Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Modus ponens (MP)


p→q
p
q

2. Modus tollens (MT)


p→q
¬q
¬p

3. Silogismul disjunctiv (SD)


p∨q
¬p
q

4. Silogismul ipotetic (SI)


p→q
q→r
p→r

5. Dilema constructivă (DC)


(p→q) ∧ (r→s)
p∨r
q∨s

6. Conjuncţia (C)
p
q
p∧q

7. Simplificarea (S)
p∧q p∧q
p q

8. Adiţia (A)
p
p∨q
1
9. Regulile De Morgan (DM)
¬ (p ∧ q) eq (¬p ∨ ¬q)
¬ (p ∨ q) eq (¬p ∧ ¬q)

10. Dubla negaţie (DN)


p eq ¬¬p

11. Comutativitatea (Co)


(p ∨ q) eq (q ∨ p)
(p ∧ q) eq (q ∧ p)

12. Asociativitatea (As)


[p ∨ (q ∨ r)] eq [(p ∨ q) ∨ r]
[p ∧ (q ∧ r)] eq [(p ∧ q) ∧ r]

13. Distribuţia (D)


[p ∧ (q ∨ r)] eq [(p ∧ q) ∨ (p ∧ r)]
[p ∨ (q ∧ r)] eq [(p ∨ q) ∧ (p ∨ r)]

14. Transpoziţia (T)


(p→q) eq (¬q → ¬p)

15. Implicaţia materială (IM)


(p→q) eq (¬p ∨ q)

16. Echivalenţa materială (EM)


(p ≡ q) eq [(p→q) ∧ (q→p)]
(p ≡ q) eq [(p ∧ q) ∨ (¬p ∧ ¬q)]

17. Exportaţia (E)


[(p ∧ q) → r] eq [p→ (q→r)]

18. Tautologia (T)


p eq (p ∧ p)
p eq (p ∨ p)
2
19. Absorbţia (Ab)
p→q
p → (q ∧ p)

+ 20. Demonstraţia condiţională (DC)


Reprezintă o metodă pentru derivarea unei propoziţii condiţionale (concluzia sau o premisă
intermediară) ce constă din asumarea antecedentului implicaţiei pe o linie, derivarea consecventului şi apoi
rezumarea acestei secvenţe de linii sub forma unei implicaţii ce apare ca premisă şi care are ca şi antecedent
antecedentul asumat, iar ca şi consecvent, consecventul derivat.
Exemplu:
1. p → (q ∧ r)
2. (q ∨ t) → s /p→s
3. p AsC (asumpţie condiţională)
4. q ∧ r 1,3,MP
5. q 4, S
6. q ∨ t 5, A
7. s 2,6, MP
8. p → s 3-7, DC

Exemple:
1. ¬p → (q → r)
2. ¬p
3. q /r
4. q → r 1, 2, MP
5. r 3, 4, MP

1. p→q
2. p ∨ r
3. ¬q
4. r → (q → t) /p→t
5. ¬p 1, 3, MT
6. r 2, 5, SD
7. q → t 4, 6, MP
8. p → t 1, 7, SI

3
1. p → ¬ (q ∧ r)
2. p ∧ r / ¬q
3. p 2, S
4. ¬ (q ∧ r) 1, 3, MP
5. ¬q ∨ ¬r 4, DM
6. r ∧ p 2, Co
7. r 6, S
8. ¬¬r 7, DN
9. ¬r ∨ ¬q 5, Co
10. ¬q 8, 9, SD