Sunteți pe pagina 1din 2

BORDEROU GENERAL

 Foaie de prezentare
 Borderou general

A. Părţi scrise - Memoriu tehnic.


B. Părţi desenate
Nr. Planşa Scară
Denumire planşă
crt. nr.
1 Plan de încadrare în zonă. PI 1:25000

2 Plan de situație general. PSG 1:10000


Plan de situație sistem canalizare. Colector secundar CS1. Colector
3 PS01 1:500
principal CP1( tronson CV8-SPAU1).
Plan de situație sistem de canalizare. Colector principal CP1
4 PS02 1:500
(tronson CV8-SPAU1).
Plan de situație sistem de canalizare. Colector principal CP1
5 PS03 1:500
(tronson SPAU1-SPAU2).
Plan de situație sistem de canalizare. Colector principal CP1
6 PS04 1:500
(tronson SPAU1-SPAU2).
Plan de situație sistem canalizare. Colector principal CP1
7 PS05 1:500
(tronson SPAU2-CI48).
Plan de situație sistem canalizare. Colector principal CP1
8 PS06 1:500
(tronson SPAU2-CI48).
Plan de situație sistem canalizare. Colector secundar CS2. Colector
9 PS07 1:500
principal CP1( tronson SPAU2-CI48).
Plan de situație sistem de canalizare. Colector principal CP1
10 PS08 1:500
(tronson SPAU2-CI48).
Plan de situație sistem de canalizare. Colector principal CP1
11 PS09 1:500
(tronson SPAU2-CI48).
Plan de situație sistem canalizare. Colector principal CP1
12 PS10 1:500
(tronson SPAU2-CI48).
Plan de situație sistem canalizare. Colector principal CP1
13 PS11 1:500
(tronson CI48-SPAU4).
Plan de situație sistem canalizare. Colector principal CP1
14 PS12 1:500
(tronson CI48-SPAU4).
Plan de situație sistem canalizare. Colector principal CP1
15 PS13 1:500
(tronson CI48-SPAU4).
Plan de situație sistem canalizare. Colector principal CP1
16 PS14 1:500
(tronson CI48-SPAU4). Conducta alimentare cu apa statie epurare.
Plan de situație sistem canalizare. Colector principal CP2
17 PS15 1:500
(tronson CV62-CV77-CI61).
Plan de situație sistem canalizare. Colector principal CP2
18 PS16 1:500
(tronson CV62-CV77-CI61).
Nr. Planşa Scară
Denumire planşă
crt. nr.
Plan de situație sistem de canalizare. Colector principal CP2
19 PS17 1:500
(tronson CV62-CV77-CI61).