Sunteți pe pagina 1din 3

Definitie pentru Registru de Casa din DEX

Condică ce se ține obligatoriu de către fiecare casierie și în care se înscriu zilnic, în


ordine cronologică, încasările și plățile făcute de aceasta.

Din punct de vedere fiscal, foile de parcurs reprezintă un document prin care societățile justifică
cheltuielile cu combustibilul ca fiind efectuate în scopul activității desfășurate.
Scopul acestui document este asigurarea deductibilității integrale a cheltuielilor cu autovehiculul.

In termeni uzuali, gestiunea reprezinta felul in care iti urmaresti si administrezi


stocurile (de materii prime, consumabile, marfuri, obiecte inventar etc.).

Capitalul de lucru (termen care provine din englezescul “working capital”) este definit ca fiind diferenta dintre
activele circulante si datoriile curente ale societatii si masoara practic capacitatea companiei de a-si achita datoriile
curente ajunse la scadenta.

Capitalul permanent, spre deosebire de capitalul de lucru, reflecta sursele sigure ale unei companii si
include capitalul propriu plus datoriile pe termen lung.

Activele circulante (curente) sunt bunuri si valori care participa la un singur circuit economic, fiind
detinute pe termen scurt (mai mic de un an) de catre societate. Aceasta categorie de active este
importanta pentru finantarea curenta a activitatii unei companii.

Activele imobilizate reprezinta bunurile si valorile cu o durata de utilizare mai mare de un an si care nu se
consuma la prima utilizare, acestea fiind impartite in trei categorii: imobilizari necorporale, imobilizari
corporale siimobilizari financiare.
Imobilizarile necorporale (numite si active intangibile sau nemateriale) reprezinta active fara suport
material (identificabile nemonetar) detinute cu scopul de a fi utilizate in procesul de productie sau pentru
furnizarea de servicii (ex: brevete, licente, marci). Imobilizarile necorporale cuprind: cheltuieli de
constituire, cheltuieli de dezvoltare, concesiuni, licente, brevete, marci comerciale, fondul comercial.
Imobilizarile corporale (numite si active tangibile sau fixe) sunt reprezentate de bunurile cu continut
material utilizate de societate in procesul de productie de bunuri sau prestare de servicii (ex: terenuri si
constructii, masini, utilaje, mijloace de transport etc).
Imobilizarile financiare reprezinta sumele financiare investite de societate pe termen lung sub forma de
titluri si creante, cu scopul de a obtine venituri din dividende si dobanzi (ex: actiuni, imprumuturi acordate
pe termen lung).
Profit operational (Operating profit) Mai este cunoscut sub denumirea de profit inainte de dobanzi si taxe (EBIT –
earnings before interest and taxes) si defineste surplusul generat de activitatea operationala (de exploatare).

Cartea funciara
Definitie: Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul,
precum si din trei parti:

A. Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:


a) numarul de ordine si cel cadastral al imobilului;
b) suprafata imobilului, destinatia, categoriile de folosinta si, dupa caz, constructiile;
c) planul imobilului cu vecinatatile, descrierea imobilului si inventarul de coordonate al amplasamentului, pentru fiecare
imobil in parte, constituie anexa la partea I, intocmita conform regulamentului aprobat prin ordin al directorului general al
Agentiei Nationale.

B. Partea a II-a, referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate, care cuprinde:


a) numele proprietarului;
b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum si mentionarea inscrisului pe care se
intemeiaza acest drept;
c) stramutarile proprietatii;
d) servitutile constituite in folosul imobilului;
e) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la proprietate;
f) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face in titlu, in partea I sau a II-a a cartii funciare, cu privire la
inscrierile facute.

C. Partea a III-a, referitoare la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini, care va
cuprinde:
a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinta, abitatie, servitutile in sarcina fondului aservit, ipoteca si privilegiile
imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani;
b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la drepturile reale inscrise
in aceasta parte;
c) sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale;
d) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta parte.