Sunteți pe pagina 1din 3

ÎNTRUNIREA BĂTRÂNILOR CU PIONIERII REGULARI, PIONIERII SPECIALI

ŞI MISIONARII
PROGRAMUL PENTRU DECEMBRIE 2015 – IANUARIE 2016
Notă pentru bătrâni:
Această întrunire trebuie ţinută în luna decembrie sau ianuarie de către doi bătrâni aleşi de corpul
de bătrâni. La întrunire pot asista şi alţi bătrâni. Întrunirea trebuie să fie pozitivă, practică şi încu-
rajatoare. Cei din auditoriu trebuie să se simtă liberi să participe cu comentarii la întrebările puse.
Dacă este necesar şi dacă timpul permite, se pot folosi şi întrebări suplimentare.

Tema: Auziți și învățați din ilustrarea despre semănător (Lu 8:5-15)

„SĂMÂNŢA ESTE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU” (5 min.)


În una din ilustrările pe care le-a făcut cu privire la Regat, Isus a descris un semănător care aruncă
sămânța. Această ilustrare are o influenţă profundă asupra modului în care ne îndeplinim serviciul
sacru [Citește Luca 8:5-15]
Pe cine reprezintă semănătorul, pământul și sămânța din ilustrare? (w08 15/7 12 ¶4 – 14 ¶9)
Semănătorul îi reprezintă pe cei care anunță vestea bună
Pământul reprezintă stări diferite ale inimii oamenilor cărora le predicăm
Sămânța reprezintă cuvântul lui Dumnezeu
Din acest motiv, Biblia este principalul instrument pe care îl folosim în predicare

SĂ RĂSPÂNDIM CU EFICIENȚĂ SĂMÂNȚA REGATULUI (16 min.)


În timpurile biblice, un semănător împrăștia sămânța cu mișcări largi ale mâinii
La fel, pionierii fac tot ce pot ca să răspândească sămânța Regatului de-a lungul și de-a latul teri-
toriului repartizat
Iehova ne îndeamnă să fim eficienți în răspândirea Cuvântului său [Citește 2 Timotei 2:15]
Întrebare: Ce factori îngreunează citirea unui verset celor din teritoriu?
Pionierii pot crea ocazii de a citi direct din Biblie, folosind prezentări care îndreaptă atenția
asupra unui verset
[Analizează câteva sugestii din Turnul de veghe din 15 august 2014, paginile 11 la 15 și în-
deamnă-i pe pionieri să le aplice în serviciul de teren]
La ultima întrunire anuală s-a anunțat că revistele Turnul de veghe și Treziți-vă! vor fi publicate
o dată la două luni și că în fiecare lună vom folosi în predicare doar una dintre cele două reviste
Nu este necesar să lăsăm o revistă fiecărei persoane cu care discutăm
Dacă locatarul manifestă puţin interes, poate că ar fi bine să-i lăsăm doar un pliant
Chiar dacă Biblia este mijlocul principal pe care îl folosim în predicare, dispunem și de alte mijloa-
ce pe care toți creștinii trebuie să învețe să le folosească cu iscusință când predau adevărul
(Pr 22:29; km 7/15 3)
Broșura O veste bună este unul din mijloacele noastre principale folosite pentru inițierea de stu-
dii biblice. Broșura O veste bună de pe jw.org, lecțiile „Cine este Dumnezeu?” și „Este vestea
bună într-adevăr de la Dumnezeu?” îndreaptă atenția spre unele materiale video care tratează
același subiect
Principalul mijloc folosit pentru predarea adevărurilor biblice este cartea Ce învață Biblia (sau
Poate învăța)
După ce terminăm de studiat cartea Ce învață Biblia (sau Poate învăța), folosim cartea „Iubirea
lui Dumnezeu” ca să-i învățăm pe elevi să aplice principiile biblice în viața de zi cu zi
Un mijloc care îi îndrumă pe elevi către organizație este broșura Voința lui Iehova

S-211-16-M 11/15
Și videoclipurile, cum ar fi De ce să studiați Biblia?, Cum se desfășoară un studiu biblic? și Ce
activități se desfășoară la o sală a Regatului?, sunt mijloace pe care trebuie să învățăm să le
folosim bine
La fel cum un meseriaș vrea să folosească corect fiecare unealtă, pionierii doresc să ‘mânuiască
corect cuvântul adevărului’, folosind cu eficiență în predicare toate mijloacele de care dispunem
(2Ti 2:15)

SĂMÂNȚA ESTE VIE ȘI PUTERNICĂ (16 min.)


Dumnezeu i-a dat lui Moise mijloacele prin care putea dovedi că mesajul său provenea de la Iehova
(w14 15/8 11 ¶1 – 13 ¶7) [Citește Exodul 4:2-5]
Având în mâini dovada autorității lui Dumnezeu, Moise a putut merge cu încredere să îl repre-
zinte pe adevăratul Dumnezeu în fața propriului său popor și a Faraonului (Ex 4:29-31; 7:8-13)
Iehova ne-a dat Cuvântul său scris, care este viu și dovedește că mesajul nostru este demn de încre-
dere și că provine de la Dumnezeu [Citește Evrei 4:12]
Mesajul Bibliei poate să sensibilizeze inima unei persoane mai mult decât orice am spune noi (Is
46:10; 55:11)
În august 2008, Turnul de veghe a început să publice seria de articole „Biblia schimbă viața
oamenilor”
[Menționează pe scurt una sau două experiențe recente din această serie]
Întrebare: Cum ne poate influența serviciul sacru citirea și meditarea la aceste relatări?
Când înțelegem puterea pe care Cuvântul viu al lui Dumnezeu o are asupra vieții oameni-
lor, ne simțim îndemnați să ne îmbunătățim metodele de predare (1Co 9:23)

SĂMÂNȚA LUCREAZĂ ÎN VOI (20 min.)


Când răspândim sămânța Regatului, Cuvântul lui Dumnezeu acționează atât asupra inimii oameni-
lor, cât și asupra inimii noastre (Lu 8:15; Mr 4:8) [Citește 1 Tesaloniceni 2:13]
Pionieratul ne întărește în multe moduri prietenia cu Iehova (w13 15/9 27-31)
Când vedem starea spirituală jalnică a celor cărora le predicăm, aprecierea noastră față de
adevăr crește (Is 65:13)
Când vedem că viața celor cu care studiem se îmbunătățește deoarece aplică principiile bibli-
ce, aprecierea noastră față de înțelepciunea lui Dumnezeu devine tot mai profundă (Is
48:17, 18)
Când predicăm alături de prieteni buni, ne întărim pe plan spiritual (Pr 13:20)
Când facem pionierat cu partenerul conjugal, funia împletită în trei se întărește (Ec 4:12)
Când punem interesele Regatului pe primul plan, încrederea noastră în Iehova se întărește,
simțim sprijinul său și vedem cum ne răspunde la rugăciuni (Mt 6:30-34)
Faptul de a ne implica din plin în serviciul creştin ne ajută să facem față unei schimbări de repartiție
sau unor schimbări neașteptate în viață
Evanghelizatorul Filip este un bun exemplu de persoană care a demonstrat o atitudine pozitivă și
o încredere deplină în Iehova, indiferent de schimbările din viața sa
Filip era unul dintre bărbații din Ierusalim care fuseseră aleși de corpul de guvernare (Fa 6:5)
Când continuatorii lui Cristos s-au împrăștiat din cauza persecuției, Filip s-a dus la Samaria,
unde a colaborat îndeaproape cu corpul de guvernare din secolul întâi (Fa 8:4, 5, 14-17)
Mai târziu, la aproximativ 20 de ani după ce Filip predicase în Samaria, apostolul Pavel și to-
varășii lui de călătorie se îndreptau către Ierusalim, spre sfârșitul celei de-a treia călătorii
misionare a lui Pavel [Citește Faptele 21:8, 9]
În mod evident, situația se schimbase din nou; Filip locuia în teritoriul său de predicare din
Cezareea și își întemeiase o familie

S-211-16-M 11/15 – pagina 2


Cu toate acestea, el era cunoscut în continuare pentru zelul său; Filip și-a învățat și familia
să-l iubească și să-i slujească lui Iehova (bt 53, box)
Întrebare: Cum v-a ajutat pionieratul când în viață au apărut schimbări?
Încrederea deplină în Iehova și o atitudine pozitivă ne ajută să rămânem activi și să răspândim
sămânța Regatului chiar și atunci când viața noastră se schimbă [Citește Psalmul 37:5]

NU ȘTIȚI CARE SĂMÂNȚĂ VA CREȘTE (3 min.)


[Citește Eclesiastul 11:6]
Chiar dacă un semănător nu vede prea multe rezultate, aceasta nu înseamnă că a fost mai puțin con-
știincios sau mai puţin fidel decât alții
Rezultatele depind în mare măsură de starea inimii celui ce ascultă mesajul
E important să continuați să răspândiți sămânța Regatului în teritoriu și să nu vă lăsați mâna să se
odihnească
Aceste eforturi arată că sprijiniți din plin rămășița creștinilor unși care „au lucrarea de depunere a
mărturiei despre Isus” (Re 6:9; 12:17; 19:10)

S-211-16-M 11/15 – pagina 3 SE VA TRATA ÎN 60 DE MINUTE