Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Energetică
Catedra Electroenergetică

Lucrare analitico-
grafică(LAG)
Nr. 2

A efectuat: studentul grupei

A verificat: prof. universitar-

Chișinău 2012
Se cere:

1. Să se alcătuiască sistemul de ecuaţii conform teoremelor lui Kirchhoff aplicând formulele:


a) Pentru valori momentane;
b) Pentru valori eficace (formă complexă).
2. Să se calculeze valorile eficace complexe ale curenţilor aplicând metoda cu două noduri.
3. Să se determine indicaţia wattmetrului aplicând formula:
a) puterii complexe S=P+jQ;
b) puterii reactive P=UIcosφ.
4. Să se construiască diagrama topografică pentru circuitul dat.
5. Să se construiască diagrama circulară a curentului din ramura cu rezistenţă variabilă.
6. Să se construiască graficul dependenţei modulului curentului din ramura cu rezistenţa variabilă în funcţie
de modulul impedanţei variabile.
7. Să se alcătuiască bilanţul puterilor:
a) active;
b) reactive.
8. Să se construiască diagrama momentană pentru funcţia curentului în regimul scurtcircuit.
fig 2.1

Circiutul prealabil modificat se prezintă mai jos

fig 2.2
Se dă:

3 3 6 6
L1  13.62 10 L3  113.3 10 C1  20.6 10 C3  5.66 10 R2  50

e'1  141.4 cos ( 2   f  90) e'3  283 sin( 2   f  64.05)

e'1  141.4 sin 2   f  0


 

 180 


i ( 0) 
141.4 180
E1  e
2 E1  99.985 E1  99.985  
arg E1 
180

0


i (  64.05) 
E3 
283
e
180
E3  87.566  179.935i E3  200.111  
arg E3 
180

 64.05
2

w  2   f w  314.159

XL1  w L1 XL1  4.279 XL3  w L3 XL3  35.594

1 1
XC1  XC1  154.519 XC3  XC3  562.385
w C1 w C3


Z1  i XL1  XC1  Z1  150.241i Z1  150.241  
arg Z1 
180

 90

Z2  R2 Z2  50 Z2  50  
arg Z2 
180

0


Z3  i XL3  XC3  Z3  526.791i Z3  526.791  
arg Z3 
180

 90

1.Alcătuirea sistemului de ecuații în conformitate cu teoremele lui Kirchhoff.

a) pentru valori momentane:

i1  i2  i3  0

1  d 
  i1 d t  L1  t   i2 r2  e'1
C1  
 di1 

1  d 
i2 r2    i3 d t  L3  t   e'3
C3  
 di3 
b) pentru valori eficace complexe:

I1  I2  I3  0


I1 XL1  XC1  I2 R2  E1

I2 R2  I3 XL3  XC3  E3 
2. Calculul curenților valorilor eficace complexe prin aplicarea metodei cu două noduri:

Prealabil se determină tensiunea prin nodurile respective, U,ab,

unde :

E1  Y1  E3  Y3
Uab 
Y1  Y2  Y3

Y1 
1
Z1
Y1  6.656i  10
3
Y1  6.656  10
3
 
arg Y1 
180

 90

Y2 
1
Z2
Y2  0.02 Y2  0.02  
arg Y2 
180

0

Y3 
1
Z3
Y3  1.898i  10
3
Y3  1.898  10
3
 
arg Y3 
180

 90

În rezultatul calculelor s-a obținut:

E1  Y1  E3  Y3
Uab 
Y1  Y2  Y3
Uab  29.474  28.98i Uab  41.334 
arg Uab  
180

 44.516

La determinarea curenților în ramurile circuitului se aplică legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit,
conform căreia avem:

E1  Uab
I1 
Z1
I1  0.193  0.469i I1  0.507  
arg I1 
180

 67.657

Uab
I2 
Z2
I2  0.589  0.58i I2  0.827  
arg I2 
180

 135.484

E3  Uab
I3 
Z3
I3  0.397  0.11i I3  0.412  
arg I3 
180

 15.539

La verificare se aplică prima teoremă a lui Kirchhoff:

I1  I2  I3  0

Deci în rezultatul calculelor avem:

Uab  29.474  28.98i Uab  41.334 


arg Uab 180

 44.516

I1  0.193  0.469i I1  0.507  


arg I1 
180

 67.657

I2  0.589  0.58i I2  0.827  


arg I2 
180

 135.484

I3  0.397  0.11i I3  0.412  


arg I3 
180

 15.539
3. Determinarea indicației watmetrului , aplicînd formula:

a) Puterii active, reactive pentru cicuitul electric monofazat: S=P+jQ


  arg Uab  
180

 arg I1 
180

    23.141

Pw  Uab  I1  cos   
 
 Pw  19.286 Pw  19.286
 180 

Uab  29.474  28.98i I'1  0.193  i 0.469

S  Uab I'1 S  19.28  8.23i

4. Construirea diagramei topografice

La construirea diagramei topografice prealabil se determină potențialele complexe ale punctelor complexe
ale punctelor cicuitului din fig 2.3

fig 2.3

 a  0 a  0

 k   a  E3  k  87.566  179.935i  k  200.111  


arg  k 
180

 115.95


 f   k  I3 i XC3   f  25.548  43.096i  f  50.1  
arg  f 
180

 120.661


 b   f  I3 i XL3   b  29.474  28.98i  b  41.334  
arg  b 
180

 135.484


 l   b  I1 i XL1   l  27.465  29.805i  l  40.53  
arg  l 
180

 132.66


 m   l  I1 i XC1   m  99.985  m  99.985  
arg  m 
180

 180

 15
 a   m  E1  a  7.105i  10
Avînd potențialele complexe punctelor și aplicînd scara respectivă se construiește diagrama vectorială a
curenților în ansamblu cu diagrama topografică a tensiunilor.

5. Diagrama circulară
Se cere a construi diagrama circulară pentru curentul I.1. Pentru aceasta se determină f.e.m. echivalentă
E.e și impendanța echivalentă Z.e, apoi se determină I.sc

a) Determinarea Ee , (fig.2.4)

Conform metodei cu două noduri, avem:

E3  Y3
Uabmv 
Y2  Y3

Ee  E1  Uabmv Ee  82.277  6.631i Ee  82.544  


arg Ee 
180

 4.607

b) Determinarea Z,e (fig.2.5)

fig.2.5
Z2 Z3
Ze 
Z2  Z3
 i XL1 Ze  49.554  0.424i Ze  49.555  
arg Ze 
180

 0.491

La constuirea diagramei circulare se aplică ecuația arcului cercului. Prealabil se determină curentul în
regim scurt-circuit, adică Isc=

Ee
Isc 
Ze
Isc  1.661  0.12i Isc  1.666  
arg Isc 
180

 4.117

Ecuația arcului cercului:

 1  90  2  0.491


   1   2    89.509 I1  0.193  0.469i

Isc
I'1  Isc
 I'1   0.193  0.469i
XC1 i 
180 XC1 i
1 e 180
Ze 1 e
Ze

Ee
I1verificare  I1verificare  0.193  0.469i I1verificare  0.507  
arg I1verificare 
180
 67.657
Ze  i XC1  
6. Graficul dependenţei modulului curentului din ramura cu rezistenţa
variabilă în funcţie de modulul impedanţei variabile.
XC1  00.01 151 Isc
 
I'1 XC1 

XC1 i
180
1 e
Ze

    
180
0 I'1 XC1  arg I'1 XC1  

0 1.661-0.12i 1.666
-4.117
1 1.661-0.119i 1.666
-4.105
2 1.661-0.119i 1.666
-4.093
3 1.661-0.119i 1.666
-4.082
4 1.661-0.118i 1.666
-4.07
5 1.661-0.118i 1.666
-4.059
6 1.662-0.118i 1.666
-4.047
 
I'1 XC1  7 1.662-0.117i 1.666
-4.036
8 1.662-0.117i 1.666
-4.024
9 1.662-0.117i 1.666
-4.013
10 1.662-0.116i 1.666
-4.001
11 1.662-0.116i 1.666
-3.989
12 1.662-0.116i 1.666
-3.978
13 1.662-0.115i 1.666
-3.966
14 1.662-0.115i 1.666
-3.955
15 ... ...
...

Graficul dependen?ei I.1 de X,C1


2

1.5


I'1 XC1 

0.5
0 50 100 150 200
XC1
7. Bilanţul puterilor:
 
 1  arg E1 
180

 
 arg I1 
180

 1  67.657

 
 3  arg E3 
180

 
 arg I3 
180

 3  79.589

E1  I1  cos   1
 
 E3  I3  cos   3
 
   34.171
 
180  
180

 I2 2R2  34.171

E1  I1  sin  1
 
 E3  I3  sin  3
 
   127.941
 
180  180

 I1 2XL1  XC1   I3 2XL3  XC3  127.941


8.Construirea diagramei momentane pentru funcţia curentului în regimul
scurtcircuit.