Sunteți pe pagina 1din 5

Planşee din beton armat prefabricat

Clasificarea după sistemul constructiv:


- elemente de suprafaţă:
 panouri
 semipanouri
- elemente lineare:
 fâşii din beton armat cu goluri rotunde sau
 planşee din fâşii ceramice.

Planşee din panouri mari


Se execută din beton greu B 250, B 300. Se armează cu plase sudate şi PC 52. Pe
contur panoul este prevăzut cu mustăţi sau bucle şi cu alveole, urechi de agăţare.
Se utilizează:
- pentru clădiri cu structuri de rezistenţă din panouri mari, având avantajul
repartizării încărcărilor pe tot conturul încăperii;
- la clădirile cu structură de rezistenţă din zidărie portanţă;
- la structuri în cadre.

G < 5000 daN

P1 P1 Semipanouri (G > 5000 daN)

Armătura de rezistenţă este alcătuită la partea inferioară din plase sudate.


Armătura superioară este din bare izolate sau carcase sudate din PC 52 sau PC 60.
Se va asigura armarea zonelort de rezemare astfel încât să se asigure preluarea
eforturilor tangenţiale şi petrecerea suficientă a barelor de rezistenţă dincolo de reazem.
- Armătura marca 4 şi 5 (paralele cu reazemele)
- Mustăţi sau bucle perpendiculare pe reazem (1, 2) Ø 6 / 30 cm sau Ø 8 / 60 cm,
cu condiţia ca la partea superioară Aa – min 25% din armătura din câmp şi minim 1 cm2/m.
Aceste armături se vor prelungi 1/7 din deschidere, cârligele de ridicare se execută
din OB 37 Ømin = 3. Se amplasează simetric faţă de centrul de greutate al panoului şi vor fi
ancorate pe minim 50 Ø.
Asamblarea semipanourilor, se face armând rostul cu armătură longitudinală.

Planşee tip predală (parţial prefabricate)


Se utilizează pentru locuinţe, spitale, complexe comerciale.
Este alcătuit din două straturi:
- predala dintr-o placă de beton armat prefabricată h pl = 3,7 cm, lăţimea minimă
1,5 m, suprafaţa < 30 m2;
- strat superior (suprabetonarea) alcătuit din ………..

Placa prefabricată conţine armătura de la partea inferiaoră. Stratul de beton monolit


conţine armătura superioară necesară preluării momentelor negative.
Placa prefabricată are rol de cofraj şi este proiectată ca să preia eforturile de montaj.
Legătura între stratul prefabricat şi stratul monolit se realizează prin:
- aderenţă;
- legături din oţel-beton: bucle; ferme de rigidizare Ø 8 mm.
Armătura inferioară se realizează cu plase sudate.

1) Legătura cu bucle 2) Legătura cu ferme

3) Legătura cu ferme spaţiale

l3
l 3 ≤ 20 ⋅ h p ; l4 ≤
2
l 3 ≤1,20 m ; l 4 ≤ 30 cm
Fermele de rigidizare pot fi plane sau spaţiale din oţel ……
Se dimensioanează pentru a prelua:
- eforturile din transport, montaj, greutatea struturii din …
Asigură legătura între cele două structuri. F… se vor aşeza deasupra plaselor sudate,
legate cu sârmă din loc în loc.

Montarea planşeelor
Se aşează elementele prefabricate în poziţia din proiect conform planurilor de
bază(fază)?? . Se verifică elementele, urechile de agăţare, se ridică şi se aşează pe
reazeme pe un mortar de …, se verifică orizontalitatea şi se face fixarea definitivă.

Planşee prefabricate din fâşii cu goluri rotunde din beton armat


Rezultă prin aşezarea alăturată şi rezemarea pe pereţii portanţi. Îmbinarea pe
planşee prefabricate se face prin suprapunerea buclelor (???). Introducerea unei armături
în lungul peretelui sau grinzii şi turnare de beton.
Se confecţionează fâşiile din beton B 300, B 400.
Pot fi:
- slab armate, suportă încărcări < 300 daN/m2;
- armate, suportă încărcări < 500 daN / m2.
Lăţimi: 40 sau 60 m.
Lungimi: 3; 3,6; 4; 4,6; 5; 6 m.
Grosime: - 14 cm pentru l < 4 m;
- 19 cm pentru 4 < l < 6 m;
- 22 cm pentru l = 6 m.
Prezenţa golurilor reduce greutatea şi măreşte proprietăţile termice.

.. de … se toarnă … monolite. Fâşia se fixează pe grindă sau perete pe un mortar de


bază pe minim 8 cm.

Se vor turna centuri:


- pe pereţii care reazemă (A-A şi B-B);
- pe pereţii paraleli cu laturile p…
În centuri se vor îngloba buclele de armătură.
Rosturile se vor umple cu mortar de ciment marca minim 200, cu agregate mărunte.

Tehnologia de montare:
- trasare planşeu;
- pregătirea suprafeţei de reazem (mortar de poză);
- pregătirea fâşiei: - verificarea calitătii fâşiei;
- îndreptare bucle de armătură şi urechi de agăţare;
- introducere de dopuri din beton la capete pentru a nu
pătrunde betonul turnat în gol.
- montarea fâşiilor prefabricate;
- monolitizare planşeu.

Planşeul din fâşii ceramice


Recomandat pentru locuinţe cu lungimi maxime 6 m.
Planşeul rezultă prin aşezarea alăturată a fâşiilor şi rezemarea pe pereţi sau grinzi.
Lungimea fâşiilor de 1,8 – 4 m. Lăţimea: 20 cm.
O fâşie rezultă prin asamblarea în corpuri ceramice. La capetele fâşiei rezultate
există nişte …….

Nu se recomandă în zone cu risc seismic ridicat.


Rosturile longitudinale între fâşiile ceramice se vor
umple cu mortar de ciment.
Pe pereţii paraleli cu fâşiile se vor turna centuri din
beton armat în funcţie de zona seismică.
Nu se recomandă pentru încărcări dinamice, încărcări
concentrate şi încărcări seismice.
Sporim rigiditatea prin suprabetonare.

Planşee din grinzi prefabricate şi corpuri de umplutură

Pentru deschideri mari – grinzi


precomprimate.
Rigiditatea se va asigura prin:
- turnarea unor grinzi din beton armat
monolit oerpendiculară pe direcţia
grinzilor (1);
- executarea unui strat de suprabetonare de 4 cm grosime armat cu Ø 6 la 20
… 30 cm.

Tipuri de corpuri de umplere


- cu înălţimea egală cu cea a grinzii din:
- beton uşor, ipsos sau argilă arsă;
- plăcuţe din beton armat, ipsos, plăcuţe ceramice;
- ….monolit şi corpuri de umplere

S-ar putea să vă placă și