Sunteți pe pagina 1din 2

NOMINALIZAREA AREALELOR VITICOLE DIN ROMÂNIA ŞI ÎNCADRAREA LOCALITĂŢILOR

PE REGIUNI VITICOLE, PODGORII ŞI CENTRE VITICOLE


REGIUNEA VITICOLĂ A COLINELOR DOBROGEI

Podgoria Centrul viticol Localităţi


Judeţul Oraşe Comune (Localităţi Sate
componente ale
oraşelor)
Oraş Basarabi Basarabi Murfatlar, Siminoc
Murfatlar - Valu lui Traian Valu lui Traian
Constanţa
- Poarta Albă Poarta Albă, Culmea
Oraş Ovidiu Ovidiu Poiana
Municipiul Medgidia Medgidia, Valea -
Dacilor, Remus
Medgidia Opreanu
Constanţa - Castelu Castelu, Cuza Vodă,
Murfatlar Nisipari
- Siliştea Siliştea
- Tortoman Tortoman
Oraş Cernavodă Cernavodă -
- Rasova Rasova, Cochirleni
Cernavodă - Seimeni Seimeni, Seimenii
Constanţa Mici
- Peştera Peştera, Ivrinezu Mic
- Mircea Vodă Mircea Vodă, Satu
Nou, Saligny, Ştefan
cel Mare, Ţibrinu,
Gherghina
- Adamclisi - Adamclisi Adamclisi, Urluia,
Constanţa Zorile, Haţeg, Abrud
- Chirnogeni - Chirnogeni Chirnogeni
Constanţa
Pecineaga - Pecineaga Pecineaga, Vânători
23 august 23 august 23 august, Dulceşti,
Moşneni
Mangalia Municipiul Mangalia Mangalia -
Constanţa
- Istria Istria, Nuntaşi
Istria
- Cogealac Cogealac, Fântânele,
Constanţa
Tariverde
- Mihai Viteazu Mihai Viteazu, Sinoie
Oraş Babadag Babadag -
- Sarichioi Sarichioi.Visterna,
Enisala, Zebil,
Istria - Babadag Sabangia
Babadag
- Ceamurlia de Jos Ceamurlia de Jos,
Tulcea
Lunca
- Jurilovca Jurilovca

- Baia Baia
Valea Nucarilor - Valea Nucarilor Valea Nucarilor,
Tulcea Agighiol, lazurile
- Oraş Hârşova Hârşova -
Hârşova Constanţa
- Topalu Topalu, Tichileşti,
Horia
- Crucea Crucea
- Ciobanu Ciobanu

- Gârliciu Gârliciu

- Saraiu Saraiu

- - Dăeni Dăeni
- Ostrov Ostrov
Dăeni
Tulcea - Peceneaga Peceneaga
- Turcoaia Turcoaia
Oraş Isaccea Isaccea -
- Niculiţel Niculiţel
Niculiţel - Luncaviţa Luncaviţa
Tulcea Izvoarele Izvoarele, Alba
-
- Valea Teilor Valea Teilor

- Frecăţei Frecăţei, Teliţa,


Poşta
Municipiul Tulcea Tulcea -
Sarica Niculiţel
- Somova Somova, Mineri,
Tulcea
Parcheş
Tulcea
- Nufăru Nufăru
Murighiol Colina
Oraş Macin Macin -
- Greci Greci
Macin
Tulcea - Carcaliu Carcaliu
- Cerna Cerna, Mircea Vodă

REGIUNEA VITICOLĂ A TERASELOR DUNĂRII

Ostrov - Ostrov Ostrov, Almălău,


Constanţa Gârliţa
- Lipniţa Lipniţa, Coslugea,
Canlia
- Băneasa Băneasa, Negureni,
Făurei
Ostrov Băneasa Constanţa - Ion Corvin Ion Corvin, Crângu,
Brebeni, Raristea,
Viile
Oltina - Oltina Oltina, Satu Nou,
Constanţa Răzoarele, Strunga
Aliman - Aliman Aliman, Dunăreni,
Constanţa Vlahii, Floriile
Feteşti - Ialomiţa Municipiul Feteşti Feteşti -
- Greaca Greaca, Putu Grecii

- Hotarele Hotarele, Izvoarele


Greaca Greaca
Giurgiu - Prundu Prundu, Puieni

- Băneasa Pietrele
- Giurgiu - Daia Daia, Dăiţa, Plopşoru
Giurgiu
- Zimnicea Teleorman Oraş Zimnicea Zimnicea -
- Însurăţei - Brăila Oraşul Însurăţei Însurăţei
- Berteştii de Jos Berteştii de Jos,
Spiru Haret
- Victoria Victoria
- Bărăganul Bărăganul