Sunteți pe pagina 1din 2

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE PENALE

ŞI CRIMINOLOGIE APLICATĂ
FACULTATEA CRIMINOLOGIE ŞI DREPT

REFERAT
TEMA: Sarcinile cercetării cadavrului la faţa locului

Autor: Student Fisiticanu Alexei


Profesor Cheianu Silvia,
Prof.universitar.

Chişinău 2014
CUPRINS

Nr. Denumirea Pagina


Descrieţi consecutivitatea cercetării cadavrului la
1 2
faţa locului
Selectaţi şi argumentaţi succint metodele fixării
2 4
fotografice a cadavrului
Decideţi asupra rolului medicului-legist,
3 participant în calitate de specialist la cercetarea 5
locului descoperirii cadavrului