Sunteți pe pagina 1din 16

LOCUL DE MUNCǍ Nr.

CONDUCATOR AUTO
1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCǍ

Şoferii transportǎ materiale , sau muncitori .


MIJLOACE DE PRODUCŢIE

 Automacarale
 Basculanta
 Tir Reno
 Autoturisme
 Autobuze
 Excavatoare
 Autobetoniere
 Carburant;
 Lubrifianţi;
 Lichid de frânǎ(toxic)
 Trusǎ de scule completă
 Articole mentenanţǎ ( cric, pompă pentru umflat roţi etc).
 Lanţuri pentru zăpadă
 Extinctoare ;
 Truse chei;.

SARCINA DE MUNCǍ

 Conform cu fisa postului

MEDIUL DE MUNCǍ

Conducatorul auto îşi desfǎşoarǎ activitatea atât în cabina maşinii, cât şi în aer liber, în
timpul operaţiilor de încǎrcare - descǎrcare şi a lucrǎrilor de întreţinere.
Activitatea în aer liber se desfǎşoarǎ în prezenţa curenţilor de aer, temperatura fiind
scǎzutǎ în anotimpul friguros şi ridicatǎ în perioada canicularǎ.
La deplasarea pe şosele traficul poate să fie foarte aglomerat, iar pe unele drumuri
neamenajate apar pulberi pneumoconiogene (praf).

2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI


A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE

 Factori de risc mecanic:


- Prindere, antrenare mânǎ sau articole de vestimentaţie de către organele de
maşini în mişcare(curele de transmisie etc.);
- Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ;
- Coliziuni sau derapaje în timpul mersului cu autovehiculul;
- Autoblocarea mecanismelor şi sistemelor de direcţie şi/ sau frânare;
- Cădere liberǎ de piese grele pe picior sau pe corp în timpul lucrărilor de reparaţii
(cutie de viteze, anvelope, roţi etc.);
- Răsturnarea autovehiculului la pierderea aderenţei cu drumul;
- Proiectare de particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii accidentale a
acestuia;
- Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase;
- Vibraţii ale cabinei cauzate de motorul termic şi de microneregularitǎţile
drumului;
 Factori de risc termic:
- Temperatura ridicatǎ a suprafeţelor metalice atinse (în timpul reparaţiilor –
motor, eşapament etc.);
- Temperatura coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse în anotimpul rece (scule,
piese etc.);
 Factori de risc electric:
- Deficienţe la instalaţia electricǎ care genereazǎ riscuri de producere a unor
scântei şi de aprindere instalaţiei.
 Factori de risc chimic:
- Contactul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori;
- Contactul cu substanţe toxice – lichid de frânǎ, antigel;
B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ
 Factori de risc fizic
- Temperatura scăzută a aerului în timpul încărcării, descărcării, efectuării de
reparaţii în anotimpul friguros;
- Curenţi de aer;
- Nivel de iluminare: la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de
orbire provocat de folosirea incorectǎ a luminilor de către participanţii la trafic;
- Calamitǎţi naturale– vânt, grindină, trăsnet, inundaţie, alunecări de teren,
prăbuşiri de copaci, seisme;

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ


 Suprasolicitare fizicǎ
- Efort static, poziţie fixǎ la parcurgerea traseelor lungi.
 Suprasolicitare psihicǎ:
- Solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasării, decizii dificile în timp scurt
– intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasării
în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare).
- Monotonia muncii;

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI


 Acţiuni greşite
- Circulaţia cu autovehiculul în stadiu avansat de obosealǎ;
- Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementeazǎ circulaţia pe
drumurile publice;
- Circulaţia fǎrǎ închiderea centurii de siguranţǎ;
- Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia
de frânare;
- Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericǎ;
- D epăşirea numărului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime
admise sau angajarea de discuţii cu pasagerii;
- Întreruperea motorului în rampǎ şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru
(la coborâre);
- Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare la deplasarea
pedestră;
 Omisiuni
- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie.
- Neutilizarea triunghiurilor reflectorizante la reparaţiile accidentale pe drumurile
publice(pene etc);
 Comportament socio - profesional
- Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi,
stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţele sistemul de
comunicare);
- Lipsa de satisfacţie în muncă;
- Consumul de alcool în timpul programului de lucru;
- Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la
serviciu obosit sau în stare de ebrietate;
UNITATEA:

10.3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ

LOCUL DE MUNCǍ:
CONDUCATOR AUTO

COMPONENŢ FACTORI DE FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC


A SISTEMULUI RISC (descriere, parametri)
DE MUNCǍ IDENTIFICAŢI

0 1 2
1. Prindere, antrenare mânǎ sau articole de vestimentaţie de către
organele de maşini în mişcare(curele de transmisie etc.);
2. Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ;

3. Coliziuni sau derapaje în timpul mersului cu autovehiculul;

4. Autoblocarea mecanismelor şi sistemelor de direcţie şi/ sau frânare;


MIJLOACE
FACTORI DE
DE 5. Cădere liberǎ de piese grele pe picior sau pe corp în timpul lucrărilor
RISC MECANIC
PRODUCŢIE de reparaţii (cutie de viteze, anvelope, roţi etc.);
6. Răsturnarea autovehiculului la pierderea aderenţei cu drumul;

7. Proiectare de particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii


accidentale a acestuia

0 1 2
8. Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase;

9. Vibraţii ale cabinei cauzate de motorul termic şi de


microneregularitǎţile drumului;
10. Temperatura ridicatǎ a suprafeţelor metalice atinse (în timpul
reparaţiilor – motor, eşapament etc.);
FACTORI DE
RISC TERMIC 11. Temperatura coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse în anotimpul
rece (scule, piese etc.);
FACTORI DE 12. Deficienţe la instalaţia electricǎ care genereazǎ riscuri de producere
RISC ELECTRIC a unor scântei şi de aprinderea instalaţiei;
13. Contactul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de
acumulatori;
FACTORI DE
RISC 14. Contactul cu substanţe toxice – lichid de frânǎ, antigel;
CHIMIC
15. Pericol explozie la transport butelii oxigen, acetilena, in conditii
improprii;
16. Temperatura scăzută a aerului în timpul încărcării, descărcării,
efectuării de reparaţii în anotimpul friguros;
17. Curenţi de aer;
FACTORI DE
MEDIUL DE 18. Nivel de iluminare: la deplasarea pe timp de noapte intervine
RISC
MUNCǍ fenomenul de orbire provocat de folosirea incorectǎ a luminilor de
FIZIC
către participanţii la trafic;
19. Calamitǎţi naturale– vânt, grindină, trăsnet, inundaţie, alunecări de
teren, prăbuşiri de copaci, seisme;

0 1 2
SUPRASOLICI- 20. Efort static, poziţie fixǎ la parcurgerea traseelor lungi;
TARE
FIZICĂ
SARCINA DE 21. Solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasării, decizii dificile
MUNCǍ în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai
SUPRASOLICI-
accentuat în cazul deplasării în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ,
TARE
ploaie, ninsoare);
PSIHICĂ
22. Monotonia muncii;

EXECUTANT ACŢIUNI 23. Circulaţia cu autovehiculul în stadiu avansat de obosealǎ;


GREŞITE
24. Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementeazǎ
circulaţia pe drumurile publice;
25. Circulaţia fǎrǎ închiderea centurii de siguranţǎ;

26. Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia


electricǎ, instalaţia de frânare;
27. Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericǎ;

28. Depăşirea numărului maxim de persoane admis, a sarcinii


maxime admise sau angajarea de discuţii cu pasagerii;
29. Întreruperea motorului în rampǎ şi aducerea manetei de viteze în
poziţia neutru (la coborâre);
30. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare la
deplasarea pedestră;
31. Cadere de la mica inaltime prin pasire in gol sau dezechilibrare la
coborarea din autovehicule cu tonaj mare
32.Efectuare de operatii gresite:
- pozitionarea gresita a autobasculantei la incarcare-far
posibilitatea ca incarcarea sa se faca numai prin spate sau pe partil
laterale, iar sarcina manevrata sa nu treaca pe deasupra cabinei
-neasigurarea autovehiculului cu frana de ajutor la descarcare
inainte de a comanda ridicarea benei
-neverificarea dupa incarcare a repartizarii uniforme a incarcaturi
in bena, respectarea tonajului si gabaritului acesteia
-intrarea conducatorului auto sub bena ridicata fara ca aceasta sa fi
asigurata
-suspendarea benei autobasculantei(in vederea unor lucrari d
intretinere si exploatare) fara asigurarea benei cu ajutorul tirantului s
bolturilor din dotare
-scoaterea pneului de pe janta inainte de a se evacua aerul din el s
umflarea acestuia la alta presiune decat cea prescrisa

32. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie;


OMISIUNI
33. Neutilizarea triunghiurilor reflectorizante la reparaţiile
accidentale pe drumurile publice(pene etc);
34. Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între
colegi, stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţele
sistemul de comunicare);
COMPORTA- 35. Lipsa de satisfacţie în muncă;
MENTUL
SOCIO- 36. Consumul de alcool în timpul programului de lucru;
PROFESIONAL

37. Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la


serviciu obosit sau în stare de ebrietate;

CONDUCATOR AUTO
NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCǍ ESTE:
37

 riRi 1(7  7)  3(5  5)  4(4  4)  28(3  3)  1(2  2)  1(11) 445


Nrg 1  i 1
   3,56
37
1 7  3  5  4  4  28  3  1 2  11 125
 ri
i 1

NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC(Fig.nr.1)


Locul de muncǎ nr. 1
CONDUCATOR AUTO
Nivel de risc global : 3,56
LEGENDǍ FIGURA NR. 1

F1 Prindere, antrenare mânǎ sau articole de vestimentaţie de către organele


de maşini în mişcare(curele de transmisie etc.);
F2 Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ;
F3 Coliziuni sau derapaje în timpul mersului cu autovehiculul;
F4 Autoblocarea mecanismelor şi sistemelor de direcţie şi/ sau frânare;
F5 Cădere liberǎ de piese grele pe picior sau pe corp în timpul lucrărilor de
reparaţii (cutie de viteze, cardan, anvelope, roţi etc.);
F6 Răsturnarea autovehiculului la pierderea aderenţei cu drumul;
F7 Proiectare de particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii
accidentale a acestuia;
F8 Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase;
F9 Vibraţii ale cabinei cauzate de motorul termic şi de microneregularitǎţile
drumului;
F10 Temperatura ridicatǎ a suprafeţelor metalice atinse (în timpul
reparaţiilor – motor, eşapament etc.);
F11 Temperatura coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse în anotimpul rece
(scule, piese etc.);
F12 Deficienţe la instalaţia electricǎ care genereazǎ riscuri de producere a unor
scântei şi de aprinderea instalaţiei;
F13 Contactul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori;
F14 Contactul cu substanţe toxice – lichid de frânǎ, antigel;
F15 Pericol de explozie la transportul buteliilor de oxigen si acetilena in timpul
transportului necorespunzator;
F16 Temperatura scăzuta a aerului în timpul încărcării, descărcării,
efectuării de reparaţii în anotimpul friguros;
F17 Curenţi de aer;
F18 Nivel de iluminare: la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul
de orbire provocat de folosirea incorectǎ a luminilor de către
participanţii la trafic;
F19 Calamitǎţi naturale– vânt, grindină, trăsnet, inundaţie, alunecări de teren,
prăbuşiri de copaci, seisme;
F20 Efort static, poziţie fixǎ la parcurgerea traseelor lungi.
F21 Solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasării, decizii dificile în
timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat
în cazul deplasării în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie,
ninsoare).
F22 Monotonia muncii;
F23 Circulaţia cu autovehiculul în stadiu avansat de obosealǎ;
F24 Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementează
circulaţia pe drumurile publice;
F25 Circulaţia fǎrǎ închiderea centurii de siguranţǎ;
F26 Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ,
instalaţia de frânare;
F27 Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericǎ;
F28 Depăşirea numărului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise sau
angajarea de discuţii cu pasagerii;
F29 Întreruperea motorului în rampǎ şi aducerea manetei de viteze în
poziţia neutru (la coborâre);
F30 Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare la
deplasarea pedestră;
F31 Cadere de la mica inaltime prin pasire in gol sau dezechilibrare la coborarea din
autovehicule cu tonaj mare
F32 Efectuare de operatii gresite:
- pozitionarea gresita a autobasculantei la incarcare-fara posibilitatea ca
incarcarea sa se faca numai prin spate sau pe partile laterale, iar sarcina manevrata sa
nu treaca pe deasupra cabinei
-neasigurarea autovehiculului cu frana de ajutor la descarcare - inainte de a
comanda ridicarea benei
-circulatia cu autobasculanta avand bena ridicata-cu riscul de a lovi parti din
constructiile apropiate, copaci, stanci sau liniile electrice aeriene
-neverificarea dupa incarcare a repartizarii uniforme a incarcaturii in bena,
respectarea tonajului si gabaritului acesteia
-intrarea conducatorului auto sub bena ridicata fara ca aceasta sa fie asigurata
-suspendarea benei autobasculantei(in vederea unor lucrari de intretinere si
exploatare) fara asigurarea benei cu ajutorul tirantului si bolturilor din dotare
-scoaterea pneului de pe janta inainte de a se evacua aerul din el si umflarea
acestuia la alta presiune decat cea prescrisa
F32 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie.
F33 Neutilizarea triunghiurilor reflectorizante la reparaţiile accidentale pe
drumurile publice(pene etc);
F34 Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări
tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţele sistemul de
comunicare);
F35 Lipsa de satisfacţie în muncă;
F36 Consumul de alcool în timpul programului de lucru;
F37 Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu
obosit sau în stare de ebrietate;
4. FIŞA DE MǍSURI PROPUSE

MǍSURI PROPUSE
NIVEL DE
Nr.crt. FACTOR DE RISC
RISC
Nominalizarea mǎsurii
0 1 2 3
F3. Coliziuni sau derapaje în timpul - Instruirea corectă .
mersului cu autovehiculul; - Respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe drumurile publice.
1. 7

F2. Lovire de către alte mijloace de - Instruirea corectă .


transport la deplasarea pedestrǎ; - Respectarea regulilor interne de deplasare şi de acces la obiective.
2. 5

- Executarea reviziilor tehnice la termenele stabilite de legislaţia în vigoare şi de


F4. Autoblocarea mecanismelor şi celelalte norme interne.
3. sistemelor de direcţie şi/ sau frânare; 5 - Raportarea imediată a tuturor defecţiunilor semnalate sau a suspiciunii asupra
modului de funcţionare la mecanismele şi sistemele mijloacelor de transport;
- Controlul stării tehnice la plecarea în cursă.
F7. Proiectare de particule de parbriz - Înlocuirea imediată a parbrizului în momentul în care se constată că acesta a
rezultate ca urmare a spargerii fost lovit şi deteriorat;
4. accidentale a acestuia; 4 - Dotarea autoturismului cu parbriz securizat;

5. F21. Solicitare permanentǎ a atenţiei în 4 - Control medical periodic;


timpul deplasării, decizii dificile în timp - Alcătuirea traseelor cu o respectare judicioasă a alternanţei conducere/odihnă, în
scurt – intervenţii pe baza reflexelor funcţie de starea de oboseală a conducătorului auto;
dobândite (efort mai accentuat în cazul - Folosirea timpilor de odihnă în intervalele dintre deplasări.
deplasării în condiţii atmosferice grele
– ceaţǎ, ploaie, ninsoare);

F22.Monotonia muncii. - Oprirea în parcurs la intervale regulate şi efecuarea de exerciţii fizice de înviorare;

6. 4

F33. Neutilizarea triunghiurilor - Instruirea personalului privind protecţia muncii;


reflectorizante la reparaţiile accidentale - Folosirea triunghiurilor reflectorizante pe parcursul efectuării reparaţiilor
7. pe drumurile publice(pene etc); 4 accidentale pe drumurile publice;

F37 Consumul de alcool în timpul - Instruirea personalului privind consecinţele consumului de alcool;
8. programului de lucru; 4
5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVELUǍRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluǎrii efectuate, nivelul de risc global (Ng)
calculat conform metodei are valoarea 3,56, încadrându-se în categoria riscurilor medii
( situate peste limita de acceptabilitate 3,5 )
S-au identificat un numǎr de 36 de factori de risc, dintre care: 28 factori de risc au
niveluri parţiale de risc sub limita admisǎ, iar 8 factori de risc depǎşesc aceastǎ limitǎ( fig.nr.2)
situându-se în categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate mǎsuri de eliminare
sau diminuare a efectelor lor.
Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare
mǎsurile prezentate în „Fişa de mǎsuri propuse”.
Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarcǎ ponderea
majoritarǎ a factorilor proprii mijloacelor de producţie cu 45,38 %, urmând executantul cu
pondere de 36,92 % . Mediul de muncǎ cu o pondere de 9,23 % şi sarcina de muncă are o
pondere de 8,46 %. Erorile executantului au, în cea mai mare parte, consecinţe ireversibile –
deces.
PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ( Fig.nr.2)
Locul de muncǎ nr. 1
CONDUCATOR AUTO
Nivel de risc global: 3,56

S-ar putea să vă placă și