Sunteți pe pagina 1din 1

CALENDARUL SELECŢIEI ERASMUS+

- Mobilităţi de studii în anul universitar 2018/2019 -


Participarea studenţilor la mobilităţile ERASMUS se face în conformitate cu prevederile Regulamentului
privind mobilităţile studenţeşti în cadrul Programului Erasmus şi al programelor asimilate, aprobat în
şedinţa Senatului ASE Bucureşti din data de 07.02.2014.
Data Activitate Observaţii
Afişarea ofertei de mobilităţi Erasmus Avizierul Biroului Erasmus și site DRI
01.02.2018
2018/2019 ASE (www.international.ase.ro)
Biroul Erasmus+
(Sălile 0130, 0132 și 0133)
12.02 – 23.02.2018 Depunerea dosarelor de candidatură
Program înscrieri:
Luni – Vineri: 0800 - 1500

Aula Magna
20.02.2018 Erasmus+ InfoDay
ora 10:00

Afişarea listelor nominale cu candidaţii Avizierul Biroului Erasmus+ și site


26.02.2018
înscrişi DRI ASE (www.international.ase.ro)
Colectarea situaţiilor şcolare pentru
26 – 28.02.2018 candidaţii înscrişi de la secretariatele Biroul Erasmus+ (etapă internă)
facultăţilor
Afişarea listelor nominale cu candidaţii
înscrişi (rezultate academice) şi a repartiţiei Avizierul Biroului Erasmus+ și site
02.03.2018
pe săli de concurs pentru testul de DRI ASE (www.international.ase.ro)
competenţă lingvistică
Biroul Erasmus+ și Departamentul de
05.03.2018 Test de competenţă lingvistică de limbi moderne şi comunicare în
afaceri
Afişarea rezultatelor la testul de competenţă
Avizierul Biroului Erasmus+ și site
09.03.2018 lingvistică şi a repartiţiei pe comisii
DRI ASE (www.international.ase.ro)
candidaţilor pentru interviul de selecţie
Organizate la nivelul facultăţilor
14 – 21.03.2018 Interviuri de selecţie
promotoare
Afişarea mediilor de concurs pentru Avizierul Biroului Erasmus+ și site
23.03.2018
mobilităţi Erasmus 2018/2019 DRI ASE (www.international.ase.ro)
Afişarea rezultatelor selecţiei pentru Avizierul Biroului Erasmus+ și site
26.03.2018
mobilităţi Erasmus 2018/2019 DRI ASE (www.international.ase.ro)
Afişarea eventualelor locuri rămase
Avizierul Biroului Erasmus+ și site
30.03.2018 disponibile în urma primei etape a selecţiei
DRI ASE (www.international.ase.ro)
pentru mobilităţi Erasmus 2018/2019
Depunerea formularelor de candidatură în Biroul Erasmus+ (Sala 0132)
11 – 12.04.2018 etapa de redistribuire a eventualelor locuri
Program: 0800 - 1400
rămase disponibile
Afişarea rezultatelor finale ale selecţiei
Avizierul Biroului Erasmus+ și site
13.04.2018 pentru mobilităţi Erasmus 2018/2019
DRI ASE (www.international.ase.ro)
(incluzând etapa de redistribuire)

Precizări suplimentare privind desfăşurarea mobilităţilor la universităţile partenere sunt prezentate


pe site-ul Direcţiei de Relaţii Internaţionale: www.international.ase.ro.