Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

„NICOLAE TESTEMIŢANU”
FACULTATEA STOMATOLOGIE
Catedra Stomatologie ortopedică “Ilarion Postolachi”

FIȘĂ DE OBSERVAȚIE
CLINICĂ DESFĂȘURATĂ

Chișinău, 2018
DATE ADMINISTRATIVE
Nume, prenume:
Gen:
Anul nașterii:
Vîrsta:
Starea civilă:
Domiciliu:
Data adresării:

EXAMENUL SUBIECTIV

Motivația
Pacientul acuză lipsa parțială a dinților la maxilă, cu dereglări masticatorii,
fonetice, aspect estetic. Descimentarea punții metalo-ceramice la maxilă.
Sîngerări și acumulări de resturi alimentare la nivelul coletului la punțile dentare
metalo-ceramice la mandibulă.

Istoricul actualii maladii

Din spusele pacientului, maladia prezintă o evoluție cronică și începe odata cu


prima extracție efectuată încă din tinerețe, din cauza cariei complicate netratate la
timp, maladii a parodontului și a periodonțiului, asociată cu mobilitate dentară și
pierderea dinților la intervale scurte de timp.
Pacientul urmat tratament protetic cu proteze fixe punți metalo-ceramice.

Istoricul vieții

Pacientul întro familie de muncitori. Condițiile de trai în copilărie bune. Este


căsătorită, are doi copii.
Condițiile de muncă satisfăcătoare, pacientul lucrează în oficiu firma Cerealități.
Respectiv nu lucrează cu substanțe dăunătoare sau nocive.
Deprinderi dăunătoare: nu fumează, alcool consumă în cantități moderate. Alte
vicii dăunătoare nu prezintă.
2
Antecedente personale: nu prezintă
Intervenții chirurgicale: nu prezintă
Contact cu pacienți bolnavi de tuberculoză, hepatită virală, boli venerice - neagă.
Anamneza alergologică: alergie la vaccinuri, medicamente, produse alimentare, alți
alergeni - neagă.

EXAMENUL OBIECTIV
Examenul exobucal

Prin inspecţia regiunii oromaxilofaciale, se înregistrează culoarea roz-pală a


tegumentelor şi lipsa excoriațiilor, fisurilor, eroziunilor sau oricăror manifestări
inflamatorii.
Mucoasa de tranziţie a buzelor se prezintă, de asemenea, fara modificări patologice
vizibile.
Simetria facială este păstrată, în arhitectonica obrajilor se evidenţiază o prăbuşire
ușoară.
Unghiurile mandibulare se apreciază a fi mai mari de 90 grade. Cinematica
mandibulară - fără particularităţi.
Palpator, nu se înregistrează senzaţii dolore în punctele de emergenţă a
terminaţiunilor nervoase ale ramurilor nervului trigemen, cît şi nici în zonele de
proiecţie a sinusurilor paranazale. Tonicitatea musculară nu prezintă hipo- sau
hipertonie.
Examinarea palpatorie a articulaţiei temporomandibulare nu atestă dureri, salt
articular, zgomote patologice, subluxaţii. Condilul articular ocupă o poziţie
distalizată în fosa articulară. În timpul mişcărilor de deschidere-închiderea a
mandibulei, nu înscrie traiect în treapta, auscultativ atît la examenul static, cît și în
timpul mişcărilor mandibulare zgomote patologice nu se auscultă.
Nodulii limfatici submandibulari palpabili, mobili.
Glandele salivare sunt indolore palpator, de consistență elastică, uniformă, fără
modificări patologice vizibile.

3
Examenul articulaţiei temporomandibulare.

Inspecţia regiunii articulaţiei determină prezența simetriei dintre ambele parți,


culoarea pielii în regiunea dată este de culoare roz-pală, consistenta elastică, fără
schimbări patologice vizibile. Gradul de deschidere a gurii constituie 4cm distanţă
între marginile incizale. Cinematica mandibulei fără limitări de mişcare sau devieri
de la linia mediană.
Palpator, intra si extraauricular, atit în moment static, cît si dinamic, nu se
determină puncte sau zone dolore. Salt articular sau subluxații nu depistăm.
Auscultativ crepitatii nu se înregistrează.

Examenul endobucal

Cinematica mandibulară fără particularități. Mișcările mandibulare nu înscriu


traiectorii în treaptă, în linie frîntă. Raportul dintre buze și mobilitatea mușchiului
orbicular se înscriu în limitele normei. Gradul de deschidere a gurii se cataloghează
ca normal și constituie 4 cm.

Examenul dinților și arcadelor dentare

Arcada dentară superioară prezintă edentație mare mixtă frontolateral, lipsa a 9


dinți: 1.1; 1.3; 1.4; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.3; 3.5; 2.6.
Leziune odontală coronară dintele 1.5; 1.2; 2.7; 2.8
Parodontită cronică generalizată
Arcada dentara inferioară prezintă edentație mică laterală, lipsa a 3 dinți: 3.7; 3.6;
3.8.
Leziune odontală coronară dintele 3.8; 3.6; 3.5; 4.7
Carie profundă dintele 4.4
Parodontită cronică localizată dintele 3.8; 3.6; 3.5; 4.7

Formula dentară

L L L Co L L Co L L Co L Co L L Co Co
8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
L Co L Co C R Co L Co

4
Examenul mucoasei cavității bucale:

Inspecția la nivelul buzelor, apofizelor alveolare, obrajilor, bolții palatine, limbii și


planșeului bucal determină o mucoasă hiperemiată, umedă. Modificări ca
hiperkeratoze, ulcere, fisurări, ulcerații, formațiuni tumorale nu prezintă. Rugile
palatine sunt pronunțate moderat.
La palparea fundului de sac vestibular, nu se disting puncte sau zone dureroase.

Examenul raportului ocluzal și a ocluziei.

Conform caracteristicilor funcționale, delimităm situație clinică, care e


caracterizată prin lipsa ocluziei dentare, din cauza lipsei parțiale a dinților.

EXAMENUL PARACLINIC
Pacientul este îndreptat la control radiologic Ortopantomogramă care ne oferă
posibilitatea studiului în ansamblu, comparativ și concomitent a rapoartelor
intermaxilare, cît și elementele articulației temporomandibulare.
Radiologic evidențiem o resorbție osoasă neuniformă mai accentuată lateral la
maxilă pe partea dreaptă.
Periodontită apicală cronică dintele 2.2; 2.7; 2.8
Pentru mandibulă, resorbția osoasă mică, uniformă.
Periodontită apicală cronică dintele 3.6; 4.4; 4.5; 4.7.

DIAGNOSTIC
Edentație parțială la maxilă clasa II, sublcasa IV după Kennedy, ca urmare a cariei
complicate, si a parodontitei netratate, asociată cu dereglări masticatorii, fonație si
modificări aspectului estetic
Edentație parțială la mandibulă clasa III după Kennedy, ca urmare a complicației
carioase. Leziune odontală coronară dintele 4.4 ca urmare a cariei complicate.

5
PLAN DE TRATAMENT
La maxilă

Îndreptarea pacientului către medicul stomatolog chirurg pentru extracția dinților


1.2; 2.2; 2.7; 2,8;. Din cauza periodontitei cronice in exacerbare, parodontită care
nu se poate de tratat.
Îndreptarea pacientului către medicul stomatolog terapeut pentru tratarea dinților
1.5; 2.4.
Confecționarea coroanelor metalo-ceramice dintele 1.5; 2.4.
Confecționarea protezei parțiale mobilizabile cu placă cu croșete din sîrmă pe
dintele 1.5; 2.4.

La mandibulă

Îndreptarea pacientului către medicul stomatolog chirurg pentru extracția dinților


3.5; 3.6 din cauza periodontitei cronice, mobilitate dentară. Inserția a 2 implante
imediat dupa extracție, care vor înlocui dintele 3.5; 3.7
Îndreptarea pacientului către medicul stomatolog terapeut pentru tratarea dinților
3.8, 4.4; 4.5; 4.7.
Confecționarea coroanei metalo-ceramice pe dintele 3.8;
Confecționarea punții metalo-ceramice de pe dintele 4.4 - 4.7, cu suport pe dinții
4.4; 4.5; 4.7.
Confecționarea punții dentare metalo ceramice pe implante de pe dintele 3.5-3.7
cu suport pe dintele 3.5; 3.7

S-ar putea să vă placă și