Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "MATEI BASARAB" RM.

VALCEA,
Concursul de Informatică Micul Gates, 23-24 mai 2010, ediţia a X-a
Proba practică

Problema 1 – sir 50 puncte Clasele V-VI


Se consideră un număr natural n cu cel mult 9 cifre. Notăm cu k numărul de cifre, respectiv cu c prima cifră a lui n.
Cu k şi c formăm şirul de numere:
c, c, ..., c, c2, c2, ..., c2, c3, c3, ..., c3, ...

k termeni k termeni k termeni ....


Cerinţă
Să se scrie un program care citeşte numerele n, p şi W:
a) determină suma primilor p termeni din şir.
b) determină poziţia q a unui termen din acest şir care are proprietatea că suma primilor q termeni este egală cu W.

Date de intrare
De la tastatură se citesc n, p şi W.

Date de ieşire
Pe ecran se va afişa la subpunctul a) suma primilor p termeni din şir, iar la b) poziţia q. La b) dacă nu există q cu
proprietatea din enunţ se va afişa mesajul NU EXISTA.

Restricţii şi precizări
0< n < 1000000000, 0<p<51, 1<W<2000000000
Se acordă 50% din punctaj pentru rezolvarea corectă a subpunctului a), respectiv 50% din punctaj
pentru rezolvarea corectă a subpunctului b).
Exemple
Date de intrare Date de ieşire Date de intrare Date de ieşire
n=256 a)26 n=256 a)14
p=7 b)8 p=5 b)NU EXISTA
W=34 W=27

Problema 2 – diferenţă 50 puncte


Numim număr monoton un număr natural în care orice cifră este mai mică sau egală cu cifra din dreapta ei. De
exemplu, numărul 588 este un număr monoton. Dar 586 nu este un număr monoton.
Se consideră un număr natural n de cel mult 4 cifre.
Cerinţă
Să se scrie un program care determină două numere naturale a şi b, a<n şi b>n, astfel încât numărul obţinut prin
alăturarea numerelor a şi b să fie un număr monoton. De exemplu, pentru a=15 şi b=588, numărul obţinut prin
alăturarea numerelor a şi b este 15588, care este monoton. Dintre toate perechile de numere a şi b care îndeplineasc
condiţiile cerute, se va afişa acea pereche care are diferenţa b-a minimă.

Restricţii şi precizări
 1< n < 10000
Exemple
Date de intrare Date de ieşire Date de intrare Date de ieşire
n=156 a=111 n=80 a=78
b=157 b=88

Timp maxim de executare pentru fiecare test, la oricare dintre probleme: 1 secundă

S-ar putea să vă placă și