Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele:……………………………

Data susţinerii testului:…………………………..


Clasa……………………………………………….

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ - BIOLOGIE


Anul şcolar 2011-2012
Clasa a XI-a

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I __________________________________________________________________________40
de puncte

1. Coloana B cuprinde caracteristici structurale şi funcţionale ale globului ocular de la mamifere, iar coloana A
componente ale globului ocular. Scrieţi, în spaţiul liber din dreptul fiecărei cifre din coloana A, litera
corespunzătoare din coloana B.

Coloana A Coloana B
______ 1. iris a) aparţine sistemului dioptric
______ 2. coridă b) asigură nutriţia globului ocular
______ 3. cristalin c) se continuă anterior cu corneea
______ 4. retină d) prezintă central pupila
e) se mai numeşte tunică fotoreceptoare

8 puncte

2. Coloana B cuprinde exemple de plante, iar coloana A structuri cu rol în înmulţirea vegetativă a acestor plante.
Scrieţi, în spaţiul liber din dreptul fiecărei cifre a colanei A, litera corespunzătoare din coloana B.

Coloana A Coloana B
______ 1. butaşi a) cartof
______ 2. bulbi b) ferigă
______ 3. rizomi c) muşcată
______ 4. tuberculi d) fasole
e) lalea

8 puncte

Pentru itemii 3, 4, 5, 6, 7 încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă
de răspuns.

3. Din categoria ţesuturilor vegetale fundamentale fac parte ţesuturile:


a) secretoare;
b) de depozitare;
c) conducătoare;
d) de apărare.
2 puncte
4. În procesul de fermentaţie:
a) se produce oxigen molecular;
b) se produce dioxid de carbon şi apă;
c) se formează produşi intermediari;
d) se desfăşoară reacţii de oxidare completă.
2 puncte
5. Animal plantigrad este:
a) leul;
b) calul;
c) pisica;
d) ursul.
2 puncte
6. Nutriţia autotrofă presupune:
a) preluarea substanţelor organice din organismele vii;
b) producerea substanţelor organice din substanţe minerale;
c) preluarea substanţelor organice din resturi vegetale şi animale;
d) producerea substanţelor anorganice din substanţe organice.
2 puncte

7. Geotropism este mişcarea:


a) orientată spre sursa de lumină a tuturor organelor plantelor;
b) neorientată a rădăcinii plantelor în funcţie de atracţia gravitaţională;
c) orientată a tulpinii în funcţie de sensul atracţiei gravitaţionale;
d) neorientată a rădăcinilor în funcţie de intensitatea stimulilor mecanici.
2 puncte

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile numerotate cu cifre de la 8 la 10. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, în
spaţiul din dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, în spaţiul
din dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină
adevărată. În acest scop, folosiţi informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. Afirmaţia modificată
se scrie în spaţiul de sub afirmaţia falsă pe care o modificaţi.

8. ______Celulele fotoreceptoare sunt localizate la nivelul coroidei.


9. ______Testiculele conţin numeroşi foliculi ovarieni.
10. ______Vasele conducătoare liberiene au rolul de a conduce seva elaborată prin organele plantelor.
11. ______ La plante, eliminarea apei sub formă de vapori poartă numele de gutaţie.
14 puncte

PARTEA a II-a_______________________________________________________________________50
de puncte

1. Funcţia de nutriţie este una din cele trei funcţii fundamentale ale oricărui organism viu.
a) precizaţi tipurile de nutriţie din lumea vie şi prezentaţi o particularitate a fiecărui tip;
b) argumentaţi interdependenţa dintre respiraţie şi circulaţie;
c) precizaţi segmentul tubului digestiv în care are loc digestia finală, indicând sucurile digestive
ce acţionează la nivelul său;
d) specificaţi funcţia nefronului şi enumeraţi componentele acestuia la mamifere;
e) alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: muşchi intercostali, cutie toracică, plămâni, inspiraţie,
expiraţie.
24 puncte
2. Sensibilitatea este o însuşire esenţială a materiei vii.
a) numiţi cele două tipuri de receptori vizuali ai mamiferelor şi precizaţi rolul acestora;
b) caracterizaţi hipermetropia indicând o posibilă cauză şi o manifestare a acesteia;
c) enumeraţi componentele encefalului la mamifere;
d) descrieţi structura cerebelului la mamifere, indicând localizarea celor două substanţe.
12 puncte

3. Un individ cu o greutate de 80 kg şi grupa sangvină B (III) pierde în urma unui accident 5% din volumul total
al sângelui din corp. Cunoscând faptul că sângele reprezintă 7 % din masa corporală, plasma 55 % din
volumul sanguin, iar apa 90 % din plasmă stabiliţi:
a) cantitatea de sânge existentă în corpul individului după accident;
b) grupa sangvină a donatorilor posibili;
c) cantitatea de apă existentă în plasma sângelui individului înainte de accident;
d) completaţi această problema cu o cerinţă formulată de voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
14 puncte

S-ar putea să vă placă și