Sunteți pe pagina 1din 5

NOŢIUNI DE TRIGONOMETRIE

Formule trigonometrice

1) sin 2 x  cos 2 x  1
sin x cos x
2)  tgx ;  ctgx ; tgx  ctgx  1
cos x sin x
3) sin( a  b)  sin a  cos b  cos a  sin b
4) sin( a  b)  sin a  cos b  cos a  sin b
5) cos(a  b)  cos a  cos b  sin a  sin b
6) cos(a  b)  cos a  cos b  sin a  sin b
7) sin 2 x  2 sin x  cos x
8) cos 2 x  cos 2 x  sin 2 x  2 cos 2 x  1  1  2 sin 2 x
ab ab
9) sin a  sin b  2 sin cos
2 2
ab ab
10) sin a  sin b  2 sin cos
2 2
ab ab
11) cos a  cos b  2 cos cos
2 2
ab ab
12) cos a  cos b  2 sin sin
2 2
tga  tgb
13) tg (a  b) 
1  tga  tgb

Valori trigonometrice ale unor unghiuri

   
Radiani 0 
6 4 3 2
Funcţia 0° 30° 45° 60° 90° 180°
1 2 3
sin 0 1 0
2 2 2
3 2 1
cos 1 0 -1
2 2 2
3
tg 0 1 3 - 0
3
3
ctg - 3 1 0 -
3
Cercul trigonometric
sin
Este un cerc cu raza egală cu 1. π/2
- Valorile lui sinus se citesc pe 2π/3 1 π/3
verticală; 3π/4
3 2
π/4
- Valorile lui cosinus se citesc pe 5π/6
2 2
π/6
orizontală. 1/2

Se poate continua cu unghiuri π -1


-
3
-
2 -
1
2
1
2
2 3
cos
2 2 2 2 1 0
mai mari de 2π în sens trigonometric, 2π
respectiv cu unghiuri negative în
sens invers trigonometric.
-1/2
11π/6
7π/6
- 2 2
5π/4 7π/4
- 3 2
4π/3 -1 5π/3
3π/2

Funcţiile trigonometrice

1. Funcţia sinus
f : R   1;1 , f ( x )  sin x
Grafic: sin x
1
x
-2π -3π/2 -π -π/2 0 π/2 π 3π/2 2π
-1

Proprietăţi:
- Funcţie periodică de perioadă principală 2π: sin( x  2k )  sin x, () x  R
- Funcţie impară: sin(  x)   sin x, () x  R

2. Funcţia cosinus
f : R   1;1 , f ( x)  cos x
Grafic: cos x
1
x
-2π -3π/2 -π -π/2 0 π/2 π 3π/2 2π
-1

Proprietăţi:
- Funcţie periodică de perioadă principală 2π: cos( x  2k )  cos x, () x  R
- Funcţie pară: cos( x)  cos x, () x  R
3. Funcţia tangentă
f : R \ 2k  1 / 2 k  Z   R , f ( x)  tg x
Grafic:
tg x

x
-2π -3π/2 -π -π/2 0 π/2 π 3π/2 2π

Proprietăţi:
- Funcţie periodică de perioadă principală π:
tg( x  k )  tg x, () x  R \ 2k  1 / 2 k  Z 
- Funcţie impară: tg(  x )   tg x, () x  R \ 2k  1 / 2 k  Z 

4. Funcţia cotangentă
f : R \ k k  Z   R , f ( x)  ctg x
Grafic:
ctg x

x
-3π/2 -π -π/2 0 π/2 π 3π/2

Proprietăţi:
- Funcţie periodică de perioadă principală π:
ctg( x  k )  ctg x, () x  R \ k k  Z 
- Funcţie impară: ctg( x)   ctg x, () x  R \ k k  Z 
Funcţii trigonometrice inverse
1. Funcţia arcisn
     
Considerăm sin x :  ;    1;1 şi definim arcsin x :  1;1   ;  ,
 2 2  2 2
cu proprietăţile: arcsin(sin x)  x, () x   1;1
  
sin(arcsin x)  x, () x   ;  .
 2 2
sin x arcsin x
π/2
1
x x
-π/2 π/2 -1 1

-1
-π/2
2. Funcţia arccos
Considerăm cos x : 0;     1;1 şi definim arccos x :  1;1  0;   ,
cu proprietăţile: arccos(cos x )  x, () x   1;1
cos(arccos x )  x, () x  0;   .

cos x arccos x
1 π

x
π/2 π
π/2
-1
x
-1 1

3. Funcţia arctg
     
Considerăm tg x :   ;   R şi definim arctg x : R    ;  ,
 2 2  2 2
cu proprietăţile: arctg(tg x)  x, () x  R
  
tg x tg(arctg x )  x, () x    ;  .
 2 2

arctg x
π/2
x
-π/2 π/2 x

-π/2
Ecuaţii trigonometrice

1. sin x  t , t   1;1 , 
x   1 arcsin t  k k  Z
k

2. cos x  t , t   1;1 , x  arccos t  2k k  Z   arccos t  2k k  Z 
3. tg x  t x  arctg t  k k  Z 

Cazuri particulare:
 
I. a) sin x  1 x    2 k k  Z 
2 
  
b) sin x  1 x     2 k k  Z 
 2 
c) sin x  0 x  k k  Z 

II. a) cos x  1 x  2k k  Z 


b) cos x  1 x  (2k  1) k  Z 
  
c) cos x  0 x  (2k  1) k  Z 
 2 

III. tg x  0 x  k k  Z 