Sunteți pe pagina 1din 2

MUHAMMED BEN LADEN

Soarta, ţi-a fost ca şi marea fără apă şi vieţuitoare marine,


Tu eşti uscat ca nisipul fierbinte din deşertul de ruşine,
Soarele cerului îţi va fii complicele tău de loază, animalule !
Pietrele unui templu de mormânt se mişcă foarte agale ,
Tu, a lumii stăpân greieşti a fi, tu, stăpânul de pustiuri,
Cuvântul tău, uscat şi rece ca un luceafăr adeseori,
Lumea musulmană crezi că, va face parte din planul tău,
Muhammed, flămând de lume, de aur, de pământul cu brâu,
Diabolic, sinistru ca Lucifer când a devenit diavolul de cenuşă,
Ca focul etern a sufletului plin de umbre pe inima sculptată ca capuşa,
Măsori timpul şi ai acţionat ca suport pentru luptătorii afgani,
Şi ai vrut un rol militar şi principalele puncte abilitare de alani.

De conducere cu crearea al-Qaeda a fost insistenţa lui Azzam,


Luptătorii pot fi integraţi în rândul grupurilor de luptă autodinam,
Dumnezeu să îl aibă în pază, este înca în fruntea Jihadului,
Muhammed, mujahedini sa-si concentreze atacurile domnieilui,
Asupra petrolului furat ca leul şi hiena cu un chip cognitiv,
O mare parte din veniturile de la musulmanii în mod abuziv.

Muhammed, ajungând la inamicii islamului cu biruinţă,


Muhammed, omul cu pactul de moartea stăpână cu influenţă,
Muhammed, posedat de puterea lumii şi-a banilor oamenilor,
Priveşte cu multă ură si blesteamă pe Karzai morţilor,
Aruncase un atentat sinucigaş contra preşedintelui afgan,
Şansele ca un grup terorist religios şi adânc abbevilian,
Peste toată Statele Unite ale Americii au întins lanţul,
Unsprezece, cifra unui ghinion negru ca pământul,
În toate modurile posibile peste mări şi oceanele de sânge,
O istorie ţesută cu multă migală de minţi diabolice strânge,
Mândria, la domnit asupra lumii şi popoarelor de lege,
Continuarea unui razboi de uzura continuă fară-de-lege,
Americanii i-au dat o gramadă de bani pentru a forma un grup,
De rezistenţa în Afganistan împotriva Rusiei ca un mare stup.
10 septembrie 2010