Sunteți pe pagina 1din 55

CUPRINS

ARGUMENT

Capitolul I: STABILIREA NOŢIUNII DE LEASING


1.1. Istoricul operatiunilor de leasing
1.2. Tipuri de leasing si clasificarea operatiunilor de leasing
1.3. Avantajele si limitele leasingului
Capitolul II: CONTRACTUL SI OPERAŢIUNILE DE LEASING
2.1. Etapele derularii operatiunilor de leasing
2.2. Obiectul contractului de leasing
2.3. Efectele si raspunderea partilor dintr-un contract de leasing

Capitolul III: REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A OPERAŢIUNILOR DE


LEASING ÎN ROMÂNIA
3.1. Contabilitatea operatiunilor de leasing financiar în situatiile financiare ale
locatarilor.
3.2. Contabilitatea operatiunilor de leasing financiar în situatiile financiare ale
locatorilor

Capitolul IV: STUDIU DE CAZ LA S.C. MARKET INVEST S.R.L.

CONCLUZII

1
ARGUMENT

Am ales aceasta tema deoarece Operatiunea de leasing, una dintre cele mai
moderne si actuale modalitati de a intra în posesia unui bun care aduce unei socieitati
profit în urma utilizarii lui, este astazi considerata ca o modalitate indispensabila atunci
când o societate vrea sa prospere, într-o economie care este în continua schimbare, o
economie ca a României si nu numai.
Datorita faptului ca am urmarit studiul de caz, ce a facut referire la punerea în
practica a leasingului fianciar în situatiile contabile ale unui utilizator, consideram a
pune în discutie câteva referiri si câteva deosebiri în cazul unui leasing operational.
Un prim aspect diferit la cele doua variante de achizitie a unui bun, leasing
financiar si leasing operational, ar fi cel ce priveste cheltuielile de asigurare. Astfel, în
cazul leasingului financiar, riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate se
transfera utilizatorului, în cadrul acestor riscuri incluzându-se si riscul pierderii totale
sau al avarierii partiale a bunului. Utilizatorul este cel în masura sa încaseze
despagubirea, în cazul unei daune, si este cel care alege societatea de asigurare.
În cazul leasingului operational, care este foarte aproape de un contract de
închiriere, riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate ramân la finantator, iar
obligatia asigurarii bunului ar trebui sa o aiba finantatorul. Cheltuielile de asigurare se
vor include în marimea chiriei, care potrivit legislatiei românesti este integral
deductibila.
Privind cheltuielile de întretinere si reparatii acestea sunt suportate de asemenea
de catre locator si transferate locatarului prin redeventa de plata.
La sfârsitul termenului de leasing, bunul se returneaza societatii de leasing, în
stare functionala buna, spre deosebire de leasingul financiar, când autoturismul Alfa
Romeo din studiul nostru de caz, s-a transferat în proprietate beneficiarului contractului.
Ordinul Ministerului de Finante nr.686/25.06.1999 prevede faptul ca partile unui
contract de leasing operational au obligatia de a stabili prin contract atât valoarea ratelor
initiale, cât si criteriile de indexare a acestora, unde pe un rând distinct vor fi intitulate
"Diferente de curs". Tot aici se specifica faptul ca diferenta la locatar se trece în contul
658 "Alte cheltuieli de exploatare", putând majora valoarea imobilizarilor corporale.

2
CAPITOLUL I STABILIREA NOŢIUNII DE LEASING

1.1. ISTORICUL OPERAŢIUNILOR DE LEASING

Originile termenului de "leasing" se regasesc la mijlocul secolului XX când s-au


realizat primele operatiuni de acest fel.
Leasingul ca tehnica de afaceri economice a aparut pentru prima oara în Statele
Unite ale Americii, dintr-o nevoie stringenta de a solutiona problema împrumutului de
utilaje necesare pentru satisfacerea unor comenzi profitabile, chiar daca nu exista banii
necesari pentru a le achizitiona. Guvernul SUA sprijinea societatile de leasing nou
aparute în vederea promovarii la export a produselor.
În Europa leasingul apare mai târziu, cu deosebire în tarile occidentale - Franta,
Olanda, Belgia, Anglia, etc, unde apar reglementari juridice specifice fiecarei tari, iar
temenul de leasing cunoaste diferite nuantari, spre exemplu în Franta apare sub
denumirea de "credit-bail".
În anul 1972 se înfiinteaza Federatia Europeana a societatilor de Leasing,
denumita Leaseurope si care controleaza circa 80% din industria leasingului european,
ajungând sa finanteze, dupa opt ani, un sistem al tranzactiilor de 82 miliarde ECU.
Unul dintre principalele motive pentru care leasingul este o alternativa financiara
atât de populara în lume este acela ce sintetizeaza câteva idei esentiale:
-nu proprietatea asupra mijloacelor fixe, ci utilizarea lor efectiva aduce profitul
preconizat;
-a fi proprietarul unor echipamente vechi sau depasite moral nu foloseste
numanui, neaducând unei companii profitabilitatea asteptata;
-obtinerea în folosinta cu un minim de capital investit, a unor echipamente
moderne si performante, mareste eficienta, atrage cresterea volumului afacerii si al
activitatii, aducând în final mai mult profit.
S-a constatat, în urma mai multor studii efectuate de diferite firme de
consultanta, ca evolutia pietelor de leasing în lume, are loc de la stadiul de inexistenta,
în sensul ca este la nivel de închiriere, pâna la stadiul de leasing operational, faza situata
la un nivel matur, practicata în toate tarile bine dezvoltate. Faza matura este

3
caracterizata printr-o consolidare în cadrul industriilor, luând forma fuziunilor de
companii, achizitiilor de firme, parteneriatelor sau aliantelor dintre firme. Deasemenea,
aceasta maturitate presupune marje de profit mai reduse, determinând astfel utilizatorii
de leasing sa caute realizarea profitului prin eficienta operationala mai degraba decât
prin cresterea volumului de vânzari.
Piata de leasing din România s-a dezvoltat rapid în ultimii ani, numarul
societatilor de leasing crescând surprinzator. Desi toate aceste companii ofera servicii de
leasing, sunt de mai multe tipuri, fapt care le determina, alaturi de propriile motivatii
obiective, o abordare specifica si diferita a pietei. Acest lucru duce la stabilirea unor
diferente între serviciile de leasing oferite în functie de strategia fiecarei firme, a
conceptiei pe care o are în privinta riscului, a structurarii unei tranzactii, rezultând grade
diferite de flexibilitate si disponibilitati diferite de a structura tranzactiile.
Firmele de leasing afiliate companiilor producatoare sau care vând un anumit tip
de produse, ofera in general leasing financiar, schemele de leasing oferite fiind fixe si
având ca obiective realizarea unor volume mari de vânzari de produse.
Firmele de leasing afiliate unor banci sunt create pentru ca în România bancilor
nu le este permis prin lege sa se implice direct în tranzactiile de leasing, precum si în
majoritatea tarilor din lume.
Firmele de leasing independente pot fi:
-cu profil dedicat, oferind servicii de leasing pentru o anumita categorie de
produse, de regula automobile;
-cu profil diversificat, serviciile de leasing fiind oferite pentru o gama larga de
produse si servicii atât în ceea ce priveste acceptarea solicitarilor de leasing ale
clientilor, cât si în privinta garantiilor si conditiilor de leasing.
În ceea ce priveste piata de leasing ca volum de tranzactii încheiate, acesta a
crescut semnificativ si constant, în special începând cu anul 1996, cota de piata cea mai
înalta fiind detinuta de tranzactiile ce au ca obiect echipamente si masini industriale, iar
procentul tranzactiilor cu automobile si camioane fiind în continua crestere.

4
1.2. TIPURI DE LEASING SI CLASIFICAREA OPERAŢIUNILOR DE
LEASING

În conditiile unei evolutii rapide a progresului tehnic, când uzura morala a


echipamentelor si a instalatiilor de lucru sunt mai accelerate ca niciodata, leasingul se
dovedeste a fi o alternativa avantajoasa în cazul obtinerii unor utilaje costisitoare
necesare extinderii si modernizarii productiei.
Leasingul este o solutie ce permite obtinerea în folosinta, cu minimum de capital
investit, a unor echipamente performante, moderne care maresc eficinta unei firme si a
volumului activitatii, acest lucru însemnând în final mai mult profit pentru orice
societate care apeleaza la varianta leasing.
Leasingul este o operatiune comerciala prin care o parte denumita locator /
finantator transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta al unui bun al
carui proprietar este, celeilalte, denumita utilizator, la solicitarea acesteia din urma,
contra unei plati periodice, denumita "rata de leasing" sau "redeventa". La sfârsitul
perioadei de leasing locatorul / finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al
utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta
raporturile contractuale, conform prevederilor legale prevazute de Ordonanta
nr.51/28.08.1997, republicata în Monitorul Oficial nr.9/12.01.2000.
Tipurile de leasing existente le vom enumera în rândurile ce urmeaza, astfel:
Leasingul financiar, conform Ordonantei mentionate în rândurile precedente,
este operatiunea de leasing care îndeplineste una sau mai multe dintre urmatoarele
conditii:
-riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate a bunurilor sau serviciilor
trec asupra utilizatorului din momentul încheierii contractului de leasing;
-partile au prevazut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera
dreptul de proprietate asupra bunului;
-utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, iar pretul de cumparare va
reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare pe care acesta o are la data la care
optiunea poate fi exprimata;

5
-perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acopera cel putin 75% din
durata normata de utilizare a bunului chiar daca în final dreptul de proprietate nu este
transferat.
Leasingul operational este operatiunea de leasing care nu îndeplineste niciuna
dintre conditiile prevazute pentru leasingul financiar. Rata de leasing reprezinta cota de
amortizare calculata în conformitate cu actele normative în vigoare.
Leasingul functional sau operational da dreptul chiriasului sa foloseasca o
perioada de timp bunul închiriat, aceasta perioada de regula fiind mai scurta decât durata
de viata a bunului, în sine. Contractul de leasing operational poate fi reziliat de catre
chirias daca bunul risca sa devina uzat moral cu conditia achitarii penalitatilor.
Cuantumul chiriei cuprinde: nivelul amortizarii bunului, cheltuieli de întretinere ce revin
furnizorului si o cota parte din profit.
Leasing irevocabil reprezinta operatiunea de leasing care este revocabila doar:
-daca survine o contingenta a carei producere era putin probabila;
-cu permisiunea locatorului;
-în cazul în care locatarul contracteaza cu acelasi locator un nou leasing privind
acelasi bun sau unul echivalent;
-în momentul platirii, de catre locatar, a unei sume suplimentare astfel încât, la
începutul leasingului, continuarea lui este certa, într-o masura rezonabila.
Deasemenea conform prevederilor legale în vigoare în România leasingul are ca
avantaje:
-achizitia de imobilizari este finantata pe seama cheltuielilor de exploatare;
-plata esalonata a chiriilor / redeventelor, ceea ce permite evitarea mobilizarii de
resurse pe termen lung;
-neplata impozitelor indirecte (T.V.A., taxe vamale) la valoarea de intrare a
bunului.
Pentru o mai buna prezentare si întelegere a termenului de leasing vom expune în
rândurile ce urmeaza semnificatiile expresiilor specifice contractelor de leasing.
Valoarea de intrare reprezinta valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre
finantator, respectiv costul de achizitie.

6
Valoarea totala însumeaza totalitatea ratelor de leasing la care se adauga
valoarea reziduala care, la rândul ei semnifica valoarea la care la expirarea contractului
de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator.
Rata de leasing denumita si redeventa în cadrul leasingului financiar este cota
parte din valoarea de intrare a bunului si a dobânzii de leasing, iar în cazul leasingului
operational reprezinta cota de amortizare calculata conform actelor normative în vigoare
si beneficiul stabilit de partile contractante.
Dobânda de leasing este o rata medie a dobânzii bancare practicata pe piata
româneasca.
Indiferent de forma leasingului, financiar sau operational, contractul de leasing
nu se încheie pe o perioada mai mica de un an si poate constitui titlu executoriu în doua
cazuri, respectiv:
-la sfârsitul perioadei de leasing, daca utilizatorul nu a formulat optiunea
cumpararii bunului sau a prelungirii contractului si
-în cazul rezilierii contractului din vina exclusiva a utilizatorului.
Începutul leasingului reprezinta cea dintâi data dintre data contractului de leasing
sau data angajamentului partilor de a respecta principalele prevederi ale leasingului.
În ceea ce priveste clasificarea operatiunilor de leasing, aceasta se bazeaza pe
masura în care riscurile si beneficiile aferente titlului de proprietate a unui bun în regim
de leasing revin locatorului sau locatarului. Riscurile includ posibilitatea de a se
înregistra pierderi, ca urmare a unui grad scazut de utilizare a bunului sau a uzurii
morale si a unor variatii ale venitului datorate modificarii conditiilor economice.
Beneficiile pot fi prezentate de estimarea unei activitati profitabile pe durata de viata
economica a bunului si a unor câstiguri rezultate din cresterea valorii sau din realizarea
valorii reziduale.
O operatiune de leasing este considerata ca fiind leasing financiar, daca transfera
în mare masura, toate riscurile si beneficiile aferente titlului de proprietate. O operatune
de leasing este considerata leasing operational, daca nu transfera, în mare masura, toate
riscurile si beneficiile aferente titlului de proprietate.

7
Clasificarea unei operatiuni de leasing ca leasing financiar sau operational
depinde mai curând de fondul tranzactiei decât de forma contractului. Exemple de
situatii în care o operatiune de leasing este clasificata ca leasing financiar, sunt:
-leasingul transfera locatarului titlu de proprietate asupra bunului pâna la sfârsitul
termenului de leasing;
-locatarul are optiunea de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de mic
fata de valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila, astfel încât, la
începutul leasingului, exista în mod rezonabil certitudinea ca optiunea va fi exercitata;
-termenul de leasing acopera, în cea mai mare parte, durata de viata economica a
bunului, chiar daca titlul de proprietate nu este transferat;
-la începutul leasingului, valoarea actualizata a platilor minime de leasing este cel
putin egala cu aproape întreaga valoare justa a bunului în regim de leasing;
-bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natura speciala,
astfel încât numai locatarul le poate utiliza fara efectuarea unor modificari majore.
Aspecte care sa indice situatii care, în mod individual sau în combinatie, pot, de
asemenea, sa conduca la clasificarea unei operatiuni de leasing ca fiind leasing financiar
sunt:
-în cazul în care locatarul poate rezilia contractul de leasing, pierderile
locatorului generate de rezilierea contractului revin locatarului;
-câstigurile sau pierderile rezultate din variatia valorii juste reziduale sunt în
sarcina locatarului (de exemplu, sub forma unei reduceri a chiriei echivalenta cu cea mai
mare parte a încasarilor din vânzari la sfârsitul contractului de leasing);
-locatarul are capacitatea de a continua leasingul pentru o a doua perioada, la o
chirie substantial mai redusa decât chiria pietei.
Clasificarea operatiunilor de leasing se realizeaza la începutul leasingului. Daca
locatorul si locatarul convin, sa modifice clauzele, în orice moment, fara a reînnoi
contractul revizuit este considerat un contract nou în afara de durata sa. Totusi,
modificarile elementelor previzionate, (de exemplu, modificari ale duratei de viata
economica estimate sau ale valorii reziduale a bunului ce constituie obiectul leasingului)
sau modificarile de circumstante (spre exemplu, neîndeplinirea angajamentelor de catre
locatar) nu determina o noua clasificare a leasingului din punct de vedere contabil.

8
Operatiunile de leasing care au ca obiect terenuri si cladiri sunt clasificate ca
leasing operational sau financiar, ca si operatiunile de leasing care au ca obiect orice alte
bunuri, cu specificatia ca terenurile au, în mod normal, ca si caracteristica, o durata de
viata economica nedeterminata, iar daca nu se estimeaza ca locatarului îi va fi transferat
titlu de proprietate pâna la sfârsitul termenului de leasing, atunci locatarului nu îi revin
în mare masura, toate riscurile si toate beneficiile aferente titlului de proprietate. O suma
platita pentru un astfel de leasing reprezinta plati de leasing achitate în avans, care sunt
amortizate pe perioada de leasing în functiile de beneficiile aduse.

1.3. AVANTAJELE SI LIMITELE LEASINGULUI

Leasingul presupune o serie întreaga de avantaje, însa aspectul cheie este


folosirea judicioasa a resurselor de capital, obtinând profit.
Resursele financiare limitate forteaza cele mai multe firme sa aleaga, la un
moment dat între proiectele de investitii pe care ar dori sa le realizeze, renuntând la o
parte din ele, care prin realizarea lor, cu siguranta ar completa tabloul dezvoltarii firmei
si ar duce la un profit mai mare. Leasingul permite realizarea simultana a mai multor
proiecte de investitii.
Exista o asa zisa "regula de aur" care se aplica atunci când o societate are nevoie
de un nou echipament: "Daca activul îsi creste valoarea, cumpara-l, iar daca se
depreciaza, alege varianta de leasing".
În contextul economic actual din România, avantajele utilizarii leasingului ca
instrument de finantare sunt legate în primul rând de necesitatile de dezvoltare rapida a
firmelor, în special a celor din sectorul privat. Aspectele specifice pietei de leasing din
România ce trebuie avute în vedere sunt:
1. Folosirea eficienta a resurselor. Utilizarea facilitatilor de leasing poate însemna
o folosire mai eficienta a fondurilor, prin realizarea proiectelor firmelor cu investirea
unor sume initiale minime care reprezinta avansul ce poate fi cuprins între 0%-30%.
2. Reducerea efortului financiar datorita facilitatilor privind importurile. La
achizitionarea de produse din import, costurile investitiei se pot reduce considerabil,
datorita facilitatilor fiscale de care beneficiaza contractele de leasing. În baza

9
Ordonantei Guvernului nr.51/1997, republicata în ianuarie 2000, bunurile importate ce
fac obiectul contractelor de leasing sunt exceptate de la plata tuturor drepturilor de
import, reprezentând taxe vamale, T.V.A., acestea platindu-se la sfârsitul perioadei de
leasing, aplicate la o valoare egala cu 20% din valoarea de intrarea bunului.
3. Managementul taxelor, facilitatilor fiscale. P 15515j914p rin alegerea unei
operatiuni de leasing, se pot minimiza costurile investitiei datorita exceptarii de la plata
tuturor drepturilor de import.
4. Flexibilitatea privind platile si sistemul de garantare. Leasingul ofera toate
avantajele unei finantari, fara a afecta structura financiara a societatii, permitând
pastrarea capacitatii de îndatorare pentru obtinerea altor surse de finatare (credite).
5. Rapiditate si accesibilitate. Procedura de obtinerea a unei finantari în sistem de
leasing este mult mai simpla si accesibila decât în cazul procedurilor clasice de
creditare.
6. Posibilitatea de finatare pe termen mediu si lung, cu atât mai mult cu cât
majoritatea institutiilor bancare au tendinta de a acorda facilitati de creditare pe termen
cât mai scurt.
7. Grafice de plati periodice lunare. Societatile de leasing propun sisteme de plati
periodice (lunare sau trimestriale) egale, permitând astfel o planificare judicioasa a
resurselor.
Avantajele leasingului trebuie abordate din unghiuri diferite:
a) La nivelul economiei nationale reprezinta o cale de relansare a investitiilor si o
retehnologizare a societatilor comerciale. Având în vedere ca acesta reprezinta o
operatiune de finantare, leasingul faciliteaza atragerea unor noi surse de finantare în
economie, daca este din exterior, precum si o forma de promovare pe piata a produselor
pentru care cererea este limitata de posibilitatile de cumparare a agentilor economici.
b) La nivelul finantatorului reprezinta o forma de plasament al resurselor financiare în
conditii de rentabilitate si siguranta, intrucât ramâne proprietarul bunului.
c) La nivelul beneficiarului:
-se obtine finantarea integrala a unei investitii în lipsa unor resurse financiare
suficiente;

10
-reprezinta o cale de acces la tehnologii avansate si mai important la dezvoltarea
activitatii;
-favorizeaza concentrarea resurselor beneficiarului asupra activitatii profitabile
simplificând procedura de gestiune a investitiilor.
În conditiile leasingului operational:
-ratele de leasing se înregistreaza pe costuri, diminuând venitul anual impozabil;
-beneficiarul îsi poate stabili durata de locatie putând fi dotat permanent cu
echipamente cât mai performante;
-bunurile nefiind în proprietatea beneficiarului, acestea nu sunt evidentiate în
cadrul activelor din bilantul contabil, neafectându-l;
-graficul de plati este mai flexibil decât cel al unui credit bancar;
-prin operatiunile de leasing se acopera întregul program de achizitionare de
bunuri deoarece pot fi incluse pe lânga pretul acestora si cheltuielile de transport,
instalare, taxele legale;
-graficul de derulare a operatiunilor de leasing fiind cunoscut permite o
planificare mai riguroasa a bugetului de venituri si cheltuieli;
-operativitate în achizitionarea bunului;
-permite asigurarea totala a bunului pentru a acoperi riscul fizic si cel valoric;
-creaza o piata secundara prin vânzarea la valoarea ramasa sau reînchirierea
echipamentelor utilizate, realizând profituri suplimentare prin acestea;
-protejeaza împotriva efectelor inflationiste în cazul contractelor pe termen lung;
-rezultatele financiare sporesc în special pentru utilizatori;
-determina o stabilizare a ciclului de afaceri prin esalonarea încasarilor pentru
finantator;
-bunul poate fi înlocuit pe durata locatiei, cu un altul mai modern în cazul în care
uzura morala impune acest lucru.
Extinderea operatiunilor de leasing în economia României este oportuna din
prisma urmatoarelor motive:
 Rentabilitatea operatiunilor, întrucât de cele mai multe ori costurile sunt
inferioare veniturilor.
 Regimul fiscal. Beneficiarul nu suporta impozite.

11
 Constanta costurilor pe durata de locatie.
 Mentine gradul de lichiditate al societatii, daca nu presupune plata unor avansuri.
 Costurile si veniturile beneficiarului se desfasoara simultan.
 Posibilitatea reînnoirii bazei materiale la sfârsitul locatiei.
 Nu presupun evidentierea bunurilor închiriate în bilant.

Leasingul, pe lânga avantaje, prezinta si unele limite, comportând riscuri atât pentru
beneficiar, cât si pentru furnizor sau societatea de leasing:
-leasingul este mai costisitor decât creditul bancar, motiv pentru care se va
recurge la o astfel de operatiune numai daca sumele economisite pot fi plasate în
tranzactii profitabile sau daca beneficiarul nu dispune de alte surse de finantare;
-leasingul se justifica numai daca bunul este exploatat pe întreaga durata a
locatiei si daca profitul obtinut este mai mare decât cheltuieliele de exploatare si
închiriere;
-sunt situatii în care bunul utilizat temporar nu-si mai gaseste solicitanti, desi nu a
fost amortizat integral;
-poate duce la riscul pierderii tuturor drepturilor de proprietate în cazul
imposibilitatii de respectare a contractului de catre locatar sau locator;
-rate fixe ale chiriei pot deveni dezavantajoase în timp;
-avantajul reducerii impozitului pe venit la beneficiar datorat ratelor de leasing,
este temporar, pierzându-se la nivelul impozitului global;
-necesita o instruire speciala a personalului, atât la furnizor cât si la beneficiar;
-clauzele referitoare la întretinerea bunului, adeseori sunt greu de respectat în
practica, indiferent cui îi revin aceste, consecintele fiind grave;
-pentru societatiile de leasing, riscurile pot creste pe masura cresterii
beneficiarilor, a exigentei privind solvabilitatea;
-derularea operatiunilor de leasing presupune antrenarea unui numar mare de
consilieri si analisti financiari, marindu-se astfel costul tranzactiilor.
În pofida acestor limite, leasingul ramâne o forma moderna de finantare si
circulatie a bunurilor.
.

12
CAPITOLUL II
CONTRACTUL SI OPERAŢIUNILE DE LEASING

2.1. ETAPELE DERULĂRII OPERAŢIUNILOR DE LEASING

Schema "clasica" de derulare si finantare a operatiunilor de leasing este accea în


care finantatorul dispune de resurse financiare proprii, pe care le antreneaza în
finantarea achizitiei bunului care face obiectul contractului de leasing. În acest caz
bunul este achizitionat din surse financiare proprii, iar în structura ratelor de leasing va
aparea dobânda pe care beneficiarul ar plati-o unei banci, daca ar achizitiona un credit,
dobânda care va acoperi riscul de plasament al sumelor antrenate. Adeseori, dobânda
perceputa va acoperi si profitul vizat de finantator din operatiune.
O alta schema de derulare si finantare este aceea în care societatea de leasing
finanteaza operatiunile pe baza unor surse financiare atrase, de regula banci. Dobânda
perceputa de banca este transferata beneficiarului în cadrul ratelor de leasing. Aceasta
schema este cea mai întâlnita în practica, întrucât volumul operatiunilor de leasing
depaseste potentialul societatilor specializate în operatiuni de leasing.
Exista, deasemenea si o forma de leasing denumita "leasing leveraj", utilizata
frecvent cu echipamente care au o valoare mare, în care societatea de leasing finanteaza
doar o parte din valoarea bunului, restul fiind acoperita de diferiti creditori, societati de
finantare, care contra unei dobânzi, vor recupera sumele avansate din ratele de leasing
încasate de la beneficiari. Creditorii nu solicita societatii de leasing rambursarea sumelor
în afara clauzelor prevazute în contractul de leasing, asumându-si riscurile operatiunilor.
Siguranta rambursarii sumelor o reprezinta garantiile oferite în cadrul contractului de
leasing de catre beneficiar societatii de leasing.
O alta solutie posibila ar fi aceea în care furnizorul este producatorul bunului si
efectueaza operatiunile de leasing. În acest caz nu sunt necesare fonduri pentru achizitia
bunului de catre societatea de leasing, care coincide cu cea a furnizorului.

13
În practica exista situatii în care beneficiarul nu are bonitatea solicitata de
finantator pentru a putea beneficia de facilitatile contractarii în leasing a unui bun. În
acest caz se poate apela la o alta societate comerciala care sa devina titularul
contractului de leasing si cu care sa se asocieze în participatiune pentru a putea derula
contractul încheiat, beneficiarul putând avea rolul unui operator de leasing. În acest caz,
contractul de leasing va fi încheiat cu societatea care detine garantiile necesare derularii
operatiunii si va stipula posibilitatea subînchirierii sau explorarii în comun cu alte
societati comerciale a bunului obiect al contractului de leasing.
Exista o schema de derulare a operatiunilor de leasing specifica leaseback-ului în
care intervin doar beneficiarul si societatea de leasing (finantatorul), relatia dintre
acestia reducându-se la faptul ca beneficiarul trimite scrisoarea de intentie societatii de
leasing în vederea solicitarii unui credit, acesta la rândul ei putând sa respinga sau sa
accepte solicitarea benficiarului, iar la finele locatiei, bunurile revenind în proprietatea
beneficiarului în urma achitarii valorii reziduale.
Operatiunile de leasing sunt declansate, de regula, de catre beneficiar, care în
functie de optiunea sa de dotare cu un anumit echipament, va prospecta piata bunului, va
solicita oferte de la producatori si va selecta cea mai avantajoasa oferta din punct de
vedere al raportului performante - pret de livrare. În cazul în care oferta nu va cuprinde
detalii relative cu privire la conditiile de livrare, înstalare, garantie si service post-
garantie, beneficiarul trebuie sa le solicite de la ofertantii informatiilor.
Decizia de selectare a celei mai bune oferte depinde de informatia completa
solicitata de viitorul beneficiar.
Dupa alegerea unei variante de dotare, este posibil ca beneficiarul sa-l
contracteze direct pe furnizor pentru a-i expune intentia de a achizitiona bunul în sistem
de leasing si a-i solicita un termen mai mare de valabilitate a ofertei necesar pentru
gasirea societatii de leasing dispusa sa finanteze.
"Pasul" ce va urma a fi efectuat de catre beneficiar este acela al abordarii
societatilor de leasing, în vederea cunoasterii conditiilor de finantare si alegerea celei
mai avantajoase. Va emite cereri de închiriere de echipamente în care va trebui
specificat intentia de a intra în posesia bunului dorit, caracteristicile / coordonatele
furnizorului, pretul de livrare propus si data estimata pentru livrarea bunului.

14
Pe baza documentelor depuse, societatea de leasing va analiza bonitatea firmei
solicitante, punctând în special solvabilitatea si lichiditatea, fezabilitatea proiectului de
finantare. Este foarte importanta evaluarea riscurilor care pot interveni în cazul
acceptarii tranzactiei si a posibilitatii de diminuare a efectelor lor, urmând ca societatea
de leasing sa trimita acceptul sau refuzul de principiu.
În urma acceptului de principiu a cererii de închiriere, societatea de leasing /
finantatorul pregateste contractarea bunului si încheierea acestuia. În acest sens se
remite beneficiarului un proiect de contract care va cuprinde promisiunea unilaterala de
vânzare a bunului la sfârsitul perioadei de locatie, în cazul manifestarii intentiei în acest
sens. Societatea de lesing mandateaza beneficiarul sa negocieze cu furnizorul clauzele
contractului referitoare la caracteristici, livrare, instalare, garantare si întretinere.
În urma negocierilor între beneficiar si furnizor, se emite oferta ferma si
societatea de leasing lanseaza catre furnizor o comanda ce va reprezenta suportul
contractului dintre cele doua parti. Furnizorul confirma primirea comenzii si solicita un
eventual acont.
Furnizorul va emite factura, garantia si contractul de service catre finantator, care
va efectua plata în conformitate cu clauzele contractului încheiat. La livrarea bunului se
efectueaza receptia de catre finantator, respectiv si de beneficiar, urmând a se confirma
în procesul-verbal respectarea conditiilor de calitate ale bunului si cele de livrare
prevazute în contract.
În paralel se încheie contractul de leasing între societatea de leasing si beneficiar
care a efectuat prima plata, care poate reprezenta avansul. Pentru prevenirea pierderilor
cauzate de degradarea, distrugerea sau furtul bunului, precum si cele datorate de
incapacitatea de plata a beneficiarului, se face asigurare generala a tranzactiilor sau doar
a bunului printr-un contract cu o societate specializata.
Pe perioada închirierii, beneficiarul efectueaza plata ratelor catre societatea de
leasing, iar la finalul tranzactiei, plata pretului rezidual daca opteaza pentru cumpararea
bunului sau livreaza bunul catre societatea de leasing.
Operatiunea de leasing actionar poate fi declansata de orice societate comerciala
pe actiuni care doreste sa se capitalizeze printr-o marire a capitalului social sau care îsi
constituie capital social. În acest sens se va efectua o emisiune de actiuni cu plasament

15
privat. Emisiunea de actiuni presupune elaborarea unui prospect de emisiune care
contine informatii despre emitent si actiunile oferite. Structura acestor informatii este
reglementata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin "Regulamentul privind
oferta publica de vânzare de valori mobiliare". Elaborarea prospectului poate fi
realizata cu sprijinul specialistilor în acest domeniu iar emisiunile de actiuni pot fi
plasate fie prin oferta publica, fie prin plasament privat.
Plasamentul privat presupune contractarea prealabila a minimum de 100 de
persoane dupa criterii prestabilite si vânzarea catre un numar maximum 35 investitori a
întregii emisiuni. Oferta publica presupune vânzarea actiunilor la cel putin 100 de
persoane nedeterminate.
Cu alte cuvinte operatiunea de leasing financiar presupune ca si etape de
derulare:
Ø Studierea pietei interne si externe în vederea identificarii produselor care
vor fi promovate prin leasing si studierea fezabilitatii tranzactiilor.
Ø Negocierea conditiilor de închiriere.
Ø Închirierea bunului. Finantatorul încheie un precontract de închiriere prin
care îsi exprima optiunea de a închiria bunul beneficiarului.
Ø Încheierea contractului de leasing, dupa terminarea negocierilor.
Ø Livrarea bunurilor pe baza unui proces - verbal de receptie semnat de
ambele parti contractante în care se mentioneaza buna functionare dupa instalare si
efectuarea probelor functionale.
Ø Optiunea beneficiarului. Conform contractului de leasing, beneficiarul
trebuie sa-si exprime optiunea privind cumpararea la un pret rezidual la finele perioadei
de locatie, restituirea bunului sau prelungirea perioadei de locatie.
Operatiunea de vânzare-cumparare din cadrul leasingului se deosebeste de una
obisnuita deoarece cumparatorul nu este si utilizatorul, ci finantatorul, iar acest contract
este încheiat numai daca bunul poate fi închiriat.

16
2.2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE LEASING

Contractul de leasing este un document juridic care trebuie sa defineasca


raporturile dintre cei trei agenti care participa: furnizorul, finantatorul si beneficiarul.
Operatiunile de leasing pot avea ca obiect:
Ø utilizarea bunurilor mobile, inclusiv a valorilor mobiliare;
Ø utilizarea echipamentului industrial;
Ø utilizarea bunurilor imobile cu destinatie comerciala, achizitionate sau
construite de o societate de leasing, societate numita si societate imobiliara pentru
comert si industrie;
Ø utilizarea fondului de comert sau a unuia dintre elementele sale
necorporale;
Ø utilizarea bunurilor de folosinta îndelungata si a imobilelor cu destinatie de
locuinta, pentru persoane fizice cu respectarea prevederilor legale privind protectia
consumatorului.
Articolul 1, alineiatul 2 din Ordonanta Guvernului nr.51/1997, republicata arata
de asemenea ca obiect al operatiunilor de leasing pot fi atât bunuri imobile precum si
bunuri mobile de folosinta îndelungata, aflate în circuitul civil, cu exceptia
înregistrarilor pe banda audio si video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor si
a drepturilor de autor.
De asemenea, articolul 6 din ordonanta enuntata în rândurile de mai sus,
stabileste cerintele minime care trebuie înscrise într-un contract de leasing:
-partile contractului de leasing: locatorul / finantatorul si utilizatorul bunului care
constituie obiectul contractului;
-descrierea detaliata si exacta a obiectului contractului;
-valoarea totala a contractului de leasing;
-valoarea ratelor de leasing / a redeventelor si termenele de plata a acestora;
-perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului;
-clauza privind obligatia asigurarii bunului.

17
În cazul contractului de leasing financiar acesta trebuie sa cuprinda pe lânga
elementele precizate si valoarea initiala a bunului si clauza privind dreptul de optiune cu
privire la cumpararea bunului si condiitiile în care acest drept poate fi exercitat.
Daca partile contractului de leasing doresc inserarea altor clauze, acestea se pot
conveni si stabili de comun acord.
Contractul de leasing nu poate fi încheiat pe un termen mai mic de un an de zile.
Contractele de leasing pot constitui titlu executoriu în cazul în care utilizatorul nu
preda bunul ce constituie obiectul contractului în doua situatii posibile:
-la sârsitul perioadei de leasing, atunci când utilizatorul nu si-a formulat optiunea
cumpararii bunului sau a prelungirii contractului încheiat între el si locator;
-în cazul unei rezilieri a contractului din vina exclusiva a utilizatorului.
Daca utilizatorul bunului îsi îndeplineste toate obligatiile contractuale asumate
are posibilitatea sa cumpere bunul si înainte de expirarea termenului de leasing, cu
conditia încheierii unui acord în acest sens cu locatorul.

2.3. EFECTELE sI RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR DINTR-UN CONTRACT DE


LEASING

Într-un contract de leasing este implicata prezenta a trei persoane si anume:


-furnizorul sau vânzatorul, constructorul, producatorul sau fabricantul bunului
care constituie obiectul contractului de leasing;
-cumparatorul bunului, numit si creditorul / finantatorul / locatorul operatiunii
care poate fi de regula o societate comerciala specializata;
-utilizatorul numit si locatarul sau clientul finantatorului sau beneficiarul lucrului.
Conform prevederilor legale în vigoare (art.2, Ordonanta Guvernului nr.51/1997,
republicata în Monitorul Oficial nr.9/12.01.2000), calitatea de finatator o poate avea o
societate de leasing, persoana juridica româna sau straina, în timp ce calitatea de
utilizator o poate avea orice persoana fizica sau juridica româna sau straina.

18
Este de remarcat faptul ca este posibil ca furnizorul sa-si asume si rol de locator,
de finatator al operatiunii de leasing. În acest caz, utilizatorul fiind avantajat datorita
faptului ca este cea mai ieftina modalitate, întrucât producatorul sau distribuitorul sunt
cei care cunosc mai bine produsul si piata de desfacere, ceea ce diminueaza în mare
masura riscurile asumate de locator.
În prezent exista pe piata româneasca distribuitori de autoturisme care îsi desfac
produsele si sub forma de leasing.
Locatorul / fiantatorul se obliga ca si parte a operatiunii de leasing sa respecte
dreptul utilizatorului de a alege furnizorul în functie de necesitatile sale la momentul
exprimarii doleantei de a încheia contractul de leasing si sa încheie contract de vânzare-
cumparare cu furnizorul desemnat de utilizator în conditiile expres formulate de catre
acesta.
O alta obligatie a finantatorului / locatorului este aceea de a încheia contractul de
leasing cu utilizatorul si sa transmita acestuia toate drepturile derivând din contractul de
vânzare-cumparare încheiat cu furnizorul, cu exceptia dreptului de dispozitie.
Pe lânga faptul ca finantatorul are obligatia de a respecta optiunea beneficiarului
de leasing, acesta trebuie sa-l si garanteze de o folosinta linistita a obiectului
contractului, în conditiile în care acesta a respectat toate clauzele contractuale prevazute.
Locatorul se mai obliga, prin contractul de leasing sa asigure bunurile oferite în
acest sistem printr-o societate de asigurare.
Din punct de vedere al efectelor contractului de leasing, utilizatorul / locatarul
are la rândul sau câteva obligatii esentiale pe care le vom enumera:
-utilizatorul se obliga sa efectueze receptia si sa primeasca bunul la termenul
stipulat în contractul de leasing;
-obligatia de expolatare a bunului conform instructiunilor elaborate de catre
furnizor acestuia si de a asigura instruirea personalului desemnat a exploata obiectul
contractului;
-fara acordul finantatorului, utilizatorul nu are dreptul de a greva de sarcini
bunurile destinate leasingului;

19
-utilizatorul se obliga, conform unei clauze a contractului sa efectueze platile cu
titlu de rata de leasing, numita si redeventa, în cuntumul valoric stabilit si la termenele
înscrise în contract;
-din contractul de leasing decurge si faptul ca partea operatiunilor numita
utilizator trebuie sa suporte cheltuielile de întretinere si alte cheltuieli ce decurg;
-beneficiarul trebuie sa-si asume pentru întreaga perioada a contactului, în lipsa
unei stipulatii contrare, totalitatea obligatiilor ce decurg prin folosinta bunului direct sau
prin prepusii sai, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din
cauze fortuite si continuitatea platilor cu titlu de redeventa / rata de leasing pâna la
achitarea integrala a valorii contractului de leasing;
-finantatorul printr-o clauza a contractului încheiat cu utilizatorul obliga
permiterea verificarii periodice a starii si a modului de exploatare, utilizare;
-utilizatorul trebuie sa informeze finantatorul, în timp cât mai util, despre orice
tulburare a dreptului de proprietate, venita din partea unui tert;
-nu se fac nici un fel de modificari asupra bunului fara acordul finantatorului;
-utilizatorul trebuie sa restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului
de leasing.
Alaturi de obligatiile enumerate si specificate în rândurile de mai sus, utilizatorul
are si drepturi, si anume:
-de actiune directa asupra finantatorului si a furnizorului în cazul unor reclamatii
privind livrarea, calitatea, asistenta tehnica, service-ul necesar în perioada de garantie si
post-garantie;
-de a exercita actiunile posesorii fata de terti;
-are autonomie la gestiunea tehnica asupra bunului;
-poate înlocui utilajele uzate moral sau avariate, cu conditia respectarii
instructiunilor de exploatare.
Furnizorul are ca drepturi:
-sa rezilieze contractul înainte de termen, daca beneficiarul nu si-a îndeplinit
obligatiile contractuale;
-sa livreze echipamentul în stare buna de functionare;
-sa inspecteze periodic starea de functionare.

20
Daca utilizatorul nu executa obligatia de plata a ratei de leasing / redeventei timp
de doua luni/perioade consecutive, finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de
leasing, utilizatorul având ca obligatie restituirea bunului, achitarea ratelor de leasing
scadente, cu daune-interese, daca în contractul de leasing nu se prevede altfel (O.G.
nr.51/1997 republicata, art.14-18).
Finantatorul nu raspunde daca bunul nu este livrat utilizatorului din culpa
furnizorului.
Daca în timpul derularii contractului de leasing finantatorul vinde bunul care face
obiectul contractului unui alt finantator este legat de aceleasi obligatii contractuale ca si
vânzatorul care ramâne garant al îndeplinirii obligatiilor fata de utilizator (art.17,
O.G.51/1997). Din momentul încheierii contractului de leasing pâna la expirarea
acestuia si reintrarea în posesia bunului, finantatorul este exonerat de orice raspundere
pentru prejudiciile provocate prin folosinta bunului de catre utilizator.
În cazul în care utilizatorul refuza sa primesca bunul la termenele stipulate în
contractul de leasing, sau daca se afla în stare de reorganizare judiciara si/sau faliment,
societatea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul de leasing cu daune-
interese.
Daca finantatorul nu respecta dreptul de optiune al utilizatorului, acesta datoreaza
daune-interese în cuntum egal cu valoarea reziduala a bunului sau cu valoarea sa de
circulatie, calculata la data expirarii contractului de leasing.
La încheierea unui contract de leasing este important de stiut care va fi dobânda
aplicata de locator în cazul neachitarii la termen a redeventelor, precum si modul de
determinare a daunelor interese, la care partile sunt obligate, în cazul încalcarii
obligatiilor contractuale.
Un alt aspect important pe care îl vom prezenta este acela al instantei competente
sa solutioneze litigiile ce se nasc în legatura cu executarea contractelor de leasing, care
poate fi stabilita prin contract, partile putând sa opteze, în primul rând, între instantele
judecatoresti de drept comun sau Curtea de Arbitraj si în al doilea rând, stabilind
aceasta competenta din punct de vedere teritorial.

21
CAPITOLUL III
REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A OPERAŢIUNILOR DE LEASING ÎN
ROMÂNIA

3.1. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE LEASING FINANCIAR IN


SITUATIILE FINANCIARE ALE LOCATARILOR

Locatarii trebuie sa recunoasca operatiunile de leasing financiar în bilanturile lor


ca active si datorii la o valoare egala, la începutul leasingului, cu valoarea justa a
bunului în regim de leasing sau cu valoarea actualizata a partilor minime de leasing,
daca aceasta din urma este mai mica. Pentru calcularea valorii actualizate a platilor
minime de leasing, se considera ca factor de actualizare rata implicita a dobânzii din
contractul de leasing, daca acesta se poate determina, iar în caz contrar rata dobânzii
marginale a locatarului.
Tranzactiile si alte evenimente trebuie înregistrate si reflectate în concordanta cu
fondul lor si cu realitatea financiara, nu doar cu forma juridica.
Forma juridica a unui contract de leasing reflecta faptul ca locatarul nu poate sa
dobândeasca titlul de proprietate a bunului în regim de leasing, în cazul operatiunilor de
leasing financiar fondul si realitatea financiara rezida din aceea ca locatarul dobândeste
beneficiile economice din utilizarea bunului pe cea mai mare parte din durata de viata
economica, în schimbul unei obligatiuni de a plati pentru acest drept o suma relativ
egala cu valoarea justa a bunului si cheltuielile de finantare aferente.
Daca asemenea tranzactii de leasing nu sunt reflectate în bilantul contabil al
locatarului, resursele economice si nivelul obligatiunilor unei intreprinderi sunt
subevaluate, denaturându-se astfel indicatorii financiari, prin urmare, este adecvata
înregistrarea leasingului financiar în bilantul locatarului, atât ca activ cât si ca o
obligatie de a achita platiile viitoare de leasing, la începutul leasingului, activul si
datoria pentru platile viitoare de leasing se înregistreaza ca valori egale în bilant.

22
Nu este adecvat ca datoriile pentru bunurile în regim de leasing sa fie prezentate
în situatiile financiare ca o deducere din activele aferente bunurilor de leasing, întrucât
datoriile curente sunt evidentiate separat de cele pe termen lung.
Anumite activitati specifice aferente leasingului implica aparitia unor costuri
directe initiale, identificate ca fiind posibil atribuite direct activitatilor efectuate de
locatar pentru un leasing financiar, ce sunt incluse în valoarea înregistrata ca activ în
baza contractului de leasing.
Platile de leasing trebuie împartite în cheltuieli de finantare a lesingului si
reducere a datoriei neachitate. Cheltuielile de finantare trebuie alocate pe perioade de-a
lungul termenului de leasing, astfel încât sa se obtina o rata periodica constanta a
dobânzii la soldul datoriei ramase în fiecare perioada.
Un leasing financiar da nastere unor cheltuieli cu amortizarea aferenta bunului,
politica de amortizare a bunului în regim de leasing trebuie sa fie consecventa cu cea
aplicata activelor amortizabile detinute în proprietate, iar amortizarea înregistrata trebuie
calculata în baza prevederilor Standardelor Internationale de Contabilitate,
Contabilitatea amortizarii. Daca nu exista în mod rezonabil certitudinea ca locatarul va
obtine dreptul de proprietate pâna la sfârsitul termenului de leasing, activul trebuie
amortizat în totalitate pe durata cea mai scurta dintre termenul de leasing si durata de
viata utila a acestuia.
Suma dintre cheltuielile cu amortizarea aferente activului si cheltuielile de
finantare aferente perioadei este rareori egala cu platile de leasing datorate, aferente
perioadei, si de aceea este adecvata simpla recunoastere a platilor de leasing ca o
cheltuiala în contul de profit si pierdere, prin urmare fiind improbabil ca activul si
datoria aferenta sa fie egale cu valoarea dupa începutul leasingului.
Pentru a determina daca un bun ce constituie obiectul leasingului s-a depreciat,
adica beneficiile economice estimate a se obtine în urma utilizariii bunului în viitor sunt
mai mici decât valoarea sa contabila, o întreprindere aplica Standardul International de
Contabilitate, referitor la deprecierea activelor, care stabileste cerintele privind
modalitatea de revizuire de catre întreprindere a valorii contabile a activelor sale,
determinarea valorii recuperabile a unui activ si momentul la care trebuie sa recunoasca
sau sa reia o pierdere din depreciere.

23
Suplimentar fata de cerintele IAS 32, "instrumente financiare": prezentare si
descriere, în cazul leasingului financiar locatarul trebuie sa evidentieze urmatoarele:
-pentru fiecare clasa de active, valoarea contabila neta la data bilantului;
-o reconciliere între totalul platilor minime de leasing - la data bilantului - si
valoarea lor actualizata, prezentând de asemenea totalul platilor minime de leasing si
valoarea lor actualizata pentru perioadele de pâna la un an, între un an si cinci ani si
peste cinci ani;
-chiriile contingente înregistrate în cheltuielile aferente perioadei;
-totalul platilor minime aferente subcontractelor de leasing estimate a se obtine în
conditiile unui subcontract de leasing irevocabil, la data bilantului;
-o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatarului,
incluzând si baza determinarii chiriilor contingente, existenta si termenii optiunilor de
reînnoire sau cumparare, restrictiile impuse prin contractele de leasing referitoare la
dividende, datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
Înregistrarea în contabilitate a principalelor operatiuni:
a) Înregistrarea în contabilitate a imobilizarilor corporale primite conform prevederilor
din contractele încheiate între parti si evidentierea datoriei, inclusiv a dobânzilor
aferente:
212 = 167
"Mijloace fixe" "Alte împrumuturi si
datorii asimilate"
471 = 1687
"Cheltuieli înregistrate "Dobânzi aferente altor
în avans" împrumuturi si datorii asimilate"

si
-debit cont 8036 "Redevente, locatiide gestiune, chirii si alte datorii asimilate" cu
valoarea imobilizarilor corporale conform documentelor, inclusiv dobânda.
b) Amortizarea imoblizarilor corporale achizitionate conform contractelor de leasing se
face potrivit duratelor normale de functionare legale în vigoare.
Înregistrarea în contabilitatea utilizatorilor a amortizarilor imobilizarilor
corporale primite în cazul contractelor de leasing financiar:

24
681 = 281
"Cheltuieli de exploatare privind "Amortizari privind
amortizarea imobilizarilor" imobilizarile corporale"
c) Înregistrarea obligatiei de plata a ratelor pe baza facturilor emise de proprietarul
bunurilor:
% = 404
167 "Alte împrumuturi si datorii " Furnizori de imobilizari"
asimilate"
1687 "Dobânzi aferente altor
împrumuturi si datorii asimilate"
4426 "T.V.A. deductibila"

si
666 = 471
"Cheltuieli privind dobânzile" "Cheltuieli înregistrate în avans"
-si credit cont 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate".
În cazul în care societatea de leasing, proprietarul bunurilor, este persoana
juridica straina, cu sediul în strainatate, se va înregistra si impozitul pe dobânzi datorat
de acesta conform prevederilor din conventiile de evitare a dublei impuneri, încheiate de
România cu alte state, sau potrivit prevederilor Ordonantei Guvernul nr.83/1998 privind
impunerea unor venituri realizate în România de persoane fizice si juridice nerezidente,
dar achitat de beneficiar la cursul de schimb în vigoare la data respectiva, precum si taxa
pe valoare adaugata, afectându-se articolele contabile:
404 = 446
"Furnizori de imobilizari" "Alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate"
446 = 5121
"Alte impozite, taxe si "Conturi la banci în lei"
varsaminte asimilate"
iar pentru taxa pe valoare adaugata:
4426 = 5121
"T.V.A. deductibila" "Conturi la banci în lei"
sau înregistrarea taxei pe valoare adaugata datorate:
4428 = 446
"T.V.A. neexigibila" "Alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate"

25
d) la expirarea contractului, odata cu achitarea ultimei rate se consemneaza si transferul
dreptului de proprietate, dupa cum urmeaza:
-în cazul bunurilor produse în tara:
% = 404
167 "Alte împrumuturi si datorii "Furnizori de imobilizari"
asimilate"
4426 "T.V.A. deductibila"
- în cazul bunurilor din import se vor înregistra si achita de catre utilizator si taxa
vamala, conform prevederilor art.25 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr.51/1997,
aprobata si modificata prin Legea nr.99/1999, precum si taxa pe valoare adaugata,
efectuându-se urmatoarele articole contabile:
% = 404
167 "Alte împrumuturi si datorii " Furnizori de imobilizari"
asimilate"
4426 "T.V.A. deductibila"
446 = 5121
"Alte impozite, taxe si "Conturi la banci în lei"
varsaminte asimilate"

212 = 446
"Mijloace fixe" "Alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate"
- în cazul în care societatea de leasing (proprietarul bunurilor) este persoana juridica
straina cu sediul în strainatate, se înregistreaza si taxa pe valoarea adaugata platita sau
de platit (datorata):
4426 = 5121
"T.V.A. deductibila" "Conturi la banci în lei"
sau
4428 = 446
"T.V.A. neexigibila" "Alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate"

Credit cont 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate"
cu valoarea imobilizarilor corporale achizitionate si care au devenit proprietatea
utilizatorului.

26
În aplicarea prevederilor art.21 litera b) din Ordonanta Guvernului nr.51/1997,
devenit art.15 litera b) prin Legea nr.90/1998 si ulterior modificat prin Legea
nr.99/1999, partile au obligatia de a stabili prin contract atât valoarea ratelor initiale, cât
si criteriile de indexare a acestora, criterii care vor sta la baza calcularii valorii ratelor de
leasing indexate, înscrise în facturi, unde pe un rând distinct, intitulat "Diferente de pret"
se va reflecta valoarea indexarii.
În contabilitatea locatorului, "Diferentele de pret" înscrise distinct pe factura se
vor reflecta în creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" - analitic distinct, iar
în contabilitatea utilizatorului, în debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" -
analitic distinct.
În contabilitatea utilizatorului diferentele de pret aferente ratelor dintr-un an
fiscal, conform contractului, înregistrate în debitul contului 658 "Alte cheltuieli de
exploatare", pot majora valoarea imobilizarilor corporale potrivit prevederilor Hotarârii
Guvernului nr.22/1998 privind unele masuri pentru reflectarea în contabilitatea agentilor
economici a unor operatiuni economico-financiare, articol contabil:

212 = 758
"Mijloace fixe" "Alte venituri din exploatare"

În bilantul contabil al utilizatorului valoarea ratelor ramase de rambursat se


reflecta în soldul conturilor 167 "Dobânzi aferente altor împrumuturi si datori asimilate"
si 1687 "Dobânzi aferente altor împrumuturi si datorii asimilate".

3.2. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE LEASING FINANCIAR IN


SITUATIILE FINANCIARE ALE LOCATORILOR

Locatorii trebuie sa recunoasca în bilant bunurile detinute în regim de leasing


financiar drept creante, la o valoare egala cu investitia neta în leasing.

27
În cazul unui leasing financiar, locatorul transmite locatarului, în mare masura,
toate riscurile si beneficiile aferente titlului de proprietate, de aceea, ratele de încasat se
trateaza, de catre locator, ca rambursare a principalului si ca venit financiar aferent,
acesta din urma reprezentând recompensa locatorului pentru investitia si serviciile sale.
Recunoasterea venitului financiar trebuie sa se bazeze pe un model care reflecta o
rata periodica constanta a rentabilitatii aferenta investitiei totale nete neamortizate a
locatorului, corespuzatoare leasingului financiar.
Locatorul urmareste alocarea venitului financiar pe termenul de leasing, pe o
baza sistematica si rationala. Acesta alocare a venitului se bazeaza pe un model care
reflecta o rentabilitate periodica constanta a investitiei nete neamortizate a locatorului,
corespunzatoare leasingului financiar. Platile de leasing aferente perioadei contabile,
excluzând costurile serviciilor, se deduc din investitia bruta în leasing în vederea
diminuarii valorii principalului si a venitului financiar nerealizat.
Valorile reziduale negarantate estimate utilizate în calcularea investitiei brute în
leasing realizata de locator se revizuiesc periodic. Daca a avut loc o diminuare a valorii
reziduale negarantate estimate, alocarea venitului de-a lungul termenului de leasing este
revizuita si orice diminuare a sumelor deja acumulate se recunoaste imediat.
Costurile directe initiale, cum ar fi comisioanele si taxele juridice, sunt adesea
suportate de locatori la negocierea si perfectarea unui leasing. În cazul operatiunilor de
leasing financiar, aceste costuri directe initiale sunt efectuate în vederea obtinerii unui
venit financiar si se înregistraza imediat în venituri sau se aloca pe termenul leasingului,
scazându-se din aceste venituri. Cea de a doua varianta se poate realiza prin
recunoasterea cheltuielii în momentul realizarii acesteia si prin recunoasterea în aceeasi
perioada, drept venit, a unei parti din venitul financiar nerealizat, în valoare egala cu
costurile directe initiale.
Locatorii care sunt producatori sau comercianti trebuie sa recunoasca profitul sau
pierderea din vânzare în rezultatul perioadei, în conformitate cu politica urmata în mod
normal de întreprindere în cazul vânzarilor directe. Daca se stabilesc în mod artificial
rate scazute ale dobânzii, profitul din vânzare trebuie limitat la cel care ar rezulta, daca
s-ar aplica o rata comerciala a dobânzii. Costurile directe initiale trebuie recunoscute ca
o cheltuiala în contul de profit si pierdere la începutul leasingului.

28
Producatorii sau comerciantii ofera clientilor optiunea de a cumpara sau de a
închiria un bun în regim de leasing. Un bun închiriat în regim de leasing financiar de
locatorii producatori sau comercianti, genereaza doua tipuri de venit:
a) profitul sau pierderea echivalenta profitului sau pierderii rezultate din vânzarea
directa a bunului în regim de leasing, la preturi de vânzare normale, reflectând orice
reduceri comerciale;
b) venitul financiar de-a lungul termenului de leasing.
Venitul din vânzare, înregistrat de un locator - producator sau comerciant, la
începutul leasingului financiar, este valoarea justa a bunului sau, daca este mai mica,
valoarea actualizata a platilor minime de leasing datorate locatorului, calculata la o rata
comerciala a dobânzii. Costul vânzarii, recunoscut la începutul termenului de leasing,
este costul proprietatii în regim de leasing sau valoarea contabila, daca aceasta difera de
costul bunului, mai putin valoarea actualizata a valorii reziduale negarantate. Diferenta
dintre venitul din vânzari si costul vânzarii este profitul din vânzare, recunoscut în
conformitate cu politica privind vânzarile, aplicata de întreprindere.
Uneori, locatorii - producatori sau comercianti stabilesc în mod artificial rate
scazute ale dobânzii pentru atragerea clientilor. Utilizarea unei astfel de rate se face ca o
parte excesiva din venitul total din tranzactie sa fie înregistrat la momentul vânzarii.
Daca se stabilesc în mod artificial rate scazute ale dobânzii, profitul din vânzare trebuie
limitat la cel care al rezulta daca s-ar aplica o rata comerciala a dobânzii.
Costurile directe initiale sunt recunoscute ca o cheltuiala la începutul termenului
de leasing, deoarece ele sunt în principal legate de realizarea profitului din vânzare de
catre producator sau comerciant.
Suplimentar, locatorul mai trebuie sa evidentieze si:
-o reconciliere între totalul investitiei brute în leasing - la data bilantului - si
valoarea actualizata a platilor minime de leasing de încasat la data bilantului. În plus,
întreprinderea trebuie sa prezinte totalul investitiei brute în leasing si valoarea
actualizata a platilor minime de leasing la data bilantului, pentru fiecare dintre
perioadele: pâna la un an, între 1 si 5 ani, peste 5 ani;
-venitul financiar nerealizat;
-valorile reziduale negarantate datorate în favoarea locatorului;

29
-reducerile de valoare cumulate pentru platile minime de leasing de primit, ce nu
pot fi încasate;
-chirii contingente înregistrate în venituri;
-o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatorului.
Ca un indicator de crestere, adesea, este utila evidentierea investitiei brute mai
putin venitul nerealizat corespunzator unei noi activitati introduse în cadrul perioadei
contabile, dupa deducerea sumelor relevate aferente contractelor de leasing revocate.
Înregistrarea în contabilitate a principalelor operatiuni este:
a) achizitionarea de imobilizari corporale de la furnizori interni, care urmeaza a fi
predate în sistem de leasing:
% = 404
212 "Mijloace fixe" "Furnizori de imobilizari"
4426 "T.V.A. deductibila"
b) achizitionarea de bunuri mobile de natura imobilizarilor corporale de la furnizori
externi, care urmeaza a fi predate în regim de leasing:
212 = 404
"Mijloace fixe" "Furnizori de imobilizari"

c) predarea catre beneficiar (utilizator) a bunurilor care fac obiectul contractului de


leasing la valoarea înscrisa în contract, respectiv la costul de achizitie, si evidentierea
creantei, inclusiv a dobânzii de încasat:
2672 = 212
"Împrumuturi acordate pe "Mijloace fixe"
termen lung"
2678 = 472
"Dobânzi aferente creantelor "Venituri înregistrate în avans"
imobilizate"
Imobilizarile corporale predate în leasing financiar de catre locator se reflecta în
debitul contului în afara bilantului 8038 "Alte valori în afara bilantului" analitic "Bunuri
predate în leasing financiar". Acest cont se crediteaza pe masura facturarii ratelor de
leasing potrivit contractului, astfel încât soldul debitor sa reflecte valoarea ratelor
ramase de încasat.
d) emiterea facturilor reprezentând ratele de încasat potrivit contractului si înregistrarea
acestora în contabilitate, se face astfel:

30
411 = %
"Clienti" 706 "Venituri din redevente,
locatii de gestiune si chirii"
2678 "Dobânzi aferente
creantelor imobilizate"
4427 "T.V.A. colectata"

si concomitent, urmatoarele operatiuni:


-înregistrarea la venituri a dobânzii facturate:
472 = 706
"Venituri înregistrate în avans" "Venituri din redevente, locatii
de gestiune si chirii"

Credit cont 8038 "Alte valori în afara bilantului" analitic "Bunuri predate în leasing
financiar".
-înregistrarea diminuarii creantelor înregistrate în debitul contului 2672 "Împrumuturi
acordate pe termen lung", cu cota - parte din veniturile facturate si înregistrate în
creditul contului 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii"
658 = 2672
"Alte cheltuieli de exploatare" "Împrumuturi acordate pe
termen lung"
e) la expirarea contractului de leasing, odata cu facturarea ultimei rate se consemneaza
si transferul dreptului de proprietate pe baza contractului de vânzare - cumparare.
În bilantul contabil al locatorului valoarea ratelor ramase de încasat se reflecta în
soldul conturilor 2672 "Împrumuturi acordate pe termen lung" si 2678 "Dobânzi
aferente creantelor imobilizate".

3.3. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE LEASING OPERAŢIONAL IN


SITUATIILE FINANCIARE ALE LOCATARILOR

31
Platile de leasing în cazul unui leasing operational trebuie recunoscute ca o
cheltuiala în contul de profit si pierdere, liniar de-a lungul termenului de leasing, în
cazul în care o alta baza sistematica nu este reprezentativa pentru ritmul beneficiilor
utilizatorului.
În cazul leasingului operational, platile de leasing (excluzând costul servicilor,
cum ar fi asigurarea si întretinerea) sunt recunoscute ca si cheltuieli în contul de profit si
pierdere în mod liniar, cu exceptia situatiei în care o alta baza sistematica este
reprezentativa pentru ritmul beneficiilor utilizatorului, chiar daca platile nu sunt
efectuate pe aceeasi baza.
Suplimentar fata de cerintele IAS 32, "instrumente financiare": prezentare si
descriere, în cazul leasingului operational locatarul trebuie sa evidentieze urmatoarele:
-totalul platilor minime de leasing previzionate a se obtine dintr-un leasing
operational irevocabil pentru fiecare din perioadele: pâna la 1 an, între 1 si 5 ani, peste 5
ani.
-totalul platilor minime aferente contractelor de leasing astimate a se obtine în
conditiile unui subcontract de leasing irevocabil la data bilantului;
-platile aferente contractului si subcontractului de leasing înregistrate în venituri
pentru perioada aferenta, cu evidentierea separata a platilor minime de leasing, chiriilor
contingente si a platilor aferente subcontractelor de leasing;
-o descriere generala a contractelor importante de leasing ale locatarului
incluzând, dar fara a se limita la urmatoarele: baza determinarii chiriilor contingente;
existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare, restrictiile impuse prin
contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la dividende, datorii suplimentare si alte
operatiuni de leasing.
Înregistrarea în contabilitate a principalelor operatiuni:
a) imobilizarile corporale primite în cazurile tranzactiilor de leasing conform
prevederilor din contractele încheiate între parti se înregistreaza în debitul contului de
ordine si evidenta 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate".
Acest cont se crediteaza pe masura platii ratelor de leasing potrivit contractului, astfel
încât soldul debitor sa reflecte valoarea ratelor ramase de rambursat.

32
Valoarea înscrisa în debitul contului 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii
si alte datorii asimilate" se compune din:
-valoarea initiala a bunului, reprezentând costul de achizitie la societatile de leasing;
-beneficiul, respectiv marja de profit stabilita între parti.
b) înregistrarea facturii emise de proprietarul bunurilor (persoana juridica straina),
reprezentând ratele de achitat:
% = 401
612 "Cheltuieli cu redevente, "Furnizori"
locatii de gestiune si chiriile"
4426 "T.V.A. deductibila"

c) înregistrarea facturii emise de proprietarul bunurilor (persoana juridica straina),


reprezentând ratele de achitat:

612 = 401
"Cheltuieli cu redevente, locatii "Furnizori"
de gestiune si chiriile"
si
4426 = 5121
"T.V.A. deductibila" "Conturi la banci în lei"

sau înregistrarea taxei pe valoare adaugata datorate:


4428 = 446
"T.V.A. neexigibila" "Alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate"

În cazul societatii de leasing / proprietarul bunurilor, persoana juridica straina cu


sediul în strainatate, se va înregistra si impozitul pe redevente datorat de aceasta
(conform prevederilor din conventiile pentru evitarea dublei impuneri, încheiate de
România cu alte state), dar achitat de beneficiar la cursul de schimb în vigoare la data
respectiva, efectuându-se acrticole contabile:

401 = 446
"Furnizori" "Alte impozite, taxe si

33
varsaminte asimilate"
si
446 = 5121
"Alte impozite, taxe si "Conturi la banci în lei"
varsaminte asimilate"
Impozitul pe redeventa se va calcula prin aplicarea cotei de impozit, prevazute în
conventiile pentru evitarea dublei impuneri, încheiate de România cu alte state, sau
potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.83/1998 privind impunerea unor venituri
realizate în România de persoane fizice si juridice nerezidente, asupra redeventei, astfel
cum este ea definita la art.24 din Ordonanta Guvernului nr.51/1997, aprobata si
modificata prin Legea nr.90/1998 si ulterior modificata prin Legea nr.99/1999.
În situatia existentei unor diferente de curs valutar la data achitarii redeventei,
acesta se înregistreaza la venituri sau la cheltuieli financiare, dupa caz.
d) înregistrarea transferului dreptului de proprietate pentru bunuri achizitionate din tara
(atunci când exista optiunea de cumparare a bunurilor), la valoarea reziduala a bunului
achizitionat de la o persoana juridica româna, pe baza contractului de vânzare -
cumparare si a facturii:
% = 404
212 "Mijloace fixe" "Furnizori de imobilizari"
4426 "T.V.A. deductibila"
-înregistrarea transferului dreptului de proprietate pentru bunuri achizitionate din
strainatate (atunci când exista optiunea de cumparare a bunurilor), la valoarea reziduala
a bunului achizitionat de la o persoana juridica româna, pe baza contractului de vânzare
- cumparare si a facturii:
% = 404
212 "Mijloace fixe" "Furnizori de imobilizari"
4426 "T.V.A. deductibila"
-înregistrarea si achitarea taxei vamale de catre utilizator conform prevederilor
art.25 aliniatul (4) din Ordonanta Guvernului nr.51/1997, aprobata si modificata prin
Legea nr.99/1999:
446 = 5121
"Alte impozite, taxe si "Conturi la banci în lei"
varsaminte asimilate"
si
212 = 446

34
"Mijloace fixe" "Alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate"

e) înregistrarea transferului dreptului de proprietate (atunci când exista optiunea de


cumparate a bunurilor), la valoarea reziduala a bunului achizitionat de la o persoana
juridica româna, pe baza contractului de vânzare - cumparare si a facturii:
212 = 404
"Mijloace fixe" "Furnizori de imobilizari"
4426 = 5121
"T.V.A. deductibila" "Conturi la banci în lei"
sau înregistrarea taxei pe valoare adaugata datorate:
4428 = 446
"T.V.A. neexigibila" "Alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate"

si în cazul taxelor vamale, a accizelor, dupa caz:


446 = 5121
"Alte impozite, taxe si "Conturi la banci în lei"
varsaminte asimilate"
respectiv,

212 = 446
"Mijloace fixe" "Alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate"
f) înregistrarea diferentei de amortizare pâna la nivelul costului de achizitie initial
înregistrata la locator (din debit cont 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte
datorii asimilate") se va înscrie în formularul "Date informative" pe rând distinct.

CAPITOLUL V

35
STUDIU DE CAZ LA S.C. MARKET INVEST S.R.L.

S.C. Market Invest SRL este o societate cu raspundere limitata administrata de catre doi
directori. Societatea a fost înfiintata în anul 1994, urmând a-si desfasura activitatea în
cele mai bune conditii, având rezultate ce reflecta buna administrare, profesionalismul si
experinta în domeniu a administratorilor.
Societatea Market Invest are ca obiect principal de activitate comercializarea de
autovehicule si asigurarea asistentei tehnice si de service a autovehiculelor a caror
reprezentanti sunt. Initial, societatea era formata doar din cei doi admnistratori, un
angajat ce avea ca obiect de activitate urmarirea si efectuarea constatarilor pentru
procesul de rezolvare a problemelor tehnice care apar. Un alt angajat al societatii era
incadrat pentru departamentul de vânzare autovehicule. Datorita evolutiei societatii
comerciale Market Invest, s-a construit în decursul a doi ani un sediu comercial în
cadrul caruia s-au amenajat atât birouri pentru departamentele de vânzari, contabilitate
si directiune cât un service amenajat si dotat cu aparatura tehnica de înalta precizie.
Odata cu începerea activitatii la noul sediu a crescut atât numarul personalului
angajat în cadrul societatii cât si cifra de afaceri si profitul, în anul 2002 aflându-se în
topul primelor societati din Brasov.
În anul 2000, în luna octombrie, administratorii societatii comerciale au hotarât
achizitionarea unui autovehicul marca Alfa Romeo, încheind un contract de leasing
financiar cu o societate care are ca obiect de activitate comercializarea în leasing a
autovehiculelor importate din Italia.
În rândurile ce urmeaza vom prezenta forma contractului de leasing financiar
încheiat între societatea în cadrul careia am efectuat studiul de caz si societatea de
leasing, la care vom adauga anexele ce constituie parte integranta din contract.
România Leasing
Capital subscris si varsat 2.250.000.000 lei

CONTRACT DE LEASING FINANCIAR

36
NR.00298 DIN 30.10.2000
Încheiat între:
S.C. ROMÂNIA LEASING S.A., în calitate de LOCATOR (PROPRIETAR),
cu sediul în Bucuresti str. C.Donizetti, nr.19, sector 2, înmatriculata la Registrul
Comertului cu nr. J 40/5237/1994, cod fiscal R 5395017, cont numarul 2115/01/112515
BBB la Alpha Bank România S.A. - sucursala Unirii, reprezentata de Horia Vladimir
Ursu, presedinte,
si
S.C. MARKET INVEST S.R.L., în caliatte de LOCATAR (UTILIZATOR), cu
sediul în Brasov, str. Lunga, nr.269, înmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J
08/2536/1994, cod fiscal R 6629921, cont nr 44153-8 deschis la banca Ion Ţiriac -
sucursala Brasov, reprezentata de A.V.B. în calitate de administrator.
Capitolul I: OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1 S.C. ROMÂNIA LEASING S.A. pune la dispozitia LOCATARULUI, în
sistem de leasing, în conditiile legii si în cele aratate în prezentul contract, bunurile
având caracteristicile tehnice si de identificare precizate mai jos:
Denumire/Model/Tip: ALFA ROMEO AR 156 2.4 JTD
Pret în euro: 37.537
Cantitate: 1
Pret în lei: 395.489.832 (curs de schimb euro/LEI la data de 30.10.2000)
Valoare totala a bunului: 37.537 DEMEURO; 395.489.832 LEI
Art.2 Baza de calcul la momentul încheierii prezentului contract (valori fara T.V.A.):
Perioada de leasing (numar luni): 23
Data primei chirii: 28 noiembrie 2000
Ratele sunt scadente pe data de 28 a fiecarei luni sau în prima zi lucratoare daca ziua de
28 este zi libera)
% Valoare în EURO Valoare în LEI
--------------------------------------------------------------------------------
Avans 20,00 7.507 79.093,752
Rata leasing lunara 1.371 14.444,856
-recuperare credit 10.317,309

37
-dobânda 4.127,547
Valoare reziduala 20,00 7.507 79.097,973
-recuperare credit 79.097,973
-dobânda 0
--------------------------------------------------------------------------------
Total contract46.547 490.423,413
Servicii contract 3,00 1.126
Toate facturile emise vor considera cursul de schimb LEU-DEM de la Alpha
Bank România S.A. din data emiterii lor.
Fluctuatiile de curs valutar fata de data contractului se vor evidentia separat în
facturile emise ca "Diferente de curs".
Art.3 Conditiile generale pentru contract sunt prevazute în anexa care este parte
integranta din contract.
Încheiat astazi 30.10.2000 la Bucuresti.

LOCATOR LOCATAR
S.C. ROMÂNIA LEASING S.A. S.C. MARKET INVEST S.R.L.

CONDIŢII DE CONTRACTARE:

Alegerea obiectului contractului - a autoturismului Alfa Romeo si a furnizorului


le-a facut utilizatorul pe nume S.C. MARKET INVEST S.R.L., în concordanta cu
scopul utilizarii prevazute de el. Locatorul, S.C. ROMÂNIA LEASING S.R.L. le
cumpara în conditiile puse de catre furnizor si care sunt cunoscute de utilizator.
Atât locatorul, cât si utilizatorul se pot retrage din contractul de leasing daca nu
se ajunge la încheierea unui contract de cumparare din motive care nu tin de vointa lor.
Daca dupa încheierea contractului de vânzare-cuparare, furnizorul nu livreaza sau
întârzie livrarea peste termenul din contract este exclusa raspunderea locatorului pentru
daune.

38
Costurile aferente livrarii obiectului contractului - a autovehiculului - de la
vânzator cât si contravaloarea lucrarilor de montare la utilizator, vor fi suportate de
acesta, care preia si riscurile aferente acestei operatiuni.
Locatorul este obligat sa înstiinteze în termen de 48 ore pe utilizator despre
livrarea autovehiculului de catre furnizor.
Datorita faptului ca autovehicolul se va importa, utilizatorul, care este
destinatarul obiectului contractului are obligatia de a anunta în termen de 12 ore
locatorul despre sosirea bunului si despre locul unde urmeaza a fi efectuate operatiunile
vamale. Toate taxele vamale vor fi suportate de utilizator.
În vama, utilizatorul are obligatia de a efectua operatiunile aferente vamuirii
autovehiculului, adica, în urma încheierii unui "protocol de acceptare", între locator si
utilizator si obtinerea unei declaratii pentru vama de la Registrul Auto Român din
localitatea în care are loc vamuirea, se va obtine o "Autorizatie de admitere temporara"
care la rândul ei, are ca rol posibilitatea de înmatriculare a autovehicolului pentru a
putea circula. Masina va fi înmatriculata pentru o perioada determinata - a contractului
operatiunii de leasing, fiindu-i eliberate "numere rosii".
"Protocolul de acceptare" are ca rol atestarea si certificarea faptului ca marfa
importata - autovehiculul în cazul studiat - corespunde cererii facute de catre utilizator.
La sfârsitul perioadei de leasing, în urma achitarii valorii reziduale conforma
contractului de leasing financiar si în urma achitarii accizelor aferente, autovehiculul
poate fi înmatriculat.
În cazul în care o rata sau mai multe sunt amânate de catre utilizator, întrucât nu
pot fi achitate la termenele prevazute, utilizatorul are obligatia de a prelungi
"Autorizatia de admitere temporara", urmând astfel sa obtina alte numere temporare.
Utilizatorul are de asemenea, obligatia ca în termen de 48 ore sa efectueze o
receptie a obiectului contractului, iar în cazul în care acesta constata lipsuri cantitative si
calitative sau defectiuni sa puna la cunostinta despre acestea pe locator, împreuna cu
care acesta vor sesiza furnizorul.
Utilizatorul declara solemn ca bunurile alese sunt noi si corespund scopului si
destinatiei alese de catre el, neputând sa se îndrepte împotriva locatorului în cazul în
care autovehicului nu functioneaza la parametrii doriti. În acest caz beneficiarul

39
contractului de leasing este obligat ca pe cheltuiala proprie, sa puna autovehiculul în
stare de functionare si sa anunte locatorul de operatiunile efectuate.
Chiar si în urma unor astfel de împrejurari utilizatorul nu poate fi scutit de la
plata ratelor si nu poate rezilia contractul de leasing financiar, daca aceste prevederi nu
sunt abordate sau amintite în cuprinsul contractului.
Pe lânga faptul ca utilizatorul are obligatia de a întretine autovehiculul în cele
mai bune conditii, trebuie sa întocmeasca o fisa în care sa consemne atât interventiile
facute cât si persoana sau societatea care le-a efectuat, cu indicarea exacta a pieselor
înlocuite sau reparate. Atât verificarea tehnica cât si orice fel de interventie asupra
vehiculului trebuie facuta de societati specializate si autorizate pentru astfel de
interventii, astfel putând fi certificata orice operatiune.
Beneficiarul nu poate instraina, împrumuta, subînchiria sau gaja autovehiculul
atât timp cât termenul contractului de leasing nu a expirat.
De asemenea utilizatorul, în cazul nostru este obligat sa poarte sigla locatorului si
trebuie sa asigure delegatiilor locatorului verificarea periodica a existentei si a starii
bunului.
Daca autovehiculul a suferit o paguba, a disparut sau a fost distrus total sau
partial, locatorul nu raspunde, întrucât utilizatorul a preluat o data cu bunul si riscurile
aferente. Chiar în urma unei astfel de pagube, ratele aferente contractului trebuie platite
integral.
În contractul semnat de ambele parti se prevad termenele la care ratele de leasing
sunt scadente si la care utilizatorul are obligatia de a le achita, acesta neavând dreptul de
a întârzia cu platile nici macar datorita formalitatilor obisnuite.
În situatia în care S.C. MARKET INVEST S.R.L. nu transmite dovada platii
pâna la data scadentei ratelor prevazute în contract, aceasta va datora pe lânga diferenta
de curs valutar si penalitati de întârziere:
-între 1 si 5 zile inclusiv: 0,5% din valoarea ratei scadente;
-între 6 si 10 zile inclusiv: 1% din valoarea ratei scadente;
-între 11 si 30 zile inclusiv: 1,5% din valoarea ratei scadente;
-peste 30 zile întâziere, contractul se reziliaza.

40
Ratele sunt calculate în moneda în care s-a convenit încheierea contractului,
utilizatorul urmând a achita în lei contravaloarea acestora, la cursul de vânzare practicat
de catre Alpha Bank România S.A. la deschiderea bursei interbancare din ziua
anterioara scadentei.
Dreptul de preemtiune la cumpararea autovehiculului, exercitat în termen de 30
zile de la plata ultimei rate, este acordat utilizatorului care trebuie sa solicite acest lucru
în scris locatorului. Daca S.C. MARKET INVEST S.R.L. nu solicita societatii de
leasing intentia de a cumpara bunul, locatorul are dreptul de a pastra vehiculul, sa-l
închirieze sau sa-l înstraineze catre orice persoana fizica sau juridica. La expirarea
termenului de preemtiune, contractul de leasing înceteaza.
În urma exercitarii dreptului de preemtiune, utilizatorul va primi o factura a carei
valoare va fi constituita conform unei formule:
Pa = Vr + Dcv + Vp Pa = pretul de achizitie; Vr = valoarea reziduala; Dcv = corectie ca
urmare a diferentelor de curs valutar dintre data platii ratelor si datele facturarilor; Vp =
valoarea penalitatilor de întârziere, în cazul întârzierilor la plata.
Autovehiculul care face obiectul contractului de leasing, trebuie asigurat integral,
printr-o asigurare full casco întocmita la o valoare egala cu cel mult valoarea înscrisa în
contractul de leasing, suma care se diminueaza o data cu coeficientii de uzura prevazuti
de catre lege.
În cazul unei daune, în conformitate cu reglementarile în domeniul asigurarilor,
utilizatorul are obligatia de a plati suplimentar fata de graficul de esalonare a platilor -
primele de asigurare aferente perioadei ramase pâna la sfârsitul anului de asigurare.
Asigurarea este încheiata de catre locator, iar contravaloarea acestora este inclusa
în suma pe baza careia se calculeaza valoarea totala a contractului de leasing.
La data platii valorii reziduale utilizatorul devine proprietarul de drept al
autovehiculului, obligându-se sa faca plata taxelor vamale calculate la valoarea
reziduala, la sfârsitul contactului de leasing.
La contract societatea de leasing ataseaza un grafic de esalonare a platilor, pentru
a evita eventualele confuzii. În rândurile ce urmeaza vom reda graficul aferent
contractului de leasing pe care îl studiem, astfel putând sa observam exact ce presupune
esalonarea redeventei la datele scadente specificate de contract.

41
Graficul de esalonare a platilor
Rata/avans/valoare Credit ramas de
Din care (în lei)
Nr. Data reziduala rambursat
crt. scadenta în Credit în
în LEI dobânda în LEI
EURO ramburs. EURO
37.537 395.589,832
Avans 7.507 79.093,752 0 79.093,752 30.030 316.396,080
1 28.11.00 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 29.051 306.078,771
2 28.12.00 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 28.072 295.761,462
3 28.01.01 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 27.093 285.444,153
4 28.02.01 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 26.114 275.126,844
5 28.03.01 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 25.135 264.809,535
6 28.04.01 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 24.156 254.492,226
7 28.05.01 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 23.177 244.174,917
8 28.06.01 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 22.198 233.857,608
9 28.07.01 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 21.219 223.540,299
10 28.08.01 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 20.240 213.222,990
11 28.09.01 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 19.261 202.905,681
12 28.10.01 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 18.282 192.588,372
13 28.11.01 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 17.303 182.271,063
14 28.12.01 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 16.324 171.953,754
15 28.01.02 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 15.345 161.636,445
16 28.02.02 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 14.366 151.319,136
17 28.03.02 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 13.387 141.001,827
18 28.04.02 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 12.408 130.684,518
19 28.05.02 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 11.429 120.367,209
20 28.06.02 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 10.450 110.049,900
21 28.07.02 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 9.471 99.732,591
22 28.08.02 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 8.492 89.415,282
23 28.09.02 1.371 14.444,856 4.127,547 10.317,309 7.507 79.097,973
Val rezid 7.507 79.097,973 0 79.097,973 0 0
Total 46.547 490.423,413 94.933,581

Compartimentul financiar-contabil, la primirea unui exemplar din contractul de


leasing financiar cu care s-a achizitionat autoturismul Alfa Romeo va face înregistrarea
lui conform graficului de esalonare a platilor si conform facturii fiscale primite de la
societatea de leasing.
Ordonanta Guvernului nr.70 din 1994, publicata în Monitorul Oficial nr. 262 din
data de 12.06.2000 ce cuprinde Instructiunile si normele metodologice de aplicare
impozitului pe profit, prevede ca: "pentru investitii efectuate începând cu data de 01
ianuarie 2000 în autoturisme cu o valoare mai mare decât echivalentul în lei a 12.000
euro, nu este permisa deducerea la calculul profitului impozabil a partii din amortizarea
lunara care depaseste aceasta valoare".

42
Exceptie de la acesta prevedere fac doar societatile de leasing, pentru bunurile
care constituie obiectul unui contract de leasing operational.
Rezultatul acestor prevederi se va reflecta în situatiile financiar - contabile astfel:
-înregistrarea achizitiei de autoturism Alfa Romeo, se face cu ajutorul articolelor
contabile:
212.40 = 167.04 395.489,832
"Datorii leasing România
"Mijloace fixe achizitionate în
Leasing - autoturism Alfa
sistem de leasing"
Romeo - contract 2 ani"
-înregistrarea taxei de operare conform contractului de leasing financiar încheiat:
212.40 = 167.04 11.911,954
"Datorii leasing România
"Mijloace fixe achizitionate în
Leasing - autoturism Alfa
sistem de leasing"
Romeo - contract 2 ani"
-înregistrarea dobânzii:
471 = 168.74 395.489,832
"Cheltuieli înregistrate în "Datorii dobânda leasing
avans" România Leasing-
C002 - repartitor distinct autoturism Alfa Romeo-
contract 2 ani"
De asemenea se înregistreaza achizitia autovehiculului în debitul contului în afara
bilantului: 8036 cu valoarea obtinuta în urma însumarii achizitiei propriu-zisa, a taxei de
operare si a dobânzii, adica: 502.335,367 lei.
Societatea de leasing emite prima factura odata cu contractul semnat în data de
30.10.2000, continând avansul prevazut conform contract de leasing financiar, a carei
termen de plata este stabilit în data de 03.11.2000: 7.507 EURO la cursul de schimb
calculat la data emiterii facturii.
S.C. MARKET INVEST S.R.L. primeste de la societatea de leasing o factura
care cuprinde cheltuielile de operare, pe care este mentionat si cursul valutar, a carei
termen de plata este de asemenea 29.10.2000.
Înregistrarile contabile sunt:
-cheltuieli operare:
% = 404.01 14.175,225

43
167.04 "Furnizori de imobilizari" 11.911,954
"Datorii leasing România
Leasing - autoturism Alfa
Romeo - contract 2 ani"
4426 2.263,271
"T.V.A. deductibila"
-achizitia autovehiculului:
% = 404.01 94.121,565
167.04 "Furnizori de imobilizari" 79.093,752
"Datorii leasing România
Leasing - autoturism Alfa
Romeo - contract 2 ani"
4426 15.027,813
"T.V.A. deductibila"
Valorea facturilor emise de catre S.C. ROMÂNIA LEASING S.A. se va
înregistra în creditul contului în afara bilantului 80362, neincluzând taxa pe valoare
adaugata deductibila. Suma înregistrata este: 91.005,706 lei (11.911,954+79.093,752)
Evidenta contului 80362 se tine prin înscrierea lunara a tuturor operatiunilor si a
valorilor aferente în fise speciale întocmite pentru fiecare cont în afara bilantului, în
parte.
Lunar, în notele contabile în care se înregistreaza cumpararile efectuate de
societate sau chiar într-o nota separata, se înregistreaza urmatoarele operatiuni:
S.C. ROMÂNIA LEASING S.A emite o factura în care înscrie la denumirea
produselor sau serviciilor, numarul ratei din luna respectiva, numarul de contract si în
pozitii separate:
-recuperare credit la contractul de leasing: 10.317,309 + T.V.A.
-dobânda la contractul de leasing: 4.127,547
-diferenta de curs la rata: 3.841,542 +T.V.A
De asemenea pe factura se înscrie cursul valutar aferent zilei de emitere a
facturii. Astfel totalul facturii va fi 20.976.580 lei, INCLUSIV T.V.A.
Contabilitatea, la primirea facturii va înregistra:
167.04 = 404.01 979,24 euro 10.317,309

44
"Datorii leasing "Furnizori de
România Leasing - imobilizari"
autoturism Alfa Romeo
- contract 2 ani"
168.74 = 404.01 391,76 4.127,547
EURO
"Datorii dobânda "Furnizori de
leasing România imobilizari"
Leasing- autoturism
Alfa Romeo-contract 2
ani"
666 = 471 4.127,547
"Cheltuieli privind dobânzile" "Cheltuieli înregistrate în
avans" - repartitor distinct
C001
% = 404.01
665 "Furnizori de imobilizari" 3.841,542
"Cheltuieli privind diferentele
de curs valutar"
4426
"T.V.A. deductibila"
Întrucât, în urma trecerii de la 01.01.2002, la moneda unica EURO, societatea de
leasing financiar aduc la cunostinta societatii beneficiar faptul ca valoarea contractului
de leasing încheiat între cele doua societati se va transfera din DEM în EURO,
comunicând totodata si faptul ca se va aplica coeficientul de conversie: 1,95583.
În urma acestei conversii, baza de calcul a contractului se modifica cu
urmatoarele valori ce nu includ T.V.A.:
% (din valoarea bunurilor) Valoare în EUR
------------------------------------------------------------------
Valoarea totala a bunurilor 19.192
Avans 20,00 3.838
Rata de leasing lunara 701
Valoare reziduala bunuri 20,00 3.838
-----------------------------------------------------------------

45
Total contract 23.800
În urma acestor modificari, valorile corespunzatoare în lei si împartirea pe
recuperare de credit si dobânda, mentionate în contractul initial nu vor fi influentate si
nu se vor modifica, iar toate facturile viitoare vor considera cursul de schimb leu-eur din
data emiterii lor.
Înregistrarile contabile lunare nu vor suferi modificari, iar pentru a demonstra
acest lucru vom lua ca exemplu înregistrarea facturii primite de societatea beneficiar în
luna februarie 2002 care însumeaza 22.626,475 lei.
167.04 = 404.01 500,68 EUR 10.317,309
"Datorii leasing "Furnizori de
România Leasing - imobilizari"
autoturism Alfa Romeo
- contract 2 ani"
168.74 = 404.01 200,30 EUR 4.127,547
"Datorii dobânda "Furnizori de
leasing România imobilizari"
Leasing- autoturism
Alfa Romeo-contract 2
ani"
666 = 471 5.228,008
"Cheltuieli privind dobânzile" "Cheltuieli înregistrate în
avans" - repartitor distinct
C001
% = 404.01
665 "Furnizori de imobilizari" 2.953,611
"Cheltuieli privind diferentele
de curs valutar"
4426
"T.V.A. deductibila"

La sfârstul contractului de leasing financiar, conform prevederilor contractului


încheiat între cele doua parti, în luna octormbrie 2002 soseste factura finala care
cuprinde valoarea reziduala:
-capital: 79.097,973

46
-diferenta curs capital 46.337,202
-accize 3.747,029
Total factura 153.726,823

Factura finala se înregistreaza în contabilitate astfel:


% = 404.01 153.726,823
167.04 "Furnizor de imobilizari" 79.097,973
"Datorii leasing România
Leasing - autoturism Alfa
Romeo - contract 2 ani"
231 50.084,231
"Imobilizari corporale în
curs"
4426 24.544,619
"T.V.A. deductibila"
Beneficiarul contractului de leasing financiar îsi achita toate datoriile catre
finantator din contul deschis la o banca, contabil reflectându-se astfel:
404.01 = 5121
"Furnizori de imobilizari" "Disponibilitati la banci în lei"
În vederea impulsionarii agentilor economici specializati în efectuarea
operatiunilor de leasing, legislatia fiscala din România prevede o serie de facilitati
pentru operatiuni de acest gen.
Una dintre multiplele facilitati este si exceptarea de la plata taxelor vamale a
importului de echipante tehnologice - masini si utilaje - constituind active amortizabile,
conform Legii nr.15/1994 cu modificarile ulterioare, importate în nume propriu de catre
societatile comerciale cu sediul în România si utilizate pentru operatiuni de leasing.
O alta facilitate ar fi exonerarea totala de obligatia de plata a sumelor aferente
drepturilor de import, inclusiv a garantiilor vamale, pe toata perioada contractului de
leasing, pentru bunurile mobile care sunt importate în scopul utilizarii în sistem de
leasing.
Acesta facilitate se acorda pe baza prevederilor Ordonantei Guvernului
nr.51/1997, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.224/1997, aprobata

47
si modificata prin Legea nr.90/1998, Monitorul Oficial nr.170 din 30 aprilie 1998 art.25
si prin Legea nr.99/1999.
În cazul achizitionarii bunurilor importate în sistem de leasing, conform
termenului convenit de parti în baza contractului de leasing, societatea comerciala
Market Invest este obligata sa achite taxa vamala calculata la valoarea reziduala a
bunului din momentul întocmirii actului de vânzare-cumparare, în baza declaratiei
vamale de import definitiv.
Pe perioada contractului de leasing, bunurile mobile importate în scopul utilizarii
în sistem de leasing se încadreaza în regimul vamal de admitere temporara.
Plata taxei pe valoare adaugata aferenta bunurilor din import introduse în tara în
regim de leasing, corespunzator sumelor si termenelor de plata prevazute în contractele
încheiate pentru perioada de leasing este reglementata prin prevederile Ordonantei
Guvernului nr.3/1992, republicata în Monitorul Oficial al României, nr.288 din 12
decembrie 1995, cu modificarule ulterioare si cele ale Hotarârii nr.512/1998, publicata
în Monitorul Oficial nr.344 din 11 septembrie 1998.
Considerarea ca fiind cheltuielile deductibile din punct de vedere fiscal a
cheltuililor efectuate în cadrul unui contract de leasing, la termenele scadente prevazute
în contractul încheiat, proportional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totala a
livrarii este facilitatea ce se acorda în temeiul acelorasi acte normative care le-am
prezentat.
În ceea ce privesc taxele vamale, pentru bunurile importate în sistem de leasing
achizitionate, conform termenului convenit de parti, respectiv între S.C. Market Invest si
S.C. România Leasing, în baza contractului de leasing, cumparatorul din studiul de caz
este obligat sa achite taxa vamala calculata la valoarea reziduala a bunului din
momentul întocmirii actului de vânzare-cumparare, în baza declaratiei vamale de import
definitiv.
În cazul în care, la expirarea contractului de leasing, S.C. Market Invest -
utilizatorul nu si-a exercitatdreptul de optiune pentru prelungirea contractului sau pentru
achizitia autovehiculuilui Alfa Romeo, iar bunul nu a fost restituit din vina societatii de
leasing sau a furnizorului, utilizatorul este obligat sa plateasca taxele vamale la valoarea
reziduala a bunului, care nu poate fi mau mica de 20% din valoarea de intrare a bunului.

48
Daca autoturismul Alfa Romeo a fost introdus în tara în regim de leasing, S.C.
Market Invest este obligata sa achite taxa vamala calculata la valoarea reziduala a
bunului din momentul încheierii contractului de vânzare-cupararem care nu poate fi mai
mica de 20% din valoarea de intrare a bunului.
Termenul în cadrul caruia bunurile urmeaza a fi restituite sau sa primeasca o noua
destinatie vamala este cel convenit de parti prin contractul de leasing, dar sa nu
depaseasca sapte ani de la data introducerii în tara a autoturismului.
Subansamblurile si componentele introduse în tara de societati de leasing în
scopul producerii de bunuri care vor face obiectul unor contracte de leasing sunt
exceptate de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoare adaugata.
Persoanele juridice române care au adus în tara bunuri admise în regim de import
temporar si pentru care au obtinut aprobare de scutire de la obligatia garantarii datoriei
vamale, în baza prevederilor Ordinului ministerului de finante nr.454/1998, art.1, lit h si
care nu au reînnoit aprobarea termenului acordat de catre Directia Generala a Vamilor,
pierd aceasta aprobare. Autoritatea vamala în acest caz, încheie regimul vamal
suspensiv, din oficiu, procetând la încasarea drepturilor vamale datorate, potrivit
prevederilor din Legea nr.141/1997.
Înstrainarea bunului ce face obiectul contractului încheiat între S.C. Market
Invest si S.C. România Leasing, constituie schimbare de regim vamal potrivit
reglementarilor vamale si se efectueaza cu îndeplinirea tuturor obligatiilor prevazute de
lege, determinate în conformitate cu noua încadrare ca regim vamal.
Totusi, exista si exceptii de la aceasta regula în doua cazuri: daca înstrainarea
bunului se face dupa expirarea termenului de cinci ani de la data declaratiei vamale sau
dupa amortizarea integrala a activului, în cazul în care perioada normala de amortizare a
acestuia este mai mica de cinci ani, sau în al doilea caz daca, înstrainarea bunului se
realizeaza dupa scoaterea din functiune, în caz de forta majora.
În ceea ce priveste plata taxei pe valoare adaugata, S.C. Market Invest este
obligata sa o achite pentru autoturismul Alfa Romeo, suma ce trebuie sa corespunda
sumelor si termenelor de plata prevazute în contractele încheiate pentru perioada de
leasing.

49
În cazul în care, la expirarea termenului de leasing, bunurile trec în proprietatea
beneficiarului, se datoreaza T.V.A. pentru suma negociata de parti, în plus fasa de
contractul de leasing.
Pentru platile efectuate fara factura, T.V.A. se plateste concomitent cu plta
prestatorului strain.
Daca în decontul lunii precedente rezulta T.V.A. de rambursat, agentii economici
pot compensa aeasta suma cu T.V.A. datorata.
Din punct de vedere al impozitului pe profit, acesta este datorat de catre locator,
dupa deducerea din veniturile realizate în cadrul unui contract de leasing, a cheltuielilor
efectuate, cheltuieli care sunt considerate deductibile din puncte de vedere fiscal la
termenele scadente prevazute în contract, proportional cu valoarea ratei înregistrate în
valoarea ratei înregistrate în valoarea totala a livrarii.
În totalul cheltuielilor efectuate vor fi incluse si sumele rezultate ca urmare a
optarii de catre locator pentru una dintre facilitatilor prevazute la art.13 lit. c din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.92/1997 si cele prevazute de Legea nr.15/1994,
cu modificarile ulterioare, respectiv optiunea pentru utilizarea regimului de amortizare
accelerata.
În conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.127 din noiembrie 1999 sunt
deductibile ratele la nivelul cheltuielilor cu amortizarea (Legea nr.15/1999) si a
dobânzilor platite conform contractului.

CONCLUZII

În ceea ce priveste taxa pe valoare adaugata aferenta chiriei de leasing


operational, mentionam ca potrivit reglementarilor în vigoare - Legea 345/01.06.2002
"nu se cuprind în baza de impozitare dobânzile percepute pentru operatiuni de leasing".
În cazul leasingului operational, ca urmare, se impune defalcarea marjei locatorului în
dobânda bancii finantatoare cu care si-a procurat resursele în vederea finantarii bunului
acordat în leasing operational si respectiv comisionul locatorului, care sa-i asigure
acoperirea cheltuielilor si realizarea unui profit.

50
Nu este cazul unei defalcari a contului 706.02 "Venituri din redevente
reprezentând marja de profit", întrucât calculul taxei pe valoare adaugata si a
impozitelor conexe trebuie sa se faca extracontabil, în vedera armonizarii cu normele
international de contabilitate care impun deconectarea contabilitatii de fiscalitate.
Revenind la termenul de operatiune de leasing, privit într-un cadru general, atât
din punct de vedere al leasingului financiar cât si al celui operational, vom face referiri
la posibilitatile de înbunatatiere a legislatiei si la faptul ca o investitie în activitatea de
leasing este profitabila pe termen lung.
În reglementarea operatiunilor de leasing exista înca multe deficiente care ridica
mari probleme operatorilor economici. Cele mai multe dintre problemele existente au
fost sesizate de catre Uniunea Nationala a Societatilor de Leasing, organism
nonguvernamental care activeaza în domeniul leasingului.
În ceea ce priveste valoarea reziduala, - definita de catre Ordonanta Guvernului
nr.51/1997, republicata în anul 2000, ca "valoarea la care, la expirarea contractului de
leasing se face transferul de proprietate" -, se poate deduce ca daca nu exista transfer de
proprietate nu exista valoare reziduala. Prin parcurgerea atenta a textului normei precum
si a Standardelor Internationale de Contabilitate IAS 17 "Leasingul", se desprinde faptul
ca valoarea reziduala a bunurilor închiriate în sistem de leasing este o valoare anticipata
a bunului la expirarea termenului de leasing. Indiferent daca exista sau nu transfer al
dreptului de proprietate notiunea de valoare reziduala ar trebui sa existe cu rolul de
valoare estimata a bunului la sfâsitul termenului de leasing.
Aceeasi reglementare legala prevede limitari ale valorii reziduale la 20% din
valoarea de intrare a bunului, valoarea reziduala fiind folosita cu sensul de valoare la
care are loc transferul dreptului de proprietate.
În mod normal, nu ar trebui sa existe limitari ale valorii reziduale pentru ca este
valoarea estimata a bunului la sfârsitul termenul de leasing, pretul la care se manifesta
optiunea de cumparare poate sa ia orice valoare. Probabil ca legiuitorul a stabilit nivelul
de 20% în scopul determinarii taxelor vamale în cazul leasingului extern.
Standardul International de Contabilitate, conform IAS 17 "Leasingul" propune
utilizarea notiunilor de valoare reziduala garantata si negarantata:

51
Valoarea reziduala garantata reprezinta, în cazul locatarului, acea parte a valorii
reziduale ce este garantata de locatar sau de o parte afiliata acestuia si este valoarea
maxima ce devine platibila în orice situatie, iar în cazul locatorului, este valoarea
reziduala garantata de catre locatar ce este capabila din punct de vedere financiar, sa
onoreze obligatiile asumate prin garantie.
Valoarea reziduala este o suma determinata pe care locatorul are dreptul sa o
ceara utilizatorului pentru cumpararea activului, valoare considerata o garantie si de
asemenea este suma pe care utilizatorul o garanteaza locatorului.
Valoarea reziduala negarantata este o parte din valoarea reziduala a bunului în
regim de leasing, a carei realizare de catre locator nu este sigura.
Legea prevede si faptul ca amortizarea bunurilor în regim de leasing se
calculeaza de catre locatar, în cazul leasingului financiar, iar în cazul leasingului
operational este calculata de catre locator.
În România contractele de leasing financiar sunt aplicate defectuos datorita Legii
nr.15/1994 privind amortizarea imobilizarilor care prevede ca amortizarea mijloacelor
fixe se face potrivit duratelor normale de functionare. Contractele de leasing, în special
pentru autovehicule, se încheie pe o perioada de 12, 24, 36 luni, în timp ce legea
prevede o perioada de amortizare mult prea lunga de 3, 5, 8 ani.
În cazul nemanifestarii optiunii de cumparare în cazul leasingului financiar sau
în cazul rezilierii contractului din vina utilizatorului, pentru plata ratelor de leasing spre
exemplu, societatea de leasing poate sa înscrie bunul în evidentele sale si sa îl
amortizeze daca nu a fost complet amortizat de catre utilizator, desi nu îl valorifica
printr-un contract de leasing.
Toate aceste probleme s-ar depasi în cazul unei reveniri la normele privind
amortizarea bunurilor în regim de leasing, - în cazul cazul bunurilor în regim de leasing
returnabile amortizarea sa se calculeze pe durata contractului de leasing, iar în cazul
bunurilor în regim de leasing nereturnabile, amortizarea sa se calculeze pe durata
normata de viata.
Cu toate ca, România este într-o continua schimbare din punct de vedere
economic si nu favorizeaza în mod normale activitatile aducatoare de profit de orice fel,
piata de leasing s-a dublat la nivelul anului trecut.

52
Industria mondiala de leasing a încheiat secolul XX cu cea mai puternica rata de
dezvoltare, acest lucru dovedind din nou faptul ca nu proprietatea asupra mijloacelor
fixe, ci utilizarea lor efectiva este aceea care creeaza profit.
Avantajele leasingului sunt atât protejarea capitalului propriu, gestiunea
lichiditatilor firmei si protectia împotriva uzurii morale, transparenta costurilor,
economisiri fiscale, dimensionarea potrivita a investitiilor.
Piata de leasing din România este reprezentata de firme afiliate unor banci,
afiliate unor producatori sau furnizori de produse. Acesta structura conduce la diferente
între serviciile de leasing aferente în functie de strategia fiecarei firme, a conceptiei pe
care o are în privinta riscului, a structurii unei tranzactii, de unde rezulta diferente de
pret pentru serviciile oferite, disponibilitate si flexibilitate în structura tranzactiilor.
Datorita faptului ca legislatia din România nu prevede niste diferentieri bine
determinate, pe piata predomina leasingul financiar. O posibila interpretare a acestei
situatii ar fi ca leasingul operational nu ar fi agreat de catre Ministerul Finantelor
întrucât într-o astfel de situatie, utilizatorul final ar trebui sa-si deduca costuri în plus
fata de leasingul financiar, rezultâd astfel ca încasarile la buget ar fi mai mici.
Având în vedere stadiul actual al piettei de leasing, caracterizata printr-o crestere
constanta a cererii, concurenta redusa si rate ridicate de profitabilitate, este de asteptat
ca acest sector sa cunoasca o dezvoltare sustinuta în anii urmatori, astfel încât o
investitie în acest sector nu poate fi decât profitabila pe termen lung. Stabilitatea în
perspectiva a acestei activitati este sutinuta de existenta unei rezerve mari de clienti
potentiali, neexistând pericolul scaderii acestei cereri sub nivelul ofertei.
Tendinta de crestere a pietei de leasing va fi determinata în continuare de
vânzarile de autovehicule. Leasingul imobiliar, care a jucat un rol nesemnificativ, pâna
în prezent în volumul operatiunilor de acest tip, ar putea înregistra si manifesta o mare
dezvoltare odata cu finaliazarea cadrului legislativ adecvat, în timp ce ponderea
echipamentelor si a utilajelor va creste pe masura cresterii volumului investitiilor straine
în economie.

53
BIBLIOGRAFIE:
1.Gheorghe Ialomiteanu "Aspecte juridice, fiscale si contabile privind
leasingul"
Lucian Voinescu Editura Ecran Magazin,Brasov,2000
2. Iacob Petru Pântea "Managementul contabilitatii românesti"
Contabilitatea practica de la A la Z, Editia a II-a,
Editura Intelcredo, 1999
3. Ministerul Finantelor "Reglementari contabile pentru agenti economici",
Publice Editura Economica, 2002
4. Stelian Busuioceanu, "Contabilitatea societatilor comerciale, cu referiri
Alina Danet LA Standardele Internationale de Contabilitate",
Editura Economica, Bucuresti, 2002
5.Universitatea Babes Bolyai "Bazele contabilitatii agentilor economici din
România" Cluj-Napoca, Editia a III-a, Editura
Intelcredo, Deva, 1999
6.Universitatea Babes Bolyai "Contabilitatea financiara a agentilor economici
din România" Editia a III-a actualizata si îmbunatatita,
Editura Intelcredo, Deva, 1999
7.Corpul Expertilor Contabili "Contabilitatea, Expertiza si Auditul
si Contabililor Autorizati din Afacerilor" diverse numere editate in 2002 si 2003,
România
8.*** Colectia Tribuna Economica, articole diverse: finanate-
contabilitate, supliment legislativ, fiscalitate, consultanta,
comentariul specialistului, publicatii 1999,2000,2001,
2002, 2003
9. *** Saptamânalul economic si financiar Capital, diverse
articole 2002, 2003

54
10.*** Supliment saptamânal economic si financiar - Impozitele si taxele pentru
contabili, articol referitor la reglementari legislative, impozite si taxe aferente
operatiunilor de leasing

55

S-ar putea să vă placă și