Sunteți pe pagina 1din 1

Aspectele lingvisticii.

Obiectul de studiu
Lingvistica este domeniul filologiei care se ocupă de cercetarea limbajului uman şi
în sensul acesta ea înglobează per definitionem sociolingvistica şi psiholingvistica.
Lingvistica generală se ocupă de teoria limbii, de filozofia gramaticicii, de
raporturile dintre limbi şi istoria acestora.Lingvistica a parcurs o lungă cale de
dezvoltare, de la antichitate, când s-a considerat ca o ştiinţă empirică, apoi perioada
Renaşterii – preocupată de definirea şi esenţa limbajului, apoi sec. XVII-XVIII –
epoca elaborării gramaticilor generale (“Grammaire générale et raisonée” de
Antoine Arnauld, Claude Lancelot, Port-Royal, 1660) şi apariţia raţionalismului,
secolul al XIX-lea pune pe prim plan studiul limbii “în sine şi pentru sine”
(Saussure) şi marchează constituirea lingvisticii ca ştiinţă aparte; tot acum se
elaborează metoda comparativ-istorică; secolul XX este secolul structuralismului
lingvistic cu predilecţii pentru sincronie, glossematică, distribuţionalism, statistică,
substituţie, gramatică generativă, pozitivism şi antipozitivism, funcţionalism etc. În
ultimele decenii ale secolului XX lingvistica se dezvoltă în interdependenţă cu
ştiinţe ale culturii, cu semiotica, cu ştiinţele exacte şi cele ale naturii, cu
infromatica.Lingvistica cerceteaza:

 Caracterul arbitrar şi nonarbitrar al semnului lingvistic (cu referire la


denominaţia obiectelor).
 Limba şi societatea; influenţa mediului ambiant (demografic) asupra
dezvoltării/nondezvoltării unei limbi naturale.
 Factorii interni şi externi şi rolul lor în evoluţia limbii.
 Aplicarea metodelor moderne de ecrcetare a limbii în vederea
delimitării şi stabilirii statutului lingvistic al unui fenomen concret
aparţinând diverselor niveluri ale idiomurilor cercetate.
 Semiotica textului.
 Cercetarea fenomenelor de limbă după principiul semasiologic şi
onomasiologic.
 Situaţii de monolingvism, bilingvism şi polilingvism: tendinţe în
perioada globalizării.
 Diglosia şi repercusiunile ei (cu aplicare la un idiom sau mai multe).
 “Războiul” limbilor: dispariţia unor limbi şi dialecte, Cartea Roşie a
Limbilor.
 Ocrotirea limbilor minoritare: Carta Limbilor regionale sau Minoritare.
 Comunicarea verbală şi nonverbală: problematica unor asemenea
cercetări.