Sunteți pe pagina 1din 2

Standardele de calitate ale cursurilor online

= listă de verificare =

Categorie Standarde
Cursul are o structură clară. 
Structura Cursul este fragmentat pe module/ unități de învățare. 
cursului Resursele cursului sunt fragmentate în „episoade” adecvate parcurgerii

online (10-15 min).
Cursul este ușor de navigat. 
Cursul conține doar obiecte care facilitează învățarea, fără elemente

redundante sau inutile.
Designul educațional reflectă cele mai bune practici și cercetări în

Planificarea domeniul educației.
cursului Prezentarea informației este clară și organizată. 
Cursul este o combinație dintre un design educațional bine

fundamentat și conținut de calitate.
Materiale sunt permanent actualizate. 
Introducerea Există o descriere a cursului. 
cursului Este prezentată tematica pe module și lecții. 
Este prezentat modul de desfășurare a cursului. 
Sunt prezentate obiectivele cursului. 
Este prezent modul de interacțiune din cadrul cursului, inclusiv

comunicare și etica pe internet.
Sunt prezentate modalitățile de evaluare din cadrul cursului. 
Fiecare temă include resurse variate. 
Resursele sunt dezvoltate în concordanță cu particularitățile învățării

Resursele on line.
În curs sunt incluse resurse audio/ video. 
În curs sunt cuprinse sau se face trimitere la resurse educaționale

deschise sau externe suplimentare.
La fiecare modul/ lecție sunt incluse activități care să angajeze

cursantul în învățare.
Cursul include activități de învățare individuală. 
Activitățile Cursul include activități de învățare colaborativă (forumul de discuții,

wiki, blogul, glosarul, baza de date, seminarul, chat-ul).
Pentru fiecare modul sunt incluse diferite tipuri de activități care să

angajeze cursantul în învățare și să ofere un parcurs personalizat.

SC eLearning & Software SRL


Arad, București, România, EU
Tel: 0727391456
Email: contact@elearningsoftware.ro
Web: www.elearningsoftware.ro
Cursul cuprinde diferite mijloace de comunicare. 
Comunicarea Modalitatea de comunicare este explicit prezentată în introducerea

cursului.
În cadrul cursului există activități prin care cursantul poate să își

autoevalueze cunoștințele și competențele.
În cadrul cursului sunt incluse activități de evaluare și autoevaluare care

permit cursanților să surpindă progresul pe care îl fac.
Evaluarea și În cadrul cursului există modalități de evaluare a cunoștințelor și
autoevaluarea competențelor cursanților – prin teste sau alte activități care pot fi 
notate: sarcina de lucru, proiecte de grup, wiki și altele.
Evaluarea cunoștințelor și a competențelor este în concordanță cu

obiectivele cursului și resursele oferite.
Mijloacele de evaluare surprind atât cunoștințele, cât și competențele. 
Evaluarea Există unul sau mai multe mijloace de evaluare a cursului și a unui

cursului feedback din partea cursanților.

SC eLearning & Software SRL


Arad, București, România, EU
Tel: 0727391456
Email: contact@elearningsoftware.ro
Web: www.elearningsoftware.ro