Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA: 25.05.2011
GRUPA: mare
DOMENIUL EXPERENŢIAL: DS- Domeniul ştiinţe
DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Activitate matematică
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare şi sistematizare de cunoştinţe
TEMA: „Când, cum şi de se se întâmplă?”
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic
TITLUL: Numărul şi cifra 7
SUBIECTUL: “Cine are cu unul mai mult ca mine”
SCOPUL ACTIVITĂŢII: consolidarea deprinderilor şi capacitatilor de numărare în limitele 1-7
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 1.să numere crescător şi descrescător de la 1 la 7;
 2. să stabilească vecinii numărului şi cifrei 7;
 3. să găsească cifra şi numărul lipsă din şir, reaşezând-o la locul ei;
 4. să respecte regulile jocului;
ELEMENTE DE JOC: aplauze, recompensă, mânuirea materialelor, întrecerea;
STRATEGII DIDACTICE:
1. METODE, PROCEDEE, TEHNICI: conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul, exerciţiul; problematizare
2. MIJLOACE DE ÎNVĂTĂMÂNT: Jetoane cu numerele şi cifrele 1- 7, jetoane reprezentând legume, coşuleţe, tablă
magnetică, cifre magnetice ;
3. FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe;
RESURSE UMANE: 27 copii
RESURSE TEMPORALE: 30 minute
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
Antonovici, Ştefania, Jalbă, Cornelia, Nicu, Gabriel „Jocuri didactice pentru activităţile matematice în grădiniţă”, Editura Aramis,
Bucureşti, 2005
Păduraru, V. (1999) Activităţi matematice în învăţământul preşcolar, Ed. Polirom, Iaşi
Libotean, I. (1997) Jocuri didactice matematice pentru grădiniţă, V & I Integral, Bucureşti
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Nr. Secvenţele Ob. Timp Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


crt. activităţii Op. Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizare
1. Moment 1’ Copiii intră ordonat în sala de grupă
organizatoric şi îşi ocupă fiecare locurile pe
scăunele.
2. Captarea 2’ Voi ruga unul dintre copii să recite o Conversaţia Frontal
atenţiei
poezie.

Numărătoarea
de T. Constantinescu
O alună, două, trei,
Veveriţă, tu nu vrei?
- Ba vreau patru, cinci si sase
Că alunele-s gustoase.
- Îţi dau sapte, opt si nouă,
Dac-o să ne spui si nouă
Când a să ajungă-ncoace
Iarna cu zece cojoace!

Apoi voi citi cea de-a doua parte a


poeziei cu glas tare:

Veveriţa socoti:
- Parcă nouă zile or fi,
Parcă opt, ba sapte-mi pare...
Spune-mi vânt, tu nu stii oare?
Vântul s-a zburlit: ,,Ba da!”
Sase, cinci, asa vuia
- Si-ai s-auzi prin fagi, prin tei
Cât spui patru, cât spui trei,
Cât spui două, cât spui una,
Viscolind pe-aici furtuna.

La uşă musafirii au stat


Si pe loc ei au aflat
Că nu vă-ntrece nimeni
La numărat.
Oare e adevărat
3. Anunţarea 1’ Noi astăzi la activitatea de Explicaţia Frontal Capacitatea
temei şi a matematică vom juca împreună un de a asculta
obiectivelor joculeţ, care se numeşte “Cine are cu cu interes un
operaţionale unul mai mult”. Vom consolida astfel mesaj verbal
numărul şi cifra şapte.
4. Reactualizarea 5’ Numără descrescător. Capacitatea
cunoştinţelor Îi voi ruga şi pe ei să numere Exerciţiul de a rezolva
O1 crescător şi descrescător în limita 1- Frontal corect
7; sarcinile
Numără de la 1… la…5.
Numără din 2 în 2 începând cu
numărul 2 până la 6
Numără din 2 în 2 începând cu 1
până la 6;
Completează cu cifrele care lipsesc ;
O2 Spune care sunt vecinii numarului 7 ;
Ce cifră arăt ?
5. Dirijarea 12’ Voi repeta numele jocului: “Cine are Explicaţia Frontal
consolidării şi cu unul mai mult”
sistematizării Voi prezenta sarcina jocului:
cunoştinţelor - Fiecare copil va fi atent la Jetoane
jetonul prezentat de educatoare;
va veni în faţă copilul care are
jetonul cu un număr mai mare
decât cel prezentat în faţă;
- În continuare copilul venit în faţă
alege un alt jeton pe care îl arată
copiilor întrebând: “Cine are cu
un număr mai mare”
- La două intervenţii corecte
primeşte o bulinuţă;
-
Vom efectua un joc de probă pentru
o mai bună înţelegere a sarcinilor Conversaţia
jocului şi se vor mai repeta încă
odată regulile de joc.

Realizarea propriu-zisă a jocului:


- Voi arăta un jeton cu cifra 6; Demonstraţ Capacitatea
copilul care ridică primul jetonul cu ia de a stabili
O3 cifra 7 vine în faţă; vecinii
- Copilul care este în faţă alege şi numărului 7
prezintă copiilor un jeton cu cifra 5 Exerciţiul
O4 (de ex.). Cel care arată jetonul cu nr 6
venind în faţă etc.
6. Complicarea 7’ Complicarea jocului: Conversaţia Coşuleţe, Frontal
jocului - Vor primi coşuleţe şi vor număra jetoane
O4 jetoanele;
Voi arăta un jeton cu cifra 7, iar ei vor
trebui să obţină acelaşi număr de
elemente (să mai adauge sau să mai
ia); primii cinci copii care reuşesc să
obţină un număr de 7 elemente în coş
şi să explice cum au procedat vor fi
premiaţi;
7. Încheierea 2 Voi face aprecieri generale şi Frontal
activităţii individuale împărţind stimulente.
Voi face aprecieri verbale cu privire
la: participarea copiilor la activitate;
rezolvarea sarcinilor jocului;
folosirea limbajului adecvat activităţii
matematice; ţinuta corporală;