Sunteți pe pagina 1din 2
Anunt de atribuire numarul 185627/09.01.2018 Detaliu anunt Tip legislati Stare anunt: Publicat Data transmiterii in SEAP: 09.01.2018 15:38 Data publicarii in SEAP: 09.01.2018 15:38 Trimite ta OJ: Nu Valoarea totala a contractulul: 73,848 RON Planuri anuale de achizitii publice An Denumire plan Denumire detaliu plan Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 ‘SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA, |1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT: SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) ‘Adresa postala: Calea Dudesti, nr. 191, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031084 , Romania , Punct(e) de contact: Directia Cultura, Sport si Tineret , Tel. +40 213262767 , In atentia: Directia Cultura, Sport si Tineret , Email: cultura@primarie3.ro , Fax: +40 213180336 , Adresa intemet (URL): www.primarie3.ro 12) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) Autoritate regionala sau locala Activitate (activitati) Altele: administratie publica locala AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE Nu SECTIUNEA Il: OBIECTUL CONTRACTULUI 11) DESCRIERE 114.1) Denumirea atribuita contractulul de auteritatea contractanta Servicii avand ca obiect realizarea unui foc de artificii piromuzical cu durata de 8 minute, in data de 31 decembrie 2017, la miezul nopti, in Parcul Titan, Sector 3, Bucuresti. 114.2) _ Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciitor Servicii 2- Servicii sociale administrative, servicii de invatamant, servicil de sanatate si servicii culturale Locul principal de prestare: Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, Parcul Titan Codul NUTS: RO321 - Bucuresti 114.3) Anuntul implica 114.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitilor Prestarea de servicii de pirotehnie, respectiv realizarea unui foc de artificii piromu: , cu durata de 8 minute, in data de 31 decembrie 2017, in Parcul Titan, la miezul noptii (zona de vizibilitate principala: str. Liviu Rebreanu, proximitatea statuii ecvestre, zona de vizibilitate secundara : Lacul IOR) 114.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitille) 92360000-2 - Servicii de pirotehnie (Rev.2) 111.8) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Nu 1.2) VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR) 11.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor 73,848 RON SECTIUNEA IV: PROCEDURA 1v.1) TIPUL PROCEDURIL 1V1.1) Tipul procedurii Licitatie deschisa v2) CRITERII DE ATRIBUIRE 1V2.1) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut 1V2.2) _ S-a organizat o licitatie electronica i) Nu INFORMATII ADMINISTRATIVE 1V3.1)__ Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta 13.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract Nu SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI vt) 7) v3) va) v5) Contract nr: 15425 Denumirea: Servicii avand ca obiect realizarea unul foc de artifici piromuzical DATA ATRIBUIRI CONTRACTULU! 27.12.2017 DATA TRANSMITERII IN SEAP 09.01.2018 NUMARUL DE OFERTE PRIMITE 3 NUMARUL DE OFERTE ADMISIBILE 1 NUMELE SI ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC CARUIA I-A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL Temexson Adresa postala: Uranus nr 5 Sc A ap 10 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500361 , Romania , Tel. +40 723600808 , Email: ruxandra@pyroevents.ro , Fax: +40 268327977 INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI ESTIMAREA INITIALA A VALORII CONTRACTULUI Valoarea: 75600.00 Moneda: RON Fara TVA VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI Valoarea: 73848.00 Moneda: RON Fara TVA CONTRACTUL AR PUTEA Fl SUBCONTRACTAT Nu SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE via) v2) vi3) CONTRACTUL DE FATA ESTE LEGAT DE UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE Nu ALTE INFORMATII Avand in vedere faptul ca sistemul nu permite selectarea tipului de procedura in mod corespunzator, la sectiunea IV.1 in loc de “licitatie deschisa" se va citi "procedura simplificata proprie a autoritatii contractante’. CAI DE ATAC V3.1) Organismul competent pentru caile de atac Organismul competent pentru procedurile de mediere V3.2) Utilizarea cailor de atac Vi3.3) Serviciul de vi3.4) Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac care se pot obtine informatii privind utilizarea callor de atac baza careia s-a atribuit contractul/acordul Numarul deciziel emise de CNSC aferenta procedurii cadru: - V1.3.5) _ Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru: V1.3.6) Procedura verificata UCVAP: Nu via) DATA EXPEDIERII PREZENTULU! ANUNT 09.01.2018 15:38 Inapoi][Istoric anun|[Lista erate

S-ar putea să vă placă și