Sunteți pe pagina 1din 2

N.P.

elevului ________________________________ Data________________

TEST FORMATIV

1. Bifează graficul corect .


a este cu 10 mai mare decît b
•a

• b 10

•a 10

•b

2.Marin şi Ionel au adunat 35 de ghinde. Cîte ghinde a adunat fiecare, dacă Marin
a adunat cu 15 mai multe decît Ionel?

3.În trei coşuri sunt 33 mere. În al doilea coş sunt cu 2 mai puţine decît în primul,
dar cu 2 mai multe decît în al treilea coş. Cîte mere sunt în fiecare coş?
4.Alcătuieşte o problemă după următoarea reprezentare

I num. 103

II num. 123

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 Rezolvă problema