Sunteți pe pagina 1din 4

Tabel 1

PARAMETRII DE FUNCȚIONARE ÎNREGISTRAȚI [ore] - DE LA DAREA ÎN EXPLOATARE - 24.09.2014

nr LDE FUNCȚIONARE MDT ŞI MDA FUNCȚ. VENTILAȚIE EL. TEMP. FUNCȚ. MDT

DATA
nr.crt.

MENTINERE
DOTĂRII MDT FUNCTIONARE MDA
CALDA TR I TR II TR III
LDE MDT t<
TOTAL
GOL > 30 TOTAL t > 60°C
min 35°C
REGIM REGIM % 4.5
TOTAL ACTIV REMIZAT ORE
MDA 1.5 kW 9 kW
kW
1 693 11/29/2013 2250 292 186 127 59 438 13.47 1062 155 3.1 1220.1 1667 71

2250 292 186 127 59 438 1062 155 3.1 1220.1 1667 71
TOTAL ORE
12.98% 8.27% 5.64% 2.62% 13.47% 47.20% 6.89% 0.14% 54.23% 74.09% 3.15%
FUNCȚ:
DIN FUNCTIONAREA DIN FUNCTIONAREA
DIN FUNCTIONAREA MDT
MDT MDA
Tabel 1
24.09.2014

P. FUNCȚ. MDT

35°<t
<60

512

512

22.76%

DT
693

TOTAL
NR.LDE
consum mediu orar MDA [kg/h]

2.4
2.4
ECONOMII MOTORINĂ [kg]

3719
3719
%

% REDUCERE UZURĂ
ECONOMII MDA

���

8.27
AUX.
��� MDT+ SERV
����ţ

%
��

54.21
����
����

PUTEREA CONSUMATA
����

DE V.E.
ă/

8.27% 54.21% 1.03


2322
[kW]

Kw/h
���

2322 =
���
����
���
���ţ�
�ţ��
6.89 ��
���

6.89%
����

����
��
e/
�)

ECONOMIA DE MOTORINĂ [kg]


ECONOMII VENTILAȚIE EL.

����
6212
6212

���
����
���ţ�

% FUNCȚ MDT LA t > 60°C


74.09

��
74.09%

����
����
����
TERMIC
ECONOMII REALIZATE DE LA DAREA ÎN EXPLOATARE - 24.09.2014
ECONOMII REGIM
��
����
����

% FUNCȚ MDT LA 35°<t<60°C


����

22.76

22.76%
TERMIC
LOATARE - 24.09.2014

ECONOMII MOTORINĂ [kg]


ECONOMII REGIM

3106
3106
Tabel 2

Economie MOTORINĂ [kg]

13037
13037
Economie ULEI MDT şi HIDROST [kg]

143
143
Economie de motorina orara medie
TOTAL ECONOMII

5.79
5.79
[kg/h MDT]