Sunteți pe pagina 1din 2

16439917178916550043809272

RCS & RDS S.A. Cod client: 16439917


Str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building, C.I.F.: 25603449 /
Faza I, Et. 2, Sector 5, București
Telefon informaţii: 031 400 6500
Nr. ord. ORC: J40/12278/1994
C.I.F.: RO5888716 ASOCIATIA DE PROPRIETARI MOTOC
Capital social subscris și vărsat: 38.594.163 lei 9-P54
Cont trezorerie: RO12TREZ7005069XXX001016
Cont IBAN: RO51 INGB 0001 0000 0001 8827 Strada Motoc, Nr. 9, Bl. P54, Sc. 1, Et. -,
Ap. -, Sector. 5, Bucuresti

Factură seria și nr.: FDB18 17891655 Judet: Bucuresti


Data: 19.02.2018
Perioada facturată: 28.11.2017 - 31.01.2018
Ultima zi de plată: 21.03.2018
Produse si servicii Digi Cant. UM Pret unitar Valoare Cota TVA Total
(lei) TVA (%) (lei) (lei)
1 ENERGIE 368,15 69,94 438,09
1.1 Energie Activa cf. 2010112207 din 27.06.2017 918,000 KWh 0,165000 151,47 19 28,78 180,25
1.2 Tarif distributie IT cf. 2010112207 din 27.06.2017 -88,400 KWh 0,009310 -0,82 19 -0,16 -0,98
1.3 Tarif distributie IT cf. 2010112207 din 27.06.2017 1.006,400 KWh 0,009380 9,45 19 1,79 11,24
1.4 Tarif distributie MT cf. 2010112207 din 27.06.2017 -88,400 KWh 0,028090 -2,49 19 -0,47 -2,96
1.5 Tarif distributie MT cf. 2010112207 din 27.06.2017 1.006,400 KWh 0,028460 28,64 19 5,44 34,08
1.6 Tarif distributie JT cf. 2010112207 din 27.06.2017 -88,400 KWh 0,104100 -9,20 19 -1,75 -10,95
1.7 Tarif distributie JT cf. 2010112207 din 27.06.2017 1.006,400 KWh 0,104840 105,50 19 20,05 125,55
1.8 Tarif transport TG cf. 2010112207 din 27.06.2017 918,000 KWh 0,001050 0,97 19 0,18 1,15
1.9 Tarif transport TL cf. 2010112207 din 27.06.2017 918,000 KWh 0,015730 14,45 19 2,74 17,19
1.10 Tarif cogenerare cf. 2010112207 din 27.06.2017 1.006,400 KWh 0,011940 12,02 19 2,28 14,30
1.11 Tarif cogenerare cf. 2010112207 din 27.06.2017 -88,400 KWh 0,012310 -1,09 19 -0,21 -1,30
1.12 Certificate verzi cf. 2010112207 din 27.06.2017 1.006,400 KWhCV 0,046469 46,76 19 8,89 55,65
1.13 Certificate verzi cf. 2010112207 din 27.06.2017 -88,400 KWhCV 0,047267 -4,18 19 -0,79 -4,97
1.14 Acciza cf. 2010112207 din 27.06.2017 918,000 KWh_A 0,004740 4,35 19 0,83 5,18
1.15 Servicii sistem cf. 2010112207 din 27.06.2017 -88,400 KWh 0,010500 -0,93 19 -0,18 -1,11
1.16 Servicii sistem cf. 2010112207 din 27.06.2017 1.006,400 KWh 0,013170 13,25 19 2,52 15,77
Factura curenta: 368,15 69,94 438,09

Daca ati efectuat plati ale facturilor anterioare dupa emiterea acestei facturi, soldul
Sold precedent precedent se va diminua cu valoarea platilor. Va multumim! Valoare sold precedent: 0,00

Total Total de achitat: 438,09


Factura transmisa prin email conform acord din data de 29.09.2017

Informaţii pentru Cod client: 16439917 Ultima zi de plată:


plata facturii Număr factură: 17891655 21.03.2018

Modalităţi de plată a facturii • Prin intermediul reţelei de Multifuncţionale de numerar obligatoriu cu factura;
Non-Stop Banking a Băncii Comerciale Române (BCR) și a - Internet Banking al Alpha Bank, Bancpost, Băncii Comerciale
• La casieriile RCS & RDS, în numerar sau cu cardul - precizând
UniCredit Bank - obligatoriu cu factura; Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Société
minim cod client/CNP;
• La bancomatele Alpha Bank, Bancpost, Băncii Comerciale Générale, CEC Bank, Citibank, Patria Bank, Piraeus Bank și
• Online pe site-ul www.rcs-rds.ro - precizând cod client și
Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Société UniCredit Bank - precizând cod client și număr factură;
număr factură sau număr telefon;
Générale, CEC Bank, Piraeus Bank și UniCredit Bank - precizând • Prin virament bancar în unul din conturile*:
• La punctele de plată:
minim cod client; - RO51 INGB 0001 0000 0001 8827, deschis la ING Bank;
- PayPoint - cu factura sau precizând cod client;
• Prin serviciul de Direct Debit al Alpha Bank, Bancpost, Băncii - RO64 BRDE 450S V724 1995 4500, deschis la BRD - Groupe
- Payzone, QIWI Romania, “un-doi Centru de plăţi” (Mobile
Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Société Générale;
Distribution) și ZebraPay - obligatoriu cu factura;
Groupe Société Générale, CEC Bank, ING Bank, Piraeus Bank, - RO94 BACX 0000 0001 8951 8001, deschis la UniCredit Bank.
• La ghișeele Alpha Bank, Bancpost, Băncii Transilvania (BT),
Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând minim cod client; * Pentru plăţile efectuate prin virament bancar vă rugăm să
BRD - Groupe Société Générale, CEC Bank, CreditCoop, Patria
• Prin serviciile: menţionaţi: codul client, numărul facturii, numele și prenumele
Bank, Piraeus Bank și UniCredit Bank - obligatoriu cu factura;
- Self Bank, Home Bank ale ING Bank - precizând minim cod clientului înscris pe factură. Lipsa acestor elemente poate conduce
• Prin intermediul reţelei de APT-uri (Automatic Payment
client; la întârzierea sau imposibilitatea procesării corecte a plăţii,
Terminal) a BRD - Groupe Société Générale și Patria Bank -
- MyBRD Mobile al BRD - Groupe Société Générale - precum și la suspendarea furnizării serviciilor.
obligatoriu cu factura;
Pag. 1 din 2
RCS & RDS
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum 2000 Building Faza I, Et. 2
Sector 5, București
T +40 (31) 400 4440
F +40 (31) 400 4441
E office@rcs-rds.ro
W www.rcs-rds.ro

ANEXĂ LA FACTURĂ FISCALĂ Seria FDB18 Nr. 17891655 Data: 19.02.2018 Ultima zi de plată: 21.03.2018
Detalii loc consum
Adresa loc consum Strada Motoc, Nr. 9, Bl. P54, Sc. 1, Sector. 5, Bucuresti
POD RO001E107879585
Contract 2010112207 din 27.06.2017
Tensiune punct delimitare JT
Telefon deranjamente 0800.070.888 (**), 021.9291 (*)
Serie Contor Perioada Energie Descriere Index Vechi Index Nou Diferenta Constanta Cantitate
8354452 28.11.2017 - 01.01.2018 Activa Citit - Index 368.504,000 370.445,000 1.941,000 1,0000 1.941,000
28.11.2017 - 01.01.2018 Activa Citit - Total facturabil energie activa 1.064,000
28.11.2017 - 30.11.2017 Activa Estimat - Total facturabil energie activa -99,000
01.12.2017 - 31.12.2017 Activa Estimat - Total facturabil energie activa -1.023,000
8354452 01.01.2018 - 29.01.2018 Activa Citit - Index 368.504,000 370.445,000 1.941,000 1,0000 1.941,000
01.01.2018 - 29.01.2018 Activa Citit - Total facturabil energie activa 877,000
8354452 29.01.2018 - 31.01.2018 Activa Estimat - Index 370.445,000 370.544,000 99,000 1,0000 99,000
29.01.2018 - 31.01.2018 Activa Estimat - Total facturabil energie activa 99,000
Nr. Crt. Descriere Perioada Facturata U.M. Cantitate Pret Unitar fara TVA Valoare fara TVA TVA Valoare totala
1 Prezumat Energie Activa 28.11.2017 - 30.11.2017 KWh -99,0000 0,165000 -16,34 -3,10 -19,44
2 Prezumat Tarif distributie IT 28.11.2017 - 30.11.2017 KWh -99,0000 0,009310 -0,92 -0,18 -1,10
3 Prezumat Tarif distributie MT 28.11.2017 - 30.11.2017 KWh -99,0000 0,028090 -2,78 -0,53 -3,31
4 Prezumat Tarif distributie JT 28.11.2017 - 30.11.2017 KWh -99,0000 0,104100 -10,30 -1,96 -12,26
5 Prezumat Tarif transport TG 28.11.2017 - 30.11.2017 KWh -99,0000 0,001050 -0,10 -0,02 -0,12
6 Prezumat Tarif transport TL 28.11.2017 - 30.11.2017 KWh -99,0000 0,015730 -1,55 -0,30 -1,85
7 Prezumat Tarif cogenerare 28.11.2017 - 30.11.2017 KWh -99,0000 0,012310 -1,22 -0,23 -1,45
8 Prezumat Certificate verzi 28.11.2017 - 30.11.2017 KWhCV -99,0000 0,047267 -4,68 -0,89 -5,57
9 Prezumat Acciza 28.11.2017 - 30.11.2017 KWh_A -99,0000 0,004740 -0,47 -0,09 -0,56
10 Prezumat Servicii sistem 28.11.2017 - 30.11.2017 KWh -99,0000 0,010500 -1,04 -0,20 -1,24
11 Tarif distributie IT 28.11.2017 - 31.12.2017 KWh 1.033,6000 0,009310 9,62 1,83 11,45
12 Tarif distributie MT 28.11.2017 - 31.12.2017 KWh 1.033,6000 0,028090 29,03 5,52 34,55
13 Tarif distributie JT 28.11.2017 - 31.12.2017 KWh 1.033,6000 0,104100 107,60 20,44 128,04
14 Tarif cogenerare 28.11.2017 - 31.12.2017 KWh 1.033,6000 0,012310 12,72 2,42 15,14
15 Certificate verzi 28.11.2017 - 31.12.2017 KWhCV 1.033,6000 0,047267 48,86 9,28 58,14
16 Servicii sistem 28.11.2017 - 31.12.2017 KWh 1.033,6000 0,010500 10,85 2,06 12,91
17 Energie Activa 28.11.2017 - 01.01.2018 KWh 1.064,0000 0,165000 175,56 33,36 208,92
18 Tarif transport TG 28.11.2017 - 01.01.2018 KWh 1.064,0000 0,001050 1,12 0,21 1,33
19 Tarif transport TL 28.11.2017 - 01.01.2018 KWh 1.064,0000 0,015730 16,74 3,18 19,92
20 Acciza 28.11.2017 - 01.01.2018 KWh_A 1.064,0000 0,004740 5,04 0,96 6,00
21 Prezumat Energie Activa 01.12.2017 - 31.12.2017 KWh -1.023,0000 0,165000 -168,80 -32,07 -200,87
22 Prezumat Tarif distributie IT 01.12.2017 - 31.12.2017 KWh -1.023,0000 0,009310 -9,52 -1,81 -11,33
23 Prezumat Tarif distributie MT 01.12.2017 - 31.12.2017 KWh -1.023,0000 0,028090 -28,74 -5,46 -34,20
24 Prezumat Tarif distributie JT 01.12.2017 - 31.12.2017 KWh -1.023,0000 0,104100 -106,50 -20,23 -126,73
25 Prezumat Tarif transport TG 01.12.2017 - 31.12.2017 KWh -1.023,0000 0,001050 -1,08 -0,20 -1,28
26 Prezumat Tarif transport TL 01.12.2017 - 31.12.2017 KWh -1.023,0000 0,015730 -16,09 -3,06 -19,15
27 Prezumat Tarif cogenerare 01.12.2017 - 31.12.2017 KWh -1.023,0000 0,012310 -12,60 -2,39 -14,99
28 Prezumat Certificate verzi 01.12.2017 - 31.12.2017 KWhCV -1.023,0000 0,047267 -48,35 -9,19 -57,54
29 Prezumat Acciza 01.12.2017 - 31.12.2017 KWh_A -1.023,0000 0,004740 -4,85 -0,92 -5,77
30 Prezumat Servicii sistem 01.12.2017 - 31.12.2017 KWh -1.023,0000 0,010500 -10,74 -2,04 -12,78
31 Tarif distributie IT 01.01.2018 - 01.01.2018 KWh 30,4000 0,009380 0,29 0,05 0,34
32 Tarif distributie MT 01.01.2018 - 01.01.2018 KWh 30,4000 0,028460 0,87 0,16 1,03
33 Tarif distributie JT 01.01.2018 - 01.01.2018 KWh 30,4000 0,104840 3,18 0,61 3,79
34 Tarif cogenerare 01.01.2018 - 01.01.2018 KWh 30,4000 0,011940 0,36 0,07 0,43
35 Certificate verzi 01.01.2018 - 01.01.2018 KWhCV 30,4000 0,046469 1,41 0,27 1,68
36 Servicii sistem 01.01.2018 - 01.01.2018 KWh 30,4000 0,013170 0,40 0,08 0,48
37 Energie Activa 01.01.2018 - 29.01.2018 KWh 877,0000 0,165000 144,71 27,49 172,20
38 Tarif distributie IT 01.01.2018 - 29.01.2018 KWh 877,0000 0,009380 8,23 1,56 9,79
39 Tarif distributie MT 01.01.2018 - 29.01.2018 KWh 877,0000 0,028460 24,96 4,74 29,70
40 Tarif distributie JT 01.01.2018 - 29.01.2018 KWh 877,0000 0,104840 91,94 17,47 109,41
41 Tarif transport TG 01.01.2018 - 29.01.2018 KWh 877,0000 0,001050 0,92 0,18 1,10
42 Tarif transport TL 01.01.2018 - 29.01.2018 KWh 877,0000 0,015730 13,80 2,62 16,42
43 Tarif cogenerare 01.01.2018 - 29.01.2018 KWh 877,0000 0,011940 10,47 1,99 12,46
44 Certificate verzi 01.01.2018 - 29.01.2018 KWhCV 877,0000 0,046469 40,76 7,74 48,50
45 Acciza 01.01.2018 - 29.01.2018 KWh_A 877,0000 0,004740 4,16 0,79 4,95
46 Servicii sistem 01.01.2018 - 29.01.2018 KWh 877,0000 0,013170 11,55 2,19 13,74
47 Prezumat Energie Activa 29.01.2018 - 31.01.2018 KWh 99,0000 0,165000 16,34 3,10 19,44
48 Prezumat Tarif distributie IT 29.01.2018 - 31.01.2018 KWh 99,0000 0,009380 0,93 0,18 1,11
49 Prezumat Tarif distributie MT 29.01.2018 - 31.01.2018 KWh 99,0000 0,028460 2,82 0,53 3,35
50 Prezumat Tarif distributie JT 29.01.2018 - 31.01.2018 KWh 99,0000 0,104840 10,38 1,97 12,35
51 Prezumat Tarif transport TG 29.01.2018 - 31.01.2018 KWh 99,0000 0,001050 0,10 0,02 0,12
52 Prezumat Tarif transport TL 29.01.2018 - 31.01.2018 KWh 99,0000 0,015730 1,55 0,30 1,85
53 Prezumat Tarif cogenerare 29.01.2018 - 31.01.2018 KWh 99,0000 0,011940 1,18 0,23 1,41
54 Prezumat Certificate verzi 29.01.2018 - 31.01.2018 KWhCV 99,0000 0,046469 4,60 0,87 5,47
55 Prezumat Acciza 29.01.2018 - 31.01.2018 KWh_A 99,0000 0,004740 0,47 0,09 0,56
56 Prezumat Servicii sistem 29.01.2018 - 31.01.2018 KWh 99,0000 0,013170 1,30 0,25 1,55
TOTAL LEI 368,15 69,94 438,09

MODIFICĂRI LEGISLATIVE EXPLICAŢII FACTURĂ


Vă informăm că în perioada anterioară au intrat în vigoare următoarele acte normative: Ordinul ANRE nr. Nivel acciză: Energie utilizată în scop comercial 2,37 Lei/MWh; Energie utilizată în scop necomercial 4,74
110/12.12.2017 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului Lei/MWh.
2018; Ordinele ANRE nr.: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118/12.12.2017 pentru aprobarea tarifelor Componente preţ unitar Certificate verzi:
specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a preţului pentru energia electrică reactivă; Cota obligatorie de CV estimată pentru anul 2018: 0,346 CV/MWh;
Ordinul ANRE nr. 122/19.12.2017 privind modificarea Ordinului 48/2017 pentru aprobarea tarifului mediu Preţ mediu ponderat CV publicat de OPCOM: 134,3021 Lei/CV.
pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de Temei legal tarife facturate:
transport şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Tarif energie electrică: contractul de furnizare a e.e.; Lege 123/2012;
Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.; Ordinul ANRE nr. 123/20.12.2017 de aprobare a
contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia; Tarif certificate verzi: L220/2008, L134/2012, L23/2014, HG 495/2014, Ord. ANRE 110/2017, 78/2017;
Ordinul ANRE nr. 127/22.12.2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 77/2017 pentru Tarif cogenerare: HG 1215/2009, Ord.ANRE:116,117/2013, 123/2017;
aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a pieţei de certificate verzi. Pentru mai multe detalii Tarif transport și serviciu de sistem: Ord. ANRE 122/2017;
accesaţi www.digienergy.ro sau www.anre.ro Tarife distribuţie: Ord. ANRE 111-118/2017;
TVA și acciză: Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal).
LEGENDĂ Plata cf.contract de furniz. a e.e.
(A) - Autocitire; (E) - Estimare; (C) - Citire;
(*) - Număr apelabil din orice reţea telefonică (mobilă sau fixă), contravaloarea convorbirii fiind suportată de client;
(**) - Număr apelabil din orice reţea telefonică (mobilă sau fixă), contravaloarea convorbirii fiind suportată de sucursală. Pag. 2 din 2