Sunteți pe pagina 1din 27

ANTIINFECȚIOASE DE UZ

SISTEMIC
CURS 8
PROFESOR: FARM ILEANA POPESCU
ANTIBACTERIENE (ANTIBIOTICE ȘI
CHIMIOTERAPICE)
Clasificarea agenţilor antibacterieni
 După tipul efectului asupra bacteriei
a)Bactericide - omoară microorganismele la concentraţiile plasmatice terapeutice
b)Bacteriostatice - inhibă creşterea bacteriei dar nu distrug celula la concentraţiile
plasmatice de terapeutice. Astfel de medicamente sunt mai puţin eficiente la organismele
(pacient) imunodeprimate.
 După spectrul antibacterian
-agenţi cu spectrul îngust
-agenţi cu spectrul larg.
 După mecanismul de acțiune:
I. AGENŢI CARE AFECTEAZĂ PERETELE BACTERIAN
Peniciline, Cefalosporine
ANTIBACTERIENE
1. PENICILINE
Peniciline - BENZILPENICILINA, FENOXIMETIL PENICILINA
Aminopeniciline - AMPICILINA, AMOXICILINA
Ureidopeniciline - PIPERACILINA
Carboxipeniciline - TICARCILIN
Carbapeneme - MEROPENEM, ERTAPENEM,IMIPENEM-CILASTATINĂ
Spectrul de activitate:
Penicilinele se deosebesc între ele în ceea ce priveşte spectrul antibacterian.
Benzilpenicilina (penicilina G) este activată împotriva:
-Bacterii Gram pozitive aerobe, Coci Gram negativi,
-Microorganisme anaerobe
-Bacilii Gram negativi nu sunt sensibili la peniciline.
ANTIBACTERIENE
Reacţii adverse
 reacţii de hipersensibilitate, alergii. Există alergii încrucişate între
peniciline care se poate extinde şi la cefalosporine.
 rash, febră, vasculită, boala serului, şoc anafilactic, sindromul
Stevens-Johnson
 neutropenie, euzinofilie la doze mari (reversibile)
 crize epileptice la doze mari (în caz de concentraţie crescută a
penicilinei în lichidul cefalorahidian).
 diaree (prin distrugerea florei intestinale normale) în special la
penicilinele cu spectrul larg.
ANTIBACTERIENE
2. CEFALOSPORINE
I-a generaţie - CEFADROXIL, CEFALEXIN
II-a generaţie - CEFACLOR, CEFUROXIM
III-a generaţie - CEFOTAXIMA, CEFTAZIDINA, CEFOPERAZONĂ,CEFTRIAXONĂ
IV-a generație- CEFEPIMUM, CEFPIROMUM
Spectrul antibacterian
Generaţia I-a sunt active pe:
- stafilicoci, - streptococi (cu excepţia enterococilor)
Traversează spre bariera hematoencefalică
Generaţia II-a sunt active, în plus pe:
-bacterii gram negative (specii de Heamophilus)
-se administrează oral şi parenteral
ANTIBACTERIENE
Generaţia III-a
- sunt mult mai stabile la beta lactamază
- traversează bariera hemato-encefalică
- au activitate antibacteriană împotriva bacteriilor gram negative (inclusiv
Proteus, Klebsiella).
- nu au activitate împotriva stafilococilor
- se administrează parenteral
Efecte adverse:
- greţuri, vărsături, hipersensibilizare (reacţii alergice încrucişate cu
penicilinele).
ANTIBACTERIENE
Generația a IV-a
Sunt similare cu cele din generația a III-a, dar sunt mai rezistente la
hidroliză prin betalactamaze, chiar și la cele care inactivează
cefalosporinele din generația a III-a.
Active asupra Pseudomonas aeruginosa,Stafilococ auriu,Stafilococus
Pneumoniae, Neisseria,Haemophilus , Enterobacter.
Pătrund în SNC.
Administrare parenterală.
ANTIBACTERIENE
3. Alţi agenţi care inhibă peretele bacterian
a. GLICOPEPTIDE: - VANCOMICINA
Spectrul de activitate
-Bacterii, în particular activă pe stafilococi .Sunt rezervate în mod obişnuit pentru infecţii severe cu
stafilococi sau pentru endocardită bacteriană care nu răspunde la alte antibiotice.
- Clostridium dificile.
Efecte adverse:
- ototoxicitate (la doze mari), nefrotoxicitate (mai puţin obişnuit şi mai ales dacă se asociază cu
aminoglicozide)
- tromboflebită
- rash cutanat, eritem -“sindromul omului roşu” (în caz de administrare intravenoasă rapidă)
- leucopenie, trombocitonie
- tulburări gastrointestinale
ANTIBACTERIENE
b.POLIMIXINE: - COLISTIN
Spectrul de activitate
- Efect bactericid pe bacterii gram negative (Pseudomonas), dar este
inactiv pe bacterii gram pozitive şi fungi.
Efecte adverse:
- nefrotoxicitate, neurotoxicitate, convulsii, parestezii
ANTIBACTERIENE
II. AGENŢI CE AFECTEAZĂ ADN-ul BACTERIAN
1. QUINOLONE (FLUOROQUINOLONE): CIPROFLOXACIN,
NORFLOXACIN,LEVOFLOXACIN,MOXIFLOXACIN, ACID NALIDIXIC
Spectrul de activitate
-spectrul larg pe mai multe organisme rezistente la peniciline, cefalosporine
şi aminoglicozide;
-bacterii gram-negative inclusiv: - Haemophilus influenza, Pseudomonas
aeruginosa, Neisseria gonorrheae, enterobacterii, Camphylobacter
-are efect slab pe streptococi şi stafilococ
Efecte adverse:greţuri, vărsături, diaree,ameţeli, cefalee, tremor, convulsii,
fotosensibilizare cutanată
ANTIBACTERIENE
2. METRONIDAZOL, TINIDAZOL

Spectrul de activitate
- bacterii anaerobe şi protozoare, inclusiv: Bacteroides, clostridii,
Helicobacter pylori, Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Entamoeba
histolytica.
- Este un medicament important pentru tratamentul colitei incluse de
antibiotic (colită pseudomembranoasă) cauzată de Clostridium difficile.
Poate fi utilizaţi profilactic anterior intervenţiilor chirurgicale.
Efecte adverse:simptome gastrointestinale uşoare, gust metalic, efect
disulfiram-like, rash cutanat.
ANTIBACTERIENE
3. NITROFURANTOIN
Spectrul de activitate
- germeni gram pozitivi – coci
- Escherichia coli, Proteus.
Efecte adverse:
anorexie, greaţă,vărsături, fibroză intestinală cronică
ANTIBACTERIENE
III. AGENŢI CARE AFECTEAZĂ SINTEZA PROTEINELOR BACTERIENE
a. MACROLIDE: - ERITROMICINA, AZITROMICINA, CLARITROMICINA
Spectrul de activitate:
- asemănător cu cel al penicilinelor
- germeni gram pozitive
- Legionella, Mycoplasme, Chlamydia, Mycrobacterii, Campylobacter, Helicobacter pylori
- la doze mari au efect bactericid pentru speciile gram pozitive (streptococi gr. A,
pneumococi).
Efecte adverse:
- greţuri, vărsături, diaree. Azitromicina este mai bine tolerată.
- rash cutanat, icter colestatic după 2 săptămâni de tratament cu eritromicină
- este inhibitor enzimatic al metabolizării hepatice a medicamentelor.
ANTIBACTERIENE
b. AMINOGLICOZIDE: - GENTAMICINA, KANAMICINA, STREPTOMICINA, NEOMICINA
TOBRAMICINA, AMIKACINA
Spectrul de activitate:
- bacterii gram negative (inclusiv Pseudomonas)
- unele bacterii gram pozitive
- Streptomicina este mai ales utilizată pentru tratamentul infecţiei cu Microbacterium
tuberculosis.
Efecte nedorite: sunt corelate cu doza
- ototoxicitate.
- leziuni renale prin retenţia aminoglicozidului în celulele tubulare proximale renale,
reversibil
- efect de tip curarizant (în asociere cu anestezicele sau miorelaxante neuro-musculare).
ANTIBACTERIENE
c. TETRACICLINELE: - TETRACICLINA, OXITETRACICLINA, DOXICICLINA,
MINOCICLINUM, TYGECYCLINUM ( Tygacil)
Spectrul de activitate - larg
- bacterii gram positive şi gram negative
- ricketii, amoebae, chlamydia psitaci şi trachomatis
- vibrionul holeric, mycoplasme, Legionella, Brucellae
- sunt utile în tratamentul acneei.
Efecte adverse:
- greţuri, vărsături, dureri epigastrice, colorare galben – cenuşie a dinţilor la copii
- uremie la pacienţii cu insuficienţă renală
- hipertensiune intracraniană, cefalee, tulburări vizuale.
ANTIBACTERIENE
d. CLORAMFENICOLUL
Spectrul de activitate - larg
- coci gram pozitivi (aerobi şi anaerobi), unii stafilococi şi streptococi
- germeni gram-negativi, E. coli, H.influenzae, N. meningitides, Bordetela pertusis, Salmonella,
Shigella, Vibrionul holeric
- Datorită toxicităţii sale, cloramfenicolul este rezervat pentru tratamentul infecţiilor cu H-influenzae
şi în febra tifoidă. Se administrează topic în conjuctivită.
Efecte adverse:
- toxicitate medulară: anemie, trombocitopenie, neutropenie, în caz de administrări prelungite.
- la copii prematuri, sugari, din cauza imaturităţii enzimatice hepatice apare ”sindromul cenuşiu”
(depunere în unele zone din creier, cu convulsii, insuficienţă respiratorii, coloraţia cenuşie a pielii,
deces)
- greţuri, vărsături, cianoză, hipotermie, colaps, coloraţie cenuşie a pielii.
ANTIBACTERIENE
IV. AGENŢI CARE AFECTEAZĂ METABOLISMUL BACTERIAN
SULFAMIDELE
Reactii adverse:greţuri, vărsături, reacţii de hipersensibilitate rash, vasculită, sindrom Stevens
Johnson,cristalurie la doze crescute şi în caz de ph acid al urinii,se evită în ultimul trimestru de
sarcină şi la nou-născuţi pentru că competiţionează cu bilirubina la proteinele de legare plasmatice
(albumina). Cresc bilirubina neconjugată producând icter nuclear.
• TRIMETOPRIM - se administrează combinat cu sulfametoxazol (Co trimoxazol, Biseptol,
Sumetrolim, Biseptrim).
Spectrul de activitate:
- are efect bacteriostatic – spectrul larg
- bacterii gram positive şi gram negative
- Pneumocistis carinii (care cauzează pneumonia la pacienţi imunodeprimaţi; ex. cu SIDA) ⇒
indicaţie majoră-forma injectabilă ( Septrin)
- infecţii urinare, respiratorii
ANTIBACTERIENE
METRONIDAZOL
- este un antiinfecţios cu spectru larg de acţiune.
- activ faţă de Trichomonas vaginalis, Lamblia intestinalis, Entamoeba hystolitica şi bacterii anaerobe.
Indicaţii:
- tricomoniaza vaginală şi uretrală, lambliaza, abcese hepatice amebiene, - infecţii cu anaerobi.
Reacţii adverse:
- greaţă, vărsături, gust metalic, limba încarcată, diaree, uscăciunea gurii, jenă epigastrică,
- cefalee (relativ frecvent), erupţii cutanate, ameţeli, somnolenţă,
Contraindicaţii şi precautii:
- boli sangvine (tratamentul se face sub controlul hemoleucogramei),
- psihoze, boli neurologice active, - sarcină; alăptare.
- Interaţiuni: asocierea bauturilor alcoolice este contraindicată, deoarece pot apărea reacţii de tip disulfiram
(greţuri, vărsături, congestia feţei, stare de rău general).
ANTIFUNGICE, ANTIMICOTICE
Infecţiile fungice sunt cauzate de organisme eukariote şi din acest motiv sunt în
general mai dificil de tratat decât infecţiile bacteriene (specificitatea!).Mai mult,
pentru că ciupercile cresc încet şi adesea în forme multicelulare, ele sunt mai greu
de cuantificat decât bacteriile. Sunt puţini agenţii care pot fi folosiţi pentru tratarea
infecţiilor fungice.
Dupa mecanismul de acţiune sunt 4 clase de antifungice:
Poliene: (amphotercina B şi formulele lipozomale ale amphotericinei B, nistatin).
Analogi nucleozidici (5-fluorocytosina): se utilizează în asociere cu amphotercina
B
Azoli includ:derivaţi de imidazol (ketoconazol), triazoli (fluconazol, itraconazol) şi
noii azoli (voriconazol, posaconazol, şi ravuconazol):
Echinocandine (caspofungin, anidulafungin, micafungin
ANTIFUNGICE, ANTIMICOTICE
Antifungicele sunt folosite pentru tratarea bolilor comune, cum ar fi piciorul de
atlet, ringworm, mătreaţa, vaginite, precum şi infecţii grave cum sunt fungemiile
sistemice. Antifungicele sunt adesea folosite la indivizi imunocompromişi, cum sunt
bolnavii cu SIDA şi cei care folosesc medicaţie imunosupresoare.
Polienele includ următorii agenţi antifungici: nistatin, amphotericina B, şi
pimaricin. Amphotericina B (descoperită de Gold în 1956) este standardul de aur al
antifungicelor pentru tratamentul micozelor ameninţătoare de viaţă şi pentru cele
mai multe micoze cu excepţia, poate, a dermatophitozelor. Are spectru larg de
activitate: Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis,
Candida specii, Cryptococcus neoformans, Aspergillus şi Zygomycetes. Rezistenţa
naturală la acest agent este destul de rară, dar este descrisă pentru
Pseudallescheria boydii, Fusarium spp., Trichosporon spp., anumite tulpini de
Candida lusitaniae şi Candida guilliermondii. Preparatul trebuie sa fie administrat
intravenos diluat cu dextroza 5% (500-1000 ml) în perfuzie cu durată de 2-4 ore..
ANTIFUNGICE, ANTIMICOTICE
Penetrabilitatea în LCR este redusă şi când se utilizează pentru
tratamentul meningitelor trebuie administrat intraventricular. Este
asociat cu numeroase efecte secundare: flebite la locul infuziei,
frisoane, febră, scădere a presiunii arteriale, şoc anafilactic (profilactic
înainte de fiecare perfuzie se administrează 50mg HHC) şi toxicitate
renală, care poate fi severă (toxicitatea renală poate fi redusa prin
administrare de clorura de sodiu 0,9% ; 0,5-1 litru cu 1-2 ore înainte de
fiecare perfuzie). Se administrează în doză de 0,6 (1-1,5) mg/kgc/zi
(M=50mg/zi); doza totală pe cură este de 1,5-2,5g (durata terapiei de
14-21 zile). Administrată în asociere cu flucytozina se pot reduce dozele
scăzând riscul complicaţiilor terapeutice.
ANTIFUNGICE, ANTIMICOTICE
NISTATIN, STAMICIN a fost primul antifungic folosit şi este încă în uz. Spectrul
antifungic larg este surclasat de toxicitate. Este utilizat topic în infecţii cu Candida spp
Spectrul de activitate: - mai ales pe Candida albicans, Asperigillus, Cryptococcus
neoformans
Indicaţii:
- candidoze superficiale ale mucoase (bucală, gastro-intestinală, vaginală) şi cutanate;
- se poate asocia antibioticelor cu spectru larg, administrate timp îndelungat, pentru
prevenirea producerii dismicrobismului cu suprainfecţii fungice.
Reacţii adverse
- greaţă, vărsături, diaree (la dozele mari), rar reacţii alergice.
Contraindicaţii
– afecţiuni hepatice.
ANTIFUNGICE, ANTIMICOTICE
Pimaricina (natamicina) este folosită topic în tratamentul micozelor superficiale ale
ochiului. Este activă împotriva ciupercilor şi mucegaiurilor.
Azoli: imidazoli si triazoli
Imidazolii utilizaţi clinic sunt: clotrimazol, miconazol şi ketoconazol. Triazolii sunt :
itraconazol , fluconazol , voriconazol,posaconazol.
Ketoconazolul poate fi administrat oral şi topic, are un spectru larg de acţiune inclusiv
infecţii date de: Histoplasma capsulatum şi Blastomyces dermatitidis, pentru care este
adesea folosit la pacienţi nonimunocompromişi. Este de asemenea activă împotriva
micozelor şi candidozei cutanate, inclusiv dermatophiţilor şi pitiriasisului versicolor. Nu este
indicat pentru tratamentul aspergilozei sau infecţiilor sistemice produse de ciuperci.
Triazolii au devenit standard pentru azoli şi au înlocuit amphotericina B pentru
gestionarea anumitor forme de micoze sistemice.
Alte antimicotice de uz sistemic: caspofungin, micafungin,anidulafungin.
ANTIVIRALE
ANTIVIRALE
ACICLOVIR
Spectrul de activitate:
- Herpes simplex tip 1 şi 2, Varicella zoster, Epstein-Barr şi citomegalovirus.
Indicaţii:
- infecţiile diseminate ale nou-născuţilor, genitale, encefalită cu Herpes
simplex,
- herpesul muco-cutanat, herpes zoster, varicella.
- keratitele şi alte afecţiuni oftalmice provocate de Herpes simplex.
- profilaxia recidivelor de Herpes simplex la pacienţii imunodeprimaţi.
ANTIVIRALE
Efecte adverse:
- greaţă, vărsături, diaree, colici intestinale, erupţii cutanate, cefalee, oboseală,
- creşterea tranzitorie a transaminazelor hepatice, bilirubinei şi creatininei în sânge.
- în aplicarea pe conjunctivă - iritaţie locală, keratopatie, blefarită, conjunctivită;
- în aplicarea pe piele iritaţie, durere acută, descuamaţie, eritem.
Contraindicaţii:
- afecţiuni neurologice,
- la copii mai mici de 3 luni
- precauţii în afecţiuni renale, copii şi la bătrânii cu clearance-ul creatininei scăzut.
Administrare : orală și injectablă
ANTIVIRALE
• Alte antivirale sistemice: RIBAVIRINUM, GANCICLOVIRUM,
VALACYCLOVIRUM, BRIVUDINUM, RIMANTADINUM, INDINAVIRUM
,RITONAVIRUM, ZIDOVUDINUM LAMIVUDINUM, ENTECAVIRUM,
ERTAVIRINUM,ETC.
TUBERCULOSTATICE
MEDICATIA ANTITUBERCULOASA
Medicamentele folosite in tratamentul TBC sunt clasificate in 2 mari grupe:
 antituberculoase majore, primare sau de prima alegere: Izoniazida,
Rifampicina, Etambutol, Streptomicina, Pirazinamida.
 antituberculoase minore, secundare, mai putin eficiente si mai toxice:
Etionamida, Cicloserina, Viomicina, utile la bolnavii cu intoleranta la
medicamentele majore.