Sunteți pe pagina 1din 22

I.

BAZE DE DATE (ACCESS)


1. Intr-un raport realizat cu Ms Access functia de “Sorting & Grouping” are ca rol
- gruparea informatiilor pe un camp identificator definit
2. In Ms Access operatia de filtrare a inregistrarilor se poate realiza
- utilizand toate variantele de mai sus
3. In Ms Access alinierea inregistrarilor returnate se poate realiza
- la nivelul unui raport si a unui formular
4. Proiectarea structurii unei baze de date la nivelul SGBD-ului Ms Access
- este posibila impreuna cu specificarea restrictiilor specifice
5. Definirea restrictiilor specifice unei baze de date pot fi definite in Ms Access:
- utilizand toate variantele de mai sus
6. O baza de date Ms Access poate fi rulata si utilizata minimal doar daca
- variante posibile ca raspuns a) si b) -> a)este instalata Ms Access, b)cel putin “Runtime for
Access”
7. Campul de date calculated este specific
- Ms Access incepand cu varianta Ms Access 2003
8. Intr-o interogare, in zona specifica criteriului, un string poate fi specificat
- poate fi definit si fara ghilimele pt ca Ms Access le va adauga automat daca lipsesc
9. SGBD-ul Ms Access poate functiona la nivelul tabelelor
- poate functiona atat cu tabele interne cat si cu cele cu care este in conexiune functionala
externa
10. Tratarea in Ms Access a situatiei referitoare la inregistrarile orfane
- se poate realiza prin bifarea restrictiei de integritate din sectiunea Relationships
11. O lista formatata care este afisata pe ecran sau apare la imprimanta si contine date din una
sau mai multe tabele ale bazei de date este
- un raport
12. In SGBD Access, o cerere CrossTab este o cerere de
- agregare
13. Restrictia de integritate referentiala se refera la
- eliminarea posibilitatii aparitiei inregistrarilor orfane
14. La proiectarea unei baze de date Access, forma normala 3 (FN3) presupune eliminarea
- dependentelor tranzitive
15. Ce criteriu vom utiliza pentru afisarea adreselor ce incep cu litera „B”
- adresa = „B*”
16. Ce presupune expresia [linie_produse]![valoare]
- multiplica continutul aferent valoare in tabela linie_produse cu 1.3
17. Ce tip de interogare vom utiliza pentru ca raspunde la intrebarea „Care sunt angajatii care
au salariul mai mare de 2000 Lei”
- Select Query
18. Care dintre urmatoarele criterii NU returneaza pozitia „analist”
- pozitia = „li#t”
19. Care dintre urmatoarele criterii returneaza orasul „Bucuresti”
- oras = „*resti”
20. Care dintre urmatoarele metacaractere este utilizat pentru regasirea unui caracter numeric
singular
- „#”
21. Ce este un camp de tip LOOKUP?
- un camp ce permite utilizatorului sa selecteze o valoare dintr-o lista de valori posibile
22. In ce stiuatii se utilizeaza proprietatea de camp numita Reguli de Validare (Validation
Rules)
- pentru a preveni un utilizator sa introduca o valoare incorecta intr-un camp
23. In cazul in care un formular principal contine un subformular, precizati care sunt datele
afisate in formularul principal si care sunt datele afisate in subformular
- formularul principal contine datele din primul tabel, iar subformularul contine datele din al
doilea tabel, cele doua tabele fiind legate printr-o relatie de tip „one to many”
24. Ce reprezinta coloanele, respectiv liniile intr-o tabela
- coloanele reprezinta campurile, iar liniile reprezinta inregistrarile dintr-o tabela
25. In SGBD Access compactarea are rolul de a
- elimina spatiile libere ramase dupa rularea si stergerea anumitor informatii din baza de date
26. In SGBD Access notiunea de QBE provine de la
- Query By Example
27. O interogare de tip Crosstab Query are la baza notiunea de
- Pivotare
28. Afirmatia cea mai completa privind functiile agregate dintr-o interogare specifica faptul ca
aceasta
- returneaza rezultate totalizatoare multiple doar daca se grupeaza elementele de baza si sub
elementele dupa care se pot efectua subgrupari
29. Inserarea unui parametru intr-o interogare in SGBD Access va genera la rularea acesteia
- afisarea unei ferestre in care se va putea introduce valoarea parametreului
30. In cadrul unui raport Access nu poate fi introdus un calcul cu o totalizare in zona
- de subsol a unei pagini
31. In Access utilizarea „Expression Builder”
- faciliteaza construirea unei expresii de calcul in cadrul interogarilor
32. Intr-o baza de date Access zonele de antet si de subsol nu pot fi intalnite in
- interogari
33. Intr-o baza de date Access validarea
- punctele a) si b) -> a)poate fi executata inca de la nivelul campului dintr-un tabel, b)se poate
realiza prin proceduri VBA
34. Ce tip de data este cel mai indicat pentru stocarea urmatoarei valori „0723.546.872”
- number
35. Care dintre urmatoarele este un tip de data corect pentru un camp in Ms Access
- oricare dintre cele de mai sus
36. Care este scopul utilizarii indexului
- ambele de mai sus -> reducerea dimensiunii tabelelor, cresterea vitezei de regasire a datelor
37. Care dintre urmatoarele zone este utilizata pentru afisarea mesajelor si a feedback-ului
- bara de instrumente (nu stiu sigur)
38. Care dintre urmatoarele permite cu usurinta regasirea si introducerea de valori in tabele
- formularele
39. Acestea sunt functii si proceduri ce pot fi programate prin VBA
- macrouri
40. Un camp de tip autonumber este utilizat pentru a
- se asigura o unicitate a valorilor numerice prin autoincrementare
II. BAZE DE DATE (SQL)
1. In SQL*PLUS, tipurile de date stabilite pentru identificarea coloanelor tabelelor trebuie
- sa corespunda tipurilor de date predefinite, proprii SGBD Oracle
2. In SQL*PLUS, denumirea unei tabele nu trebuie
- sa contina cuvinte rezervate limbajului SQL*PLUS (ex: CREATE, SELECT, DETELE)
3. In SQL*PLUS, constrangerea NOT NULL pentru o coloana semnifica faptul ca
- valorile de tip NULL nu sunt permise acestei coloane
4. Optiunea CASCADE CONSTRAINTS din SQL*PLUS, poate fi asociata comenzii
- DROP TABLE
5. In SQL*PLUS, constrangerea DEFAULT nu poate include ca „default” pentru o coloana
- denumirile altor coloane sau cuvinte rezervate
6. In SQL*PLUS, comanda ALTER TABLE nu permite
- schimbarea valorilor unei coloane definite, din optiunea NULL in NOT NULL
7. In SQL*PLUS, comanda „ALTER TABLE...RENAME TO...” permite
- modificarea doar a denumirii unei tabele, fara a modifica valorile stocate in tabela
8. In SQL*PLUS, o secventa nu poate fi
- utilizata pentru definirea structurii unei tabele
9. In SQL*PLUS, urmatoarea secventa de instructiuni are ca efect SELECT SUBSTR
(’IONESCU’ 2, 4) AS EXTRAGERE FROM DUAL
- extragerea a patru caractere dintr-un literal, incepand cu pozitia a 2-a
10. In SQL*PLUS, urmatoarea secventa de instructiuni are ca efect SELECT DENFz
SUBSTR (DENFz, 2) AS EXTRAGERE FROM FURNIZORI
- afisarea valorilor unei coloane si extragerea unui subsir din denumirea coloanei, incepand cu
al doilea caracter
11. In SQL*PLUS, urmatoarea secventa de instructiuni are ca efect SELECT LENGTH
(’BUCURESTI’), REPLACE (’BUCURESTI’ , ’U’,’*’) FROM DUAL
- afisarea lungimii unui literal si inlocuirea in cadrul sau a literei ’U’ cu caracterul ’*’
12. In SQL*PLUS, urmatoarea secventa de instructiuni are ca efect SELECT
LAST_DAY(’01-APR-16’), TO_CHAR (LAST_DAY (’01-MAY-16), ’DD-MON-YYYY’)
FROM DUAL
- afisarea ultimelor zile din lunile Aprilie si Mai
13. In SQL*PLUS, urmatoarea secventa de instructiuni are ca efect SELECT SYSDATE,
ROUND (SYSDATE,’MONTH’) FROM DUAL
- afisarea datei curente si a lunii rotunjite in functie de data curenta
14. In SQL*PLUS, urmatoarea secventa de instructiuni are ca efect ALTER SEQUENCE
Secventa INCREMENT BY 10 MAXVALUE 1000
- modificarea pasului secventei si a valorii maxime a secventei
15. In SQL*PLUS, urmatoarea secventa de instructiuni are ca efect SELECT 3+3, 3-2 FROM
DUAL
- returnarea printr-o cerere a rezultatului operatiilor de adunare si scadere
16. In SQL*PLUS, functia SUBSTR (col, pos, n), returneaza
- un sir de „n” caractere lungime dintr-o coloana, incepand de la pozitia „pos”
17. In SQL*PLUS, functia LOWER (col/value) permite
- fortarea caracterelor scrise cu litere mari sau mixte, in caractere scrise cu litere mici
18. In SQL*PLUS, functia CONCAT (CHAR1, CHAR2), returneaza
- (sub)sirul CHAR1 concatenat cu (sub)sirul CHAR2
19. In SQL*PLUS, utilizarea clauzei DISTINCT in cadrul unei functii de grup, permite
- functia de grup sa returneze doar valorile neduplicate
20. In SQL*PLUS, pentru concatenarea a doua sau mai multe siruri nu se poate folosi
- functii de grupare
21. In SQL*PLUS, clauza ORDER BY se defineste in comanda SELECT
- la sfarsitul comenzii SELECT
22. Optiunea NOCACHE dintr-o secventa SQL*PLUS impune
- nealocarea in memorie a unor valori a secventei
23. Generarea de numere unice in SQL*PLUS se realizeaza prin
- definirea unei secvente
24. Utilizarea clauzei PROMPT in sintaxa comenzii ACCEPT semnifica
- afisarea unui text, daca acesta este specificat
25. Stabiliti care dintre afirmatiile urmatoare nu corespunde termenului „VIEW” din
SQL*PLUS
- videoformat
26. Operatorul de concatenare „||” permite
- coloanelor sa fie legate cu alte coloane sau expresiilor aritmetice sa creeze, prin concatenare,
o expresie de caractere
27. Un „literal” este
- orice caracter, expresie sau numar inclus in lista clauzei SELECT, care nu este un numar de
coloana sau un alias de coloana
28. In SQL*PLUS, functia INITCAP permite
- transformarea primei litere a fiecarui cuvant/coloana, in litera mare
29. Modificarea structurii unei tabele, in SQL*PLUS, se realizeaza prin comanda
- ALTER TABLE
30. Se poate sterge o coloana a unei tabele utilizand sintaxa SQL*PLUS?
- da, prin comanda LATER TABLE tabela DROP COLUMN coloana
31. In SQL*PLUS, in cadrul comenzii CREATE TABLE, coloanele/atributele unei tabele
sunt delimitate prin
- „virgula”(,)
32. In SQL*PLUS, in cadrul comenzii CREATE TABLE, definitia unei coloane nu poate
include
- numele tabelei
33. Sintaxa corecta pentru o restrictie NOT NULL este
- nume_coloana tip_de_DATA NOT NULL
34. Sintaxa corecta pentru o restrictie UNIQUE este
- [CONSTRAINT nume_restrictie] UNIQUE [nume_coloana]
35. In SQL*PLUS, comanda ALTER TABLE nu permite
- redenumirea unei tabele
36. In SQL*PLUS, comanda COMMIT permite
- memorarea actualizarilor tranzactiei
37. In SQL*PLUS, clauza GROUP BY permite
- divizarea liniilor unei tabele in grupuri
38. Optiunea CASCADE CONSTRAINTS asociata comenzii DROP TABLE din SQL*PLUS
permite
- eliminarea oricarei constrangeri dependenta de tabela care se doreste a se sterge
39. Comanda SET LINESIZE n din SQL*PLUS permite
- setarea numarului de caractere n ce vor putea fi afisate pe un rand
40. Comanda SET PAGESIZE n din SQL*PLUS permite
- setarea numarului de linii n ce vor putea fi afisate pe o pagina
41. Clauza INCREMENT BY –n dintr-o secventa ORACLE returneaza
- pasul de decrementare al secventei
42. In cadrul arhitecturii ORACLE, componenta SQL*PLUS apartine
- nucleului ORACLE
43. Urmatoarea sintaxa: ACCEPT nume_variabila PROMPT text – produce ca efect
- crearea unei variabile prin citirea unei valori introduse de la tastatura
44. In cadrul urmatoarei sintaxe: ACCEPT nume_variabila PROMPT text – clauza PROMPT
permite
- specificarea textului afisat ca prompter, inaintea citirii valorilor de la tastatura
45. Accesul la baza de date ORACLE se face
- sub control, utilizand un nume de utilizator si o parola
46. In SQL*PLUS, viziunea este
- o forma de prezentare a datelor pentru utilizator, din una sau mai multe tabele de baza sau
tabele virtuale, obtinuta prin executarea unei cereri
47. In SQL*PLUS, un sinonim ORACLE este
- un alias pentru o tabela, viziune sau secventa
48. Operatiile de calcul cu data calendaristica, sunt posibile in SQL*PLUS, in cadrul unei
comenzi SELECT?
- da
49. In SQL*PLUS, cu comanda CREATE TABLE
- se poate defini restrictia referentiala
50. Pentru a adauga o tabela la o baza de date, in SQL*PLUS se foloseste comanda
- CREATE TABLE
51. In SQL*PLUS, urmatoarea secventa de instructiuni, este corecta?
CREATE TABLE Tabela
(CODD Number (3), CAMP1 Number (3), CAMP2 Number (3), CODD Number (3));
- nu, deoarece atributul CODD se repeta
52. In SQL*PLUS, este corect urmatorul exemplu?
UPDATE FACULTATI SET DenFacultate=’Informatica’ WHERE CodFacultate=’Info’;
- da
53. Este corecta urmatoarea interactiune SQL*PLUS?
DELETE * FROM Tabela;
- nu, sintaxa e gresita, nu se pune semnul *
54. In SQL*PLUS, cand o tabela este creata, cine este proprietarul ei?
- cel care o creaza
55. In SQL*PLUS, pentru generarea de valori unice pentru o cheie primara, nu se foloseste in
comanda CREATE SEQUENCE optiunea
- CYCLE
56. In SQL*PLUS, pentru a extrage numere secventiale succesive, dintr-o secventa generata
anterior, se foloseste
- pseudocoloana NEXTVAL
57. In SQL*PLUS, specificati care dintre optiunile ale comenzii CREATE SEQUENCE nu
se poate modifica/actualiza
- valoarea de inceput (prima valoarea a secventei)
58. In SQL*PLUS, urmatoarea comanda are ca efect
UPDATE PRODUSE
WHERE PRET = 1000;
- modificarea tuturor tuplurilor din tabela
59. ORACLE este un sistem de gestiune a bazelor de date
- complet relational, extins cu facilitati orientate obiect
60. In SQL*PLUS, urmatoarea secventa de instructiuni returneaza
SELECT * FROM Tabela1 UNION
SELECT * FROM Tabela2;
- doar randurile distincte din ambele tabele
III. PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE
1. Sistemul informational se realizeaza practic prin cele trei forme de evidenta existente la
nivelul oricarei societati. Care afirmatie nu corespunde definitiei?
- evidenta personalului
2. Obiectivul principal al unui sistem informatic pentru management este
- Asigurarea selectiva si in timp util a tuturor nivelelor de conducere cu informatii necesare si
reale pentru fundamentarea si elaborarea deciziilor
3. Conform metodologiei SSADM, in etapa III, Specificarea cerintelor pentru sistemul cerut,
se parcurg in mai multi pasi. Care dintre activitatile mentionate mai jos nu corespunde etapei
specificate?
- realizarea si testarea programelor
4. Interfata grafica a unei aplicatii informatice trebuie sa satisfaca anumite cerinte. Care
afirmatie nu este corecta?
- In mod comanda
5. Sudiul si analiza sistemului existent presupune o serie de activitati specifice, dintre care
enumeram cateva. Precizati care este activitatea ce nu se incadreaza in aceasta etapa.
- Elaborarea programelor corespunzatoare aplicatiilor utilizatorilor
6. Participarea nemijlocita a conducerii unitatii la realizarea sistemului informatic este
necesara pentru
- Stabilirea corecta si completa a cerintelor informationale si asigurarea resurselor necesare
realizarii, implementarii si exploatarii sistemului informatic
7. Specificatiile tehnice de iesire ale unui sistem informatic sunt necesare pentru
- scrierea programelor pentru obtinerea situatiilor finale, intr-o forma pe care utilizatorii
trebuie sa o inteleaga si sa-si regaseasca cerintele lor
8. Validarea unui Model Conceptual al Datelor impune respectarea urmatoarelor cerinte. Care
dintre ele nu este corecta?
- unicitatea valorilor pentru toate atributele
9. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la integritatea datelor este incorecta?
- Asigura memorarea datelor pe suportul extern de date
10. Activitatile specifice etapei de studiu si analiza sistemului existent sunt
- Studiul sistemului existent, analiza si evaluarea sistemului existent, definirea directiilor de
perfectionare a actualului sistem
11. Diagrama fluxului de date logic pune in evidenta
- Procesele sistemului, intrarile si iesirile de date in/din procese
12. Care dintre urmatoarele caracteristici nu se studiaza in cadrul etapei „Studiul sistemului
existent privind caracteristicile generale ale unitatii economice”?
- aplicatii informatice in exploatare curenta
13. Codurile compuse nu pot fi
- descriptive
14. In metodologia SSADM catalogul cerintelor pentru noul sistem se realizeaza pe baza
analizei modelului logic al sistemului existent si cuprinde cele de mai jos. Care dintre aceste
afirmatii nu este corecta?
- Destinatia
15. Pentru construirea modelului fizic al datelor se parcurg urmatorii pasi. Care dintre
afirmatiile de mai jos nu este corecta?
- specificarea cerintelor pentru sistemul cerut
16. Grila informationala sau de decizie reflecta o problema si contine
- regulile de validare a datelor
17. Pentru sistematizarea informatiilor in urma studiului si analizei sistemului existent se
utilizeaza tehnicile de reprezentare de mai jos. Care dintre aceste afirmatii nu este corecta?
- scheme conceptuale
18. O entitate este reprezentarea unui „obiect” concret sau abstract care indeplineste mai
multe conditii. Care afirmatie nu este corecta?
- are o dimensiune
19. Ce criterii se au in vedere in etapizarea activitatilor de realizare a sistemelor informatice
- diferitele categorii de personal antrenate in activitatea de realizare a sistemelor informatice
20. Documentatia corespunzatoare fiecarei etape de realizare a sistemului este necesara pentru
- Asigurarea interfetei intre diferitele categorii de personal implicate in realizarea si utilizarea
sistemului proiectat
21. Previzati care din urmatoarele secvente reprezinta succesiunea logica a procesului de
derivare a modelului
1. identificarea stocurilor logice de date
2. inlaturarea referintelor fizice si temporare
3. derivarea proceselor logice
4. derivarea fluxurilor logice
5. gruparea proceselor elementare
- 1, 2, 3, 4, 5
22. Care din urmatoarele afirmatii nu este corecta?
- Cheia primara reprezinta un atribut sau grup de atribute ale carui valori permit identificarea
unica a unui tuplu dintr-o alta tabela
23. Colectia unei asocieri reprezinta
- Entitatile care participa la asociere
24. Ce este un sistem informational?
- Un ansamblu de oameni si procese destinate sa furnizeze informatii sistemului decizional
25. Instrumentele CASE sunt specifice diverselor domenii ale activitatii de proiectare si
relizare a sistemelor informatice, cum sunt cele specificate mai jos. Care afirmatie nu este
corect?
- stabilirea algoritmilor de prelucrare a datelor
26. Care dintre obiectivele specificate mai jos, nu corespunde etapei de implementare a unui
sistem informatic?
- testarea programelor cu date de test
27. Precizati care dintre urmatoarele activitati sunt parcurse ppentru realizarea unui
nomenclator de coduri: [enumerarea a 12 activitati-prea mult de scris]
- 1, 3, 5, 7, 10, 11
28. In cadrul activitatii de analiza se pot identifica trei abordari in activitatea de determinare a
cerintelor informatice. Care dintre abordarile specificate mai jos nu este corecta?
- abordarea pornind de la modelul prelucrarilor
29. „Productie/servicii”, „Resurse umane”, „Financiar contabilitate”, „Comerciala
(Aprovizionare-Desfacere)”, „Cercetare-Dezvoltare”, „Marketing” sunt
- Functii de baza ale unei societati comerciale
30. Tehnicile complexe de analiza a sistemului informational-decizional utilizeaza, pentru
sistematizarea si sintetizarea informatiilor mai multe tehnici de reprezentare. Care dintre cele
enuntate mai jos nu fac parte dintre acestea
- tehnica programarii structurate
31. Asocierea reflexiva este o asociere care
- leaga realizari diferite ale aceleiasi entitati
32. Care dintre afirmatiile de mai jos, privind definirea dependentei functionale nu este
corecta?
- cele doua atribute apartin la entitati diferite
33. Care dintre criteriile enumerate nu este corect, atunci cand se stabileste ordinea de
prioritate in abordarea componentelor sistemului informatic
- SGBD-ul utilizat
34. Considerand doua tabele A si B, relatiile dintre ele pot fi de mai multe feluri. Care
afirmatie nu este corecta?
- unu la infinit
35. Care dintre tehnicile de mai jos nu fac parte din grupa tehnicilor elementare de analiza
- analiza concordantei dintre intrari si iesiri
36. Ce este un sistem informatic?
- O parte a sistemului informational in care procesul de culegere, stocare, prelucrare a datelor
se realizeaza utilizand componente ale tehnologiei informatiei
37. Programarea modulara reprezinta un concept care permite efectuarea programarii pe
module sau subprograme cu caracteristicile de mai jos. Care afirmatie nu este corecta?
- nu pot fi testate independent
38. Ce este un sistem informatic de conducere?
- Un sistem de aplicatii informatice care se ocupa cu elaborarea de rapoarte sub un format
standard necesar organizarii si conducerii operative a unitatii economico-sociale
39. Care din elementele urmatoare nu constituie obiective ale unei baze de date?
- gestiunea directoarelor si fisierelor
40. Un model entitate asociere poate fi dezvoltat ulterior, functie de conditiile concrete ale
problemei date, printr-o serie de activitati. Care dintre aceste activitati, prezentate mai jos, nu
este corecta?
- incapsulare
41. Dintre activitatile ce trebuie realizate in etapa de implementare, receptionarea sistemului
informatic:
- este ultima
42. Diagrama fluxului de date fizice (DFDF) ca reprezentare schematica a sistemului existent
evidentiaza cele de mai jos. Care afirmatie nu este corecta?
- procesele de prelucrare din cadrul sistemului
43. Dupa frecventa de generare, rapoartele proiectate in cadrul unui sistem informatic pot fi
de mai multe tipuri. Care afirmatie nu este corecta cu privire la aceste tipuri?
- de uz intern
44. Normalizarea progresiva a tabelelor unei baze de date duce la eliminarea unor anomalii
cum sunt cele specificate mai jos. Care afirmatie nu este corecta?
- anomalia de definirea a structurii
45. Elementele unui model de date pentru baze de date sunt
- structura, operatorii, restrictiile
46. Pentru testarea unui program sun luate in considerare diferite categorii de date de intrare,
precizate mai jos. Care dintre afirmatii nu este corecta?
- Numai datele numerice
47. Fluxul informational
- este ansamblul datelor necesare desfasurarii operatiilor, actiunilor sau activitatilor dintr-o
companie
48. Capacitatea unui sistem de coduri reprezinta
- totalitatea combinatiilor distincte posibil de realizat din simbolurile ce compun codul
49. Prezentarea sistemului informational-decizional descrie urmatoarele aspecte ale acestuia.
Care dintre afirmatii nu este corecta?
- modificari organizatorice impuse de introducerea noului sistem
50. Proiectarea structurii fizice a bazei de date cuprinde activitatile de mai jos. Care afirmatie
nu este corecta?
- proiectarea structurii logice a tabelelor
51. Documentatia unui proiect sau produs program asigura cele de mai jos. Care afirmatie nu
este corecta?
- calitatea informatiilor prelucrate
52. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la integritatea datelor este incorecta?
- asigura memorarea datelor pe suportul extern de date
53. Activitatea de proiectare a interfetei utilizator trebuie sa aiba in centru ei
- utilizatorul
54. Care din urmatoarele activitati nu se desfasoara in etapa de programare a unei aplicatii
informatice
- Analiza sistemului existent
55. Care din urmatoarele grupe de activitati nu se realizeaza in cadrul etapei de „Studiul si
analiza sistemului existent”?
- proiectarea machetelor situatiilor de informare / raportare
56. Un sistem informatic dat in exploatare curenta trebuie sa fie permanent supus unor
operatii dintre cele mentionate mai jos. Care dintre aceste nu este corecta?
- testat
57. In etapa de analiza a sistemului, structurarea cerintelor sistemului inseamna realizarea
unor activitati proprii analistului. Care dintre urmatoarele activitati nu corespunde aceste
etape?
- proiectarea de ansamblu a noului sistem
58. Diagnosticarea sistemului informational-decizional existent consta in evidentierea
urmatoarelor astepcte. Care dintre cele mentionate mai jos nu corespunde etapei?
- solutii de structurare a datelor
59. Investigarea sistemului existent, o activitate deosebit de laborioasa, care inseamna parctic
cunoasterea si studiul sistemului obiect, cuprinde o serie de actiuni dintre care
- culegerea de informatii, documentarea
60. Pentru validarea unui model conceptual al datelor din punctul de vedere al constructiei se
impune respectarea unui set de reguli, dintre care mai importante sunt cele de mai jos. Care
dintre aceste afirmatii nu este corecta?
- Atribute numerice
61. Un atribut poate fi analizat din punctul de vedere al realizarilor pe care le reprezinta si
poate fi de mai multe feluri. Care dintre urmatoarele afirmatii nu este corecta?
- reflexiv, daca leaga 2 realizari ale aceleiasi entitati
62. Fiind date doua relatii R1 si R2, indicati care este operatia ce permite realizarea unei noi
relatii R3 ce contine tuplurile comune lui R1 si R2, tinand seama de faptul ca cele doua relatii
sunt compatibile
- Intersectia
63. O proprietate a dependentelor functionale spune ca daca X->Y si X->Z atunci X->Y,Z.
Denumiti aceasta proprietate
- Aditivitatea
64. Interviul este o tehnica elementara de analiza care realizeaza culegerea informatiilor
necesare. Care afirmatie nu este corecta?
- in scris, pe formulare pretiparite
65. Implementarea unor modele matematice in cadrul sistemelor informatice
- este un principiu de realizare a sistemelor informatice
66. Completitudinea si corectitudinea informatiilor culese in cadrul interviului nu depind de
- creativitatea analistului
67. Restrictiile de integritate privind rolurile jucate de entitati in cadrul asocierilor stabilesc
conditiile ce trebuie indeplinite de rolurile jucate de un tip de entitate in diverse asocieri, cum
ar fi cele de mai jos.Care afirmatie nu este corecta?
- asocierea de roluri
68. Principiul unicitatii datelor de intrare creeaza premize pentru a asigura cele de mai jos.
Care afirmatie nu este corecta?
- eliminarea erorilor de introducere a datelor
69. Care dintre urmatoarele afirmatii nu este corecta?
- diagrama contextuala este ultimul nivel de rafinare a DFD
70. Ciclul „informatie-decizie-actiune”
- Este specific unui sistem informational
71. Flexibilitatea codurilor proiectate inseamna
- posibilitatea adaugarii sau excluderii de coduri fara a afecta structura codurilor
72. Ciclul de viata al sistemului informatic
- incepe cu etapa de studiu si analiza a sistemului existent si se incheie cu etapa de exploatare
a noului sistem informatic
73. Metoda top-down are ca obiectiv principal
- realizarea modularizarii sistemului de sus in jos
74. Normalizarea tabelelor din cadrul bazelor de date relationale ofera posibilitatea
- inlaturarea anomaliilor de actualizare
75. Documentatia aferenta unui produs software nu se refera la unul dintre urmatoarele
- Manual de dezvoltare
76. Circuitul informational
- este o caracteristica a evidentei operative
77. Structurarea subsistemelor este
- un principiu de realizare a sistemelor informatice necesar datorita complexitatii acestora si
caracterului limitat al resurselor
78. Inregistrarea datelor la locul si momentul producerii fenomenului este un principiu
specific pentru
- evidenta tehnic-operativa
79. Punerea in functiune a sistemului informatic este
- obiectiv al etapei de implementare
80. In etapa de evaluare a sistemului informational-decizional, diagnosticarea sistemului
existent consta in evidentierea disfunctionalitatilor de mai jos. Care afirmatie nu este corecta?
- structura organizatorica a firmei
IV. ARHITECTURA CALCULATOARELOR, SISTEME DE OPERARE SI RETELE
DE CALCULATOARE
1. Care dintre urmatoarele tipuri de memorii sunt considerate de tip RAM?
- DIMM
2. Master Boot Record (MBR), in cazul unitatilor de memorie externa, contine
- informatii despre sistemul de fisiere si partitii logice
3. Care din nivelele memoriei cache ale procesorului este primul accesat
- L1
4. HDMI reprezinta
- o interfata utilizata pentru transmiterea de continut audio/video catre un dispozitiv
compatibil
5. Pentru a asigura compatibilitatea in functionare, procesorul si placa de baza trebuie sa
indeplineasca urmatoarea conditie
- socket-ul sa fie identic
6. La nivel de legaturi de date (conform modelului OSI) informatia este transmisa sub forma
de
- cadre de date
7. Front Side Bus conecteaza
- CPU-ul de NorthBridge
8. Care dintre urmatoarele memorii nu sunt considerate de tip RAM
- ROM
9. Care va fi notatia CIDR pentru masca de subretea 255.255.255.0
- /24
10. 100 MB reprezinta
- 100 * 210 KB
11. „64 de biti”, in cazul tipului unui sistem de operare se refera la
- poate gestiona pana la 264 locatii de memorie interna
12. NTOSKRNL.exe din sistemul de operare Windows 8 reprezinta
- nivelele executabil si kernel ale sistemului de operare
13. Svchost.exe reprezinta
- proces pe care un sistem de operare il gazduieste si poate contine alte servicii individuale pe
care windows le utilizeaza pentru a efectua diferite functii
14. In ce baza de numeratie este reprezentata o adresa IP v.6?
- 16
15. Un switch face filtrarea pachetelor de date dupa
- un switch nu filtreaza pachetele de date
16. Care adresa MAC este valida?
- 00-D0-56-F2-B4-34
17. Care din urmatoarele protocoale este aferent nivelului de transport din modelul OSI
- TCP
18. Identificatorul numeric numit port asociat serviciilor oferite unui server este adaugat la
nivelul (modelul OSI)
- de transport
19. Cate echipamente pot fi identificate unic in cazul utilizarii adresarii folosind IP clasa B?
- 216-2
20. Pentru identificarea unica a 6 subretele in cazul adresarii IP clasa B se poate folosi masca
de subretea
- 255.255.224.0
21. Un bit poate transmite
- 8 valori distincte
22. In cazul hard disk-ului, orientarea capetelor de citire/scriere fata de platane, este asigurata
prin
- ??
23. Un MB reprezinta
- 106 B
24. Largimea de banda, in cazul unei magistrale, se masoara in
- b/s
25. In chip-ul NorthBridge al placii de baza se conecteaza la magistrala
-FSB
26. O societate are nevoie sa imparta reteaua cu adresa 193.168.121.0 in 16 subretele. Cate
gazde disponibile va avea fiecare subretea?
- 14 gazde
27. In concordanta cu RCF 1918, care este o adresa Internet privata pentru IP v.4?
- 192.168.146.23
28. Care este ordinea de impachetare a informatiei inainte de a fi transmisa intr-un mediu care
respecta modelul OSI?
- date, segmente, pachete, cadre, biti
29. Care dintre urmatoarele afirmatii privind modelul OSI este adevarata?
- modelul OSI nu este implementat in intregime de producatori, nivele sesiune si prezentare
putand sa lipseasca
30. Care dintre urmatoarele afirmatii privind modelul TCP/IP este adevarata?
- TCP/IP combina nivelul de legaturi de date si nivelul fizic al modelului OSI intr-un singur
model
31. Rutarea este procesul prin care
- un echipament cu multiple interfete de retea, decide la care dintrre interfetele sale sa comute
pachetele de date pe care le primeste
32. Care va fi notatia CIDR pentru masca de subretea 255.255.0.0
- /16
33. La nivel de transport (conform modelului OSI) informatia este transmisa sub forma de
- segmente de date
34. Arhitectura sistemului de operare Windows este modulara si este construita pe doua
nivele. Un nivel se numeste Modul Utilizator. Care este al doilea nivel?
- Modul Kernel
35. Un driver are extensia
- .inf
36. Care dintre urmatoarele reprezinta o magistrala?
- PCI-X
37. Sloturile de extensie PCI sunt conectate direct la
- SouthBridge
38. Dispozitive periferice de iesire sunt urmatoarele
- imprimanta, boxe, monitor
39. Memoria virtuala este
- o tehnica prin care sistemul de operare simuleaza existenta unei memorii RAM de
dimensiuni mai mari decat este fizic disponibil in sistem
40. Gestionarea timpului de procesare alocat fiecarei aplicatii revine in sarcina
- sistemului de operare
V. PROGRAMARE (C/C++)
1. Secventa
int i=2;
switch(i%2){
case 0:
case 2:
case 4: cout<<”par”;
case 1:
case 3:
case 5: cout<<”impar”;
}
- afiseaza „par impar”;
2. Fie declaratia
char s[10]=”abcd”;
Care este relatia dintre valorile intoarse de operatorul sizeof(s) si functia strlen(s)?
- sizeof(s)=strelen(s)+6
3. Fie clasa
class C {
public:
int x; const int y;
// constructor clasa
};
Care dintre functiile urmatoare poate constitui un constructor al clasei?
- C(int _x=0, int _y=0): y(_y) { x=_x; }
4. In scopul ridicarii la patrat a unui numar real definim macrodefinitia
#define SQR(x) x*x
Apelul cout<<SQR(3+5)
- va afisa valoarea 23
5. Daca in urma executarii secventei
for (a=1; a<10; a+=2) b-=3;
variabilele a si b sunt egale, care este valoarea initiala a variabilei b?
- 26
6. Instructiunea
cout<<sizeof(3<5.?3:5.);
va afisa
- 8, corespunzator tipului double, cel mai puternic intre constantele 3 si 5
7. Secventa
int i=2;
while (i--)
cout<<i;
afiseaza
-10
8. Secventa
for (int i=1;i<=5;i++) {
if(i==3) X;
cout<<i;
}
Ce este instructiunea X astfel ca valorile afisate sa fie: 1 2 3 4 5?
- continue
9. Se considera declaratia
char s[] = {’m’,’e’,’s’,’a’,’j’};
Apelul strlen(s) este
- imprevizibil, variabila s neputand fi manipulata ca un sir de caractere
10. Daca x si n sunt doi intregi, expresia x>>n poate fi echivalata cu
- impartirea lui x la 2n
11. Instructiunea
cout<<sizeof(3.-5f);
- este eronata, sufixul f nu poate fi aplicat unei constante intregi
12. Programul
#include <stdio.h>
void main() {
printf(
”program
C++!”
);
}
- este eronat sintactic, literalul este incorect redactat pe mai multe randuri
13. Operatorul punct (.)
- nu poate fi supraincarcat
14. In secventa
int x; cin>>x;
int y=x&1;
Pentru ca variabila y sa fie nenula trebuie ca x sa fie
- impar
15. Fie clasa
class C {
public: int x,y;
C (int _x, int _y): x(_x), y(_y) {}
};
Constructorul clasei
- este utilizat la instantierea C c(1,2)
16. Pentru functia
int suma (int n, ...) {
int s=0, i,x;
va_list 12;
va_start(12,n);
for (i-1;i<=n;i++) {
x=va_arg(12,int);
s+=x;
}
va_end(12);
return s;
}
apelul suma(4,5,7,8,9) este
- corect si returneaza valoarea 29
17. In urma executarii secventei
x=x+y; y=x-y; x=x-y;
cout<<x<<’ ’<<y;
- x si y se interschimba
18. Secventa
for (int i=1;i<=5;i++) {
static int x=1;
auto int y=1;
if (i==5) cout<<x<<y;
x++; y++;
}
afiseaza
-51
19. Fie functiile
int m (int a, int b) {
return a<b?a:b;
}
double m (double a, double b) {
return a>b?a:b;
}
Apelul m(2,3.) este
- eronat, apelul conduce la ambiguitate, nestiind ce varianta sa se utilizeze
20. Fie functiile
int suma (int a, int b) {
return a+b;
}
int suma (int v[], int n) {
int i,s;
for (i=0,s=0;i<n;i++) s+=v[i];
return s;
}
Daca variabila x este declarata astfel: int *x, apelul suma(x,5) este
- poate fi supraincarcat numai prin functie indepenta
21. Secventa
int p=1;
while (b)
if(b%2) p*=a, b--;
else b/=2, a*=a;
cout<<p;
afiseaza
- a la puterea b
22. Secventa
for (i=0,s=0;;i++) {
if (!(i%2)) continue;
if (i>100) break;
s+=i;
}
cout<<s;
- calculeaza suma numerelor impare mai mici ca 100
23. Care este valoarea intoarsa de functia urmatoare pentru apelul f(3)?
int f(int x) {
if (x<=0) return 1;
return f(x-1)+2;
}
-7
24. Fie declaratia
int a=7, c;
Ce valoarea va avea variabila c in urma atribuirii
c=1<<a>>2;
- 32
25. Fie declaratiile
char c=’a’,x;
Care din urmatoarele atribuiri are acelasi efect cu expresia x=’A’?
- x=c^32
26. Fie clasa
class C {
public:
char x; double y;
C(char_x=’ ’,double_y=0.): x(_x),y(_y) {}
};
void main() { C c(’a’); c=65.; }
Expresia c=65. este
- corecta si atribuie valoarea 65 atributului x al obiectului c
27. Fie clasa
class C {
public: int x;
C(int_x=0): x(_x) {}
operator int() { return x; }
};
void main() { C c(5); c++; cout<<c; }
Expresia c++ este
- eronata, valoarea intoarsa de operatorul cast nu este l-value
28. Fie clasa
class C {
public:
int x;
C(int_x=0): x(_x) {}
C(const C&c): X(c.x) {}
C& operator=(const C&c) {x=c.x; return *this;}
};
void main( ) { C c1, c2, c2=c1; }
Expresia c2=c1 determina apelul
- supraincarcarii operatorului =
29. Fie clasa
class C {
int increment(int);
};
int C::increment (int i) { return i++; }
Functia increment este
- metoda off-line
30. Daca i este un intreg atunci instruciunea
while (cin>>i,i>10);
- repeta citirea lui i pana se introduce o valoare mai mica sau egala cu 10
31. Se considera clasa
class C {
public: int x;
C(int_x=0): x(_x) {}
friend void operator—(C &c) { c.x-- }
};
void main() { C c; cout<<(--c); }
Expresia cout<<(--c) este
- eronata, functia operator—are tip returnat void, deci rezultatul apelului nu poate intra in
compunerea unei expresii
32. Fie clasa
class C {
public: int x;
void f(C c) { cout<<c.x; }
void g(const C c) { cout<<c.x; }
void h(C c) const { cout<<c.x; }
void k(const C c) const{ cout<<c.x; }
};
Daca c este un obiect constant de clasa C ( const C c;), care din urmatoarele apeluri sunt
corect?
- c.h(c); c.k(c);
33. Fie clasa
class C {
public:
int x;
C(int_x=0): x(_x) {}
fiend istream& operator>> (istream &in, C &c)
{ in>>c.x; return in; }
};
Functia operator>> este
- corecta, operatorul >> fiind folosit pentru operatii de intrare cu obiecte din (cin>>c)
34. In clasa
class C {
public: int x;
C(int_x=0): x(_x) {}
C operator:(C c) { return C(x/c.x); }
};
functia operator: a fost definita
- eronat, simbolul doua puncte (:) nu este un operator
35. Fie declaratiile a doi pointeri p si q:
double *p,*q;
Expresia q=p+x este corecta daca x este o variabila
- de tip int
36. Functia
unisgned f (unsigned a, unsigned b) {
unsigned p;
for (p=1;a;a--) p*=b;
return p;
}
calculeaza
- b la puterea a
37. Fie declaratiile
int a[5],*p;
Alegeti variantele corecte
I. p=a;
II. a=p;
III.p++;
IV. a++;
- I, III
38. Fie secventa
int i=2, *p=&i;
cout<<p[0];
Aceasta este
- corecta si afiseaza valoarea 2
39. Fie functia
int F (int n) {
if (n<=1) return 1;
else return F(n-1)+F(n-2);
}
ce calculeaza termenul de rang n al sirului lui Fibonacci.
De cate ori este apelata functia F pentru a calcula F(4)?
- de 9 ori
40. Daca t este o variabila double, atunci expresia
t=3,5;
- initializeaza pe t cu 3
41. Secventa
for ( i=1; i<16; i+5 ) cout<<i;
- afiseaza: 1 1 1 .... la infinit
42. Secventa
int i=-2;
if (i) {
if (i%2) cout<<”i impar”; }
else cout<<”i negativ”;
- nu afiseaza nimic
43. Secventa
for (suma=0,i=0;i<=10;i+=2);
suma+=i;
cout<<suma<<i;
- afiseaza 12 si 12
44. Fie secventa
double (*p)[2][3], A[2][3];
p=&A;
Care din urmatoarele expresii refera corect valoarea unui element A[i][j] al masivului A?
- (*p)[i][j]
45. Aplicatia
#include <iostream>
using namespace std;
#define SSWAP(x,y) { int temp=x; x=y; y=temp; }
int main() {
double d1=3.5, d2=5.5;
SWAP (d1,d2);
cout<<d1<<’ ’<<d2<<endl;
return0;
}
- va afisa 5.5 3

46. Programul
#include <iostream>
using namespace std;
void f (int &x, int y) {
x=1; y=2;
}
void main() {
int z=0; f(z,z); cout<<z;
}
afiseaza
-1
47. Programul
#include <iostream>
using namespace std;
int x=5;
void f (int &y) {
y=2*x+3;
x+=2;
cout<<y;
}
void main() {
f(x);
cout<<’ ’<<x;
}
afiseaza
-15 15
48. Secventa
int x=0x1e3;
printd(”%d”,x);
afiseaza
- 483
49. Fie macrodefinitia
#define INC(x) x++
Apelul cout<<INC(3);
- va genera eroare – left-value incorect;
50. Declaratia
template <class T> void schimb (T &a, T &b) {
T aux; aux=a; a=b; b=aux;
}
- este corecta si interschimba doua valori de tipul generic T
51. In urma executarii secventei
unsigned char x;
cin>>x;
for (int i=0; i<8; i++) x>>=1;
cout<<(int)x;
- se afiseaza valoarea 0;
52. Daca n este un intreg initializat cu 15, atunci instructiunea
if (0<=n<=10)
cout<<”n intre 0 si 10”;
else
cout<<”n mai mic decat 0 sau mai mare decat 10”;
- afiseaza „n intre 0 si 10”
53. Considerand ca x este un numar real pozitiv
m=0;
while (++m<=x);m--;
cout<<m;
secventa este
- este corecta si se calculeaza partea intreaga a lui x
54. Ce valoare are expresia: sizeof(5-3.)
-8
55. Fie structura
struct Carte {
char *Titlu;
char *Autori[3];
double cod;
};
Cati octeti sunt necesari pentru memorarea unui obiect Carte
- 24
56. Ce rol are macrodefinitia
#define MACRODEF(x) (’A’<=(x) && (x)<=’Z’? (x)-’A’+’a’:(x))
- converteste o litera mare in litera mica
57. Fie functia
int suma (int a=0, int b, int c=0, int d=0) {
return a+b+c+d;
}
Apelul (3,5,1) este
- eronat, parametrii cu valori implicite trebuie sa se afle la sfarsitul listei de parametrii
58. Fie declaratiile
typedef int vector[10];
vector a[20];
masivul a putea fi declarat echivalent
- int a[20][10]
59. Secventa
int i=2;
switch (i) {
case 0||2||4: cout<<”par ”;
case 1||3||5: cout<<”impar ”;
}
- este eronata (alternativa multipla)
60. Fie clasa
class C {
int x;
public:
C(int_x=0): x(_x) {} //constructor clasa
int operator.() //supraincarcare punct (.)
{return c.x;}
};
Functia operator.
- este eronata, operatorul . nu poate fi supraincarcat
61. Fie clasa
class C {
int x;
public:
C(int_x=0): x(_x) {} //constructor clasa
int operator/() { return c.x; }
};
- este eronata, operatorul / este binar
62. Fie clasa
class C {
public: int x;
C(int_x=0):x(_x) {} //constructor clasa
C(const C&c):x(c.x) {} //constructor copiere
};
C f() { static C c; return c; }
void main() { f(); }
Apelul f( ) va determina utilizarea
- constructorului de clasa si a celui de copiere cate o data
63. Aplicatia
#include <iostream>
using namespace std;
int n=2;
int& F() {
return n=3;
}
int main() {
F()+=10;
cout<<n;
return 0;
}
- este corecta si afiseaza 13
64. Fie clasa
class C {
public:
int x;
void f(C c) { cout<<c.x; }
friend void f(C c) { cout<<c.x; }
};
Definirea functiilor f este
- corecta, prima functie fiind o metoda a clasei, iar cea de-a doua o functie independenta
65. Fie clasa
class C {
public: int x;
C(int_x=0): x(_x) {} //constructor clasa
int operator++(int) { return ++x; }
};
void main() { C c; cout<<c++; }
va determina
- afisarea valorii 1
66. Sa se precizeze care dintre afirmatii sunt adevarate
I. metodele nestatice ale unei clase primesc pointerul this
II. metodele nestatice ale unei clase nu primesc pointerul this
III. metodele statice ale unei clase primesc pointerul this
IV. metodele statice ale unei clase nu primesc pointerul this
- I, IV
67. Fie clasa
class C {
public:
int x;
C(int_x=0): x(_x) {} //constructor clasa
operator int() { return x; }
};
Functia operator int()
- este corecta, reprezinta supraincarcarea operatorului cast
68. Fie clasa
class C { int x; };
C* const px=new C;
Precizati afirmatia corecta
- pointerul pc este constant
69. Conversia unui obiect al unei clase inspre un tip primitiv, se poate face prin
- supraincarcarea operatorului cast in clasa respectiva
70. Pentru x=5, care este valoarea expresiei 3<<x>>2?
- 24