Sunteți pe pagina 1din 3

Observat¸ii asupra cercurilor semiˆınscrise

Neculai ROMAN 1

Abstract. In this Note, a couple of particular positions for the A-mixtilinear circle associated to a triangle are considered, and the possible conditions for these positions to occur are established. Keywords: incenter, circumcenter, mixtilinear center.

MSC 2010: 51M04.

1. Fie ABC un triunghi oarecare ¸si O, I centrele cercurilor circumscris ¸si ˆınscris lui. Vom nota ˆın mod obi¸snuit razele acestor cercuri cu R ¸si r. Un cerc tangent dreptelor AB ¸si AC ¸si tangent interior cercului circumscris se nume¸ste A-semiˆınscris (sau A-mixtiliniar ˆınscris) triunghiului ABC. Analog se in- troduc cercurile B-semiˆınscris ¸si C-semiˆınscris.

ˆ

In aceast˘a Not˘a ne propunem s˘a vedem ˆın ce condit¸ii aceste cercuri au anumite pozit¸ii particulare. Ne vom referi numai la cercurile A-semiˆınscrise, c˘arora le vom spune, pe scurt, semiˆınscrise. Vom nota cu C(I 1 , r 1 ) cercul semiˆınscris avˆand centrul

I 1 ¸si raza r 1 . Punctele de tangent¸˘a cu AB ¸si AC vor fi notate cu B 1 , respectiv C 1 , iar punctul de tangent¸˘a cu cercul circumscris cu T . Vom mai nota cu A 1 mijlocul arcului BC ce nu cont¸ine vˆarful A. Evident, punctele I, I 1 ¸si A 1 se afl˘a pe bisectoarea unghiului A ¸si avem limit˘arile: r < r 1 < R ¸si AI < AI 1 < AA 1 . Cercurile semiˆınscrise au fost studiate ˆın lucr˘arile [1], [2], [3], [4] ¸s.a. Amintim cˆateva propriet˘at¸i ale cercului semiˆınscris C(I 1 , r 1 ):

r 1 =

r

cos 2 A 2
cos 2 A
2

(formula fundamen-

tal˘a); r 1 r • AI 1 = = ; A . sin A sin
tal˘a);
r 1
r
• AI 1 =
=
;
A .
sin A
sin A cos 2 A
2
2
2
• I este mijlocul coardei B 1 C 1 a
cercului C(I 1 , r 1 ).
• punctele
O, I 1 , T
sunt
coli-
niare.
O . . C 1
Avem ˆın vedere particularit˘at¸i ale
cercului semiˆınscris C(I 1 , r 1 ) de tipul:
.
.
B 1
. I I 1
.
I 1 are o pozit¸ie anumit˘a pe bisec-
toare, cercul C(I 1 , r 1 ) trece printr-un
punct important al triunghiului ABC,
tangenta ˆın T are o pozit¸ie anumit˘a
B
.
.
.
C
T
fat¸˘a de laturile triunghiului, punctele
de contact B 1 , C 1 , T au pozit¸ii parti-
culare ¸s.a. Vom examina doar cˆateva cazuri simple.
.
A 1

1 Profesor, S¸coala general˘a ,,Vasile Alecsandri”, Mirce¸sti (Ia¸si)

15

2. C(I 1 , r 1 ) trece prin A 1 . Evident, ˆın acest caz A 1 este punctul de tangent¸˘a a

cercului C(I 1 , r 1 ) cu cercul circumscris. Ca urmare, punctele A 1 , I 1 ¸si O sunt coliniare.

A rezult˘a c˘a triunghiul ABC este

Din faptul c˘a O se afl˘a pe bisectoarea unghiului isoscel.

3. C(I 1 , r 1 ) trece prin O.

Condit¸ia se scrie OI 1

=

r 1

¸si se traduce prin

R r 1 = r 1 (c˘aci O, I 1 , T sunt coliniare). Ca urmare, R = 2r 1 sau

()

R =

2r

. cos 2 A 2
.
cos 2 A
2

Propozit¸ia 1. Dac˘a O ∈ C(I 1 , r 1 ), atunci

(i) 8r = a ctg A ,

8r 2 = a(p a);

2

(ii) tg 2 A

2

a a) ,

8(p

=

sin 2 A 2

a

8(p a) + a

=

(iii) cos A = 8(p a) a

8(p a) + a ;

(iv) R = 2bc tg A

p

2 .

;

Demonstrat¸ie.

2

se elimin˘a R din relat¸ia () ¸si se obt¸ine

A doua rezult˘a din prima, prin ˆınmult¸irea sa cu relat¸ia cunoscut˘a

(i) Cu

2R

a

sin A

=

prima formul˘a.

r = (p a) tg A .

(ii)

(iii)

Elimin˘am r din prima relat¸ie (i) utilizˆand faptul c˘a r = (p a) tg A 2

Se ¸inet

seama de formula 1 cos A = 2 sin 2 A

2 .

etc.

(iv)

Avem: R =

2r

cos 2 A 2
cos 2 A
2

= 2(p a) tg A

2

· p(p a) = 2bc

bc

p

tg A

2 .

Observat¸ie. Condit¸ia O ∈ C(I 1 , r 1 ), echivalent˘a cu r 1 = R , poate fi privit˘a ca

2

fiind condit¸ia ˆın care cercul semiˆınscris este egal cu cercul celor nou˘a puncte (Euler)

sau, ˆınc˘a, condit¸ia ˆın care O este diametral opus ˆın C(I 1 , r 1 ) punctului T .

4. C(I 1 , r 1 ) are centrul pe BC (I 1 BC). Adic˘a I 1 este piciorul bisectoarei,

Deoarece

ceea ce revine la condit¸ia AI 1 = l a (lungimea bisectoarei unghiului

l a =

A.)

2bc

b +

c cos A

2

, avem:

r

2bc c cos A

2

2r A = sin

2bc

c cos 2 A

2

cos 2 A

2

sin A cos 2 A

=

b +

2

2

cos 2 A

b +

= r(b + c)

= r(b + c)

bc sin A

cos 2 A

2

= b + c

2p

2

2S

.

16

Propozit¸ia 2. Dac˘a I 1 BC, atunci au loc:

(i) cos 2 A

b + c a + b

=

sin 2 A 2

a

2

(ii) cos A = p a

+ c , r

p

r a

=

=

a + b + c

(r a -raza cercului A-exˆınscris).

;

Cu formulele 2R = dent˘a, obt¸inem:

a A ¸si r = (p a) tg A

sin

2

¸si ¸inˆt

and seama de propozit¸ia prece-

Propozit¸ia 3. Dac˘a I 1 este piciorul bisectoarei, au loc formulele:

(i)

(ii)

R 2 = 4 1 b + c p 2 ,

= 2 cos A,

a

r

R

r 2 =

a

b + c (p a) 2 ;

OI 2 = R 2 (1 4 cos A).

Observat¸ii. 1) Dac˘a ABC are proprietatea I 1 BC, atunci el este ascut¸iunghic.

ˆ

Intr-adev˘ar, se constat˘a u¸sor, prin calcul, c˘a A 90 implic˘a AI 1 > l a .

2)

a ˆ In aceea¸si condit¸ie ¸si notˆand tg φ = b + c , avem:
a
ˆ In aceea¸si condit¸ie ¸si notˆand tg φ
=
b + c , avem:
2
= −a + b + c
= 1 − tg 2 φ
2
cos A = p − a
p a + b + c
1 + tg 2 φ
2

= cos φ,

a

deci A = φ = 2 arctg b + c . Observ˘am c˘a raportul

cazul considerat.

a

b + c are un rol important ˆın

Bibliografie

1. L. Bankoff A Mixtilinear Adventure, Crux Math., 9 (1983), 2-7.

2. A. Ghirici Cˆateva probleme asupra triunghiurilor ¸si cercurilor (l. rus˘a), Kvant, 11 (1990), 46-48.

3. K.L. Nguyen, J.C. Salazar On Mixtilinear Incircles and Excircles, Forum Geom., 6 (2006), 1-16.

4. P. Yiu Mixtilinear Circles, Ann. Math. Monthly, 106 (1999), 952-955.

Circles , Ann. Math. Monthly, 106 (1999), 952-955. Cu bet¸isoare avem scris: a) Mutat¸i un bet¸i¸sor

Cu bet¸isoare avem scris:

Monthly, 106 (1999), 952-955. Cu bet¸isoare avem scris: a) Mutat¸i un bet¸i¸sor pentru a obt¸ine egalitate;

a) Mutat¸i un bet¸i¸sor pentru a obt¸ine egalitate; b) Mutat¸i dou˘a bet¸i¸soare pentru

a obt¸ine egalitate; c) Mutat¸i trei bet¸i¸soare pentru a obt¸ine egalitate. Nicolae Iv˘a¸schescu, Craiova

(R˘aspunsuri la pag. 35)

17