Sunteți pe pagina 1din 5

PROFESOR: Caragață Georgiana Clasa a VI– a, 2 ore /săptămână

Şcoala Gimnazială Nr 1 Poiana WORLD CLASS, 2017 – 2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. Unitate de învăţare Competenţe specifice vizate Nr. Săpt. Valori şi Obs
U.Î  Detalieri tematice ore atitudini
F – funcţii comunicative
Elemente de construcţia comunicării
1. Revision - toate cele vizate în anii 2 S1
 Recapitulare anteriori 11-15.09
2. LEARNING TO LEARN 1.2 Identificarea elementelor 3 S2-S3
Learning English cheie dintr-un discurs standard 18-29.09
You pe subiecte familiare.
Your Classroom 2.1 Folosirea unor formule
Familiarizarea cu materia orale simple, adecvate unor
situaţii de comunicare uzuală.

3. MODULE 1. ANIMALS 1.2 Identificarea elementelor 7 S3-S6 Manifestarea


At the zoo cheie dintr-un discurs standard 25.09- flexibilităţii în
Nasty pets pe subiecte familiare. 20.10 cadrul schimbului
Quiz time 2.1 Folosirea unor formule de idei şi în
A day with the dolphins orale simple, adecvate unor cadrul lucrului în
Birds situaţii de comunicare uzuală. chipă în diferite
Chimps 2.3 Participarea la interacţiuni situaţii de
The ant and the dove orale pe subiecte familiare. comunicare;
3.1 Extragerea unor informaţii Formarea simţului
 Copilul şi lumea înconjurătoare: activităţi generale şi specifice dintr-un de răspundere
recreative. text citit în gând. pentru păstrarea
 Cultură şi civilizaţie. 4.2 Descrierea unor persoane şi mediului natural
F2 – a descrie un obiect; locuri după un plan dat. şi cultural
F3- a iniţia o interaciune verbală;
Trecutul verbelor ‘be’, ‘have’, ‘can’ – interogativ,
negativ

1
REVISION MODULE 1 3 S7-S8
23.10-
06.11
5. MODULE 2. HOMES 1.1 Întelegerea unor 7 S8-S11 Disponibilitatea
Around the world instrucţiuni de orientare în 30.10- pentru acceptarea
A Moroccan house spaţiu prin marcarea unei rute 24.11 diferenţelor şi
Your room pe un desen. pentru
Families 1.2 Identificarea elementelor manifestarea
Hot and cold cheie dintr-un discurs standard toleranţei prin
Weekends pe subiecte familiare. abordarea
Unusual homes 2.2 Descrierea unor locuri şi critică a
 Copilul şi lumea înconjurătoare: corespondenţa. persoane. diverselor
 Familia: relaţii familiale, ocupaţii. 3.1 Extragerea unor informaţii stereotipuri
F1 – a cere şi a da informaţii despre cantităţi; generale şi specifice dintr-un culturale;
F2 – a descrie un obiect; text citit în gând.
F5 – a exprima preferinţe; 4.2 Descrierea unor persoane si
Grade de comparaţie: adjective neregulate. locuri dupa un plan dat.

6. REVISION MODULE 2 3 S12-S13


27.11-
08.12

2
7. MODULE 3. STORIES 1.2 Identificarea elementelor 7 S13-S16
Fiction cheie dintr-un discurs standard 04.12-
Myths and legends pe subiecte familiare. 19.01
Films 2.1 Folosirea unor formule
Life stories orale simple, adecvate unor
True stories? situaţii de comunicare uzuală.
What a day! 2.3 Participarea la interacţiuni
Comics and magazines orale pe subiecte familiare.
3.1. Extragerea unor informaţii
 Copilul despre sine: naţionalit. generale şi specifice dintr-un
 Copilul şi lumea înconjurătoare. text citit in gând.
 Activităţi pt. tinpul liber. 4.1 Redactarea unor
 Cultură şi civilizaţie. evenimente trecute şi
F7 – a relata un eveniment sau o experienţă trecută; experiente personale.
F8 – a exprima motive;
F10 – a exprima o experienţă
trecută;
Simple Past: verbe regulate şi neregulate. ‘Last’,
‘ago’

REVISION 3 S17-S18

9. MERRY CHRISTMAS 2.2 Descrierea unor locuri şi 1 22.01-


persoane. 02.02
 Cultură şi civilizaţie: tradiții și obiceiuri. 2.3 Participarea la interacţiuni
F5 – a exprima preferinţe; orale pe subiecte familiare.

10. MODULE 4. SPIES 1.1 Întelegerea unor 6 S1-S3


Mission Anaconda instrucţiuni de orientare în 12.02-
Watching the enemy spatiu prin marcarea unei rute 02.03
Codes pe un desen.
Following people 2.1 Flosirea unor formule orale
Disguise simple, adecvate unor situaţii
Interrogation de comunicare uzuală.
The perfect spy 2.2 Descrierea unor locuri şi
persoane.
 Copilul despre sine: însuşiri fizice şi morale, părţi 3.2 Selectarea informaţiilor
ale corpului, îmbrăcăminte. dintr-un text citit şi inserarea
3
 Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul, lor intr-un tabel/diagramă.
 Lumea fantastică: personaje de film. 4.2 Descrierea unor persoane şi
F1 – a cere şi a da informaţii de orientare; locuri după un plan dat.
F2 – a descrie un obiect;
F10 – a relata o experienţă trecută;
Simple Past: întrebări cu ‘Who’
11. Revision 4 S4-S5
05-16.03
12. MODULE 5. FOOD 1.2 Identificarea elementelor 6 S6-S9 Formarea unei
Favourite foods cheie dintr-un discurs standard 19.03- atitudini pozitive
Banquets pe subiecte familiare. 20.04 privind propria
Shopping 2.1 Folosirea unor formule dezvoltare fizica,
Healthy eating orale simple, adecvate unor emoţională,
Staying alive situaţii de comunicare uzuală. S7 estetică,
Eating out 2.3 Participarea la interacţiuni 26-30.03 spirituală,
Zany sandwiches orale pe subiecte familiare. SĂPTĂM intelectuală,
3.1 Extragerea unor informaţii ÂNA morală şi socială;
 Copilul despre sine: activităţi sportive, starea generale şi specifice dintr-un ALTFEL
sănătăţii. text citit în gând.
 Copilul şi lumea înconjurătoare: cumpărături. 3.2 Selectarea informaţiilor
F3 – a iniţia o interacţiune verbală. dintr-un text citit şi inserarea
F6 – a cere şi a da informaţii despre cantităţi; lor într-un tabel/diagramă.
Substantive: numărabile, nenumărabile.
13. MODULE 6. ROBOTS 1.2 Identificarea elementelor 4 S10-S11
Robot world cheie dintr-un discurs standard 23.04-
Tim pe subiecte familiare. 04.05
Programming 2.1 Folosirea unor formule
Madam Zara orale simple, adecvate unor
Cars situaţii de comunicare uzuală.
The Polanski twins 2.3 Participarea la interacţiuni
The Malbots! orale pe subiecte familiare.
3.2 Selectarea informaţiilor
 Copilul şi lumea înconjurătoare. dintr-un text citit şi inserarea
 Cultură şi civilizaţie: povestiri şi anecdote. lor într-un tabel/diagramă.
F2 – a descrie un obiect; 4.1 Redactarea unor
Past Continuous evenimente trecute şi
experiente personale.
14. Revision 2 S12
07-11.05
4
15. MODULE 7. FAIRY TALES 1.2 Identificarea elementelor 4 S13-S14
cheie dintr-un discurs standard 14-24.05
 Lumea fantastică: personaje de film şi basm pe subiecte familiare.
F2- a descrie un obiect 2.2 Descrierea unor persoane şi
F6 – a cere şi a da indicaţii despre cantităţi locuri.
Numeralul cardinal (100-1000) 2.3 Participarea la interacţiuni
Numeralul ordinal (31-100) orale pe subiecte familiare.
3.1 Extragerea unor informaţii
generale şi specifice dintr-un
text citit în gând.
4.1 Redactarea unor
evenimente trecute şi
experiente personale.

REVISON 2 S15
29-31.05
17. Final Revision 4 S16-S17
 Sistematizarea cunoştinţelor anterioare 04-15.06
 Evaluare finală