleca. Și iată că a venit
Benedict care a stat puțin și a demisionat. Când a demisionat? Cu
puține zile în urmă, chiar pe 11 februarie – ziua înființării statului
Vatican. Oare o fi întâmplător? (…)
Ia să vedem ce zice în continuare. Vorbim de al optulea, acum că
a plecat al șaptelea:
,,Şi fiara care era şi nu mai este – este al optulea împărat şi este
dintre cei şapte şi merge spre pieire”. (Apocalipsa, 17:11).
Acesta este al optulea, fiara, care era și nu mai este.
,,Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi, care
încă n-au luat împărăţia, dar care vor lua stăpânire de împăraţi, un
ceas, împreună cu fiara”. (Apocalipsa, 17:12).
Cele 10 coarne sunt cei 10 bancheri care n-au luat încă împărăția
și care ,,au un singur cuget şi puterea şi stăpânirea lor o dau
fiarei160”. (Apocalipsa,17:13),.
Ați auzit ultimele declarații ale Vaticanului? Mussolini a dat
miliarde către Vatican ca să își facă propria bancă. Această bancă
este independentă, poate să tiparească oricând bani. Vaticanul
tocmai a anunțat că intenționează să se asocieze cu băncile care
împrumută statele lumii. Să se unească cu acestea într-un fel.

160
adică papei

93
Dictatura numerică

Chiar un cardinal candidat pentru rolul de papă spune că acest


lucru trebuie să se întâmple repede pentru a putea să fie în pas cu
evenimentele care se derulează la nivel global și să creeze un
sistem economic mondial. Vă reamintesc că Benedict spunea anul
trecut161că omenirea trebuie să se îndrepte către un guvern
mondial și a introdus în Vatican cardul de acces electronic162.
,,Au un singur cuget şi puterea şi stăpânirea lor o dau fiarei”.
Ceea ce gândesc cei 10 va fi în concordanță cu ce gândește acest
al optulea conducător, iar puterea lor o vor da fiarei.
,,Ei vor porni război împotriva Mielului, dar Mielul îi va birui,
pentru că este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor şi vor
birui şi cei împreună cu El – chemaţi şi aleşi şi credincioşi”
(Apocalipsa 17:14).
,,Apele pe care le-ai văzut şi deasupra cărora şade desfrânata, sunt
popoare şi gloate şi neamuri şi limbi.
Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut şi fiara vor urî pe
desfrânată şi o vor face pustie şi goală şi carnea ei o vor mânca şi
pe ea o vor arde în foc”. (Apocalipsa 17:15,16)
Cele 10 coarne se vor întoarce până la urmă împotriva puterii
papistașe.
Vă reamintesc că Benedict, în ultima carte pe care a scris-o, spune
că nu poporul evreu și Iuda sunt responsabili de răstignirea lui
Hristos. Al șaptelea, cel care a stat puțin și care a vorbit de
guvernul mondial, îi dezvinovățește pe evrei și pe Iuda. Prin
urmare pe desfrânata, în final, cele 10 coarne o vor distruge
complet. De ce o vor distruge? Pentru că nu vor mai avea nevoie
de ea. Îi vor lua puterea. Fiara nu va mai avea nevoie de ea.
„Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are
stăpânire peste împăraţii pământului” (Apocalipsa 17:18).
Știm că papa are influență asupra tuturor împăraților pământului.
161
în 2011, de fapt
162
cu cip

94
Dictatura numerică

Prin urmare, are legatură demisia papei cu capitolul 17?


,,Costumul pe care l-am cusut” se potrivește cu ce se întâmplă
azi? Nu o voi decide eu; voi veți decide dacă se potrivește.
Sunt două femei: una este Adevărata Biserică a lui Hristos și
cealaltă femeie, cea care stă pe fiară, este cea care a purtat război
adevăratei biserici. Și cunoaștem foarte bine din istorie ce au avut
de suferit ortodocșii din partea papistașilor. Dacă am pierdut
Constantinopolul, Asia Mică, Alexandria, Ierusalimul se
datorează acestei femei murdare care se numește biserica latinilor.
Latinii sunt de vină pentru ce s-a întâmplat în timpul Cruciadelor
când noi am pierdut Asia Mica și Constantinopolul. Aceștia s-au
luptat cu adevarata Biserica a lui Hristos. De aceea ei stau pe
fiară.
Așa cum se pare al optulea papă ori este însuși antihrist – o
variantă – ori este profetul mincinos cel care îl va înscăuna pe
antihrist.
Prin urmare suntem în fața unor evenimente decisive. În
capitolul 13 vă reamintesc că Ioan a văzut o altă fiară – nu cea
care se ridică din mare:
„Şi am văzut o altă fiară, ridicându-se din pământ, şi avea două
coarne asemenea mielului, dar grăia ca un balaur,
Şi toată stăpânirea celei dintâi fiare ea o pune în lucrare, în faţa ei.
Şi face pământul şi pe locuitorii de pe el să se închine fiarei celei
dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată”.
A doua fiara avea 2 coarne, seamănă cu un miel, dar graia ca un
balaur. Așadar este lup în piele de oaie. Și mai spune că folosește
toată puterea primei fiare. Aici sfinții interpretează că este vorba
de puterea religioasă și politică, pe care o îmbină papa, atâta timp
cât Vaticanul în 1929 a devenit stat. Prin urmare papa are două
puteri. De aceea vă zic că Ioan vedea anul 2000.
Mai spune Ioan că această fiară îi face pe oameni să se
închine primei fiare, adică diavolului. Să accepte planul

95
Dictatura numerică

bancherilor, să accepte pecetea.


„Şi face semne mari, încât şi foc face să se pogoare din cer, pe
pământ, înaintea oamenilor,
Şi amăgeşte pe cei ce locuiesc pe pământ prin semnele ce i s-au
dat să facă înaintea fiarei, zicând celor ce locuiesc pe pământ să
facă un chip fiarei care a fost rănită cu sabia şi a rămas în viaţă.
Şi i s-a dat ei să insufle duh chipului fiarei, ca chipul fiarei să şi
grăiască şi să omoare pe toţi câţi nu se vor închina chipului
fiarei”.
Și vom vedea din evenimentele ce vor urma ce înseamnă
toate aceste lucruri, deoarece evenimentele care se desfășoară
acum sub ochii noștri foarte rapid. Voi sunteți cei care veți decide
dacă acest costum pe care eu îl văd în demisia papei este sau nu
corect. Dacă se va uni Vaticanul cu cei 10 bancheri, evenimentele
se vor derula foarte rapid. Și vor începe imediat război împotriva
creștinilor. Adică tot ce este creștin vor submina. Vor cere să se
pună pecetea. Creștinii care se vor opune vor fi prigoniți.
Vom vedea în continuare dacă Ioan a văzut în capitolul XVII
din Apocalipsă Vaticanul, Roma, Biserica latinilor și căderea
papei Benedict. Al optulea papă este probabil ori antihristul (nu
poate fi, de vreme ce profețiile îl arată limpede ca evreu și niciun
Sfânt Părinte nu a profețit despre el ca fiind un papă, n.n.) ori
profetul mincinos. Apocalipsa se revelează încetul cu încetul…
Să ne pregătim așadar duhovnicește deoarece dacă interpretarea
mea este corectă, atunci evenimentele împotriva creștinilor, a
noastră a tuturor, se vor desfășura foarte repede și trebuie să fim
duhovnicește în stare să întâmpinăm această situație. Dar nu
trebuie să ne deznădăjduim, să ne pierdem curajul și, de aceea,
Ioan spune imediat că Mielul va învinge în cele din urmă. Așa va
fi: creștinii vor învinge. Și va urma Parusia lui Hristos. Amin!

96
Dictatura numerică

Ceva despre antihrist163


A: - Părinte, oare chiar am apucat vremurile de pe urmă?
B: ,,Răbdare! Răbdare, că noi suntem în al VIII-lea veac și
acuma progresează numai răutatea. Conducătorii s-au pus de
acord ca să dărâme tot ce-i bun și să aducă în fața omenirii tot ce-i
rău. După ideile lor zic că-i bine așa. Vin cu „Drepturile omului”!
Drepturile omului, adică omul are dreptul să facă orice fărădelege
pe fața pământului, că așa dorește el, că „așa am dreptul”. Ca să
nu mai fie nicio ordine, să nu zică nimeni: „Măi, lucrul ăsta nu-i
bun!”
Biserica are hotar pus de Sfinții Părinți ai celor șapte Soboare
Ecumenice că orice păcat trebuie pedepsit, trebuie îndreptat. Ăsta-
i adevărul. Dar nu! Acuma așa zice lumea: „Orice vreau eu,
aceea-i bun”. Vezi? Până acolo s-a ajuns, cu hotărâre de la con-
ducătorii Uniunii Europene, că se căsătorește bărbat cu bărbat.
Cică „așa trebuie! Așa doresc eu și nu poate nimeni să-mi zică
ceva”. Atâta sumedenie de exemple avem de la Sodoma și
Gomora, te înfricoșezi numai când vezi cum arată încă locul
acela, și ei spun: „Nu! Am dreptul să fac așa!” Adică voit tu te
unești cu satana. Adevărat tu te unești cu el contra lui Dumnezeu,
lucrezi ce și cât poți contra lui Dumnezeu. Fiindcă vine împărăția
lui antihrist, de asta se întamplă așa.
A: Părinte, spuneți-ne ceva despre antihrist.

163
Majoritatea răspunsurilor au fost date din următoarele surse:
http://ortodoxia.me/parintele-dionisie-ignat-de-la-colciu-un-razboi-
mare-ne-va-paste/
Extras din ,,Cuviosul Paisie Aghioritul - Cuvinte duhovniceşti II –
Trezire duhovnicească”, Ed. Evanghelismos, 2003
Extrase din cartea ,,Profeții și mărturii creștine pentru vremea de
acum”.
http://ortodoxinfo.ro/
Sarea Pământului 1

97
Dictatura numerică

B: Iacob, când și-a chemat fiii pentru a le spune cele viitoare,


a profețit și despre venirea lui antihrist, că va veni din neamul lui
Dan. Antihrist va proveni dintr-o femeie curvă, o evreică dintr-al
doisprezecelea neam de preadesfrânaţi. Deja de la adolescenţă se
va deosebi de semenii săi prin capacităţile sale intelectuale
deosebite, care se vor manifesta la el mai ales după vârsta de 12
ani când, plimbându-se prin parc cu mama lui, se va întâlni cu
satana care ieşind din beznă164 va intra în el. Băiatul se va
cutremura de spaimă dar satana îi va spune: „nu te teme şi nu te
înspăimânta, eu te voi înălţa pe tine”. Acest copil îi va uimi pe toţi
cu inteligenţa sa. Şi aşa, din el va încolţi şi se va coace în chipul
omului „antihristul”. ,,Fiul pierzării” va fi foarte învăţat şi va
cunoaşte toate vicleniile sataniceşti şi va face multe minuni false
şi semne amăgitoare165. Pe el îl vor vedea toţi şi îl va auzi lumea
întreagă166. Pe oamenii săi el îi va ştampila cu semnul său. Însă pe
adevăraţii creştini, care i se vor opune, are să-i urască cu ură
mare. Atunci va începe ultima şi cea mai mare prigoană a
creştinilor care vor refuza ştampila satanei167. Prigoana va începe
îndată de pe pământul Ierusalimului iar apoi se va extinde pe tot
globul şi se va vărsa ultima picătură de sânge în numele
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dintre voi, copiii mei, mulţi
veţi ajunge aceste vremuri îngrozitoare. Ştampila lui satana (666)
va fi de aşa natură încât toţi vor vedea dacă a primit omul sau nu
semnul satanicesc. Creştinul care nu va primi semnul satanei
(666) nu va putea nici să vândă şi nici să cumpere nimic. Dar nu

164
din adâncul iadului
165
Proiectul Blue Beam : NASA împreună cu Națiunile Unite încearcă
să implementeze pe scară globală religia New Age cu antihristul la con-
ducere și să înceapă astfel o Nouă Ordine Mondială prin intermediul u-
nei simulări tehnologice 3D a celei de-a doua veniri a lui Iisus Hristos.
166
prin televiziune, radio, etc.
167
semnul 666

98
Dictatura numerică

vă pierdeţi nădejdea şi nu vă descurajaţi, că Dumnezeu nu-Şi va


părăsi turma Sa. Să nu vă fie frică, nu cumva să vă deznădăjduiţi!
A: - Cum îl vom recunoaște pe antihrist?
B: Sfântul Ioan din Kronstadt având o descoperire cerească
arătată în vis, l-a văzut pe antihrist care avea pe cap o coroană de
aur cu stea. Și va fi el de statură înaltă, cu ochii ca jăratecul, cu
sprâncenele negre, având cioc, fioros la față, viclean, perfid,
strașnic. Pentru cei necredincioși ,,el” va părea frumos iar cei
drept-credincioși îi vor vedea fața lui adevărată: urâtă și
înspăimântătoare. De la Sf. Cosma Etolianul am aflat că nu este
bine să vezi pe antihrist sau să auzi ce spune, căci va avea putere
drăcească mare, de înrobire a sufletelor.
Toți sfinții care au prorocit venirea lui antihrist spun cât de
bun o să fie el când o să se suie pe tron, când o să-l pună, că el o
să fie conducătorul întregii omeniri. O să fie cel mai milostiv, cel
mai curat, cel mai contra fărădelegilor, cel mai rău contra
idolatriei. Dar după ce se va închina toată omenirea lui, de-acuma
o să înceapă să-și arate răutatea. Când antihrist va fi întronat, în
timpul punerii coroanei se va citi Simbolul Credinţei – Crezul -
dar el nu va permite ca acesta să fie citit corect, iar acolo unde vor
fi scrise cuvintele „şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu” el se va lepăda de acestea şi se va recunoaşte doar pe
sine. La încoronare, antihristul va avea mănuşi pe mâini, iar când
le va da jos ca să-şi facă Sfânta Cruce, Patriarhul168 va observa că
el în loc de unghii are gheare şi aceasta îi va întări bănuiala sa că
acesta este antihristul. Atunci Patriarhul va exclama: „Acesta este
antihristul” pentru care Patriarhul va fi omorât.
A: - Cum ne va ajuta Dumnezeu atunci când va veni vremea
împărăției lui antihrist?
B: Aici pe pământ nu va mai fi nimeni care să-i călăuzească

168
Ierusalimului

99
Dictatura numerică

pe oameni către Adevăr și din acest motiv Dumnezeu ni-i va


trimite în ajutor pe Enoh, care a trăit mai înainte de vremea legii
mozaice. De asemenea se va arăta Ilie, care a trăit în timpul legii,
precum și Ioan Teologul, care a trăit în timpul harului celui nou.
Sfinții Proroci Ilie și Enoh vor explica lumii şi vor striga: „Acesta
este antihristul! Să nu-l credeţi!” Iar el îi va omorî pe ei, însă după
3 zile, cu puterea lui Dumnezeu, vor învia şi se vor înălţa la
ceruri.
A: - Părinte, care sunt semnele înainte-mergătoare lui
Antihrist?
B: Va veni timpul şi îl vor înmormânta169. Şi în momentul în
care îl vor înmormânta în pământ, va veni antihristul. Părintele
spunea că atâta timp cât antihristul nu s-a maturizat, Lenin va fi
pe pământ. Şi în momentul în care îl vor înmormânta pe Lenin,
atunci va apărea antihristul170.
Un alt semn că se apropie împlinirea prorociilor va fi
dărâmarea MOSCHEEI lui Omar din Ierusalim. O vor dărâma, ca
să rezidească Templul lui Solomon, care, precum se spune, a fost
zidit în locul acesta. În cele din urmă, sioniştii îl vor aşeza acolo
pe antihrist ca Mesia. Am auzit că evreii deja se pregătesc să
rezidească Templul lui Solomon.
Se va face mare zăpăceală. În mijlocul acestei zăpăceli toţi
vor cere un Mesia, ca să-i mântuiască. Şi atunci vor prezenta pe
unul care va spune: „Eu sunt Imam, eu sunt al cincilea Buda, eu
sunt Hristos pe care-l aşteaptă creştinii, eu sunt acela pe care-l
aşteaptă Martorii lui Iehova, eu sunt Mesia evreilor”. Va avea
cinci „eu”-uri !
Căci va veni o vreme când vor impune lumii să-şi aleagă un
singur împărat. Iar când omenirea va vota pentru un singur
împărat, să ştiţi că acela „el e” – antihristul – şi să te ferească
169
pe Lenin
170
Se va face cunoscut lumii întregi

100
Dictatura numerică

sfântul de vei vota.


Ca urmare a propovăduirii acestor doi Sfinţi Proroci171, a
minunatei lor învieri şi a suirii la Cer, se va petrece un eveniment
de seamă. Un număr însemnat de evrei se vor converti la Hristos.
Fericitul Teofilact al Bulgariei scrie în legătură cu aceasta aşa:
„Ilie va veni ca un Înaintemergător al celei de-a Doua Veniri şi-i
va aduce la credinţa în Hristos pe toţi evreii care se vor dovedi
ascultători, călăuzindu-i, cum ar veni, către moştenirea lor
părintească pe cei care căzuseră de la El”.
A: – Dar în istorie au fost multe situații, spre exemplu cu
comuniștii când s-a spus ca e lucrarea lui antihrist. A fost antihrist
acolo?
B: Antihrist n-a fost, dar au fost înaintemergatorii lui
antihrist.
A: – Și de unde știm că n-o să fie alți înaintemergători și o să
fie antihrist însuși? Că situațiile de genul acesta sunt multe în
istorie, cu greutăți mari.
B: Bineînțeles că este un înaintemergător al lui antihrist.
Arhimandritul Nectarie Moulatsiotis a demonstrat într-o Omilie172
de-a sa că al optulea papă173 de la înființarea statului Vatican este
profetul mincinos, cel care îl va înscăuna pe antihrist.
Fiecare avem o cunostință, unul mai bogată, altul mai simplă,
altul simplă de tot, dar știm care e adevărul, care-i credința
noastră, care-i credința ortodoxă. Aceea s-o ținem. Cât de proști
să fim, cât de simplu să cunoaștem, știm că cel care ține credința
este cu Dumnezeu.
Așa cum suntem noi, oamenii de-acuma, care n-ascultăm
învățăturile Bisericii și ne facem voile noastre, de la sine ne dăm
în brațele ispititorului. Bineînțeles că atuncea cu antihrist o să fie

171
Ilie și Enoh
172
din 23 februarie 2013
173
papa Francisc

101
Dictatura numerică

pe față toată lumea. Dacă ai semnul174 pe mână, ți se deschid toate


porțile, la bancă, oriunde te duci, fiindcă numărul acela-i făcut cu
meșteșug în așa fel că deschide porțile. Vezi ce minunăție, ce
„înțelepciune”?
A: - Părinte, sioniştii cred cele despre antihrist?
B: Aceştia vor să stăpânească toată lumea. Ca să le reuşească
scopul, folosesc vrăjitoria şi satanismul. Satanolatria o văd că pe o
putere, care îi va ajuta în planurile lor. Adică vor să stăpânească
lumea cu putere satanică. Pe Dumnezeu nu-L pun în socoteala lor.
Se vor binecuvânta aşadar de Dumnezeu? Din asta Dumnezeu va
scoate multe lucruri bune. Celelalte teorii satanice au ţinut cel
puţin 70 de ani; ale acestora nici 7 ani nu vor ţine.
A: Părinte, atunci când aud despre antihrist simt o frică
înăuntrul meu.
B: De ce te temi? Va fi mai înfricoşător decât diavolul?
Acesta este om. Sfânta Marina l-a bătut pe diavol şi Sfânta Iustina
a alungat atâţia. La urma urmei noi n-am venit să ne aranjăm în
această lume.
A: - Cum se vor mântui creștinii în vremea lui antihrist?
B: În perioada vremurilor de pe urmă nu vă uitaţi la cer: aţi
putea fi înşelaţi de minunile ce se vor petrece acolo – puteţi să
greşiţi şi să vă pierdeţi. Diavolul are 666 de mreje. În timpurile lui
antihrist oamenii vor aştepta salvarea din cosmos. Aceasta va fi
cea mai mare înşelare175 a diavolului: omenirea va cere ajutor de
la extratereştri, neştiind că aceia sunt demoni. Când icoana
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de la Iviron176 va purcede să
părăsească Athosul, va începe dangătul clopotelor, bisericile în
mod văzut i se vor închina, pentru a o petrece. Toate acestea vor
fi arătate la televizor. ,,Aceasta-i mila Domnului”, spunea stareţul.

174
lui antihrist
175
momeală
176
Portăriţa

102
Dictatura numerică

Va veni timpul când oamenii vor pleca în munţi. Dar să nu vă


duceţi câte unul… În păduri şi munţi să mergeţi în grupuri mici.
Pentru creştini cel mai mare chin va fi faptul, că ei singuri vor
pleca în păduri, apropiaţii lor însă vor primi pecetea lui antihrist.
[…] Omul credincios va nădăjdui în Dumnezeu. Iar Domnul în
ultimele vremuri va săvârşi aşa minuni pentru poporul său, încât o
mică frunzuliţă din copac îi va ajunge pentru o lună întreagă. Şi
pământul nu va scădea; îi vei face cruce şi îţi va da pâine. Nu vă
temeţi. Principalul este să nu fie primită pecetea lui antihrist pe
mâna dreaptă şi pe frunte. Nu mâncaţi pâinea celui care a primit
pecetea lui antihrist. În ultimele vremuri adepţii lui antihrist vor
umbla la biserică, se vor boteza şi vor predica poruncile
evanghelice. Însă nu-i credeţi pe cei care nu au fapte bune. Doar
după fapte se poate recunoaşte adevăratul creştin. Credinţa
adevărată îşi află loc în inimă, şi nu în minte177. Antihrist va fi
urmat de cel ce are credinţa în minte, iar cel ce are credinţă în
inimă, lesne îl va recunoaşte. Acum se încep evenimente
importante. Astfel de pericol n-a fost pe pământ de la facerea
lumii. Este ultimul […] Imaginaţi-vă mama a cinci copii: cum
poate să-i hrănească, fără a primi pecetea lui antihrist? Vedeţi ce
curse întinde antihristul oamenilor. La început aceasta se va face
benevol. Dar când antihristul se va înscăuna şi va deveni stăpânul
lumii, va impune tuturor să primească această pecete. Pe cei care
nu o vor primi îi va declara trădători. În aceste vremuri grele încă
vor fi luptători puternici, adevăraţi stâlpi ai Bisericii Ortodoxe
care vor dobândi rugăciunea lui Iisus178 iar Dumnezeu îi va
acoperi pe ei cu Harul Său cel sfânt şi binefacerea Sa cea
atotputernică şi ei nu vor vedea acele minuni şi semne false care
vor fi pregătite de antihrist pentru toţi oamenii şi pe care le va

177
raţiune
178
rugăciunea inimii.

103
Dictatura numerică

vedea restul lumii, unele chiar în bisericile creştinilor. Nu toți vor


obține Harul prin rugăciunea inimii179 însă oamenii se vor mântui
și prin dragoste, smerenie şi bunătate. Bunătatea va
deschide porţile Raiului, smerenia îi va duce încolo,
iar dragostea îl va arăta pe Dumnezeu180.

179
Puternice mai sunt și Psaltirea (veche – cu textul tradus după Septu-
aginta) și ,,rugăciunea împotriva lui antihrist” care se găsește la pagina
următoare.
180
sfaturile și prorociile de mai sus au fost date de Sfinții Lavrentie de
Cernigov, Paisie Aghioritul, Ioan de Kronstadt, Andrei cel nebun după
Hristos, Arhim. Gavriil Urghebadze, pr. Dionisie de Colciu sau
Protoiereul Nicolae Ragozin.

104
Dictatura numerică

Rugăciune împotriva lui antihrist


Nota redacţiei: Orice ostaş înainte de a porni la război se
pregăteşte; învaţă meşteşugul luptei şi-şi însuşeşte această artă.
Numai după aceea merge să lupte. Nădăjduind că Bunul
Dumnezeu îl va ajuta, el înaintează fără teamă împotriva
vrăjmaşului. La fel trebuie să facă şi creştinii ortodocşi care sunt
ostaşi ai lui Hristos. Ei trebuie să se pregătească din timp pentru
lupta cu vrăjmaşul diavol, căruia acum îi este îngăduit să-i
ispitească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi. Sfântul Anatolie de
la Optina i-a îndemnat pe creştinii ortodocşi să se roage zilnic lui
Dumnezeu ca să-i izbăvească de amăgirea şi de uneltirile lui
antihrist, timpul căruia se apropie. În unele biserici şi mănăstiri
această rugăciune e încadrată în slujbă şi se rosteşte după
rugăciunile de dimineaţă sau după miezonoptică.

,,Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, izbăveşte-ne


de amăgeala vicleanului antihrist cel ce este de acum aproape şi
ne păzeşte de cursele lui. Acoperă-i pe toţi binecredincioşii
creştini de toate mrejele lui cele viclene în pustia ascunsă a
mântuirii Tale. Dă-ne, Doamne, bărbăţie să nu ne temem de frica
diavolească mai mult decât de frica dumnezeiască, ca să nu ne
ferim şi să nu ne lepădăm de Tine şi de Sfânta Ta Biserică în
ceasul greu. Ajută-ne, Doamne, să nu primim pecetea lui antihrist
celui blestemat şi să nu ne închinăm lui, dar să pătimim şi să
murim pentru Numele Tău cel Sfânt şi pentru Credinţa Ortodoxă.
Dă-ne, Doamne, zi şi noapte, lacrimi pentru păcatele noastre şi
miluieşte-ne pe noi, Doamne, în ziua straşnicei Tale Judecăţi.
Amin181”.

181
https://www.aparatorul.md/rugaciune-impotriva-lui-
antihrist/
105
Dictatura numerică

LUI ANTIHRIST
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, păzeşte-ne de înşelăciunea vicleanului Antihrist, a cărui
venire se apropie, şi ne izbăveşte de toate uneltirile lui. Acopvărată, decât săe lepădăm de Tinei să
primim semnul spurcatului Antihrist şi să ne închinăm lui. Dă-ne nouă, zi şi noapte, lacrimi să plângem
greşalele noastre şi îndură-Te de noi, Doamne, în ziua Înfricoşătoarei Tale Judecăţi. Amin.

,, Fericit cela ce citeaște și ceia ce aud cuvintele prorociei și


păzescu ceale ce-s scrise într-însa, pentru că vremea e aproape”.
(Apoc. 1:3, Biblia de la 1688)
,, Zice Cela ce mărturiseaște aceastea: ,,Așa, veni-voiu
curînd”. Amin! Așa, vino, Doamne Iisuse!” (Apoc. 22:20, Biblia
de la 1688)

106
Cuprins

Cuvânt către cititor ........................................................... 5


Dialog între un mirean și fratele Valerică ....................... 10
Un dialog în legătură cu actele antihristice și CNP ........ 16
Istoria codurilor de bare ................................................. 32
Identificarea numărului 666 în codul de bare .................. 36
Cardul de sănătate și Dosarul electronic de sănătate....... 57
Minuni și îndemnuri de la Sfinți și oameni care au avut
experiențe duhovnicești .................................................. 59
Părintele Elpidie despre vaccinuri .................................. 74
Codul-qr (666) ................................................................ 77
Pr. Rafail Berestov despre actele biometrice cu cip ....... 82
Omilie tulburătoare a Arhim. Nectarie Moulatsiotis de
tâlcuire a ultimei părți a Apocalipsei prin prisma
evenimentelor contemporane .......................................... 86
Ceva despre antihrist ...................................................... 97
Rugăciune împotriva lui antihrist ................................. 105