Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Tehnologic „Ion Barbu” - Giurgiu

Modul: Protecţia consumatorului și a mediului


Nume___________________________________
Data ________ 2013 Clasa a X-a _____

TEST de EVALUARE

TIMP DE LUCRU: 50 MIN.


Se acordă 10 pct. din oficiu Punctaj:
Nota se obţine prin împărţirea punctajului realizat, la 10.

1. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 10 pct.


1.1 Nu se numără printre drepturile formulate în “Carta drepturilor consumatorilor” următorul:
a. dreptul la alegeră liberă
b. dreptul la petiţie şi ascultare
c. dreptul la protecţie
d. dreptul la protecţia şi conservarea mediului

1.2 Ziua mondială a drepturilor consumatorilor este, în fiecare an, pe data de:

a. 30 martie; b. 15 martie; c. 25 martie; d. 10 martie.

2. Răspundeţi prin adevărat (A) sau fals (F), la următoarele propoziţii: 10 pct.

2.1 Ordonanţa Guvernului 21/1992 stabileşte drepturile fundamentale ale consumatorilor. A/F
2.2 ANPC-ul are în subordine 14 comisariate regionale cu personalitate juridică. A/F
2.3 ANPC-ul efectuează analize, încercări în laboratoare. A/F
2.4 Legea nr.12/1990, priveşte protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite. A/F

3. În raporturile lor cu agenţii economici, consumatorii nu deţin o poziţie de egalitate. Ei se confruntă cu


o serie de dezechilibre. Pe ce planuri apar acestea? 10 pct.
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Care sunt drepturile consumatorilor potrivit art. 3 al O.G. nr.21/1992 ? 20 pct.


.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Cum poate fi definită „Protecţia consumatorului” ? 20 pct.


______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Conform Legii nr. 12/1990, privind protejarea populaţiei, care sunt activităţile comerciale ilicite? 20 pct.
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SUCCES !
Liceul Tehnologic „Ion Barbu” - Giurgiu
Modul: Protecția consumatorilor
Clasa a X-a

BAREM de CORECTARE

1. Total : 10 puncte

1.1. d
1.2. b

2. Total : 10 puncte

2.1 A
2.2 F
2.3 A
2.4 A

3. Total : 10 puncte

1 – pe plan economic
2 – pe plan juridic
3 – pe plan informaţional
4 – pe planul reprezentării intereselor

4. Total: 20 puncte

- Dreptul de a fi protejaţi
- Dreptul de a fi informaţi complet, corect şi precis
- Dreptul de a avea acces la pieţe
- Dreptul de a fi despăgubiţi
- Dreptul de a se organiza în asociaţii pentru protecţia consumatorului

5. Total: 20 puncte

Protecţia consumatorului poate fi definită ca un ansamblu de dispoziţii privind iniţiativa publică sau
privată, destinat a asigura şi a ameliora continuu respectarea intereselor consumatorului.

6. Total: 20 puncte

- Efectuarea de acte sau fapte de comerţ cu bunuri a căror provenienţă nu poate fi dovedită
- Expunerea la vânzare sau vânzarea de mărfuri fără specificarea termenului de valabilitate sau cu termenul
de valabilitate expirat
- Vânzarea preferenţială
- Vânzarea cu lipsă la cântar

S-ar putea să vă placă și