Sunteți pe pagina 1din 1

Planul

Lista cu abrevieri
Introducere
Capitolul 1 – Abordarea teoretico-practică a termenului de tranziție în RI
1.1 Istoriografia cercetării a termenului de tranziție în literatura de
specialitate. Cazul Poloniei și României.
1.2 Analiza teoretică a fenomenului de tranziție în RI
1.3 Concluzii generale la capitolul 1

Capitolul 2 – General și particular în tranziția postcomunistă. Cazul Republicii


Moldova.
2.1 Condițiile pentru schimbările politice de tranziție în istoria Republicii Moldova
2.2 Politici de tranziție aplicate în practica Republicii Moldova de la comunism spre
democrație.
2.3 Concluzii la capitolul 2
Conluzii generale
Bibliografie