Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect de lecţie

Nume şi prenume: Vlad Oana Cezara


Data: 16.02.2015
Obiectul: Biologie
Clasa: a VIII-a
Unitatea de învăţare: Relații trofice în ecosisteme
Subiectul lecţiei: Rețele și piramide trofice
Tipul lecţiei: Asimilare de cunoştinţe
Durata: 50 min.

Scopul lecţiei: cunoaștere relațiilor trofice care se stabilesc între speciile unei biocenoze,
care pot fi redate sub forma rețelelor trofice și piramidelor trofice.
Obiectivele operaţionale:

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:

O1. Să identifice care sunt nodurile trofice din componența unei rețele trofice.
O2. Să înțeleagă importanța fiecarărei verigi din componența lanțurilor trofice în
menținerea stabilității ecosistemelor.
O3. Să întocmească o schemă de piramidă trofică pentru ecosisteme.
Metode si procedee didactice: explicaţia, conversaţia( euristică, de verificare),
problematizarea, descoperirea dirijată

Mijloace de învățare:

 Manual de biologie, clasa a VII-a , AGLAIA IONEL, VICTORIA OAIDĂ


 Fişă de evaluare
 Planșă cu ilustrații