Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrare practică nr.

1
Introducere în Farmacologie

I. Noțiuni introductive
II. Denumirea medicamentelor
III. Farmacopeea
IV. Elemente de legislație

I. Noțiuni introductive
- Farmacologia = știința care studiază interacțiunea dintre medicamente și
sistemele biologice (din lb. greacă – “Farmakon”=medicament + “logos”=știință).
- Medicamentul = o substanță sau o asociere de substanțe, utilizată pentru
profilaxia, tratamentul sau diagnosticul bolilor. Nu produce funcții noi în organism,
ci le influențează pe cele preexistente.
- Farmacodinamia studiază mecanismele de acțiune și efectele medicamentelor.
“Ceea ce face medicamentul organismului” (lb.greacă - “Farmakon”=medicament
+ “dynamykos”=putere).
- Farmacocinetica studiază drumul parcurs de medicament în organism (ADME -
Absorbție de la locul administrării, Distribuție, Metabolizare, Eliminare). “Ceea ce
face organismul medicamentului” (lb. greacă – “Farmakon”=medicament +
“kinesis”=mișcare).
- Farmacotoxicologia studiază efectele sau reacțiile adverse produse de
medicamente, precum și patologia indusă de medicamente.
- Forma farmaceutică = forma concretă sub care un medicament se găsește în
farmacie: comprimat, soluție, sirop, aerosoli, etc.

II. Denumirea medicamentelor


1. Denumirea chimică. Orice medicament este o substanță chimică și ca atare, are
o denumire chimică, determinată de structura chimică a molecului folosite ca
medicament. Această denumire este complicată, greu de reținut și face obiectul
chimiei farmaceutice, nefiind utilizată de către medici.
Ex: acid 2-(4-izobutilfenil)propionic
2. Denumirea comună internațională (DCI) este denumirea stabilită de OMS și
reprezintă denumirea moleculei de medicament valabila în toate țările și nu
constituie drept de proprietate.
1
Ex. Ibuprofen
3. Denumirea comercială – denumirea sub care se comercializează un
medicament. Poate fi de de 2 tipuri:
a. Denumire originală – dată de primul producător la patentarea medicamentului
Ex. Nurofen
b. Denumiri generice – după dispariția drepturilor de proprietate intelectuală și
industrială, un medicament poate fi produs și de o altă firmă care îi atribuie
medicamentului o altă denumire. Medicamentele generice sunt medicamente
care le reproduc pe cele originale și conțin aceeași substanță activă, în aceeași
formă farmaceutică și în aceeași cantitate pe forma farmaceutică.
Medicamentul generic trebuie să fie bioechivalent produsului original
(reproducerea parametrilor farmacocinetici ai molecului originale).
Medicamentul generic are înțelesul de produs medicamentos care poate fi
interschimbabil cu produsul inovator.
Ex. Abfen, Advil, Brufen, Ibalgin, Ibufen, Ibuprofen Arena, Ibuprofen Cipla
200/400/600

Există medicamente noi, originale, care imită structura chimică a unui


medicament de succes. Acestea sunt denumite medicamente “mee too” (“și
eu”) sau medicamente analoage. Modificările structurale sunt irelevante
biologic, deci nu aduc nimic nou în ceea ce privește mecanismul de acțiune.
De ex. Derivații de acid propionic, care fac parte din clasa
AINS(antiinflamatoare nesteroidiene): Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen,
Dexketprofen și altele.

4. Denumirea oficinală – denumirea sub care un medicament este menționat în


Farmacopee. De cele mai multe ori, această denumire se suprapune cu DCI-ul.
(oficină = ansamblu de încăperi dintr-o farmacie, unde se depozitează și se
prepară medicamentele; laborator farmaceutic)

După modalitatea de preparare, medicamentele se împart în 3 categorii:


a. Preparate industriale – realizate de industria farmaceutică pe baza unei formule
stabilite, înscrisă în fișa de fabricație și aprobată de MS și ANMDM. Sunt cele mai
utilizate în prezent, au compoziție fixă, valabilitate mare.
b. Preparate magistrale – realizate în farmacie (oficină) conform indicațiilor medicului
care stabilește compoziția, cantitățile și forma farmaceutică.

2
c. Preparate oficinale – realizate în farmacie (oficină) conform indicațiilor din
Farmacopee. (ex. apă oxigenată (peroxid de hidrogen – H2O2 concentrație între 3-
10%, tinctură de iod)

Informațiile despre medicamente, pentru medici :


a. Tratate de farmacologie
b. Rezumatul Caracteristicilor Produsului (RCP) *Prospectul este destinat informării pacientului.
c. Articole științifice, ghiduri clinice
d. Agenda medicală, Nomenclatorul medicamentelor de uz uman (www.anm.ro,
http://193.169.156.200/app/nom1/anm_list.asp )

Există 4 tipuri de măsuri terapeutice non-chirurgicale:


a. tratament etiologic (ex. antivirale)
b. tratament patogenic (ex. antiinflamatoare)
c. tratament simptomatic (ex. antitusive)
d. tratament igieno-dietetic (ex. repaus la pat; în diaree - dieta BRAT (Bananas, Rice,
Apple sauce and Toast))

În funcție de momentul aplicării unei măsuri terapeutice, acestea pot fi:


a. profilactice (vaccinuri, ac folic 400 mg zilnic perioada preconcepțională – pentru a
preveni defectele de tub neural)
b. curativ

Schema de bază a studierii unui medicament:


a. mecanism de acțiune (farmacodinamie)
b. farmacocinetica medicamentului + căi de administrare
c. indicații terapeutice
d. efecte adverse
e. interacțiuni medicamentoase, alimentare + contraindicații

III. Farmacopeea *
Reprezintă codul oficial privind denumirea, prepararea și controlul medicamentelor.
Este un nomenclator (listă, lucrare, carte care cuprinde denumirile, numele folosite
într-un anumit domeniu) care conține monografii ale substanțelor farmaceutice și ale
preparatelor oficinale. Nu conține date de interes pentru medici, ci doar pentru
farmaciști.
Cuprinde mai multe capitole:

3
1. Monografii referitoare la substanțele medicamentoase. Pentru fiecare medicament
este menționat:
o Denumirea chimică, formula chimică, masele atomice și moleculare
o Proprietăți fizico-chimice
o Condiții de puritate
o Metode de determinare cantitativă a substanței medicamentoase
o Condiții de conservare
o Doza maximă pentru o dată și pentru 24 ore
2. Monografii referitoare la produsele vegetale
o Numele plantei
o Partea plantei folosită (rădăcină, tulpină, frunze sau flori)
o Modul de uscare, mărunțire
o Substanțele active folosite
3. Monografii referitoare la formele farmaceutice
o Definiția formei farmaceutice
o Metode de preparare
o Modul de conservare
4. Monografii la preparare oficinale
o Date privind compoziția preparatelor
o Modul de preparare
o Reacții de identificare
o Condiții de puritate
o Modalitate de conservare
5. Monografii cu denumirile medicamentelor scoase din uz și a celor nou introduse
în ultimii 5 ani. Farmacopee ar trebui înnoită o dată la 5 ani. Dacă nu este reînnoită,
atunci se publică un supliment cu modificările apărute.
În prezent este valabilă Farmacopeea Română, ediția a X-a (FR X). Începând cu
septembrie 2003, România a aderat la Convenția privind elaborarea Farmacopeei
Europene din cadrul Consiliului Europei și a devenit membru cu drepturi depline. În
Uniunea Europeană este valabilă Farmacopeea Europeană ediția a 8-a (2014).

IV. Elemente de legislație


Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale
(http://www.anm.ro/anmdm/) se ocupă de domeniul politicii științifice a
medicamentului și dispozitivelor medicale.
În Uniunea Europeană organismul instuțional responsabil de politica științifică a
medicamentului se numește EMA (European Medicines Agency,
http://www.ema.europa.eu/ema/ )
4
Legile care stau la baza reglementărilor medicamentului din România:
- Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare (începând cu art. 695)
- Directiva 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la
medicamentele de uz uman, cu modificările și rectificările ulterioare