Sunteți pe pagina 1din 1

Informații utile pentru studenții din UMF "Carol Davila" care solicită burse

sociale pentru probleme de sănătate

 COMISIA DE ANALIZĂ A CAZURILOR MEDICALE ÎN VEDEREA


APROBĂRII BURSELOR SOCIALE PENTRU STUDENȚI

Adresa : INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A


CAPACITĂȚII DE MUNCĂ

Șos. Pandurillor nr. 22, sector 5, etaj 2, cam. 30, sediul Disciplinei de Expertiză
medicală și recuperare a capacității de muncă

Telefon : 021/2000 748

 Documente obligatorii:
- Referat medical recent de la medicul curant de specialitate în funcție de diagnostic,
în original

- Documente medicale relevante pentru diagnosticul afecțiunilor pentru care se


solicită bursă socială, în copie (bilete de externare, investigații medicale,etc.)

-
 Metodologie:
- Studenții care solicită burse sociale pentru motive de sănătate se prezintă
personal la Comisia de analiză a cazurilor medicale în vederea aprobării burselor
sociale pentru studenți cu documentele de mai sus

- În cazul în care afecțiunile prezentate întrunesc criteriile de eligibilitate conform


OMEN nr.3392/2017, Comisia eliberează un Referat medical prin care se confirmă
dreptul de a beneficia de bursă socială

- Referatele medicale eliberate de Comisia de analiză a cazurilor medicale în


vederea aprobării burselor sociale pentru studenți se depun, de către studenți la
secretariatele facultăților

- Studenții Facultății de Moașe și Asistență Medicală vor depune la secretariatul


facultății, pe lângă referatul Comisiei de analiză a cazurilor medicale în vederea aprobării
burselor sociale și copii ale documentelor medicale pe baza cărora se certifică
eligibilitatea