Sunteți pe pagina 1din 1

SERIE CERTIFICAT: EMG 391030

Denumire produs: Aspirator fara sac Gorenje VCK1901OCYIV, 2.3 l, Tub telescopic, 1900 W, Fil
S/N produs: 3838942768880
Perioada de garantie extinsa: 12 luni Semnatura si stampila vanzatorului,
Beneficiar: PRO INTERNET TRANSILVANIA SRL
Nr. factura: 26055257
Data: 13/09/2013
Vanzator: Dante International S.A.

Serviciul Garantia Plus este asigurat la sediul Servskills International SRL, in Servskills International nu va putea fi facut raspunzator, in cazul defectarii
zilele lucratoare. Adresa este: Soseaua Virtutii, nr. 148, (incinta Grant produsului, pentru pierderea informatiilor sau datelor precum si pentru
Shopping Center) Sector 6, Bucuresti, e-mail: service@servskills.ro orice prejudicii ce ar putea suferi beneficiarul in urma acestor pierderi,
In perioada acoperita de Garantia Plus transportul produselor ce se repara obligatia Servskills International fiind numai de a repara sau inlocui
la sediul Servskills International este gratuit si poate fi asigurat in urma produsul defect.
completarii formularului de pe site-ul www.emag.ro. Produsele Servskills International nu este raspunzator de deblocarea echipamentelor
netransportabile sunt remediate la sediul clientului. Pentru acest lucru care au fost protejate prin parole de catre beneficiar sau tert.
clientul transmite o solicitare pe adresa service@servskills.ro sau la nr. tel. Remedierea deficientelor aparute in cadrul Garantiei Plus se face in primul
021 200 5200. rand prin repararea componentelor afectate sau prin inlocuirea acestora,
Produsele identificate in acest certificat pe baza denumirii comerciale, a daca repararea nu este posibila. Produsul va fi inlocuit cu un produs cu
codului si a numarului unic de serie S/N, beneficiaza de prelungirea performante si caracteristici similare, cel putin egale cu cele ale produsului
garantiei in termenul specificat pentru fiecare in parte, perioada de initial. Produsul nou, ce inlocuieste produsul defect, beneficiaza de o noua
prelungire calculandu-se fata de data expirarii garantiei initiale a garantie comerciala, ce curge din momentul inlocuirii. In cazul inlocuirii
respectivului produs. produsului, perioada ramasa din Garantia Plus se aplica in continuare
Garantia Plus se acorda in conformitate cu legile in vigoare la data produsului primit la schimb, dar nu in prelungirea noii garantii comerciale.
cumpararii. Clientul are obligatia de a respecta prevederile din Servskills International nu este responsabil de eventualele incompatibilitati
specificatiile producatorului, referitoare la utilizarea produsului hardware sau software cu alte produse.
achizitionat. In cazul solicitarii nejustificate de acordare a garantiei ne rezervam dreptul
Garantia Plus se acorda doar pentru defectiunile de natura hardware si nu de a percepe o taxa de diagnosticare si/sau costul transportului.
include operatiunile de curatare, intretinere sau asistenta tehnica, cu Durata remedierii produselor este de maxim 5 zile lucratoare, calculate din
exceptia situatiilor in care este precizat altfel intr-un contract de service momentul receptiei produsului la sediul Servskills International.
separat. Nu constituie obiectul garantiei subansamblele si materialele
consumabile (baterii, riboane, unitati de formare a imaginii, capete de Obligatiile beneficiarului:
imprimare, cartuse toner sau cerneala si alte consumabile; lista fiind una Alimentarea de la reteaua electrica cu impamantare si in limitele de
exemplificativa, nu limitativa) si subansamblele casabile ce intra in toleranta prevazute de producator; Folosirea numai a elementelor de
componenta produsului (geamuri, garnituri, rafturi de sticla sau plastic, cablare originale ale echipamentelor; Respectarea instructiunilor de
manere, butoane de plastic etc.). utilizare ale echipamentelor, conform indicatiilor tehnice date de vanzator,
In cazul ecranelor LCD Garantia Plus se acorda in conformitate cu respectiv de executantul operatiilor de service; Pastrarea integritatii
standardul ISO 13406-2. sigiliilor vanzatorului, respectiv ale executantului lucrarilor de service;
Pentru copiatoare, imprimante, faxuri si multifunctionale se vor folosi Recomandam pastrarea documentatiei, accesoriilor si a ambalajului
numai consumabile originale furnizate de partenerii autorizati de primite odata cu echipamentul, pe toata durata acoperita de Garantia
producatorul echipamentului si numai tipuri de hartie recomandate pentru Plus.
respectivul echipament. Utilizarea de consumabile refill, atrage dupa sine Pentru a putea beneficia de garantie, este obligatorie prezentarea
anularea garantiei pentru respectivul echipament. certificatului de garantie al producatorului, insotit de factura de achizitie
Nu se ofera garantie pentru defectiunile aparute ca urmare a nerespectarii (copie). Poate fi necesar ca produsul sa fie insotit de toate accesoriile cu
conditiilor de transport, pastrare, punere in functiune, exploatare si care s-a livrat. Recomandam ca produsul sa fie predat in ambalajul original,
intretinere, a manipularii defectuoase, a lovirii produselor, a producerii pentru a asigura integritatea produsului in cazul transportului. Produsele
accidentelor, socurilor electrice, mecanice, termice, a existentei unui grad fara etichetele sau sigiliile de garantie intacte sau cu defecte cauzate de
ridicat de impuritati, a patrunderilor de lichide in produse, a expunerii la manipulare sau stocare defectuoase, cum ar fi, dar fara a se limita la
foc, ventilatiei necorespunzatoare, utilizarii gresite sau neglijente a urmatoarele: socuri mecanice de tipul crapaturi, sparturi, elemente
produselor, expunerii excesive la umezeala, solicitarii anormale in utilizare torsionate, desprinse sau lipsa, socuri electrice sau arsuri, prezenta
sau exploatarii defectuoase (introducere gresita a CD-urilor/stick-urilor urmelor de contact cu lichid sau alte substante, urme de oxidare datorate
USB, fortarea la introducere sau la deschiderea unitatii CD/DVD-ROM, folosirii in locuri cu abur sau umiditate excesiva, praf in exces - vor fi
utilizarea de discuri, dischete, CD-uri, USB-uri prezentand defectiuni, fisuri, refuzate la receptia in vederea acordarii garantiei. In aceste cazuri
deformari, utilizarea de periferice defecte sau cabluri de legatura – reparatiile se vor efectua contra cost, daca sunt posibile. Modificarile de
electrica sau de date – defecte – rupte, lipite, legate in scurtcircuit), configurare si utilizarea incorecta sau nelicentiata a produselor software
greselilor de instalare (lipsa impamantarii la priza, cuplarea oricarui exonereaza Servskills International de orice raspundere.
periferic la calculator in timp ce echipamentele sunt in functiune) sau
fluctuatii ale tensiunii de alimentare, interventii asupra produselor, Garantia Plus nu afecteaza drepturile statuale ale beneficiarului
indiferent de natura lor, de catre personal neautorizat in scris de furnizor, consumator prevazute prin legislatia aplicabila in vigoare, respectiv Legea
sau modificarea seriilor din certificat. De asemenea, nu se acorda garantie 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora;
in cazul constatarii oricaror urme de produse alimentare, pe carcase sau in Ordonanta Guvernului 21/1992 privind protectia consumatorilor, Legea
interiorul carcaselor acestora. Nu se ofera garantie in situatia in care 296/2004 privind Codul Consumului.
documentele de garantie nu sunt prezentate, au fost deteriorate sau
modificate sau sunt ilizibile. Pierderea certificatului de garantie poate Garantia Plus este valabila doar pe teritoriul Romaniei.
determina iesirea din garantie a produsului.