Sunteți pe pagina 1din 2

Fișa de evaluare

Bacterii, protiste, ciuperci

I. 4 puncte
1. Apreciază dacă afirmațiile următoare sunt adevărate sau false:
O bacterie este alcătuită dintr-o singură celulă microscopică.
Protistele cuprind organisme unicelulare, majoritatea acvatice.
Ciupercile au corpul format din hife care formează miceliul.
Ciupercile care își iau hrana din corpul unei gazde vii se numesc saprofite.
2. Completează propozițiile următoare cu noțiunile corespunzătoare:
Printre protiste se numără: ............................., .........................., .............................. și ......................... .
Fac parte din grupa ciupercilor ......................, ..........................., ................................. și......................... .

II. 4 puncte
1. În imagine este o cutie cu un mediu hrănitor pentru bacterii, pe care un copil l-a atins cu degetul. În
compartimentul A, copilul a pus degetul înainte de a se spăla pe mâini, iar în compartimentul B, după ce
s-a spălat pe mâini cu săpun. Apoi cutia a fost acoperită și ținută un timp la o anumita temperatură.
Observă aspectul cutiei înainte (fig. nr. 1) și după (fig. nr.2) ce a stat la temperatură mare.

A B B
A

fig. nr. 1 fig.nr. 2


a) Cum explici aspectul diferit al cutiei înainte și după ce a stat la temperatură mare?

....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

b) Cum explici aspectul diferit al cutiei în compartimentul A față de compartimentul B?


....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

2. Un cercetător a studiat modul în care crește populația de parameci dintr-un lac. Din datele obținute a
realizat graficul de mai jos.

Nr. indivizi/m3 apă

25000/m3

5000/m3

5.08. 8.08 17.08 26.08 2.09 data


Analizând graficul, cercetătorul trage următoarele concluzii:
a) În perioada 8.08-17.08, în lac au fost condiții neprielnice de viață pentru parameci (hrană puțină,
temperatură foarte mică).
b) În perioada 26.08-2.09, în lac a crescut populația de animale care consumă parameci.

Apreciați dacă pot fi adevărate sau false concluziile sale și argumentați răspunsul vostru.

a) .......................................................................................................................... ............................................

..........................................................................................................................................................................

b) .....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Obs.: Punctajul complet se obține numai dacă aprecierea (adevărat/ fals) este însoțită de argument.

III. 1 punct
Mihai are un cățel a cărui blană a început să se rărească. Mihai a aflat că acesta suferă de o micoză (boală
provocată de o ciupercă parazită). Deoarece avea un anibiotic pudră în casă, a decis să îl trateze
presărând pe blana sa această pudră.
Identifică și explică două greșeli pe care le-a făcut Mihai?

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și