Sunteți pe pagina 1din 1

Procesul penal constituie o activitate complexă, strict reglementată de lege, desfăşurate de organele

judiciare la care îşi dau activ concursul părţilor ca titulare de drepturi şi obligaţii, cu antrenarea altor
subiecţi, activitate orientată spre soluţionarea părţilor justă a cauzelor penale. Procesul penai este o
activitate a organelor speciale ale statului, care se desfăşoară prin efectuarea unor acte de urmărire sau
judecată, numite acţiuni procesuale sau procedurale, în atingerea scopului urmărit. Procesul penal este
o activitate reglementată de lege. In activitatea procesuală desfăşurată de organele de urmărire penală
şi de instanţele de judecată participă părţile şi alte persoane. Procesul penal este o activitate ce
limitează unele drepturi şi libertăţi fun-damentale ale omului. Raporturile procesual-penale formează
raporturi juridice stabilite în cursul desfăşurării procesului penal între subiecţii implicaţi în cauza penală.
Raporturile juridice procesual-penale, sunt alcătuite din trei elemente: subiect, obiect şi conţinut.
Raporturile procesual-penale sunt raporturi de autoritate, de putere. Raporturile procesual- penale iau
naştere independent de voinţa părţilor.