Sunteți pe pagina 1din 9

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele lecţiei Activitatea Activitatea elevului Metode şi Modalităţi de


profesorului mijloace didactice evaluare
1. Momentul Asigură condiţiile Se pregătesc pentru
organizatoric optime necesare activitate
desfăşurării
activităţii
2.Reactualizare Cere elevilor sa Elevii răspund Conversaţie Frontală prin
închidă cărţile şi întrebărilor lecţiei Explicaţie conversaţie de
caietele şi realizează anterioare verificare
o scurtă recapitulare Răspunsuri așteptate:
a lecţiei anterioare 1.Baza encefalului, în
1.Unde este șaua turcească a
localizată hipofiza? osului sfenoid.
2.Care sunt 2.Lobul anterior,
componentele lobul mijlociu =
hipofizei? adenohipofiza și lobul
3.Ce natură au posterior
relațiile anatomice (neurohipofiza)
și funcționale 3.Sistemul circulator
stabilite între port hipotalamo-
hipotalamus și hipofizar Popa-
hopifiză? Fielding și tractul
4Enumerați hipotalamo-hipofizar
hormonii secretați 4.Hormonul
de adenohipofiză? somatotrop și
5.Care este rolul hormonii glandulari
hormonului tropi.
somatotrop? 5. Acțiunea
6.Enumerați principală de a
hormonii stimula creșterea, dar
glandulari tropi? intervine și în
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele lecţiei Activitatea Activitatea elevului Metode şi Modalităţi de


profesorului mijloace didactice evaluare
7.Denumiți dezvoltarea celulelor, Conversaţie Frontală prin
hormonii activează transportul Explicaţie conversaţie de
gonadotropi? aminoacizilor în verificare
8.Care lob al celule, stimulează
hipofizei secretă sinteza tisulară a
hormonul proteinelor,
melanocitostimulan stimulează secreția
t? glandelor
9.Care sunt mamare,intensifică
homonii exidarea lipidelor.
neurohipofizari? 6.Hormonul
adrenocorticotrop,
hormonul tireotrop,
hormonii
gonadotropi,
hormonul luteotrop.
7. Hormonul
foliculostimulant și
hormonul luteinizant
8.Lobul mijlociu
9.Hormonul
antidiuretic
(vasopresina) și
ocitocina

3.Captarea atenției Profesorul face Elevii răspund Conversaţie Frontală


legătura dintre lecția întrebărilor Explicaţie
anterioară și cea de
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele lecţiei Activitatea Activitatea elevului Metode şi Modalităţi de


profesorului mijloace didactice evaluare
zi, pornind de la Conversaţie Frontală
ideea"hormonul Explicaţie
tireotrop stimulează
creșterea,
dezvoltarea și
secreția de hormoni
ai glandei tiroide
Cunoașteți care este
cea mai
voluminoasă
glandă endocrină?

3. Anunţarea temei Astăzi vă voi Elevii scriu titlul în Conversaţie Frontală


şi a obiectivelor prezenta structura caiete introductivă
glalndei tiroide și a
glandelor
paratiroide, rolul
hormonilor secretați
de acestea, dar și
disfuncțiile
glandulare ale
tiroidei și
paratiroidelor.
Anunţă titlul
lecţiei:Glanda
tiroida și glandele
paratiroidele şi
iniţiază o
conversaţie pentru a
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele lecţiei Activitatea Activitatea elevului Metode şi Modalităţi de


profesorului mijloace didactice evaluare
afla dacă elevii pot
localiza corect
glandele.
4. Prezentarea Profesorul Elevii îşi vor nota în Conversaţie Frontală
optima a caracterizează caiete schema tablei şi Explicaţie
conţinutului şi tiroida şi notează pe desenul. Demonstraţie
dirijarea învăţării tabla : “ Tiroida este Utilizarea
cea mai mare imaginilor date de
glandă cu secreție profesor
internă din
organism, având
masa de circa 30g.”
Prezintă localizarea
tiroidei: "este
situată în partea
anterioară a gâtului,
în dreptul
cartilajului laringian
a cărui nume îl
poartă."
Profesorul prezintă
structura tiroidei:
"Tiroida este
formată din doi lobi
laterali uniți între ei
prin istmul
tiroidian. Structural,
prezintă un
parenchim
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele lecţiei Activitatea Activitatea elevului Metode şi Modalităţi de


profesorului mijloace didactice evaluare
glandular format din Elevii îşi vor nota în Conversaţie Frontală
celule epiteliale caiete schema tablei şi Explicaţie
grupate în foliculi. desenul. Demonstraţie
Acești foliculi Utilizarea
conțin la interior un imaginilor date de
coloid, profesor
tireoglobulina
(TRH), care este
forma de depozitare
a hormonilor
tiroidieni."
Profesorul prezintă
hormonii tiroidieni
și acțiunea acestora
în organism:
"Hormonii tiroidieni
sunt tiroxina și tri-
Iodotironina. Acești
hormoni au efecte
identice, dar mai
rapide și mai
puternice în cazul
triiodotironinei.
Acțiunea lor în
organism este mai
complexă:
-au efect calorigen
-controlează,
împreună cu STH,
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele lecţiei Activitatea Activitatea elevului Metode şi Modalităţi de


profesorului mijloace didactice evaluare
creșterea și Elevii îşi vor nota în Conversaţie Frontală
diferențierea caiete schema tablei şi Explicaţie
celulară desenul. Demonstraţie
-intensifică Utilizarea
eliminările de azot imaginilor date de
-reduc depozitele profesor
lipidice
-stimulează
activitatea
gonadelor
-mențin, împreună
cu prolactina,
secreția gonadelor"
Profesorul prezintă
disfuncțiile:
"Hipofuncția
tiroidiană determină
efecte variate în
funcție de vârstă. La
copii determină
nanismul tiroidian,
cu dezvoltare fizică
și psihică redusă
până la cretinism.
Profesorul compară
nanismul tiroidian
cu nanismul
hipofizar.
La adulți determină
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele lecţiei Activitatea Activitatea elevului Metode şi Modalităţi de


profesorului mijloace didactice evaluare
mixedemul.La Elevii îşi vor nota în Conversaţie Frontală
populațiile din caiete schema tablei şi Explicaţie
zonele montane, cu desenul. Demonstraţie
apă săracă în iod, Utilizarea
apare gușa imaginilor date de
endemică. profesor
Hiperfuncția
tiroidiană determină
boala Basedow-
Graves."
Profesorul prezintă
a doua parte a
lecției și face
legătura dintre
tiroidă și
paratiroidele.
"Pe partea
posterioară a
tiroidei sunt situate
4 glande mici
numite paratiroide"
Prezintă hormonii
secretați de
paratiroide și rolul
acestora: "Hormonii
secretați au rol în
mențirea
echilibrului
fosfocalcic al
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele lecţiei Activitatea Activitatea elevului Metode şi Modalităţi de


profesorului mijloace didactice evaluare
organismului. Ei Elevii îşi vor nota în Conversaţie Frontală
sunt parathormonul caiete schema tablei şi Explicaţie
și calcitonina. desenul. Demonstraţie
A.Parathormonul Utilizarea
are ca acțiuni imaginilor date de
principale creștere profesor
calcemiei
B. Calcitonina are
acțiune antagonică
parathormonului."
Profesorul prezintă
disfuncțiile:
"Creșterea
calcemiei determină
secreția de
calcitonină, iar
scăderea ei, secreția
de parathormon.
Extirparea
parotiroidelor duce
la tulburări grave
metabolice, datorită
lipsei calciului din
organism, cunoscute
sub numele de
tetanie. "
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele lecţiei Activitatea Activitatea elevului Metode şi Modalităţi de


profesorului mijloace didactice evaluare
5. Fixarea Profesorul va Elevii răspund Conversaţie, Frontală
cunoştiinţelor formula întrebări întrebărilor care au muncă individuală Fişa de evaluare
pentru a descoperi rolul de a fixa Conversaţie,
eventuale cunoștințele. muncă individuală
neclarități. Vor rezolva fişa de
Profesorul împarte lucru.
elevilor fişa de
lucru şi acordă un
timp de rezolvare de
5 minute. .
Ulterior profesorul
împreună cu elevii
vor verfica fişa de
lucru.