Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Domeniul de aplicare al Legii nr 98/2016


2. Concursul de soluții
3. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică (I)
4. Organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie (II)
5. Sistemul de remedii judiciare
6. Organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica
7. Acordul cadru
8. Negocierea competitivă
9. Procedura administrativ jurisdicțională în fața CNSC
10. Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire
11. Executarea contractului de achiziție publică
12. Licitația deschisă ca procedura de achiziție publică
13. Licitația restrânsă
14. Principiile achizițiilor publice
15. Contractul de achiziție publică

S-ar putea să vă placă și