Sunteți pe pagina 1din 1

Caimacamul Teodor Balș - o domnie zbuciumată

Teodor Balș a fost caimacam (locțiitor de domn) la conducerea Moldovei între iulie 1856 și 17 februarie 1857. S-a
născut în august 1805 în una dintre cele mai vechi și influente familii boierești din Moldova. Deoarecece
domnitorul Grigore Alexandru Ghica împlinise în 1856 termenul de 7 ani pentru care fusese numit la domnie, Teodor
(„Todiriță") Balș l-a înlocuit cu titlul de caimacam.
Era evident că Poarta şi Austria facilitaseră numirea sa în scopulmenţinerii separaţiei celor două Principate, sarcină
de care Balş s-a străduit, în acţiunile sale, să seachite cu brio. Totodată, marea speranţă care l-a animat, pe
parcursul întregii guvernări, a fost aceea de a deveni într-o zi domnul Moldovei, motiv în plus de a fi o unealtă docilă
în mîna austriecilor şi turcilor.

El a desființat toate instituțiile create de Grigore Alexandru Ghica, a închis seminarul și gimnaziul de la Mănăstirea
Neamț, a desființat Facultatea de Drept din Iași, Banca Națională și a anulat legea presei. A fost un adversar
înverșunat al unirii Moldovei cu Valahia. A fost suspendată libertatea presei, s-au făcut arestări în rîndul unioniştilor,
s-au interzis anumite manifestări cultural-artistice, s-a iniţiat o vastă campanie de strîngere de semnături pe petiţii
antiunioniste. În vederea acestor viitoare alegeri,caimacamul a schimbat pe toţi ispravnicii, toate tribunalele şi toate
municipalităţile districtelor.

Caimacamul Teodor Balș a murit în mod neașteptat la 17 februarie 1857. El a fost înmormîntat cu mare pompă la
Iași, vistieria Moldovei cheltuind cu acest prilej o sumă de 138.056 lei. Arhimandriții și egumenii greci care au oficiat
ceremonia funebră au refuzat să primească vreo plată.