Sunteți pe pagina 1din 1

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea

Nr. 50116, data 28.12.2017

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în


administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

ANUNŢ
privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local referitoare la
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţii de voluntariat
din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea şi serviciilor publice din
subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, conform Legii nr.
78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

• Data afişării: 28.12.2017

• Documente prezentate:
- Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
activităţii de voluntariat din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea şi serviciilor
publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, conform Legii nr.
78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
- Expunere de motive privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a activităţii de voluntariat din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea şi serviciilor
publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, conform Legii nr.
78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
- Regulament de organizare şi funcţionare a activităţii de voluntariat din cadrul
Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea şi serviciilor publice din subordinea Consiliului
Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, conform Legii nr. 78/2014 privind reglementarea
activităţii de voluntariat în România

• Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris


propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare:
- 29.12.2017 - 19.01.2018 (conf. art. 6, alin. 4 din legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare);
- Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14;
- prin Centrul de Informare a Cetăţenilor sau pe e-mail, la adresa
primaria@primariavl.ro.

Daniel Ionescu
Responsabil de relaţia cu societatea civilă

S-ar putea să vă placă și