Sunteți pe pagina 1din 14

PROCEDURA PTE 30-01 Revizia: 1

S.C. URBAN PROIECT S.A. Editia: 2


BARLAD MONTAJ PANOURI TIP Pagina 1/14
SANDWICH Data: 27.08.2007

1. SCOP
Prezenta procedura stabileste principalele reguli privind: manipularea si montajul
panourilor de inchidere si compartimentare termoizolante tip sandwich.

2. DOMENIU
Aceasta instructiune se aplica de catre S.C. URBAN PROIECT S.A. si
subcontractorii sai.
Procedura se va utiliza la realizarea montajului panourilor termoizolante tip
sandwich.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. NORMATIVE SI STANDARDE

Structura
prEN 14509 (proiect) Panourile tristrat folosite la închiderile pentru pereţi şi
acoperiş (Viitor standard)
Z-10.4-178 Aprobări generale ale DIBt, Berlin Panouri izolatoare cu izolaţie din
PUR şi feţe metalice
ECCS N°115 Recomandări europene pentru panouri izolatoare, Partea I:
Proiectare
DIN 18800 Structuri metalice
Partea 1: Proiectare şi construcţie
Partea 2: Analiza siguranţei la îndoire a elementelor structurale
Partea 7: Execuţia şi calificareaconstructorului
DIN 18801 Oţelul structural în construcţii; proiectare şi construcţie
DIN 18807 Tabla trapezoidală în construcţii Partea 1: Tabla trapezoidală, placare
cu tablă trapezoidală; cerinţe generale şi determinarea capacităţii portante prin
calcul
Partea 2: Tabla trapezoidală, placare cu tablă trapezoidală; determinarea
capacităţii portante prin încercări
Partea 3: Tabla trapezoidală, placare cu tablă trapezoidală; analiză structurală şi
proiectare
DIN V ENV 1993
Eurocode 3 Proiectarea structurilor metalice, Partea 1-1: Reguli generale
DIN 1055 Proiectarea încărcărilor pentru clădiri
Partea 1: Stocarea materialelor, materiale de construcţii şi elemente structurale,
încărcări şi unghiuri de fricţiune
Partea 3: Proiectarea încărcărilor pentru clădiri, calculul încărcărilor; încărcări
impuse
Partea 4: Încărcări impuse; încărcarea din vânt la structurile susceptibile la vibraţii
Partea 5: Încărcări; încărcări din zăpadă şi gheaţă
DIN 18203 Toleranţele în construcţii
Partea 2: Elementele din oţel prefabricate
Nume Prenume Semnatura Data
Intocmit Trandafir Ion 27.08.2007
Verificat Marzac Marilena 27.08.2007
PROCEDURA PTE 30-01 Revizia: 1
S.C. URBAN PROIECT S.A. Editia: 2
BARLAD MONTAJ PANOURI TIP Pagina 2/14
SANDWICH Data: 27.08.2007

DIN 1052 Proiectarea structurilor din lemn – reguli generale pentru clădiri
Z-14.4-407 Aprobări generale ale DIBt, Berlin Elemente de fixare pentru panourile
sandwich

Protecţia muncii şi siguranţa


Regulile de la locul de muncă şi instrucţiunile de lucru
Reguli pentru prevenirea accidentelor
BGV A1: Principiile de prevenire
BGV C22: Lucrul în şantier
Regulamente tehnice:
– BGR 122 (ZH 1 / 166) „Reguli pentru protecţia şi securitatea muncii la
asamblarea închiderilor metalice"
– BGR 198 (ZH 1 / 709) „Folosirea echipamentelor de protecţie împotriva căderii în
gol"
– BGR 197 (ZH 1 / 560) „Folosirea plaselor de protecţie"
– BGI 608 (ZH 1 / 271) „Selectarea şi folosirea echipamentelor electrice şi a
mijloacelor de producţie în şantier"

3.2. DOCUMENTATIE TEHNICA


Proiectul de executie aferent fazei de montaj pentru panourile sandwich.
Caiet de sarcini aferent fazei de montaj a pentru panourilor sandwich.

4. DESCRIEREA TEHNOLOGIEI DE MONTAJ

4.1.TRANSPORTUL SI DESCARCAREA

Panourile sunt livrate în şantier, standard, prin transport rutier. Paleţii sunt separaţi
cu scânduri care creează un spaţiu între ele, astfel încât să fie posibilă
introducerea sub paleţi a benzilor textile sau furca elevatorului. Clientul trebuie să
asigure utilajele de manipulare şi personalul pentru descărcare. În funcţie de
lungimile şi masele panourilor este necesară o macara cu sau fără grindă de
balans sau un elevator cu furcă. La descărcarea paleţilor mai scurţi de 6 m cu
macaraua, benzile textile şi scândurile distanţiere trebuie să depăşească lăţimea
panourilor pe fiecare parte cu 50 mm. La o manipulare cu macaraua a unor
pachete de panouri care depăşesc 6000 mm lungime este necesar a se folosi o
grindă de balans şi benzi textile. La descărcare, benzile textile trebuie să fie întinse
deasupra şi dedesubtul paletului prin intermediul unor scânduri. Este strict interzis
a se folosi la descărcare cabluri de fier!

Nume Prenume Semnatura Data


Intocmit Trandafir Ion 27.08.2007
Verificat Marzac Marilena 27.08.2007
PROCEDURA PTE 30-01 Revizia: 1
S.C. URBAN PROIECT S.A. Editia: 2
BARLAD MONTAJ PANOURI TIP Pagina 3/14
SANDWICH Data: 27.08.2007

Se interzice ca pachetele individuale să fie aşezate în şantier unul deasupra


celuilalt un timp îndelungat.

Depozitarea în şantier
De multe ori este necesar ca paleţii cu panouri să fie depozitaţi în şantier înaintea
instalării. Este obligatorie respectarea următoarelor precauţii.

 Depozitaţi paleţii deasupra nivelului solului, uşor înclinaţi, pentru ca apa din
precipitaţii să se poată scurge. Aşezaţi paleţii pe suporţi din lemn, cu un
spaţiu minim de 1,5 m între ei, pentru un acces facil.
 Dacă nu există posibilitatea depozitării paleţilor la interior, acoperiţi-i cu o
prelată impermeabilă. Prelata trebuie să permită circulaţia aerului între
paleţi.
 Depozitaţi panourile în aşa fel încât nimeni să nu păşească pe ele.

Nume Prenume Semnatura Data


Intocmit Trandafir Ion 27.08.2007
Verificat Marzac Marilena 27.08.2007
PROCEDURA PTE 30-01 Revizia: 1
S.C. URBAN PROIECT S.A. Editia: 2
BARLAD MONTAJ PANOURI TIP Pagina 4/14
SANDWICH Data: 27.08.2007

4.2. MANIPULAREA IN SANTIER SI MONTAJUL

Manipularea în şantier
Paleţii cu panouri de cel mult 6 m lungime se pot ridica cu un elevator cu furcă sau
o macara cu ajutorul benzilor textile (vezi mai jos). La manipularea cu un elevator
cu furcă este necesar a proceda cu prudenţă, pentru a nu se deteriora panoul de
la bază. Benzile textile trebuie de asemeni folosite cu prudenţă pentru că pot
deteriora marginile panoului.

Paleţii mai lungi de 6 m trebuie manipulaţi cu macaraua cu grindă de balans cu


ajutorul benzilor textile amplasate la o distanţă nu mai mare de 3 m de marginile
panourilor.
Panourile de deasupra trebuie întotdeauna ridicate din palet, nicidecum trase pe
panoul de dedesubt.
Masa panoului e întotdeauna menţionată în secţiunea corespunzătoare din
“Informaţiile despre produs”. Panourile de acoperiş au de obicei lungime maximă
cumulată de 15 m şi se montează de obicei manual. Panourile de perete au în
general lungimea maximă de 8 m.
Panourile individuale trebuie manipulate prudent, pentru a nu se deteriora. Nu este
permisă ridicarea panourilor de acoperiş şi de perete apucând de prelungirile
laterale sau cele din faţă. Nu este permisă decalarea panourilor, în paletul
desfăcut, unul peste celălalt, îndeosebi pe margini.
Muncitorii trebuie să poarte întotdeauna mănuşi, pentru a nu se tăia sau zgâria.
Instalatorii trebuie întotdeauna să poarte încălţăminte cu talpă de cauciuc, astfel
încât să nu deterioreze învelişul panourilor.

Nume Prenume Semnatura Data


Intocmit Trandafir Ion 27.08.2007
Verificat Marzac Marilena 27.08.2007
PROCEDURA PTE 30-01 Revizia: 1
S.C. URBAN PROIECT S.A. Editia: 2
BARLAD MONTAJ PANOURI TIP Pagina 5/14
SANDWICH Data: 27.08.2007

Folia protectoare
Folia protectoare serveşte ca protecţie temporară în timpul transportului şi
manipulării. Înlăturaţi folia nu mai târziu de 4 săptămâni de la montarea produsului
şi cel mai târziu 10 săptămâni după livrarea mărfurilor în şantier.

Montarea în şantier
Montarea panourilor de acoperiş şi de perete trebuie pregătită cu atenţie, ca
lucrările să se efectueze în siguranţă. Antreprenorul pregăteşte metoda de lucru,
unde se indică persoanele răspunzătoare pentru protecţia muncii, utilaje şi
îndeosebi măsurile de siguranţă pentru fiecare fază de lucru şi procedeele de
montaj.

Modul de montaj al panourilor de acoperiş şi de perete este descris mai jos,


dar trebuie ţinut cont şi de următoarele principii generale:
 Asiguraţi-vă că structura secundară oferă o suprafaţă de montaj dreaptă.
 Aşezaţi primul panou la marginea suprafeţei acoperişului sau peretelui pe
care doriţi să o închideţi, poziţionaţi-l corect, orientaţi corect îmbinările
laterale în funcţie de direcţia de montaj, verificaţi exact verticalitatea sau
orizontalitatea şi după aceea fixaţi conform procedurii. Este de dorit să se
aleagă direcţia de montaj astfel încât îmbinarea laterală să nu fie expusă la
vânturile dominante.
 Instalaţi elementele de fixare recomandate în poziţia lor corectă pentru a
fixa panoul pe structura metalică. Necesarul de elemente de fixare poate
diferi în funcţie de presiunea şi sucţiunea vântului. Este necesar ca
elementele de fixare să fie prinse pe pe masură ce se instalează panourile.
 Elementele de fixare trebuie instalate astfel încât să asigure o etanşare
optimă împotriva intemperiilor. Este necesară înlăturarea tuturor resturilor
metalice provenite de la montaj pentru a proteja acoperirea exterioară.
 Atunci când se aplică material izolant la suprapuneri sau îmbinări,
suprafeţele trebuie curăţate şi uscate. Lipiţi cu bandă autoadezivă izolantul,
înlăturaţi hârtia de ambalare şi tăiaţi la sfârşit materialul izolant (nu
smulgeţi).
 Dacă este nevoie de tăierea panourilor în şantier, folosiţi întotdeauna un
fierăstrău pendular (fierăstrău cu pânză îngustă etc.), nu folosiţi maşini de
tăiat cu disc abraziv. După aceea eliminaţi pilitura rezultată şi neteziţi locul
tăieturii. La tăiere sau perforare e necesar a se purta ochelari de protecţie.

4.3. MONTAJUL IN SANTIER

Panouri de acoperiş şi de perete


Aceste panouri se montează prin suprapunerea îmbinărilor laterale şi
longitudinale. Fixarea de structură trebuie făcută panou cu panou pentru a se
asigura o etanşeitate optimă.

Nume Prenume Semnatura Data


Intocmit Trandafir Ion 27.08.2007
Verificat Marzac Marilena 27.08.2007
PROCEDURA PTE 30-01 Revizia: 1
S.C. URBAN PROIECT S.A. Editia: 2
BARLAD MONTAJ PANOURI TIP Pagina 6/14
SANDWICH Data: 27.08.2007

1. Începeţi cu panoul dinspre streaşină (sau de jos) de la marginea acoperişului şi


aşezaţi-l cu prelungirile laterale şi din faţă spre exteriorul imobilului. Instalaţi
elementele de fixare şi aplicaţi izolant conform specificaţiilor.

2. Aşezaţi al doilea panou în continarea primului, pe direcţia înclinării acoperişului,


realizându-se îmbinarea longitudinală, având grijă la poziţia acestuia, astfel încât
materialul izolator să etanşeze corect îmbinarea dintre panouri. Repetaţi procedeul
până la coama acoperişului.

3. Începeţi al doilea rând de la streaşină, îmbinându-l lateral cu primul panou


montat şi, conform specificaţiilor, aplicaţi materialul izolant şi fixaţi panoul. Repetaţi
acest procedeu, până când acoperiţi tot acoperişul sau peretele.

Nume Prenume Semnatura Data


Intocmit Trandafir Ion 27.08.2007
Verificat Marzac Marilena 27.08.2007
PROCEDURA PTE 30-01 Revizia: 1
S.C. URBAN PROIECT S.A. Editia: 2
BARLAD MONTAJ PANOURI TIP Pagina 7/14
SANDWICH Data: 27.08.2007

Procedura de instalare a sistemului de perete

Panouri de perete montate orizontal


 Primul panou care se montează va fi cel de la bază, având grijă ca
lăcrimarul şi elementele suport ale panoului să fie montate la acelaşi nivel
(distanţa maximă dintre doi suporţi să nu fie mai mare de 1,5 m). Rezemaţi
panoul pe suporţi şi fixaţi la partea superioară cu 1 sau 2 şuruburi, în funcţie
de portanţa panoului şi de presiunea vântului.
 Aşezaţi al doilea panou pe nutul primului panou asigurându-vă că marginile
sunt corect aliniate şi etanşate, iar îmbinarea pe lăţime este paralelă. Fixaţi
panoul în structura metalică. Panourile au la îmbinări garnituri aplicate pe
linia de producţie, astfel încât nu au nevoie de altă etanşare în cazul unui
montaj corect.
 Continuaţi până la marginea de sus a peretelui iar ultimul panou, dacă este
necesar, tăiaţi-l la lăţimea impusă. Marginea de sus a ultimului panoului
poate sta liber, nerezemată, până la 500 mm.
 Dacă sunt folosite şuruburi cu fixare aparentă, se pot folosi elemente de
tinichigerie pentru a acoperi (masca) îmbinările de la: capetele sau
marginile panourilor, colţuri, uşi, ferestre.

Panouri de perete montate vertical


 Înainte de instalare asiguraţi-vă că strutura secundară este montată pe
întreaga faţadă şi este fixată perfect orizontal.
 Fixaţi lăcrimarul pe profilul inferior de susţinere a panourilor.
 Poziţionaţi primul panou cu marginea în dreptul colţului clădirii iar înaintea
fixării asiguraţi-vă că are o poziţie perfect verticală. Folosiţi şuruburi cu cap
înecat în dreptul canturilor, ferestrelor şi uşilor şi cu prindere aparentă la
colţurile clădirii. La fiecare fixare folosiţi 1 sau 2 elemente de fixare, în
funcţie de portanţa panoului şi de presiunea vântului.
 Îmbinaţi al doilea panou în nutul primului panou în aşa fel încât îmbinarea
să fie paralelă şi fermă pe întreaga înălţime a panoului. Fixaţi pe marginea
din faţă, în dreptul structurii metalice, numărul specificat de elemente de
fixare.
 Continuaţi până când peretele este închis complet.
 Acolo unde este necesar, panourile pot fi tăiate pe lungime sau lăţime, de
exemplu în dreptul deschiderilor şi la colţuri. În acest caz e necesară
folosirea de elemente de fixare vizibile care ulterior se acoperă cu elemete
de tinichigerie.

Elemente de tinichigerie
Elementele de tinichigerie trebuie fixate cu grijă, aliniate şi etanşate corect, iar
marginile lor trebuie să fie drepte şi nedeformate.

Nume Prenume Semnatura Data


Intocmit Trandafir Ion 27.08.2007
Verificat Marzac Marilena 27.08.2007
PROCEDURA PTE 30-01 Revizia: 1
S.C. URBAN PROIECT S.A. Editia: 2
BARLAD MONTAJ PANOURI TIP Pagina 8/14
SANDWICH Data: 27.08.2007

4.3.ECHIPAMENTE DE LUCRU IN SANTIER SI INSTALAREA


Pentru asigurarea performanţelor optime, e important ca pentru instalarea corectă
a elementelor de fixare să fie folosite echipamente proiectate special în acet scop.
Elementele de fixare şi garniturile sunt construite în aşa fel încât garnitura să fie
comprimată uniform şi să asigure etanşarea la agenţii atmosferici. Pistolul trebuie
să fie echipat cu o piesă anterioară reglabilă pentru măsurarea adâncimii, care să
permită decuplarea îndată ce elementul de fixare e instalat corect. Şurubelniţa ar
trebui sa fie prevăzuta cu ambreiaj, astfel încât la strângere garnitura de etanşare
sa fie optim comprimată, la un cuplu fixat în prealabil.

Instalarea corectă a elementelor de fixare primare şi auxiliare

Instrumente necesare pentru elementele de fixare primare


Cu instrumentele mecanice standard mai sus arătate se pot folosi de asemenea
următoarele accesorii

Metoda de instalare a elementului de fixare

a) introduceţi elementul de fixare în bucşă


b) instalaţi elementul de fixare în panou
c) se ajustează oprirea la adâncime în scopul asigurării comprimării corecte a
garniturii. (Numai la primul element de fixare, pentru a se realiza etalonarea
corectă)
d) Comprimarea corectă a garniturii
Nume Prenume Semnatura Data
Intocmit Trandafir Ion 27.08.2007
Verificat Marzac Marilena 27.08.2007
PROCEDURA PTE 30-01 Revizia: 1
S.C. URBAN PROIECT S.A. Editia: 2
BARLAD MONTAJ PANOURI TIP Pagina 9/14
SANDWICH Data: 27.08.2007

Instrumente necesare pentru nituri

Echipamente de lucru în şantier şi instalarea

Instrucţiuni de montaj
Este important ca elementele de fixare autoperforante să fie instalate folosind
ghidaje mecanice aprobate de producătorul şurubului şi care sunt echipate cu
accesorii corecte pentru elementul de fixare şi aplicaţia respectivă.

Tehnica de fixare
Ghidajele mecanice ale şurubului trebuie ţinute perpendicular pe suprafaţa
materialului de fixat. Aplicaţi constant sarcina, astfel încât manşonul să cupleze
corect şi susţineţi această sarcină până când operaţia de găurire şi perforare a
filetului sunt efectuate. Circuitul se destinde îndată ce partea anterioară a şurubului
ajunge în contact cu suprafaţa materialului de fixat.

Instrucţiuni de reglare
Reglarea adâncimii se face prin extensia brăţării de blocare şi prin învârtirea părţii
anterioare. Înşurubarea părţii anterioare în sens opus acelor de ceasornic reduce
adâncimea filetului, desşurubarea părţii anterioare înapoi în sensul acelor de
ceasornic măreşte adâncimea filetului. Testaţi prin introducerea elementului de
fixare într-o piesă de schimb a materialului şi, în funcţie de necesităţi, efectuaţi
reglajul final. La instalarea elementelor de fixare autoperforante respectaţi
întotdeuna instrucţiunile de lucru din şantier şi purtaţi ochelari de protecţie.

Nume Prenume Semnatura Data


Intocmit Trandafir Ion 27.08.2007
Verificat Marzac Marilena 27.08.2007
PROCEDURA PTE 30-01 Revizia: 1
S.C. URBAN PROIECT S.A. Editia: 2
BARLAD MONTAJ PANOURI TIP Pagina 10/14
SANDWICH Data: 27.08.2007

4.4. ELEMENTE DE ETANSARE

4.4.1. Introducere
Elementele de etanşare sunt factori importanţi în vederea instalării corecte a
panourilor de acoperiş şi pereţi. Ele au o contribuţie importantă la rezistenţa
sistemului la agenţii atmosferici şi la modificările fizice ale clădirii, dar contribuie şi
la durabilităţii închiderilor. Din acest motiv, specificarea elementelor corecte de
etanşare trebuie facută încă din stadiul de proiect.
4.4.2. Elemente de etanşare
Elementele de etanşare folosite pentru panourile izolatoare vor fi în următoarele
forme fizice de bază:
1) Garnituri profilate
Benzi PE:
Scopul principal
 etanşare la praf, protecţie la vânt, zgomot, transfer de căldură, întreruperea
circuitului electric
Aplicare
 suprafaţa trebuie să fie uscată, fără praf, grăsime şi impurităţi;
 temperatura pentru aplicare: de la +5 la +50 °C, valabil şi pentru suprafeţele
metalice ale materialelor;
 rezistenţă la temperaturi de la −30 la +85 °C.
Limitări
 Rezistenţa limitată împotriva radiaţiilor ultraviolete, cele neexpandabile nu
se recomandă la rosturile de dilataţie.
Benzi PVC:
Scopul principal
 etanşare la praf, protecţie împotriva vântului, umiditate, zgomot, vibraţii,
transfer de căldură, izolare excepţională şi rezistenţă împotriva radiaţiilor
ultraviolete. Comprimate cu 30% se pot folosi ca etanşare împotriva apei.
Aplicare
 suprafaţa trebuie să fie uscată, fără praf, grăsime şi impurităţi;
 temperatura pentru aplicare: de la +10 la +45 °C, valabil şi pentru
suprafeţele metalice ale materialelor;
 rezistenţă la temperaturi de la −30 la +70 °C.
Limitări
 nu este compatibil cu policarbonatul.
Benzi dilatante pre-comprimate PU:
Scopul principal
 etanşare la praf, protecţie împotriva vântului, umiditate, zgomot, vibraţii,
transfer de căldură, izolare excepţională şi rezistenţă împotriva radiaţiilor
ultraviolete. Se poate de asemenea folosi pentru rosturile de dilatare.
Aplicare
 suprafaţa trebuie să fie uscată, fără praf, grăsime şi impurităţi. Banda se
furnizează în role în stare pre-comprimată şi, după aplicare (derulare),
Nume Prenume Semnatura Data
Intocmit Trandafir Ion 27.08.2007
Verificat Marzac Marilena 27.08.2007
PROCEDURA PTE 30-01 Revizia: 1
S.C. URBAN PROIECT S.A. Editia: 2
BARLAD MONTAJ PANOURI TIP Pagina 11/14
SANDWICH Data: 27.08.2007

umple spaţiul în care se găseşte (în condiţii libere se va extinde de cinci ori
mai mult decât volumul compresat);
 temperatura pentru aplicare este nelimitată;
 rezistenţă la temperaturi de la −30 la +90 °C.
Limitări
 la temperaturi mai scăzute, extinderea este mai înceată iar banda ar trebui
să fie umezită cu apă, ex. pistol de stropire
Banda PU:
Scopul principal
 etanşare la praf, protecţie împotriva vântului, umiditate, zgomot, ploaie
directă, vibraţii, transfer de căldură; clasa de inflamabilitate B1, izolare
excepţională şi comprimare de 50%.
Aplicare
 suprafaţa trebuie să fie uscată, fără praf, grăsime şi impurităţi mecanice.
Banda se furnizează în role sau mosoare în două variante – autoadezivă
sau non-adezivă.
 temperatura pentru aplicare: de la −30 la +50 °C, valabil şi pentru
suprafeţele metalice ale materialelor;
 rezistenţă la temperaturi de la −40 la +100 °C constant, până la +120 °C de
scurtă durată
Pentru performanţe optime de etanşare şi transmisie minimă de vapori de apă,
benzile trebuie comprimate cu cel puţin 30%.

2) Benzi din mastic prefinisate


Banda de Butil:
Scopul principal
 etanşare adezivă şi la abur a tablelor, plăcilor etc.
Aplicare
 suprafaţa trebuie să fie uscată, fără praf, grăsime şi impurităţi; Banda se
aplică şi se presează bine;
 temperatura pentru aplicare: de la +5 la +40 °C.
 rezistenţă la temperaturi de la −40 la +110 °C.
Limitări
 nu este rezistentă împotriva radiaţiilor ultraviolete, aplicare nu prea bună la
temperaturi scăzute sau extrem de mari, rezistă slab la tensiuni mecanice
repetate. La aplicare este interzis a se încălzi banda cu foc sau cu aer mai
cald de 90°C, altfel va fi distrusă ireversibil!
3)Etanşări aplicabile cu pistolul
Etanşări cu silicon acetoxil
Scopul principal
 Calitate superioară la etanşarea ferestrelor şi la etanşarea exterioară a
uşilor, rezistenţă la radiaţiile UV.
Aplicare
 suprafaţa trebuie să fie uscată, fără praf, grăsime şi impurităţi;

Nume Prenume Semnatura Data


Intocmit Trandafir Ion 27.08.2007
Verificat Marzac Marilena 27.08.2007
PROCEDURA PTE 30-01 Revizia: 1
S.C. URBAN PROIECT S.A. Editia: 2
BARLAD MONTAJ PANOURI TIP Pagina 12/14
SANDWICH Data: 27.08.2007

 temperatura pentru aplicare de la +5 la +40 °C, valabil şi pentru suprafeţele


metalice ale materialelor;
 rezistenţă la temperaturi de la −40 la +150 °C;
Limitări
 la o temperatură sub +5 °C poate reacţiona incomplet.
Etanşare cu silicon neutru
Scopul principal
 etanşarea: geamurilor, tâmplăriei metalice, rosturilor de îmbinare,
îmbinărilor de atice, panouri, sticlă, rezistent la radiaţie UV (destinaţii
alimentare)
Aplicare
 suprafaţa trebuie să fie uscată, fără praf, grăsime şi impurităţi;
 temperatura pentru aplicare: de la +5 la +40 °C, valabil şi pentru suprafeţele
metalice ale materialelor;
 rezistenţă la temperaturi de la −40 la +150 °C;
Limitări
 la o temperatură sub +5 °C poate reacţiona incomplet.
Adezivi şi lianţi (WÜRTH K+D, Soudaflex 40FC)
Scopul principal
 exterior şi interior, construcţii de lemn şi metal, industria de construcţii
Aplicare
 adezivi pentru o gamă largă de suprafeţe cum ar fi tabla neacoperită, cu
acoperiri de bază şi sau finale, aluminiu, oţel special, ABS, fibră de sticlă,
plastic dur, PUR-RIM, PUR moale, PUR tare, PVC dur, lemn, sticlă.
 temperatura pentru aplicare: de la +5 la +35 °C;
 rezistenţă la temperaturi de la −40 la +90 °C;
 temperatura de depozitare de la +10 la +25 °C
Limitări
 nu sunt recomandate pentru polithen, polipropilen, silikon, PFTE şi plastic
moale.
Spuma PU la doze
Scopul principal
 etanşare la apă, zgomot, izolare termică, etanşarea acceselor, etanşarea
uşilor şi a tocurilor ferestrelor.
Aplicare
 suprafaţa trebuie să fie fără praf şi impurităţi mecanice; baza ar trebui să fie
umezită pentru a se îmbunătăţii aderenţa.
 la umplerea spaţiilor mai mari de 5 cm spuma PU ar trebui să fie aplicată în
mai multe straturi;
 pentru efect maxim, spuma se umezeşte după aplicare;
 temperatura pentru aplicare de la +5 la +25 °C, spuma PU de iarnă de la
−10 la +25 °C.
 temperatura recomandată a dozei este de aproximativ de 15 °C;
 rezistenţă la temperaturi de la –40 la +90 °C

Nume Prenume Semnatura Data


Intocmit Trandafir Ion 27.08.2007
Verificat Marzac Marilena 27.08.2007
PROCEDURA PTE 30-01 Revizia: 1
S.C. URBAN PROIECT S.A. Editia: 2
BARLAD MONTAJ PANOURI TIP Pagina 13/14
SANDWICH Data: 27.08.2007

 temperatura de depozitare de la +5 la +25 °C.


Limitări
 nu e rezistent la Radiaţia UV şi nu ar trebui să se folosească la etanşări la
abur.

4.4.3.Aplicarea etanşării
În timpul aplicării oricărui material etanşant trebuie respectate îndrumările detaliate
de instalare ale producătorului astfel încât să fie asigurată rezistenţa maximă a
legăturilor la influenţele atmosferice.

Etanşarea cu bandă:
La îmbinările laterale şi longitudinale se amplasează banda de etanşare conform
indicaţiilor. La acoperişul cu înclinare mare ar trebui să se folosească un strat
dublu de material de etanşare sau se poate face etanşare locală alternativ în
secţiune U. Toate benzile sunt aplicate din rolă, la care hârtia de fond e lăsată pe
loc, pentru a se evita întinderea benzii. Hârtia se elimină ulterior, după ce banda e
aşezată pe poziţie. E important ca banda să fie amplasată corect pe părţile laterale
ale doliei şi de-a curmezişul jgheaburilor, fără a se întinde.
Dacă nu se respectă această procedură, etanşarea probabil nu va fi de calitate. La
amplasarea panourilor ar trebui să se acorde atenţie faptului că banda nu trebuie
deplasată. La fixarea elementelor din tablă nu este permis ca elementele de fixare
să fie strânse excesiv, deoarece prin aceasta etanşarea poate ieşi din îmbinare. La
construcţiile unde atmosfera interioară are o umiditate ridicată sau o temperatură
scăzută, ex. bazine de înot sau camere frigorifice, partea interioară a îmbinării
panoului trebuie să fie de asemenea etanşată pentru a se crea o barieră de vapori.
Dacă nu este posibil a se realiza etanşarea după montaj, atunci ar trebui mai întâi
introdusă în îmbinare banda de bază sau spumă pentru umplerea spaţiului, iar
ulterior să se facă montajul, în aşa fel încât să existe o etanşare corspunzătoare
pe ambele părţi ale îmbinării. În general, etanşarea din îmbinare ar trebui să fie de
cel puţin 6 mm, în unele cazuri însă poate diferi conform profilului suprafeţei etc.
Toate suprafeţele trebuie să fie solide, curate, uscate şi fără praf, impurităţi,
grăsimi şi apă, pentru ca etanşarea să adere. Suprafeţele ar trebui să fie pe cât
posibil calde şi niciodată cu o temperatură sub 4 °C.

Etanşări cu pistolul Gun-Grade:


Aceste etanşări se folosesc normal pentru etanşări în jurul ferestrelor şi a uşilor,
legăturilor jgheaburilor etc. La etanşarea tocurilor de ferestre şi uşi, pentru
căptuşire, este cel mai bine să se realizeze o legătură bontă, etanşarea unind doar
tocul cu peretele. Aceasta permite o flexibilitate maximă etanşării.
Pentru aplicarea materialelor de etanşare vezi desenele tehnice în secţiunea
Acoperişuri şi pereţi izolanţi.

Nume Prenume Semnatura Data


Intocmit Trandafir Ion 27.08.2007
Verificat Marzac Marilena 27.08.2007
PROCEDURA PTE 30-01 Revizia: 1
S.C. URBAN PROIECT S.A. Editia: 2
BARLAD MONTAJ PANOURI TIP Pagina 14/14
SANDWICH Data: 27.08.2007

Garnituri profilate
Acolo unde există îmbinări între elemente plane şi elemente profilate cutate, de
exemplu la coamă sau la jgheaburi, apar o serie de goluri. Pentru a preveni
pătrunderea vântului, ploii, rozătoarelor şi insectelor în clădire e necesar ca aceste
decalaje să se închidă cu garnituri profilate. Garniturile se pot tăia astfel încât să
fie potrivite pentru fiecare combinare a profilelor, inclusiv la dolii, treceri de la o apa
a acoperişului la alta şi la jgheaburi. Garniturile profilate sunt produse puţin mai
mari decât spaţiul pe care îl au de acoperit pentru a putea fi puţin comprimate la
montaj. Se pot furniza cu o bandă de mastic aplicată pe una sau pe ambele părţi
în scopul etanşării superioare.

Elemente metalice profilate


Elemente metalice profilate sunt oferite Kingspan în scopul protecţiei garniturilor
profilate expuse influenţelor atmosferice şi distrugerii de către păsări şi
îmbunătăţesc aspectul coamei.

Garnitură profilată pentru coamă

Element metalic profilat pentru coamă

6. INREGISTRARI

- Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse


- Proces verbal de receptie calitativa.

5. CRITERII DE ACCEPTARE

Lucrarea de montaj se considera incheiata daca au fost respectate


documentatia de executie si prezenta instructiune de lucru.

Nume Prenume Semnatura Data


Intocmit Trandafir Ion 27.08.2007
Verificat Marzac Marilena 27.08.2007