Sunteți pe pagina 1din 23

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE

PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ

SOFER CIFA BETON ACTROS-9 mc


TRACTORIST

1.PROCESUL DE MUNCA

Procesul de muncǎ are drept scop transportul de beton de la statia de preparat betoane la locul in care
acesta se pune in opera cu ajutorul CIFEI DE BETON ACTROS-9mc - din dotare, trasportul de materiale
si materii prime cu ajutorul tractorului si a remorcii corespunzatoare, între diferitele puncte de lucru din
cadrul societatii

2.ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA

2.1.MIJLOACE DE PRODUCTIE
- CIFA BETON ACTROS - 1 buc.
- tractor+remorca - 1 buc
- trusă de scule tip auto
- antigel (toxic);
- freon (în instalaţiile de climatizare);
- lichid de frână (toxic);
- electrolit baterii acumulator (soluţie de H2SO4);
- lichid pentru curăţare parbrize;
- dispozitive de suspendare (mecanice şi hidraulice);
- triunghiuri reflectorizante;
- pene de calare;
- manometre pentru verificarea presiunii în pneuri;
- truse medicale;
- vesta reflectorizanta ;
- extinctoare.

2.2.MEDIUL DE MUNCA
Şoferul(tractoristul) îşi desfăşoară activitatea în habitaclul autovehiculului;
-toate autovehiculele sunt prevăzute cu sisteme de climatizare, dar în cazul unora funcţionarea acestor
instalaţii nu asigură în permanenţă condiţiile de mediu impuse de activitatea de conducere auto ;
-apar curenţi de aer din cauza neetanşeităţilor(mai mult sau mai putin);
-nivelul de zgomot se plasează sub limita de 87 dB, dar are manifestare continuă şi mai pronunţată în
cazul celor pe motorină;
-la deplasarea pe unele drumuri rurale sau neamenajate apar pulberi pneumoco-niogene (praf) (nu sunt
înlăturate la autovehiculele care nu au prevăzute filtre la instalaţia de climatizare).

1
2.3.SARCINA DE MUNCA
-sosirea la serviciu;
-verificarea stării tehnice a autovehiculului;
-verifică nivelurile de carburanţi, lubrifianţi, lichid de răcire, lichid de frână şi electrolit în bateriile de
acumulator;
-verifică funcţionarea corectă a instalaţiei electrice, a motorului şi a sistemelor de frânare şi direcţie;
-alimentează cu carburanţi dacă este cazul;
-completează nivelurile deficitare;
-se prezintă la punctul indicat în documentele primite;
-execută transport de materiale pe drumurile publice sau în incinte de unităţi;
-la sfârşitul parcurgerii itinerarului ordonat se reîntoarce cu autovehiculul la locul de parcare;
-verifică din nou starea tehnică a autovehiculului;
-predă actele şi cheile de contact şi acces revizorului de la punctul tehnic de control;
-raportează toate neregulile întâmpinate pe parcurs sau referitoare la starea tehnică a autovehiculului;
-execută lucrări de întreţinere specifice autovehiculelor; (spălare, curăţare etc.);
-participă la reparaţii şi revizii tehnice, executând lucrări de complexitate mică şi medie;
-cunoasterea si respectarea normelor de SSM si PSI
-utilizarea obligatorie a EIP din dotare
-respectarea ordinii si disciplinei la locul de munca in conformitate cu prevederile ROI
-mentinerea curateniei la locul de munca
-interdictia de introducere si consumare a bauturilor alcoolice in timpul programului de lucru

3. FACTORII DE RISC IDENTIFICATI

A.FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE

FACTORI DE RISC MECANIC

2
F01 - Organe de maşini în mişcare:-prindere, antrenare mânǎ sau articole vestimentaţie (mâneci,
cravate, fular etc.) de cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ de apǎ, curea distribuţie;
F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier;
F03 - Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers;
F04 - Cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale, la lucrul sub autovehicul-reparatii
F05 - Scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub autovehicul;
F06 - Proiectare de corpuri sau particule:
 la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor electric manual-mentenanta+reparatii;
 particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia;
F07 - Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de mentenanţǎ şi la
micile reparaţii

FACTORI DE RISC TERMIC

F08 - Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.)


F09 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental (sistem de evacuare, bloc motor etc.);
F10 - Temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece
(caroserie, scule, dispozitive etc.);

FACTORI DE RISC ELECTRIC

F11 - Electrocutare prin atingere directǎ:


 deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de curent, la lucrul cu unelte cu acţionare
electricǎ, portabile (la reparaţii);
 panouri electrice neasigurate prin încuiere în atelierul de reparaţii;

FACTORI DE RISC CHIMIC

F12 - Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frânǎ;


 lucrul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori – arsurǎ chimicǎ;
 lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc.

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCA

FACTORI DE RISC FIZIC

F13 - Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în habitaclul autovehiculelor care nu sunt dotate cu
instalaţie de condiţionare a aerului;
F14 - Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului la unele autovehicule (circulatia cu geamurile
deschise)
F15 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme;
F16 - Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele drumuri rurale
- la majoritatea autovehiculelor din dotare nu existǎ sistem eficient de filtrare a aerului care intrǎ în
habitaclu

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCA

F17 - Solicitare fizicǎ : - efort static, poziţie fixǎ la parcurgerea traseelor lungi.

3
F18 - Solicitare psihică : decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort
mai accentuat în cazul deplasǎrii în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare).
F19 - Solicitare psihică: ritm de munca mare - solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasǎrii

D.FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

ACTIUNI GRESITE

F20 - Circulaţia sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de
obosealǎ;
F21 - Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementeazǎ circulaţia pe drumurile
publice;
F22 - Efectuarea defectuoasa de operatii:
-oprirea motorului cand autovehiculul coboara in panta, fara actionarea franei de serviciu si fara
calarea rotilor cu pene
-circulatia autovehiculului cu viteza mai mare de 8-10 km/h cand vizibilitatea este redusa (sub 20 m)
F23 - Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare;
F24 - Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericǎ;
F25 - Depǎşirea numǎrului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise sau angajarea de
discuţii cu pasagerii;
F26 - Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestrǎ.
F27 - Cǎdere de la mica inaltime - prin pasire in gol sau dezechilibrare la urcarea-coborarea din
autovehicule
F28 - Efectuarea defectuoasa de operatii:
-circulatia cu autovehiculului-cu riscul de a lovi parti din constructiile apropiate, copaci, stanci sau
liniile electrice aeriene
-neverificarea dupa incarcare a repartizarii uniforme a incarcaturii, respectarea tonajului si gabaritului
acesteia
-scoaterea pneului de pe janta inainte de a se evacua aerul din el si umflarea acestuia la alta presiune
decat cea prescrisa

OMISIUNI

F29 - Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din


dotare.

4
FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA
UNITATEA :
NUMAR DE PERSOANE EXPUSE :
FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE
MUNCA
SECTIA : FISA NR.9 DURATA EXPUNERII :
8 ore/schimb
COMISIA DE EVALUARE :
LOCUL DE MUNCA : --
SOFER CIFA BETON
TRACTORIST
COMPONENTA FACTORI DE CONSE CLASA CLASA NIVEL
FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE CINTA DE DE PARTIAL
SISTEMULUI DE RISC A FACTORILOR DE RISC MAXIMA GRAVI PROBABI DE RISC
MUNCA IDENTIFICATI (DESCRIERE, PARAMETRI) PREVIZIBI TATE LITATE
LA
1 2 3 4 5 6 7
F01 - Organe de maşini în mişcare:-prindere, antrenare
mânǎ sau articole vestimentaţie (mâneci, cravate, fular
etc.) de cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ de DECES 7 1 3
apǎ, curea distribuţie;
MIJLOA
CELE FACTORI F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau
CF) în caz de incident rutier; DECES 7 1 3
DE DE RISC
PRODUC MECANIC
TIE F03 - Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie
sau a sistemului de frânare în mers; DECES 7 3 5

F04 - Cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale, la lucrul ITM


sub autovehicul-reparatii 45-180 3 2 2
zile
F05 - Scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub ITM 2 4 2
autovehicul; 3-45 zile

5
F06 - Proiectare de corpuri sau particule:
 la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor
electric manual-mentenanta+reparatii; INV
FACTORI 4 4 4
 particule de parbriz rezultate ca urmare a gr. III
DE RISC
MECANIC spargerii acestuia;

F07 - Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe


periculoase, în special la operaţii de mentenanţǎ şi la ITM
micile reparaţii 2 5 3
3-45 zile

F08 - Incendii provocate de izolaţii electrice


necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.) DECES 7 1 3
MIJLOA
CELE F09 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse ITM
FACTORI
DE accidental (sistem de evacuare, bloc motor etc.); 3-45 2 5 3
DE RISC
PRODUC TERMIC zile
TIE F10 - Temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse
la lucrul în aer liber în anotimpul rece (caroserie, scule, ITM
2 5 3
dispozitive etc.); 3-45 zile

F11 - Electrocutare prin atingere directǎ:


FACTORI  deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de
DE RISC curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricǎ,
ELECTRIC portabile (la reparaţii); DECES 7 1 3
 panouri electrice neasigurate prin încuiere în
atelierul de reparaţii;

F12 - Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de


frânǎ;
 lucrul cu substanţe caustice – electrolitul DECES 7 1 3
FACTORI bateriilor de acumulatori – arsurǎ chimicǎ;
DE RISC
CHIMIC  lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili,
uleiuri, unsori etc.

6
F13 - Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în
ITM
habitaclul autovehiculelor care nu sunt dotate cu
3-45 2 4 2
instalaţie de condiţionare a aerului;
zile
F14 - Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului la ITM
unele autovehicule (circulatia cu geamurile deschise) 3-45 2 4 2
zile
F15 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri
de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme; DECES 7 1 3

MEDIUL FACTORI F16 - Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele


DE DE RISC drumuri rurale : ITM
MUNCA FIZIC - la majoritatea autovehicule din dotare nu existǎ sistem 3-45 2 4 2
eficient de filtrare a aerului care intrǎ în habitaclu zile

F17 - Solicitare fizicǎ : - efort static, poziţie fixǎ la ITM


parcurgerea traseelor lungi 3-45 2 5 3
zile
F18 - Solicitare psihică : decizii dificile în timp scurt –
intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai ITM
SARCINA
DE accentuat în cazul deplasǎrii în condiţii atmosferice grele 45-180 3 6 4
MUNCA – ceaţǎ, ploaie, ninsoare). zile

F19 - Solicitare psihică: ritm de munca mare - solicitare ITM


permanentǎ a atenţiei în timpul deplasǎrii 3-45 2 5 3
zile
F20 - Circulaţia sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor
medicamente sau într-un stadiu avansat de obosealǎ; DECES 7 2 4

F21 - Executarea de manevre nepermise de legislaţia


care reglementeazǎ circulaţia pe drumurile publice; DECES 7 1 3

7
F22 - Efectuarea defectuoasa de operatii:
-oprirea motorului cand autovehiculul coboara in panta,
fara actionarea franei de serviciu si fara calarea rotilor cu
pene DECES 7 1 3
-circulatia autovehiculului cu viteza mai mare de 8-10
km/h cand vizibilitatea este redusa (sub 20 m)

EXECU ACTIUNI F23 - Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie,


TANT GRESITE instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare; DECES 7 2 4

F24 - Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la


starea atmosfericǎ; DECES 7 1 3

F25 - Depǎşirea numǎrului maxim de persoane admis, a


sarcinii maxime admise sau angajarea de discuţii cu
pasagerii; DECES 7 1 3

F26 - Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, ITM


dezechilibrare la deplasarea pedestrǎ. 3-45 2 4 2
zile
F27 - Cǎdere de la mica inaltime - prin pasire in gol sau
dezechilibrare la urcarea-coborarea din autovehicule DECES 7 1 3

F28 - Efectuarea defectuoasa de operatii:


-circulatia cu autovehiculului-cu riscul de a lovi parti din
EXECU constructiile apropiate, copaci, stanci sau liniile electrice
TANT aeriene
-neverificarea dupa incarcare a repartizarii uniforme a
incarcaturii, respectarea tonajului si gabaritului acesteia DECES 7 1 3
ACTIUNI -scoaterea pneului de pe janta inainte de a se evacua aerul
GRESITE din el si umflarea acestuia la alta presiune decat cea
prescrisa

8
F29 - Neutilizarea echipamentului individual de protecţie
OMISIUNI şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare. DECES 7 1 3
EXECU
TANT

CALCULUL

NIVELULUI DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCA :

SOFER CIFA BETON


TRACTORIST
29

r  R i i
1  (5  5)  4  (4  4)  18  (3  3)  6  (2  2) 275
N rg  i 1
   3,16
29
1  5  4  4  18  3  6  2 87
ri 1
i

9
NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
LOCUL DE MUNCA : SOFER CIFA BETON, TRACTORIST
NIVEL GLOBAL DE RISC : 3,16

10
11
LEGENDǍ

F01 - Organe de maşini în mişcare:-prindere, antrenare mânǎ sau articole vestimentaţie (mâneci, cravate,
fular etc.) de cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ de apǎ, curea distribuţie;
F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier;
F03 - Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers;
F04 - Cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale, la lucrul sub autovehicul-reparatii
F05 - Scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub autovehicul;
F06 - Proiectare de corpuri sau particule:
 la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor electric manual-mentenanta+reparatii;
 particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia;
F07 - Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de mentenanţǎ şi la
micile reparaţii
F08 - Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.)
F09 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental (sistem de evacuare, bloc motor etc.);
F10 - Temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece
(caroserie, scule, dispozitive etc.);
F11 - Electrocutare prin atingere directǎ:
 deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricǎ,
portabile (la reparaţii);
 panouri electrice neasigurate prin încuiere în atelierul de reparaţii;
F12 - Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frânǎ;
 lucrul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori – arsurǎ chimicǎ;
 lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc.
F13 - Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în habitaclul autovehiculelor care nu sunt dotate cu
instalaţie de condiţionare a aerului;
F14 - Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului la unele autovehicule (circulatia cu geamurile
deschise)
F15 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme;
F16 - Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele drumuri rurale
- la majoritatea autovehiculelor din dotare nu existǎ sistem eficient de filtrare a aerului care intrǎ în
habitaclu
F17 - Solicitare fizicǎ : - efort static, poziţie fixǎ la parcurgerea traseelor lungi.
F18 - Solicitare psihică : decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort
mai accentuat în cazul deplasǎrii în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare).
F19 - Solicitare psihică: ritm de munca mare - solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasǎrii
F20 - Circulaţia sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de
obosealǎ;
F21 - Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementeazǎ circulaţia pe drumurile
publice;
F22 - Efectuarea defectuoasa de operatii:
-oprirea motorului cand autovehiculul coboara in panta, fara actionarea franei de serviciu si fara calarea
rotilor cu pene
-circulatia autovehiculului cu viteza mai mare de 8-10 km/h cand vizibilitatea este redusa (sub 20 m)

F23 - Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare;


F24 - Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericǎ;
12
F25 - Depǎşirea numǎrului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise sau angajarea de
discuţii cu pasagerii;
F26 - Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestrǎ.
F27 - Cǎdere de la mica inaltime - prin pasire in gol sau dezechilibrare la urcarea-coborarea din
autovehicule
F28 - Efectuarea defectuoasa de operatii:
-circulatia cu autovehiculului-cu riscul de a lovi parti din constructiile apropiate, copaci, stanci sau
liniile electrice aeriene
-neverificarea dupa incarcare a repartizarii uniforme a incarcaturii, respectarea tonajului si gabaritului
acesteia
-scoaterea pneului de pe janta inainte de a se evacua aerul din el si umflarea acestuia la alta presiune
decat cea prescrisa
F29 - Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare.

13
FISA DE MASURI PROPUSE

NR LOC DE MUNCA NIVEL MASURA PROPUSA COMPE TERME


CRT FACTORUL DE RISC DE TENTE N DE
NOMINALIZAREA MASURII
RISC REALI
SOFER CIFA BETON RASPUN ZARE
TRACTORIST DERI
01 F03 - Autoblocarea funcţionǎrii 5 MASURI TEHNICE
mecanismului de direcţie sau a -executarea reviziilor tehnice la termenele
sistemului de frânare în mers; stabilite de legislatia in vigoare si de celelalte
norme interne

MASURI ORGANIZATORICE
-raportarea imediata a tuturor defectiunilor
semnalate sau a suspiciunii asupra modului de
functionare la mecanismele si sistemele
mijloacelor de transport
-controlul starii tehnice la plecarea in cursa

02 F06 - Proiectare de corpuri sau 4 MASURI TEHNICE


particule: -dotarea lucratorilor cu echipamentul individual
 la lucrul la polizorul electric, de protectie corespunzator activitatii ce urmeaza
bormaşinǎ, polizor electric a fi desfasurata
manual-mentenanta+reparatii;
 particule de parbriz rezultate ca MASURI ORGANIZATORICE
urmare a spargerii acestuia; -instruirea lucratorilor privind consecintele
neutilizarii sau utilizarii incompleta sau
incorecta a mijloacelor de protectie, etc
-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM
-referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este
necesar
-inlocuirea imediata a parbrizului atunci cand se
costata ca acesta a fost lovit si deteriorat
-evitarea conducerii cu geamurile deschise pe

14
suprafetele de teren pe care se ridica pulberi
pneumoconiogene

03 F18 - Solicitare psihică : decizii dificile 4 MASURI ORGANIZATORICE


în timp scurt – intervenţii pe baza -control medical periodic
reflexelor dobândite (efort mai accentuat -alcatuirea traseelor cu respectarea judicioasa a
în cazul deplasǎrii în condiţii alternantei conducere/odihna, in functie de
atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, starea de oboseala a conducatorului auto
ninsoare). -folsirea spatiilor de odihna in intervalele dintre
deplasari

04 F20 - Circulaţia sub influenţa bǎuturilor 4 MASURI ORGANIZATORICE


alcoolice, a unor medicamente sau într- -respectarea prevederilor care reglementează
un stadiu avansat de obosealǎ; circulaţia pe drumurile publice.
-interdictia consumului de alcool in timpul
programului de lucru
-interzicerea primirii la lucru de catre seful
ierarhic daca lucratorul a consumat bauturi
alcoolice sau este obosit….

05 F23 - Circulaţia cu defecţiuni la 4 MASURI TEHNICE


mecanismul de direcţie, instalaţia -executarea reviziilor tehnice la termenele
electricǎ, instalaţia de frânare; stabilite de legislatia in vigoare si de celelalte
norme interne

MASURI ORGANIZATORICE
-raportarea imediata a tuturor defectiunilor
semnalate sau a suspiciunii asupra modului de
functionare la mecanismele si sistemele
mijloacelor de transport
-controlul starii tehnice la plecarea in cursa

06 F01 - Organe de maşini în mişcare:- 3 MASURI ORGANIZATORICE


prindere, antrenare mânǎ sau articole -instruirea lucratorilor privind consecintele
vestimentaţie (mâneci, cravate, fular nerespectarii restrictiilor de securitate-
etc.) de cǎtre transmisiile prin curele neutilizarea sau utilizarea incompleta sau
15
ventilator/pompǎ de apǎ, curea incorecta a mijloacelor de protectie, etc
distribuţie; -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM
-referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este
necesar
-efectuarea controlului medical periodic de
catre medicul de madicina muncii conform
periodicitatii stabilite de acesta

07 F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de 3 MASURI ORGANIZATORICE


transport (auto şi/sau CF) în caz de -respectarea prevederilor care reglementează
incident rutier; circulaţia pe drumurile publice.

08 F07 - Tǎiere, înţepare la contactul cu 3 MASURI TEHNICE


suprafeţe periculoase, în special la -dotarea lucratorilor cu echipamentul individual
operaţii de mentenanţǎ şi la micile de protectie corespunzator activitatii ce urmeaza
reparaţii a fi desfasurata

MASURI ORGANIZATORICE
-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM
-referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este
necesar
-efectuarea controlului medical periodic de
catre medicul de madicina muncii conform
periodicitatii stabilite de acesta
09 F08 - Incendii provocate de izolaţii 3 MASURI TEHNICE
electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu -executarea reviziilor tehnice la termenele
defecte etc.) stabilite de legislatia in vigoare si de celelalte
norme interne

MASURI ORGANIZATORICE
-efectuarea controlului medical periodic de
catre medicul de madicina muncii conform
periodicitatii stabilite de acesta
10 F09 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor 3 MASURI ORGANIZATORICE
16
suprafeţe atinse accidental (sistem de -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM
evacuare, bloc motor etc.); -referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este
necesar
-efectuarea controlului medical periodic de
catre medicul de madicina muncii conform
periodicitatii stabilite de acesta
11 F10 - Temperaturǎ coborâtǎ a 3 MASURI TEHNICE
suprafeţelor metalice atinse la lucrul în -dotarea lucratorilor cu echipamentul individual
aer liber în anotimpul rece (caroserie, de protectie corespunzator activitatii ce urmeaza
scule, dispozitive etc.); a fi desfasurata

MASURI ORGANIZATORICE
-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM
-referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este
necesar
-efectuarea controlului medical periodic de
catre medicul de madicina muncii conform
periodicitatii stabilite de acesta
12 F11 - Electrocutare prin atingere directǎ: 3 MASURI ORGANIZATORICE
 deteriorarea accidentalǎ a -instruirea si autorizarea potrivit prevederilor
izolaţiilor unor cǎi de curent, la legale in vigoare, precum si testarea periodica a
lucrul cu unelte cu acţionare cunostintelor tehnice si de securitate a muncii
electricǎ, portabile (la reparaţii); dobandite de executanti
 panouri electrice neasigurate -executarea conform procedurilor autorizate, a
prin încuiere în atelierul de tuturor interventiilor, indiferent de natura lor
reparaţii; -controlul periodic cu tematica vizand
respectarea masurilor de electrosecuritate

13 F12 - Lucrul cu substanţe toxice – 3 MASURI TEHNICE


antigel, lichid de frânǎ; -dotarea lucratorilor cu echipamentul individual
 lucrul cu substanţe caustice – de protectie corespunzator activitatii ce urmeaza
electrolitul bateriilor de a fi desfasurata
acumulatori – arsurǎ chimicǎ;
 lucrul cu substanţe inflamabile – MASURI ORGANIZATORICE
17
combustibili, uleiuri, unsori etc. -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM
-referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este
necesar
-efectuarea controlului medical periodic de
catre medicul de madicina muncii conform
periodicitatii stabilite de acesta

14 F15 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, 3 MASURI ORGANIZATORICE


inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri -in caz de pericol iminent, angajatul poate lua,
de copaci, seisme; in lipsa sefului ierarhic superior masurile care
se impun pentru protejarea propriei persoane
sau a altor angajati

15 F17 - Solicitare fizicǎ : - efort static, 3 MASURI ORGANIZATORICE


poziţie fixǎ la parcurgerea traseelor -control medical periodic
lungi -alcatuirea traseelor cu respectarea judicioasa a
alternantei conducere/odihna, in functie de
starea de oboseala a conducatorului auto
-folsirea spatiilor de odihna in intervalele dintre
deplasari

16 F19 - Solicitare psihică: ritm de munca 3 MASURI ORGANIZATORICE


mare - solicitare permanentǎ a atenţiei în -control medical periodic
timpul deplasǎrii -alcatuirea traseelor cu respectarea judicioasa a
alternantei conducere/odihna, in functie de
starea de oboseala a conducatorului auto
-folsirea spatiilor de odihna in intervalele dintre
deplasari

17 F21 - Executarea de manevre 3 MASURI ORGANIZATORICE


nepermise de legislaţia care -respectarea prevederilor care reglementează
reglementeazǎ circulaţia pe drumurile circulaţia pe drumurile publice.
publice;

18 F22 - Efectuarea defectuoasa de 3 MASURI ORGANIZATORICE


18
operatii: -respectarea prevederilor care reglementează
-oprirea motorului cand autovehiculul circulaţia pe drumurile publice.
coboara in panta, fara actionarea franei
de serviciu si fara calarea rotilor cu pene
-circulatia autovehiculului cu viteza mai
mare de 8-10 km/h cand vizibilitatea
este redusa (sub 20 m)

19 F24 - Neadaptarea vitezei la condiţiile 3 MASURI ORGANIZATORICE


de trafic şi la starea atmosfericǎ; -respectarea prevederilor care reglementează
circulaţia pe drumurile publice.

20 F25 - Depǎşirea numǎrului maxim de 3 MASURI ORGANIZATORICE


persoane admis, a sarcinii maxime -respectarea prevederilor care reglementează
admise sau angajarea de discuţii cu circulaţia pe drumurile publice.
pasagerii;

21 F27 - Cǎdere de la mica inaltime - prin 3 MASURI TEHNICE


pasire in gol sau dezechilibrare la -dotarea lucratorilor cu echipamentul individual
urcarea-coborarea din autovehicule de protectie corespunzator activitatii ce urmeaza
a fi desfasurata-incaltaminte antiderapanta

MASURI ORGANIZATORICE
-efectuarea controlului medical periodic de
catre medicul de madicina muncii conform
periodicitatii stabilite de acesta

22 F28 - Efectuarea defectuoasa de 3 MASURI ORGANIZATORICE


operatii: -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM
-circulatia cu autovehiculului-cu riscul -referitor la aceste operatii cu ocazia
de a lovi parti din constructiile instructajului periodic si ori de cate ori este
apropiate, copaci, stanci sau liniile necesar
electrice aeriene -efectuarea controlului medical periodic de
-neverificarea dupa incarcare a catre medicul de madicina muncii conform
repartizarii uniforme a incarcaturii, periodicitatii stabilite de acesta
respectarea tonajului si gabaritului
19
acesteia
-scoaterea pneului de pe janta inainte de
a se evacua aerul din el si umflarea
acestuia la alta presiune decat cea
prescrisa

23 F29 - Neutilizarea echipamentului 3 MASURI TEHNICE


individual de protecţie şi a celorlalte -dotarea lucratorilor cu echipamentul individual
mijloace de protecţie din dotare. de protectie corespunzator activitatii ce urmeaza
a fi desfasurata

MASURI ORGANIZATORICE
-instruirea lucratorilor privind consecintele
nerespectarii restrictiilor de securitate-
neutilizarea sau utilizarea incompleta sau
incorecta a mijloacelor de protectie, etc
-verificarea de catre seful ierarhic a purtarii EIP
din dotare de catre salariatii din subordine,

20
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca SOFER CIFA BETON, TRACTORIST
este egal cu 3,16 - valoare ce il incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este sustinut de fisa de evaluare in care se observa ca din totalul de 29 factori de risc
identificati numai 5 depăşesc ca nivel parţial de risc valoarea 3
Cei 5 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:

F03 - Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers;


 nivel de risc parţial 5

F06 - Proiectare de corpuri sau particule:


 la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor electric manual-mentenanta+reparatii;
 particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia;
 nivel de risc parţial 4

F18 - Solicitare psihică : decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort
mai accentuat în cazul deplasǎrii în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare).
 nivel de risc parţial 4

F20 - Circulaţia sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de
obosealǎ;
 nivel de risc parţial 4

F23 - Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare;


 nivel de risc parţial 4

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 5 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.

In “Fişa de măsuri propuse” am prezentat si masurile tehnico-organizatorice necesare pt.


diminuarea factorilor de risc care genereaza riscuri de nivelul 3 (limita maxima acceptata)

In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa
cum urmeaza :

- 41,38 % , ponderea factorilor proprii mijloacelor de productie(A)


- 13,79 % , ponderea factorilor proprii mediului de munca(B)
21
- 10,35 % , ponderea factorilor proprii sarcinii de munca(C)
- 34,48 % , ponderea factorilor proprii executantului(D)

Din analiza fisei de evaluare se constata ca 58,62 % dintre factorii de risc identificati pot
avea consecinte ireversibile asupra executantului(deces sau invaliditate)

22
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ
LOCUL DE MUNCĂ: SOFER CIFA BETON, TRACTORIST
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,16

FACTORII DE RISC PROPRII FACTORII DE RISC PROPRII


EXECUTANTULUI MIJLOACELOR DE PRODUCTIE
34,48 % 41,38 %

FACTORII DE RISC PROPRII FACTORII DE RISC PROPRII


SARCINII DE MUNCA MEDIULUI DE MUNCA
10,35 % 13,79 %

23

S-ar putea să vă placă și