Sunteți pe pagina 1din 7

ÎNVELITORI

Element de protecţie a acoperişului care asigură izolarea hidrofugă.


Pentru acoperişuri se vor folosi materiale impermeabile asamblate astfel încât să nu
se infiltreze apa.

Clasificare:
 după natura materialului:
- materiale ceramice: ţigle, solzi şi profilate
- tablă: plană, cutată, ondulată
- azbociment: plăci mari, plăci mici plane, foi din azbociment ondulat
- PVC: foi ondulate sau cutate
- PAS (poliesteri armaţi cu fibre de sticlă): foi mari cutate
- sticlă sub formă de ţigle
- materiale bituminoase
- lemn: şiţă, şindrilă
 după modul de fixare a elementelor:
- fixate direct pe pane (foi mari)
- fixate pe şipci (ţigla)
- fixate pe astereală (tabla)

Învelitori ceramice

 Ţigle solzi
Dimensiuni 35 x 17 x 1 cm, cu unul sau două ciocuri şi găuri pentru legare cu sârmă
Aşezarea poate fi:
- simplă: distanţa între şipci 25 cm
- dublă: distanţa între şipci 15 cm

aşezare simplă aşezare dublă

Aşezarea se poate face:


- pe o reţea de şipci
- astereală + reţea de şipci, pentru asigurarea etanşeităţii se va prevede un strat de
carton bitumat.
 Ţigle profilate
Domeniu de utilizare: construcţii civile şi agricole.
Sunt durabile şi nu necesită întreţinere.
În scopuri decorative pot fi smălţuite.
Se recomandă pentru acoperişuri cu pante mari.
Fixarea se face cu ajutorul ciocurilor şi sunt prevăzute goluri pentru legare cu sârmă.
Asigură o etanşeitate mai mare decât cele cu solzi.
Ţiglele profilate pot fi: trase, cu un cioc sau presate cu două jgheaburi şi patru ciocuri.
La primul şi ultimul rând se va realiza o aşezare dublă. În zone cu vânturi puternice sau
pante mari, ţiglele se vor prinde de astereală la al 4-lea rând. În zonele cu precipitaţii
abundente se prevede un rost de carton bitumat.
La coame se prevăd piese speciale (şort) din tablă zincată.
Pentru asigurarea scurgerii apelor de pe acoperişuri cu pante mari se prevăd jgheaburi şi
burlane.

Dimensiuni:
- trase: 390 x 220 x 10
- presate: 405 x 240 x 10
În zone cu vânturi puternice este necesară fixarea acestora.

 Olane
Au greutate proprie mare.
Pante uzuale: 20 … 50 cm / m.
Se aşează în două rânduri.
Se fixează:
- pe astereală + carton bitumat
- pe placa de beton armat + carton bitumat.
Se fixează cu mortar de ciment în R2.

 Tablă
Tablă plană
Este utilizată pentru pante mai mari de 7 %.
Fixarea se realizează pe astereală continuă. Se recomandă un strat de carton bitumat
pentru evitarea condensului.
Prinderea se realizează cu copci sau agrafe din tablă zincată. Copca se introduce cu falţ şi
se bate în cuie de astereală. Înainte de strângere se unge cu miniu de plumb.

Dimensiuni: 0,65 x 1,60 m; 1,0 x 0,65 m.


Grosimi: 0,4 … 0,5 mm.
Se execută din tablă neagră, zincată sau galvanizată.
Caracteristici: uşoară, durabilă, etanşă.
Necesită întreţinere (completare, vopsire).
Fixare pe astereală, care poate fi din scânduri, PFL, PAL.
Prinderea în cuie cu cap lat şi îmbinarera foilor în falţuri.
Nu asigură termoizolarea.

Tablă ondulată
Dimensiuni: 1,0 x1,20 m.
Grosime: 0,75 … 1,5 m.
Se foloseşte pentru hale industriale, magazii, depozite.
Fixare: direct pe pane, cu piese metalice speciale.

 Plăci mari rigide ondulate, din azbociment, răşini sintetice, PVC, PAS.
La aceste elemente se recomandă distanţa între pane maxim 1,5 m. Se va asigura
petrecerea în sens transversal pe minim ½ ondulă.
Sisteme de prindere:
- pe pane metalice:
o cu tije din oţel zincat Ø 6 … 12 mm, cu cioc la partea inferioară
o cu agrafe din oţel zincat
- pe pane din beton armat prefabricat
- pe pane din lemn: cu şuruburi pentru lemn, zincate.
Fixarea se face în dreptul panelor din 3 în 3 ondule, după linia de cea mai mare pantă, cu
nituri de solidarizare.
Capătul elementului de prindere se protejează cu un căpăcel din material plastic.
Se prevăd şaibe de cauciuc între placă şi elementul de prindere pentru a evita spargerea.

Clema elastică sau agrafa va fi fixată numai la un capăt al plăcii.


 Plăci plane de azbociment
Sunt durabile, uşoare, simplu de montat.
Pot fi:
- de streaşină - curente - plăci de şindrilă.

Fixarea:
- pe reţea din şipci
- pe astereală + carton + reţea de şipci
Fixarea se face în cuie pe suport.. La streaşină se fixează o scândură, apoi se fixează o
reţea de şipci.
Aşezarea:
- simplă: distanţa între şipci aproximativ 20 cm
- dublă: distanţa între şipci aproximativ 13 cm

 Învelitori din lemn


cu două rânduri şiţă şindrilă
de scânduri
10
80
… 0
40 …
= 40
b

7 15
8 … 14 … 3
4

Decalarea se face:
- la şiţă la b/4
- la şindrilă la b/3

 Învelitori din carton bitumat


I) 1 strat de carton bitumat: pentru construcţii provizorii, semipermanente
- i < 20 %, foile se aşează paralele cu streaşina
- i > 20 %, foile se aşează după linia de cea mai mare pantă.

Fixarea prin:
- batere în cuie (astereală)
- lipire cu mastic bituminos (pe astereală), mortar de ciment (pe plăci de stufit) – la
suprapuneri

II) 2 straturi de carton bitumat: pentru construcţii semipermanente, cu i = 8 … 120


stratul 1 stratul 2 Se poate monta şi cu fâşiile
de carton paralele cu coama
dar cu rosturile decalate faţă
de primul strat
Fixarea în cuie cu cap lat.
Se recomandă lipirea cu mastic sau prinderea cu şipci.

III) 3 straturi carton bitumat, 2 straturi paralele cu coama şi al 3-lea perpendicular pe


coamă.