Sunteți pe pagina 1din 15

Chestionar privind

“Rolul tehnologiei in procesul de predare si invatare.Oportunitati de expunere international”

1. Metode de evaluare a procesului de învățare

1.1. Care din urmǎtorii factori au fost esenţiali pentru dumneavoastrǎ în procesul de învǎţare?
a) Îndrumarea profesorului (cursuri, seminarii, materiale)
b) Studiul individual (cǎrţi de la bibliotecǎ despre tematica cursului)
c) Alegerea unui grup de studenți pentru învǎţarea în grup
d) Mediul şi caracteristicile mediului de învǎţare, existenţa unuia preferat (bibliotecǎ, acasǎ)

Raspuns:

1.2. Consideraţi cǎ procesul de învǎţare al studentului este evaluat în concordanţǎ cu aptitudinile si


efortul depus?

Dezacord total Dezacord Nici acord, nici Acord Acord total


dezacord

1.3. Sunteți mulțumit de modul în care sunteți evaluat la examene?


a) Da
b) Nu
c) Nu răspund

Raspuns:

1.4. Cum a-ţi aprecia astǎzi urmǎtoarele aspecte, comparative cu aşteptǎrile anterioare?

Mai bine decât mǎ La fel cum mǎ Mai rǎu decât mǎ aşteptam


aşteptam aşteptam
Conţinutul planului de învǎţǎmânt
Imparţialitatea cadrelor didactice
Materialele didactice puse la dispoziţie
Competenţa cadrelor didactice
Accesul la resursele de informare-
documentare (bibliotecǎ, internet, etc.)

1.5. Apreciaţi de la 1-10 interesul dumneavoastrǎ pentru urmǎtoarele activitǎţi extracurriculare:


❏ Sesiuni de comunicǎri :
❏ Workshop-uri, prezentǎri organizate de partenerii universitǎţii :
❏ Şcoli de varǎ :
❏ Activitǎţi cultural-artistice (teatru, operǎ, concerte) :
❏ Târguri de locuri de muncǎ, întâlniri cu angajatorii :
1.6. Considerați că testele reprezintă o modalitate de evaluare folositoare pentru acumularea
cunoștințelor?
a) Da
b) Nu
c) Nu stiu

Raspuns:

1.7. Credeți că evaluarea orală de către profesori ar fi o măsură eficientă pentru a motiva procesul de
învățare?
a) Da
b) Nu
c) Nu stiu

Raspuns:

1.8. Considerați utilă folosirea unui barem de corectare în evaluarea probelor date?
a) Da
b) Nu
c) Nu știu

Raspuns:

1.9. Care dintre următoarele forme de evaluare considerați că ar fi mai eficientă pentru procesul de
învățare?
a) Verificări curente
b) Verificări finale

Raspuns:

1.10. Care sunt tipurile de subiecte pe care le preferați în cadrul unei evaluări?
a) Aplicații teoretice
b) Aplicații practice
c) Aplicații mixte

Raspuns:

1.11. Vi se pare mai util ca evaluarea să fie de tip electronic?

a) Categoric
b) Nu
c) Îmi este indiferent
d) Nu știu/ Nu răspund

Raspuns:
2. Utilizarea tehnologiei în procesul de predare

2.1. Preferați ca suportul de curs sa:


Afirmatie DA Nu Nu stiu
Sa fie postat pe platforma online pusă la dispoziție de facultate
Sa fie transmise electronic sau postate pe grupuri

2.2. Bifați variantele pe care le considerați avantaje ale utilizării tehnologiei ca mijloc didactic:

a) creșterea vitezei de accesare a informațiilor


b) modelare socială prin comunicare interactivă
c) dezvoltarea unui stil individual de învățare
d) dezvoltarea abilităților de organizare a timpului de învățare și autodisciplinare
e) accesul de la distanță
Raspuns:

2.3. Ați dori ca tehnologia să fie utilizată mai frecvent ca suport în procesul de predare?
a) Da
b) Nu
c) Nu stiu
Raspuns:

2.4. Care este modalitatea preferată de predare?


a) prezentări Power Point cu conținut sintetizat al informației
b) prezentări care conțin întreaga informație ce va trebui învățată
c) dictare
d) discuție pe baza materialelor trimise anterior cursului
e) discuție liberă și interactive
Raspuns:

2.5. Evaluați materialele didactice Power Point (0 - dezacord total; 5 - acord total).
1 2 3 4 5
Design atractiv
Coerenta in prezentare
Invatare vizual-auditiva
Capacitate de sinteza

2.6. Cum apreciați rolul următoarelor în îmbunătățirea procesului educațional? (acordați note de la 1
la 10 ȋn funcție de importanța factorilor pentru dumneavoastrӑ, 1 fiind cel mai puțin important
iar 10 cel mai important)
a) extinderea perioadei în care are loc sesiunea

b) îmbunătățirea echipamentelor software și hardware

c) exemplificarea modului în care materia studiată poate fi folosită la un viitor loc


de muncă

d) trimiterea materialelor înaintea cursului pentru a putea fi pregătite întrebări

e) o prezentare mai interactivă a cursurilor (filmulețe,slide-uri personalizate, etc.)

f) existența unei perioade de reexaminare și după primul semestru, nu doar la


sfârșitul anului

g) studii de caz pe articole recente din presă

h) o mai bună comunicare student-profesor

2.7. . Cât de mulțumit sunteți de tehnologia pusă la dispoziție de facultate ?

Foarte mulțumit Mulțumit Mediu Puțin mulțumit Deloc mulțumit

2.8. La câte cursuri din total apreciați că ați participat?

a) 0%-20%
b) 20%-40%
c) 40%-60%
d) 60%-80%
e) 80%-100%
Raspuns:

2.9. Cărui fapt considerați că i se datorează numărul mic de participanți la anumite cursuri ?

a) Materia nu prezintă interes


b) Profesorul nu are o tehnică bună de predare
c) Informația nu este actuală
d) Orarul nu este structurat adecvat
Raspuns:

2.10. Credeți că utilizarea tehnologiei în procesul de predare favorizează accesul în timp


real la informatii?
a) Da
b) Nu
c) Nu știu
Raspuns:

2.11. Credeți că utilizarea tehnologiei poate deveni dăunătoare procesului de predare?


a) Da
b) Nu
c) Nu știu
Raspuns:

2.12. Evaluați următoarele afirmații utilizând o scală de la 1 la 5 ( unde 1=total dezacord, 2=de
zacord , 3=indiferent, 4=acord, 5=total acord).

1 2 3 4 5
Sunt mai eficient cand utilizez tehnologia
Tehnologia faciliteaza asimilarea informatiei
Tehnologia in procesul de predare contribuie la dezvoltarea abilitatilor de
gandire de nivel superior
Utilizarea tehnologiei in procesul didactic sporeste atractivitatea materiei
prezentate

2.13. Cât de mulțumit sunteți de utilizarea tehnologiilor în cadrul cursurilor/seminariilor?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total nemultumit Total multumit

2.14. Prin ce metode reușiți să fiți la curent cu noile instrumente folosite în procesul instructiv-
educativ?
a) Discuții cu colegii
b) Prin intermediul facultății
c) Din mass-media
d) De pe Internet
e) Altă metodă
Raspuns:

2.15. În opinia dumneavoastră care sunt cazurile în care tehnologia poate fi folosită eficient în
educație?
a) Atunci când noțiunile abstracte sunt transformate într-un conținut multimedia
b) Prin pictograme care permit evaluarea elevilor după predarea din clasă
c) Prin programe de testare
d) Prin platforme educaționale (predare – învățare – testare cu ajutorul calculatorului)
e) În cazul lecțiilor pe calculator (materialelor educaționale în format electronic)
f) Nu știu / nu răspund
Raspuns:

3. Medii de învățare. Proporția ocupată de tehnologie

3.1. Ce proporție din timpul dumneavoastră alocați săptămânal studiului?

a) 3 ore
b) 3-5 ore
c) mai mult de 5 ore
Raspuns:

3.2. În momentul în care studiați preferați să:

a) Folositi materiale tiparite


b) Folositi un produs electronic
c) Participati la seminarii

Raspuns:

Dacă nu alegeți materialele tipărite la întrebarea 3.2, omiteți întrebarea 3.3.

3.3. Ce vă determină să alegeți acest tip de materiale în defavoarea celor electronice?

Scrieți motivul aici:

Dacă nu alegeți materialele tipărite la întrebarea 3.2, omiteți întrebarea 3.4.

3.4. Considerati ca gasiti informatiile mai usor in acest mod?

a) Da
b) Nu
Raspuns:

3.5. Ce device folositi pentru a va servi in procesul de invatare?

a) Tableta
b) Computer
c) Smartphone
Raspuns:

3.6. Care este site-ul educational preferat de dumneavoastra?

a) Google
b) Wikipedia
c) Coursera
d) Altele
Raspuns:

3.7. Pe o scara de la 1 la 10 cata incredere acordati materialelor de pe internet?


Raspuns:

3.8. Raportându-vă la experiența dumneavoastră, cât de mult încurajează cadrele didactice utilizarea
Internetului pentru învățare?
a) Deloc
b) Putin
c) Moderat
d) Mult
e) Foarte mult

Raspuns:

3.9. Intr-un interval de studiu, cât timp petreceti, in medie, utilizând Gadget-uri pentru a invata, in
detrimentul altor instrumente de învățare?
a) Deloc
b) Jmatate din timpul alocat studiului
c) Tot timpul alocat studiului

Raspuns:

3.10. Considerați ca informațiile găsite pe internet sunt mai complexe fata de cele găsite in alte
materiale de studiu?
a) Da
b) Nu

Raspuns:

3.11. Care credeți dumneavoastră că este impactul folosirii tehnologiei în educație pentru
cadrele didactice?
a) Ușurează munca
b) Studenții sunt mai activi la ore, predarea este mai ușoară
c) Datorită animațiilor, simulărilor și experimentelor virtuale economisesc timp
d) Obțin un feedback direct și rapid în urma predării
e) Nu cred că are vreun impact
Raspuns:

3.12. Considerați că programele informatice utilizate în cadrul laboratoarelor vă ajută să vă


fixați mai bine noțiunile învățate:
a) dezacord total
b) dezacord
c) nu știu
d) acord
e) acord total
Raspuns:

3.13. În ce măsură credeți că tehnologia facilitează comunicarea dintre studenți-profesori:


a) în foarte mare măsură
b) în mare măsură
c) în potrivită măsură
d) în mică măsură
e) deloc
Raspuns:

3.14. Care credeți că este efectul utilizării tehnologiei în procesul de învățare?

Scrieti raspunsul aici:


3.15. În ce măsură vă ajută existența platformelor online
a) în foarte mare măsură
b) în mare măsură
c) în potrivită măsură
d) în mică măsură
e) deloc
Raspuns:

4. Metode de utilizare a tehnologiei în învățare

4.1. Cat de des utilizati dispozitivele electronice (telefoane, tablete, laptopuri) pentru a va facilita
procesul de invatare?
a) Foarte rar
b) Rar
c) Moderat
d) Frecvent
e) Foarte frecvent

Raspuns:

4.2. In ce masura va este solicitata utilizarea programelor software in realizarea temelor?


a) Foarte rar
b) Rar
c) Moderat
d) Mult
e) Foarte mult

Raspuns:

4.3. Vă este mai la îndemână să folosiți Internetul sau biblioteca pentru documentare?
a) Internetul
b) Biblioteca

Raspuns:

4.4. Presupunand ca alegeti sa utilizati mai mult materialele digitale decat cele tiparite,in ce masura
sunteti de acord cu urmatoarea afirmatie: Desi materialele online sunt variate, acuratetea si
utilitatea informatiilor nu este aceeasi ca in cursuri sau manualele avizate ?
a) Dezacord total
b) Dezacord partial
c) Acord partial
d) Acord total
Raspuns:
4.5. Printre principalele motive pentru care alegeti sa utilizati tehnologia in vederea pregatirii pentru
examene sunt:
a) Accesul la materialele disponibile online este facil
b) Costuri reduse(chiar 0)
c) Varietatea materialelor
Raspuns:

4.6. Bazandu-va pe experienta anului trecut de facultate, pe o scara de la 1 la 5,in ce masura v-a ajutat
tehnologia in procesul de invatare?

1 2 3 4 5
5. Metode de predare utilizate în prezent

5.1. Considerați metodele de predare utilizate în prezent de fiecare profesor în parte ca fiind potrivite
pentru transmiterea cunoștințelor ce ar trebui însușite de studenți? Evaluați pe o scala de la 1 la
10.
Raspuns:

5.2. Ce tipuri de metode de predare preferați pentru cursuri/seminare? (Răspuns multiplu)


a) Interactive
b) Metode clasice (dictare, scris pe tablă)
c) Sub formă de prezentări
Raspuns:

5.3. În general, metodele folosite sunt: (răspuns multiplu)


a) Interactive
b) Metode clasice (dictare, scris pe tablă)
c) Sub formă de prezentări
Raspuns:

5.4. Ce tip de metode de predare predomină în modul de predare al profesorilor dumneavoastră?

Seminare Cursuri Laboratoare


Interactive
Metode clasice (dictare, scris pe tablă)

Sub forma unor prezentări ppt

5.5. În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații?

Acord total Acord Nici acord nici Dezacord Dezacord


Metodele folosite de profesori sunt adecvate
dezacord total
materiei.
Metodele de predare ajută la însușirea
cunoștințelor încă din timpul
cursului/seminarului.
Metodele de predare ajută studentul să nu se
plictisească și să poată fi atent pe tot
parcursul cursului/seminarului.

5.6. Ierarhizați în ordinea preferintelor care sunt metodele de predare cele mai bine apreciate.

a.brainstorming-ul
b.învățarea prin descoperire
c.metoda învățării prin grupuri mici
d.studiul de caz
e.cursul dictat
5.7. Invatați mai bine atunci cand profesorul concluzioneaza ideile principale la sfarsitul orei
1 2 3 4 5

Dezacord Acord total

5.8. Ce v-ați dori să se schimbe în modul de predare al profesorilor?

Scrieti raspunsul aici:

5.9. Considerati ca este necesar un suport online pentru curs/seminar?


a) Da
b) Nu
Raspuns :

5.10. Pe o scala de la 1 la 5 cat de important considerati ca notiunile predate trebuie sa fie insotite
si de exemple concrete?

1 2 3 4 5

Dezacord Acord total


5.11. Cat de importanta este interactiunea dintre cadrul didactic si studenti pentru facilitarea
procesului de invatare?

1 2 3 4 5

Dezacord Acord total

5.12. Considerati ca informatiile care va sunt prezentate in cadrul cursurilor/seminarelor sunt de


actualitate?
a) Da
b) Nu
Raspuns:

6. Oportunitati de expunere internationala (Erasmus, Erasmus+)

6.1. Ati avut parte pana in prezent de experinta programelor educationale cu expunere internationala
pentru studenti?
a) DA
b) NU (raspundeti la intrebarile 10-12)
Raspuns:

6.2. De unde ati aflat informatii despre programele educationale internationale? (raspuns multiplu)
a) site-uri de specialitate
b) retele de socializare
c) mediul academic
d) mass-media
e) persoane care au urmat un astfel de program
f) de la institutia gazda

Raspuns:

6.3. Cum considerati informatiile pe care le-ati aflat?


a) insuficiente
b) suficiente
c) bune
d) foarte bune
Raspuns:
6.4. Cum considerati sistemul de invatamant din strainatate comparativ cu cel romanesc?
a) orientat spre practica
b) orientat spre teorie

Raspuns:

6.5. Ce motiv v-a determinat sa studiati in strainatate? (un singur raspuns)


a) culturale
b) viata intr-o tara straina si independenta pe care ti-o ofera
c) prieteni stabiliti in strainatate
d) planuri profesionale si folosirea unui limbi straine intens

Raspuns:

6.6. Cum evaluati calitatea modului de predare a profesorilor si a altor cadre didactice din institutia
gazda? Dati o nota de la 1 la 10, unde 1 reprezinta o calitate scazuta, iar 10 calitate ridicata:

Raspuns:

6.7. Cum evaluatia calitatea cursurilor pe care le-ati urmat si materialele de studiu primite la institutia
gazda? Dati o nota de la 1 la 10, unde 1 reprezinta o calitate scazuta, iar 10 calitate ridicata:

Raspuns:

6.8. Credeti ca o viitoare experienta v-ar ajuta in cariera? Pe o scala de la 1 la 5 (1=deloc, 2=putin,
3=mediu, 4= mult, 5=foarte mult):
Raspuns:

6.9. Evaluarea mobilităţii din perspectivă personală: Dati o nota de la 1 la 10 pentru fiecare aspect,
unde 1=nesatisfăcător, 10=excelent:
Aprecieri generale :
Abilităţi intercuturale :
Încredere în sine :
Consţiinţă de sine :

6.10. Ce v-a oprit pana in prezent sa accesati un program international? (raspuns multiplu)
a) pregatirea lingvistica
b) resursele financiare
c) frica de necunoscut
Raspuns:

6.11. Ce valoare considerati ca va acoperi costurile asociate unei astfel de plecari?


a) 300 euro
b) 500 euro
c) 700 euro
d) 1100 euro
Raspuns:

6.12. Cum credeti ca v-ar ajuta o astfel de experienta? (raspuns multiplu)


a) mai multa incredere in propria persoana
b) perspectiva in cariera
c) perfectionarea limbii (fluenta)
d) gestionare mai buna a bugetului
Raspuns:
7. Intrebari de identificare
7.1. Sunteți integralist?
a) Da
b) Nu
Raspuns:
7.2. Specializare:
a) Informatică Economică
b) Cibernetică Economică
c) Statistică Economică
Raspuns:
7.3. Media anului precedent:
a) (5, 6]
b) (6, 7]
c) (7, 8]
d) (8, 9]
e) (9,10]
Raspuns:

7.4. Gen:
a) masculin
b) feminine
Raspuns:
7.5. Mediul de proveniență:
a) urban
b) rural
Raspuns: