Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de activitate didactică

Data:27.11.2014
Grupa:mare
Domeniul experiențial:D.Ș.
Denumirea activității:Activitate matematică
Forma de realizare:Joc logic
Tipul de activitate:Activitate de sistematizare și consolidare a cunoștințelor
Tema:”Găsește locul potrivit!”
Durata:25-30 minute
Locul de desfășurare:sala de grupă

Obiective operaționale:
Până la sfârșitul activității ,copiii vor fi capabili :
 O1:să identifice corect figurile geometrice învățate(cercul,pătratul,dreptunghiul și triunghiul);
 O2: să descrie piesele geometrice utilizând corect atributele acestora (forma, mărimea, culoarea,grosimea );
 O3: să stabilească apartenenţa sau neapartenenţa piesei la diferite mulţimi;
 O4: să grupeze piesele după criteriul formei,mărimii,grosimii și culorii;
 O5: să aşeze figurile geometrice la locul potrivit.

Strategii didactice:
a)metodee și procedee: conversația,expunerea, explicația,demonstraţia, exercițiul,problematizarea,discuția
b)mijloace de învățământ:textul povestioarei,trusa cu 48 de piese,cercuri, buline.
c)forma de organizare a grupei: frontal,individual.

Metode de evaluare:orală

Regulile jocului:
- în fața copiilor ,pe covor, sunt așezate în dezordine piesele trusei
-copiii vor trebui să așeze piesa la locul potrivit
-vor ieși pe rând şi vor aşeza piesele respective în locul potrivit
-răspunsurile corecte vor fi aplaudate
-dacă nu știe să răspundă ,copilul va fi ajutat de un alt coleg
-la sfârșitul jocului copiii vor primi recompense.

Elemente de joc:manipularea materialului didactic ,aplauzele.


Demersul didactic
Nr. Evenimentele Ob. Conținutul științific Metode Mijloace Forme de Metode
crt didactice op şi procedee didactice organizare de
didactice evaluare
1. Moment Se aerisește sala de grupă,se aranjează mobilierul în - Toate - -
organizatoric formă de semicerc. materialele
Se pregătește materialul didactic,apoi copiii intră didactice
ordonat în sala de grupă și se așează pe scăunele. menţionate
la
mijloacele
de
învăţământ
2. Captarea Captarea atenției o voi face cu ajutorul unei mici Săculeţul -
atenției povestioare. cu figuri
”Copii, astăzi, deşi avem activitate matematică, am Expunerea frontal
să vă spun o poveste .” Textul
Într-o seară, pe când se întorcea acasă prin povestioarei
Pădurea Fermecată, Zâna cea Bună aude nişte
plânsete; Zâna se opreşte în loc şi nu ştia de unde se
aud plânsetele. Se uită în jur şi descoperă o cutie din
care se auzeau plânsete şi văicăreli:
– „Vai, vai, cum vom mai găsi noi căsuţele noastre,
s-a făcut noapte şi nici nu ştim unde suntem!”.
– „Cine sunteţi voi?” întrebă Zâna cea Bună.
– „Noi suntem nişte piese geometrice şi Zmeul cel
Rău ne-a luat din casele noastre, ne-a pus în
săculeţ, a suflat peste el aşa de tare încât am
zburat, am zburat şi acum nu ştim unde am
ajuns”.
– „Dar tu cine eşti?” întrebară piesele.
– „Eu sunt Zâna cea Bună şi pentru că vă aflaţi
într-o clasă, la grădiniţă, copiii vă vor ajuta să
ajungeţi la locurile voastre”.

Trusa
3. Reactualizarea Dienes frontal orală
cunoştinţelor Se reactualizează cunoştinţele copiilor referitoare la conversaţia săculeţul
atributele pieselor geometrice.Se antrenează 4-5 copii.
Copii vor extrage câte o piesă iar apoi se poartă o scurtă
O1 conversaţie:
O2 Ce piesă ai ales?
Cum este această piesă?
Ce formă,culoare,mărime,grosime are?

4. Anunţarea Astăzi ,la activitatea matematică vom descoperi o lume Cercuri -


titlului jocului formată din figuri geometrice și vom juca jocul colorate frontal
şi a ”Găsește locul potrivit”.Scopul acestui joc este de a
obiectivelor ajuta figurile gometrice să ajungă la locul potrivit trusa
.Prezint copiilor materialul cu care ne vom juca: două
cercuri de culori diferite şi trusa Dienes.

5. Prezentarea a)Explicarea regulilor jocului: explicaţia


conţinutului -- în fața copiilor ,pe covor, sunt așezate în dezordine
învăţării piesele trusei
-copii vor trebui să așeze piesa la locul potrivit
-vor ieși pe rând şi vor aşeza piesele respective în locul
potrivit
-răspunsurile corecte vor fi aplaudate
-dacă nu știe să răspundă ,copilul va fi ajutat de un alt
coleg
-la sfârșitul jocului copiii vor primi recompense.
Varianta I:
1.Copiii vor trebui să aşeze toate piesele mari în cercul
O3 rosu şi toate piesele mici în cercul galben.(cercurile
fiind separate)
2.Copiii vor trebui să aşeze toate piesele roşii în cercul
O5 rosu şi toate piesele albastre în cercul galben.
b)Desfăşurarea jocului de probă :
Acum o să vă arăt cum se joacă jocul şi voi trebuie să Demonstraţia Cercuri frontal orală
fiţi foarte atenţi ,altfel Zâna cea Bună se va supăra pe colorate
noi.Prezint prima cerinţă:Avem cele două cercuri explicaţia
aşezate separt şi vom aşeza piesele mari în cercul rosu trusa
şi piesele mici în cercul galben.Voi pune 2 copii să
repete regula şi chiar să aşeze în acelaşi timp câte o
piesă geometrică ,motivând de ce au aşezat-o acolo
până se termină toate piesele.Răspunsurile corecte vor fi
aplaudate.

c)Executarea jocului de către copii:


Acum cercurile vor fi intrsectate.
Copiii vor trebui să aşeze toate triunghiurile în cercul exerciţiul frontal
rosu şi toate piesele mici în cercul galben.
O altă sarcină va fi următoarea:să aşeze toate pătratele
6. Obţinerea în cercul rosu şi toate piesele groase în cercul galben.
performanţei ,,Aşează în cercul galben mulţimea pieselor mari şi în
cercul albastru mulţimea pieselor galbene”. algoritmizarea Orală
exerciţiul Frontal
Reuniunea:
,,Aşează în cercul galben mulţimea pieselor roşii şi în
cercul albastru mulţimea pătratelor roşii!”
O3 ,,Aşează în cercul galben mulţimea pieselor galbene şi
7. Asigurarea O5 în cercul albastru mulţimea pieselor de formă rotundă,
conexiunii galbenă”.
inverse O5 ,,Aşează în cercul galben mulţimea pieselor groase şi în
cercul albastru mulţimea dreptunghiurilor groase”.
frontal orală

Rând pe rând se vor aşeza piesele după criteriile Explicaţia


O3 precizate mai sus.Fiecare Copiul motivează de ce problematizarea
trebuie aşezată piesa într-un anumit loc.
8. Evaluare După fiecare grupare, copiii sunt rugaţi să motiveze de frontal orală
ce au aşezat piesele aşa şi nu altfel.

conversaţia
d)Complicarea jocului:
Se prezintă următoarea sarcină:

9. Retenţie şi La sfârşit ,copiii vor trebui să închidă ochii.La semnalul discuţia Buline roşii - -
transfer meu „bătaia din palme”,îi vor deschide.
Le voi spune că între timp a venit iar Zmeul şi a stricat
locul pieselor.Eu voi aşeza greşit 2-3 piese iar copiii vor
10. Încheierea trebui să sesizeze greşeala şi să o corecteze.
activităţii
Educatoarea solicită copiii să rezolve sarcina fişei de
evaluare( aceea de a încercui mulţimea triunghiurilor şi
de a colora corespunzător piesei din colţul drept pe cele
care au forma şi mărimea asemănătoare).

Cer copiilor să-mi repete titlul jocului şi cu ce materiale


ne-am jucat.

Se fac aprecieri generale şi individuale asupra


comportamentului în timpul jocului şi rezolvării
sarcinilor de lucru ,iar copiii vor primi recompense
bulinuţe roşii.